Preventivní akce 2022-2023

PREVENCE VE ŠKOLE - PROGRAMY SPOLEČNOSTI PODANÉ RUCE

Ve čtvrtek 1.12.2022 proběhly ve třídě 3.A, 3.B, 4., 5. a 6.B preventivní programy centra prevence Společnosti Podané ruce. Zaměřily se na nebezpečí v on-line světě, na závislosti na mobilních telefonech a počítačích, na problém kyberšikany a na správné používání sociálních sítí. Lektoři s žáky také pracovali na správném nastavení třídního klimatu a vzájemných zdravých vztazích mezi spolužáky. Z programů vyplynulo, že žáci mají velmi dobrou povědomost o chování ve virtuálním světě a také si uvědomují jaké nástrahy na ně mohou čekat. Zopakovali si  pravidla správného uživatele a připomněli kontakty, webové stránky a instituce, kam se případně mohou obrátit na radu a pomoc. Žákům se tyto preventivní programy líbily a věříme, že si z nich odnesli důležité informace a dovednosti. Více fotografií