7. třída - třídní učitelka: Mgr. Martina Bystrianská

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PONDĚLÍ Č D
ÚTERÝ  M P Č  VV  TV   VOB 
STŘEDA  N/A  A/N Č  Z
ČTVRTEK  F INF   TV  Č 
PÁTEK  M Č HV A/N  N/A 

 ¨


Vybíráme zálohu na výchovné a kulturní pořady 300,- kč. Potvrzení zasílám na ŽK.

Do konce října vybíráme 500,- kč na výlet do Vídně, který proběhne v prosinci. Potvrzení o zaplacení do ŽK.

Děkuji Bystrianská

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Veškeré informace k výuce naleznete v elektronické žákovské knížce!

Mluvnice

Pomůcky: učebnice  pro 7. ročník, sešit č. 564 - vše obalené, sešit č.524,  psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

 

Literární výchova

Pomůcky: čítanka pro 7. ročník, sešit č. 464 z loňského školního roku - vše obalené, kulturní deník - z loňského školního roku, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidl

 

Slohová a komunikační výchova

Pomůcky: učebnice  pro 7. ročník, sešit č.464  z loňského školního roku, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

 

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky:   učebnice a pracovní sešit PROJECT 1, sešit 444, 524

Veškeré informace o výuce a domácích úkolech  naleznete v elektronické žákovské knížce!!!

Písemná práce Unit 4 dne 18.9.

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524 ,PS, psací potřeby

Vybíráme 143,- + 7,- Kč na PS a papíry!

 

2. týden: 9.9. - 13.9.2019

Pozdravy, Deutschsprachige Lander, Personennamen

 

3. týden: 16.9. - 20.9.2019

Personennamen, "Ich komme aus...", Rozhovory

DÚ:

20.9. - do Š sešitu napsat libovolný rozhovor (podle uč. str. 3/ cv. 7) + nakreslit nebo nalepit vystřižené postavy

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                září

Učivo: opakování učiva z loňského roku

 

Pomůcky: obalené učebnice, sešit, PS 6/3, rýsovací pomůcky

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 9. 9. - 13. 9.

Přehled učiva: Popis pohybu

                     Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

                     Rychlost rovnoměrného pohybu

Dú: U5/20 - převést rychlost mouchy a sokola na zadané jednotky

 

Týden: 16. 9. - 20. 9.

Přehled učiva: Rychlost rovnoměrného pohybu

                     Dráha při rovnoměrném pohybu

Přírodopis        

Vyučující:  Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit 440 s linkovanou podložkou, pracovní sešit ( 40 Kč ), psací potřeby

Učivo: opakování, vyšší rostliny

Zeměpis

Vyučující: Bc. Sabina Doubková

Učivo záři 

- Austrálie - reliéf, podnebí, zemědělství, průmysl

- naučit se pojmy na 16.9!

Pomůcky: sešit 540, učebnice, atlas světa, lepidlo, pastelky 

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr Martina Bystrianská

Pomůcky: Obalená učebnice, sešit 524

 

Učivo:  Člověk mezi lidmi

            socializace, vliv rodiny, školy, vrstevníků

            komunikace

Veškeré informace o výuce a domácích úkolech  naleznete v elektronické žákovské knížce!!!

Informatika

Vyučující:

Pracovní činnosti

Vyučující:

Tělesná výchova

Vyučující: Bc. Sabina Doubková

Učivo září:

Dívky - atletické disciplíny - běh na 60m, vytrvalostní běh na 1000m, skok do dálky, hod míčkem

Výtvarná výchova

Vyučující:

Dějepis

 

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Pomůcky: učebnice, sešit č. 444 - vše obalené, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Veškeré informace k výuce naleznete v elektronické žákovské knížce!