Březen

7. zasedání žákovského parlamentu

Datum: 15.3. 2019

Přítomno: 10 zastupitelů ( 1 náhradník )

Nepřítomno: 1 zastupitel


Program: 

1. Docházka

2. Týden v českých regionech

3. Sběr papíru 2019

4. Návrhy a připomínky

5. Diskuse


ad1) Přítomno 10 zastupitelů ( Jakub Oláh 8. třída - nemoc, zastupuje náhradník Adéla Divišová )

ad2) Pravidla bodování tříd a jednotlivců v TVČR:

  • každá třída(patron) připraví kvíz, doplňovačku, křížovku -max počet bodů na jednotlivce 3 body
  • žáci mohou získat také 2 body za kostým, 1 bod za předmět vztahující se k regionu, max tedy 3 body

  • komise vybraná k hodnocení ohodnotí do připravených seznamů

  • na konci týdne budou sečteny body a bude vyhodnocen nejlepší jednotlivec a nejlepší třída

  • losem bude vybrán jeden den, který nebude hodnocen, aby se mohly zúčastnit i patroni

  • třídy budou přicházet dle rozvrhu

  • poslední slovo v hodnocení má vždy patron, tedy pořádající třída

ad3) Sběr papíru proběhne tradičně během měsíce května, opět budou mít na starosti žáci 9. třídy, kteří si zajistí váhu a připraví sběrové hlídky. Seznamy, letáky a info do ŽK zajistí Vejvalková. Přesná pravidla dořešíme na dubnové schůzce.

ad4) Nejsou žádné náměty a připomínky.

ad5) V diskusi bylo ujasněno, kde budou probíhat výukové programy v TVČR - v kmenovách třídách a 8. třída v učebně Nj, 7. třída v učebně Př.


Zapsala: Michaela Vejvalková