Preventivní akce 2017/2018

PROGRAM: 112 V OHROŽENÍ ŽIVOTA

V pondělí 19.2. se zúčastnili třídy z I. stupně výukového programu, který se věnuje první pomoci s názvem: 112 v ohrožení života, který pro žáky připravuje Dům dětí a mládeže. Letos byl program zaměřen na téma: Školní úrazy. Žáci se dozvěděli, jaké jsou nejčastější úrazy ve škole a také z jakých příčin se stávají, zahráli si na zraněné, aktivně si poskytovali první pomoc a vše si osobně vyzkoušeli. Více fotografií

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESEDA CESTA ZA SNEM

V pondělí 27.11. proběhla na naší škole beseda zakladatele organizace CESTA ZA SNEM pana Heřmana Volfa. Besedy se v rámci výchovy k občanství zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku a také zájemci z ostatních tříd, učitelé a také rodiče a prarodiče našich žáků. Heřman Volf sám po úraze upoután na invalidní vozík, v úvodu pohovořil o zranění páteře, o léčbě a hlavně bezpečném chování při sportování a v životě vůbec. Poté předastavil CESTU ZA SNEM a její konkrétní projekty, způsob činnosti, aktivity a programy, ve kterých se setkávají zdraví a hendikepovaní při společném zážitku. Žáci se dozvěděli mnoho o prevenci a předcházení úrazů, a také to, co všechno může člověk na vozíku dělat a jak se k němu má okolí správně chovat. Vozíčkář je sice značně omezen, ale aktivní život pro něj rozhodně nekončí. Sám přednášející je toho zářným příkladem. Je až neuvěřitelné, jak je aktivní a tím podporuje a pomáhá lidem ve svém okolí. Celá beseda, která vznikla na popud žáků 9. ročníku se nesla v přátelském duchu a všem se líbila. Děkujeme! Více fotografií    Více informací o společnosti CESTA ZA SNEM 

 
 
 

PREVENTIVNÍ PROGRAMY - PODANÉ RUCE - 19.10.2017

Ve čtvrtek 19. 10. proběhly ve třídách II. stupně preventivní programy Společnosti Podané ruce. Žáci v těchto interaktivních besedách probrali důležitá témata prevence šikany, kyberšikany, drogové závislosti a nutnosti tolerance bez předsudků. Témata byla vybrána podle věku žáků v návaznosti na učivo i ostatní preventivní akce daného ročníku. Programy vedli zkušení lektoři, se kterými žáci spolupracovali a diskutovali a jistě tak získali nové znalosti a prožitky v jednotlivých tématech. Více fotografií

 

DEN PREVENCE - 15.9.2017

V pátek 15.9. proběhl v zámeckém parku tradiční školní DEN PREVENCE. Letos bylo hlavní téma „krizové situace“. Na celé akci spolupracovaly Aktivní zálohy ozbrojených sil armády České republiky, Policie ČR, Minimuzeum československého opevnění 1935-1938, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje a Dům dětí a mládeže Domeček z Mor. Krumlova. Žáci se na deseti stanovištích seznamovali z náročnou prací ozbrojených složek, testovali své dosavadní znalosti a dovednosti a zkoušeli i svou fyzickou zdatnost. Cílem bylo názorně žákům ukázat a vysvětlit, jak se v různých krizových situacích správně  chovat. Jednotlivá stanoviště se věnovala výstroji vojáka pěchoty, výzbroji pěchoty, dále následovala střelba ze vzduchovky, zdravověda, balení evakuačního zavazadla, ukázka a nácvik sebeobrany, protipožární prevence, fyzický test v podobě „opičí dráhy“, ukázka práce prvosledových hlídek PČR a stanoviště obrana státu v minulosti a nyní. Žáci měli možnost sledovat a diskutovat přímo s profesionály v daném oboru a vše si vyzkoušeli, osahali, potěžkali a zažívali na vlastní kůži. Celá akce byla zakončena ukázkou hašení hořícího oleje a dynamickou ukázkou zneškodnění nepřítele patrolou v podání aktivních záloh. Touto cestou bychom chtěli všem zúčastněným složkám poděkovat za výbornou spolupráci, školní Den prevence jsme si díky nim opravdu skvěle užili a mnoho zajímavého se dozvěděli! Více fotografií