Preventivní akce 2021-2022

PREVENTIVNÍ PROGRAM: E-BEZPEČÍ

V pondělí 29.11. ve škole proběhl další preventivní program, tentokrát pro žáky 7.A, 7.B. 9. a 2.Z. Jednalo se o projekt E-Bezpečí. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého a důležitého o bezpečném používání internetu
sociálních sítí. Zopakovali si základní pravidla komunikace na síti
a připomněli i odvrácenou tvář chování na internetu, jako je kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking nebo nebezpečné výzvy, při jejichž plnění často dochází k vážnému zranění dětí. Na mnoha příkladech ze světa ale i od nás se žáci dozvěděli, jak se v takových příkladech správně zachovat
a předcházet nebezpečí plynoucí z komunikace na síti. Více fotografií

PREVENTIVNÍ PROGRAM: PODANÉ RUCE

V pondělí 22.11. se uskutečnil pro žáky preventivní program společnosti Podané ruce zaměřený na prevenci a bezpečí na internetové síti. Program byl velmi zajímavý a motivující jak pro žáky tak pro učitele. Paní lektorka byla velmi kreativní a vnímavá k žákům a problematiku nám poutavě vysvětlila. Hodnotíme tuto besedu zvláště v této době
jako velmi prospěšnou   Více fotografií