Červen

10. zasedání žákovského parlamentu


DATUM :  19.6. 2018

PŘÍTOMNO:  10 zastupitelů

NEPŘÍTOMNO :  0 zastupitelů


Program:

  1. Zahájení, docházka
  2. Vyhodnocení sběru papíru
  3. Hodnocení činnosti ŽP ve školním roce 2017/2018
  4. Diskuse
  5. Ukončení činnosti ŽP v letošním školním roce


ad1) Zastupitelé se sešli v plném počtu.


ad2) Celý květen probíhal sběr papíru a s ním spojené soutěže jednotlivců a třídních kolektivů. Celkem bylo letos nasbíráno 13 740 kg. Třídní soutěž vyhráli žáci 1.A. Všichni žáci školy můžou spolurozhodovat o tom, co by se mohlo z výtěžku sběru pořídit, proto mají zastupitelé za úkol projednat vše ve třídách a obejít i nižší ročníky, zjistit návrhy dětí a v září se pak jednotlivé návrhy projednají a přednesou vedení školy. 


ad3) Zastupitelé zhodnotili všechny akce letošního školního roku a označili je jako úspěšné. Všichni souhlasili, že by se pokračovalo v tradičních akcích s menšími obměnami. Padl návrh na uspořádání školní diskotéky. Plán akcí bude projednán v září 2018.

Zastupitelé se také shodly, že se jim podařilo prosadit některé návrhy, právě především na akce. Některé věci zůstaly nedořešeny např. tabulky s rozvrhy učitelů, proto se je pokusí ŽP prosadit znovu.


ad4) V diskusi bylo upozorněno na to, že na začátku roku by se měly ve všech třídách od 5. ročníku konat nové volby.


ad5) Koordinátorka parlamentu poděkovala všem za jejich práci v letošním školním roce a vyslovila přání, aby se i v příštím roce spolupráce dařila.


Zapsala: Mgr. Michaela Vejvalková