Preventivní akce 2018/2019

DEN PREVENCE 2019

V pátek 17.5. se uskutečnila celoškolní akce: Den prevence. Žáci se na deseti stanovištích dozvěděli mnoho užitečných a zajímavých informací z oblasti prevence rizikového chování. Letošním tématem bylo zdraví ve všech jeho možných podobách - zdravý životní styl, zdravý kolektiv, zdravé zuby, zdravá psychika, zdravý chodec a cyklista, zdravé jídlo a další. Na akci spolupracovali: cizinecká policie - ochrana letišť, SDH Hasiči Rakšice, nízkoprahový klub Coolna, Dům dětí a mládeže,  Městská policie, MUDr. Třetinová, Pharm. Dr. Strieglerová a SVP Šance, kterým touto cestou moc děkujeme za spolupráci. Více fotografií


 
 

PROTIDROGOVÝ VLAK- REVOLUTION TRAIN

V úterý 23.10. 2018 se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy preventivní akce s názvem: Revolution Train neboli Protidrogový vlak. Tento unikátní projekt ukazuje žákům i veřejnosti problematiku drog a závislostí novou interaktivní formou prezentacemi a zážitkem ve vagónech protidrogového vlaku. Více informací o tomto nejvýznamějším projektu protidrogové prevence v ČR najdete na www.revolutiontrain.cz    Fotografie z akce