Duben

8. zasedání žákovského parlamentu


Datum: 26.4. 2019

Přítomno: 9 zastupitelů

Nepřítomno: 1 zastupitel 8. třídy


Program: 

1. Docházka.

2. Sběr papíru 2019

3. Vyhodnocení Týdne v českých regionech

5. Náměty, připomínky, diskuse


ad1) Přítomno devět zastupitelů, 1 zastupitelka 8. třídy omluvena pro nemoc.

ad2) Žáci obdrželi do žákovských knížek podrobné informace o sběru v letošním školním roce, sběr bude z důvodu rekonstrukce zkrácen na 14 dní.

Sběrové hlídky připraví 9. třída, zajistí váhu. p.u. Vejvalková připraví sešit a seznamy na bodování. Pravidla při pžebírání sběru proberou všichni zastupitelé ve svých třídách.

ad3) Týden v českých regionech proběhl úspěšně, měl velký ohlas u rodičů i veřejnosti. Pro příští rok by bylo možné zvážit ještě větší zapojení veřejnosti. Proběhla propagace v novinách i ve školním časopisu. Letos se opravdu intenzivně zapojily všechny třídy a zvlášť na 1. stupni byly rozdíly v bidech opravdu minimální.

ad4) Nebyly vzneseny žádné náměty a připomínky.


Zapsala: Michaela Vejvalková