Březen

10.schůzka žákovského parlamentu

Datum: 4.3.2020

Přítomni: 15 zastupitelů

Nepřítomni: 0


Program:

  1. Uvítání, docházka
  2. Týden v cizích zemí
  3. Sběr starého papíru
  4. Knihy do žákovské knihovny
  5. Náměty a připomínky, diskuse


ad1) Všichni zastupitelé jsou přítomni.

ad2) Naposledy byla ujasněna pravidla hodnocení žáků v celoškolní soutěži tříd a jednotlivců, letáky s informacemi byly rozneseny do všech tříd ve škole. Každá třída má nachystánu hodnotící komisi, která bude bodovat do připravených archů.

ad3) Sběr starého papíru se v letošním školním roce neuskuteční z důvodü nezájmu sběrných surovin o tento produkt. Paní ředitelka se informovala ve sběrném dvoře v Moravském Krumlově a získala informaci, že bychom za odvezení sběru dokonce museli platit.

ad4) Rodičovské sdružení při ZŠ Moravský Krumlov Ivančická poskytne škole 5000 Kč na nákup knih do žákovské knihovny. Zastupitelé mají za úkol zjistit ve třídách, o jaké knihy by měly děti zájem a seznam předloží na nejbližší schůzce ŽP.

ad5) V diskusi byl vznesen dotaz, jestli by mohla být z peněz za loňský sběr nakupována potrava pro africké šneky, kteří jsou nově umístěni v učebně přírodopisu.


Zapsala. Michaela Vejvalková