7. třída - třídní učitelka: Mgr. Martina Bystrianská

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PONDĚLÍ Č D
ÚTERÝ  M P Č  VV  TV   VOB 
STŘEDA  N/A  A/N Č  Z
ČTVRTEK  F INF   TV  Č 
PÁTEK  M Č HV A/N  N/A 

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Procvičujte mluvnické učivo na

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk

NOVÉ ÚKOLY - odevzdání do 27.3.2020!

Mluvnice

SLOVNÍ DRUHY I 7.třída.docx (15219)

Literatura

- platí dlouhodobé úkoly níže!

 
Úkoly je možné vypracovat ve Wordu, ale také rukopisně a zaslat jako sken, soubor, fotografii na e-mailovou adresu michaela.vejvalkova@zsivancicka.cz.
 
Ukončený úkol: ( Ne všichni splnili - známkováno!)
Pracuj s prezentací a čítankou! Stáhni si níže umístěné soubory.
V prezentaci si zopakuj, co je cestopis, opiš si do sešitu literatury slide č.7. Vypracuj pracovní list, pracuj s texty v čítance. 
DUM 11 Pracovní list CESTOPIS.doc (32768)              
   
         


Aktivní  úkoly pro dobu uzavření školy: 

1. číst knihu na referát a připravit si záznam z knihy 

- po návratu do školy budou probíhat referáty ve zrychleném režimu, 

abychom dodrželi časový harmonogram 

2. vypracovat slohovou práci na téma Procházka jarní přírodou (líčení )

- do sešitu slohu, rozsah přibližně 3/4 strany A4, řídit se pravidly při psaní líčení, která máme uvedena 

v sešitě

3. naučit se zpaměti zadanou báseň

4. opakovat si pravopis na www.onlinecviceni.cz, www.pravopisne.cz !!! 

Vypracované úkoly je možno zasílat oskenované či ve formátu Word 

na e-mail:michaela.vejvalkova@zsivancicka.cz

!!!VŠECHNY TYTO ÚKOLY JSOU NA ZNÁMKY A BUDOU HODNOCENY OKAMŽITĚ 

PO NÁVRATU DO ŠKOLY!!!

0
             
 

Mluvnice

Pomůcky: učebnice  pro 7. ročník, sešit č. 564 - vše obalené, sešit č.524,  psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

 

Literární výchova

Pomůcky: čítanka pro 7. ročník, sešit č. 464 z loňského školního roku - vše obalené, kulturní deník - z loňského školního roku, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidl

 

Slohová a komunikační výchova

Pomůcky: učebnice  pro 7. ročník, sešit č.464  z loňského školního roku, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

 

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

 

Samostatná práce

23.3.-25.3. (OPRAVA - stačí do čtvrtka 26.3.)

A - Přelož kladnou větu a udělej i větu zápornou. Napiš, ofoť, pošli:

Např:

1.Přišli domů.

They came home.

They didn´t come home.

 

  1. Koupili si nové auto
  2. Zaplatil jsem to.
  3. Navštívili Londýn.
  4. Zlomil si ruku.
  5. Udělal to.
  6. Nasnídal se.
  7. Film začal v 8 hod.

B -           Vypracuj PS str. 28/1 (použij seznam sloves)

                                            28/3 – uprav sloveso a očísluj obrázky podle vět

C- Procvičení nepravidelných sloves 1-20 ve hře KAHOOT – doporučuji hrát každou hru vícekrát pod nějakou variantou vašeho jména – počítám váš nejlepší výsledek (ne pořadí) PIN 0534357

Hra je otevřena PO - ST

__________________________________________________________________________________________
 
 
18.3.  - Vypracovat do pátku 20.3.
1.  Procvičování nepravidelných sloves 1-15 ve hře Kahoot - hra otevřena do pátku 20.3. Pokud si budete chtít zahrát vícekrát, přihlašujte se pod variantami svého jména např Hort, Hortík, TomH, Hort1,.... Good luck! PIN 0580912
 
2. Do pátku vypracovat na stránkách projectonlinepractice.com Unit 3- Holidays - pouze část grammar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ZMĚNA!!! Kahoot můžete odehrát kdykoli během pondělka (16.3.) kliknutím na tento odkaz nebo zkopírováním tohoto odkazu)
      https://kahoot.it/challenge/0122242?challenge-id=c70dc36e-25ba-4811-81e6-091520626c0c_1584284623791
 
Druhá hra: https://kahoot.it/challenge/0249049?challenge-id=c70dc36e-25ba-4811-81e6-091520626c0c_1584285980270
 
      Nepoužívejte přezdívky, potřebuji vidět jména. Good luck!
 
 
Úkol na pondělí 16.3.:  Pokusíme se zahrát si Kahoot! Je potřeba být v 9:30 u počítače nebo na mobilu s připojením na internet. Nachystejte si stránky kahoot.it a já vám pošlu na vaši ŽK PIN, kterým se připojíte. Přihlašujte se svým jménem!!! Budeme hrát 2 hry. Jednu na naučená nepravidelná slovesa a druhou na was,were. Doufám, že se nám to podaří. Bystrianská 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Samostatná práce do pondělí 16.3.2020
Naučit 10 nepravidelných sloves dle seznamu (po sloveso stát - cost - cost). 
Vypracovat strany 26 - 27 v pracovním sešitě. Poslechové cvičení dělat s pomocí přiloženého poslechového CD. 
Vypracované nafotit a poslat mi na Messenger nebo WhatsApp nebo mailovou adresu bystma@seznam.cz. Případné dotazy tamtéž. S pozdravem Bystrianská
 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524 ,PS, psací potřeby

 

27. týden: 2.3. - 6.3,2020

Časování sloves v přít. čase, Osobní zájmena, Fragen und Antworten, Číslovky - pís. opakování, Rozhovory

DÚ:

4.3. - 1.) zopakovat si číslovky na Pá 6.3. 

          2.) na Pá 13.3. natočit svůj videoprofil (viz. vložený dokument v bak.) - na známky 

 

28. týden: 9.3. - 13.3.2020

Procvičování učiva, Videoprofil, Předměty ve škole, Dny v týdnu

 

DOMÁCÍ ÚKOLY PO DOBU NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE:

 
13.3. - uč. str. 17/ cv. 9 b.) - opsat časování slovesa haben + doplnit a přepsat 6 odpovědí - do Š sešitu
 
18.3. - "Dny v týdnu", "Předměty ve škole" - opsat do Š sešitu nebo vytisknout a nalepit do Š (PŘÍLOHA V MAILU)+ PS str. 18/cv. 5 - napsat, vyfotit a poslat splněný úkol na e-mail: lenka.kralova@zsivancicka.cz
 
20.3. - vypracovat pracovní list č.1 - poté poslat zpět ke kontrole (prac. list je vložen v bakalářích v dom. úkolech a ve vašem e-mailu, pokud jste mi ho zaslali)
 
25.3. - 1.) podívat se na následující odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=UG9DuRk-u8E
            2.) vypracovat pracovní list č.2 - poté poslat zpět ke kontrole!
27.3. - uč. str. 18/ cv. 1 a.) - poslouchej nahrávku a opakuj, poslouchané výrazy přiřaď správně k písmenům A - G + výrazy napiš do mailu nebo do messengeru (nahrávka bude vložena v bakalářích a ve vašich mailech). NÁPOVĚDA: Slyšené výrazy najdeš v textu cv.1!
 
4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

SAMOSTUDIUM OD 12.3.2020

Pozorně pro zopakování přečíst kapitolu 5 PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST z učebnice str. 134

Zejména 5.3 Užití - Trojčlenka str. 142 - 144

Vypočítat do sešitu cvičení str. 145/ 1,2,3,4

 

ÚTERÝ 17.3.

Na procvičování lze také použít Výukové zdroje v Bakalářích.

Pokud se připojíte na BAKALÁŘE, rozkliknete Výuka a dole Výukové zdroje (s hvězdičkou).

Najdete M - Matematika a vpravo nahoře kliknete na Strom. Rozbalí se velká nabídka témat.

Vyberete třeba Číselné obory (aritmetika) a poté Zlomky. Vpravo se objeví velká nabídka videí, cvičení a testů.

Zde je možné procvičovat a upevňovat probranou látku.

Nebo chcete-li konkrétně procvičovat třeba trojčlenku, kliknete vpravo nahoře na Vyhledávač a napíšete trojčlenka.

Objeví se dva odkazy (trojčlenka a Příklad 2). Pouze odkaz trojčlenka je vhodný.

Jsou zde dva řešené příklady dvěma způsoby, kde druhý je právě využití PÚ a NÚ.

 

V případě konkrétních dotazů pište na: marek.ostrovsky@zsivancicka.cz

 

PONDĚLÍ 23.3.

Ahoj žáci. Jelikož to vypadá, že studovat z domu budeme ještě dlouho, musíme do našeho učení zavést jistý pořádek. Každý týden vždy v pondělí vám na stránkách školy zadám jedno téma, strany v učebnici, kde najdete teorii, vzorové vypracované úlohy, příklady na procvičení, názorná videa a vysvětlení a vy mi vždy do pátku do 10.00 pošlete na adresu marek.ostrovsky@zsivancicka.cz vyfocenou stranu ze sešitu či PS s vypracovaným zadaným úkolem. Já vám úlohy zkontroluji a případně pošlu správná řešení nebo komentář a opravu. Vámi zasílaná vypracovaná cvičení pak budou podkladem pro hodnocení z matematiky. Pokud budete potřebovat během studia a vypracovávání úkolů radu nebo konzultaci, pište, rád vám odpovím.

týden 23.3. - 27.3.   TROJČLENKA

teorie: Učebnice str. 142 - 144, vypracované vzorové příklady ze strany 166 z PS 3 viz.obrázek níže

úkol: vypracovat cvičení A-5, A-6, A-7, A-8 ze strany 167 (vyfotit a poslat do 27.3. do 10.00)

         ve cvičení A-8 už nevyjadřujte klíčivost zlomkem a poměrem 

 

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

ÚKOLY PO DOBU SAMOSTUDIA:

Hydrostatický tlak

Prostudovat učeb/110-112 (včetně řešeného příkladu)

Vypočítat do sešitu U3  - a, d, U5, U7/113-114

Příklady na procvičení výpočtu hydrostatického tlaku žákům poslány mailem.

 

Vztlaková síla působící na těleso v kapalině

1. zápisy v příloze dom. úkolu v Bakalářích
2. přečíst učeb/115-116
3. promyslet O1-O3, U1/117
4. písemné odpovědi na U2, U3, U4, U5/117-118 prosím poslat na adresu: jana.dostalova@zsivancicka.cz

Archimedův zákon

1. zápis v příloze dom. úkolu v Bakalářích, je přiložený i následující zápis
2. přečíst učeb/118-120
3. promyslet O1, O2/121
4. písemně odpovědět a odpovědi poslat na můj mail:
    U3, U4, U6/121-122
5. odkazy k prohlédnutí :

   https://www.youtube.com/watch?v=BF49soKgUKY

   https://www.youtube.com/watch?v=p-M8Hw_nwug

   https://www.youtube.com/watch?v=hY6IUoUKCC8

   https://www.youtube.com/watch?v=6OSGZjnxQbI

6. odkazy na procvičení:

   https://www.skolasnadhledem.cz/game/3662

Přírodopis        

Vyučující:  Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit 440 s linkovanou podložkou, pracovní sešit ( 40 Kč ), psací potřeby

Učivo: opakování, vyšší rostliny

Zeměpis

Vyučující: Bc. Sabina Doubková

Pomůcky: sešit 540, učebnice, atlas světa, lepidlo, pastelky

Od 16. 3. samostudium. Kdo neměl prezentaci na stát Jižní Ameriky, tak zpracuje jakýkoliv stát z Jižní Ameriky a zašle a email: sabinadoubkova@seznam.cz nebo messenger, buď v powerpoint nebo oskenovaný papír A4. DATUM ODEVZDÁNÍ 29.3.!!!! Poté si sami zpracujete výpisky z učebnice ze stran 24-38. Dá se pracovat s internetem nebo si stáhnout moji prezentaci a opsat si to z ní.  

Po návratu do školy bude velká písemná práce na celou Jižní Ameriku, oznámkované úkoly a oznámkované sešity!!!

JA - VENEZUELA, PERU, CHILE, KOLUBIE, BOLÍVIE, EKVÁDOR.ppt (6626304)

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr Martina Bystrianská

Samostudium: Sledovat dění a chování lidí. Budeme to pak společně diskutovat

Soustředíme síly na hlavní předměty. hlavní předměty.

Informatika

Vyučující: Mgr.Pavel TAUWINKL

SAMOSTUDIUM

1. Ve škole jsme nedodělali KŘÍŽOVKU. Udělej ve Wordu (na výšku) křížovku, kdy tajenka bude mít 10 písmen. Prázdné buňky nebudou vidět. Pod křížovkou bude zadání. Datum odevzdání do 28.3.2020 na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz.

2. V dokumentu Wordu utvořte PEXESO (podle obrázku).  Datum odevzdání do 10.4.2020 na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz.

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Pavel TAUWINKL

SAMOSTUDIUM

1. VYHLEDEJTE NA INTERNETU : Základní vlastnosti kovů. Do dokumentu Wordu napiš co jsou to:
 
Mechanické vlastnosti
Fyzikální vlastnosti
Chemické vlastnosti
Technologické vlastnosti
 
2. Co jsou to Slitiny kovů a co tam patří.


Datum odevzdání do 10.4.2020 na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz.

Tělesná výchova

Vyučující: Bc. Sabina Doubková

Děvčata si vymyslí jakékoliv 4 cviky na posilování. Poté mi předvedou v hodině TV a budou oznámkované :-) 

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Dějepis

 

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Pomůcky: učebnice, sešit č. 444 - vše obalené, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Veškeré informace k výuce naleznete v elektronické žákovské knížce!

ÚKOLY:
 
Videa: 
 
 
 
            
 
Basilejská kompaktáta - výpisek do sešitu - kdy, kde, kdo, proč...
 

Úkoly pro dobu uzavření školy: 


Dokončit úkoly k tématu husitských válek, zjistit, co se dělo v Moravském Krumlově v době 

husitských válek. 

Zpracovat referát o Jiřím z Poděbrad na A4 - nadpis, text - vlastní!!!, obrázek. 

!!!VŠE NA ZNÁMKY!!!

 
            0