Březen

7. zasedání žákovského parlamentu

Datum: 14.3.2018

Přítomno: 10 zastupitelů

Nepřítomno: 0


Program:

1.      Docházka

2.      Týden v cizích zemích - pravidla bodování, návrhy kostýmů, hodnotící komise, informační panely

3.      Diskusead1) Všichni zastupitelé jsou přítomni.

ad2) Týden v cizích zemích

 • pravidla bodování - všechny třídy obdržely informační letáky, kde jsou pravidla bodování jasně popsána. Hlavní a poslední slovo má hodnotící komise dané země -každá třída (patroni) si vybrala své zástupce. Při nejasnostech dojde k poradě s ostatními zastupiteli.
 • návrhy kostýmů  - každý patron předložil návrhy typického kostýmu dané země, se kterými budou seznámeni žáci ve třídách, aby měli z čeho vybírat  - Chorvatsko- námořníci, jachtaři,
  dovolenkáři, dresy chorvatských týmů..., Austrálie - rančeři, Krokodýl Dundee,
  klokani a jiná typická zvířata, Španělsko - tanečnice, toreadoři, býci,
  španělské fotbalové kluby, Egypt - faraoni, mumie, palmy..., Havaj - věnce,
  květované košile, hulahula tanečnice...
 • hodnotící komise - každé ráno komise obdrží sešit na bodování, celý týden bude s komisí chodit Zdeňka Stixová z 9. třídy, která bude
  fotografovat.
 • informační panely -budou instalovány do pátku 16.3. , hudbu třídy odevzdají p.u. Vejvalkové do čtvrtka


ad3) Na příští schůzku bude přizvána vedoucí školní jídelny,která zodpoví dotazy k jídelníčku.

V diskusi se také řešilo, jak postupovat, když žáci nebudou s bodováním spokojeni, jednoznačně platí, že hlavní slovo má hodnotící komise.Zapsala: Michaela Vejvalková