Duben

8. zasedání žákovského parlamentu


Datum:  11.4. 2018

Přítomno:  10

Nepřítomno:  0


Program:


1. Zahájení, docházka

2. Hodnocení Týdne v cizích zemích

3. Interpelace na paní vedoucí školní jídelny Boženu Čechovou

4. Diskuse


ad1) V sedmé třídě proběhly nové volby do zastupitelstva - místo Anety Polachové byl zvolen Antonín Stix.

Všichni zastupitelé přítomni.


ad2) Týden v cizích zemích všichno zastupitelé hodnotili kladně, prezentovali i kladné ohlasy svých spolužáků, z učitelů se zapojili ti, kteří měli zájem do svých hodin zařadit nějaké informace či úkol k dané zemi. Bodování probíhalo bez problémů, drobné neshody dokázaly jednotlivé poroty vyřešit samostatně. Obědy daných zemích většině strávníkům chutnaly, paní kuchařky si zalouží oprávněně velkou pochvalu. Příští rok bychom akci chtěli zopakovat s menší obměnou. Toto bude předmětem jednání některé ze závěrečných schůzek.


ad3) Na paní vedoucí školní jídelny byly vzneseny tyto dotazy:

Mohla by být v jídelníčku sestavena jídla tak, aby každý den bylo jedno masové a jedno bezmasé jédlo?

Bohužel to nejde, jelikož školní kuchyně se musí řídit velice přísnými předpisy a normami, dodžovat spotřební koš. Někdy je to možné, ale vždy záleží na sestavení měsíčního jídelníčku.

Bylo by možné uvádět názvy jídel tak, aby bylo patrné, co se v jídle nachází...Př. Zapečená kapusta - z názvu není patrné, že v jídle bude maso?

Paní kuchařky se budou snažit uvádět jasné názvy.

Jak lze přihlásit děti do soutěže O nejlepšího strávníka?

Nominovat mohou učitelé i žáci přes třídního učitele.

Mohla by bý na stole solnička?

Ne, v žádném případě, jednalo by se o porušení předpisů.

Mohly by se čipy vycházejících žáků předávat dále?

Je to možné pouze v rámci rodiny.Vždy je však riziko, že čip může být poškozem,  a pak se musí koupit nový.

Nemohly by být v Junioru uvedeny zajímavosti ze školní kuchyně?

Určitě není problém, redaktoři mohou sepsat dotazy a paní kuchařky odpoví.

Budou se jídla z Týdně v cizích zemích vařit i v běžném školním roce?

Ano, p. kuchařky plánují zařadit například tortilu.

Připomínka paní vedoucí školní jídelny k žákům -

bylo by hezké, kdyby se žáci u stolu také uměli chovat, něničili majetek- např. květiny na stole apod.


ad 4) V dsikusi navrhla 8. třída zopakovat úklid kolem školy - všichni souhlasili, akce bude směřována k oslavám Dne Země.

Od 2.5. 2018 bude probíhat sběr papíru - info obdrží žáci do ŽK.

Peníze za sběr z minulého školního roku budou předány na pomoc bývalé žačce Nikole Plaché.


Zapsala: Michaela Vejvalková