7. třída - třídní učitelka: Mgr. Martina Bystrianská

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PONDĚLÍ Č D
ÚTERÝ  M P Č  VV  TV   VOB 
STŘEDA  N/A  A/N Č  Z
ČTVRTEK  F INF   TV  Č 
PÁTEK  M Č HV A/N  N/A 

 

 

PONDĚLNÍ KONZULTACE

S sebou si prosím vezměte :
- čestné prohlášení
- 2x rouška, sáček na odkládání roušky
- svačina, čip na obědy
- přezůvky (pokud je nemáte ve škole)
- pomůcky dle konzultačního rozvrhu

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

Úkoly je možné vypracovat ve Wordu, ale také rukopisně a zaslat jako sken, soubor, fotografii na e-mailovou adresu michaela.vejvalkova@zsivancicka.cz nebo zaslat poštou na adresu školy.
 
Úkoly - týden 1.6. -5.6. 2020
 
Čtvrtek - on-line výuka  - rozdělení na 1. a 2. skupinu - pozvánku máte v e-mailu!!! - připravit si PL Přívlastek na kontrolu

Ti, kteří se neúčastní on-line výuky, zasílají ke kontrole pracovní listy na větné členy! ( Přívlastek z minulého týdne. )

Mluvnice

Přístavek

Výukové video: Přístavek - 7. třída https://www.youtube.com/watch?v=nx8olgGCq6Y

Učebnice str. 88-89

PL - Přístavek - Rozvíjející větné členy - přístavek 7..docx (55911) - zatím neodesílat - až po čtvrteční on-line výuce

Procvičování:

https://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty-vetny-rozbor/pristavek-gramatika.php

https://tema.pravopiscesky.cz/tema-pristavek-procvicovani-206339.html

Literatura

Čtenářská dílna - hledání pravdy

Přečti si v čítance na str. 158-159  povídku Jaroslava Haška Školní výlet a vypracuj pracovní list Hledání pravdy, odpovídej celými větami, tvoř souvislý text.

PL Hledání pravdy.doc (119808) - odeslat ke kontrole do 7.6. 2020

 

 
ÚKOLY z týdne 25.5. - 29. 5.  2020
 
Čtvrtek - on-line výuka  - rozdělení na 1. a 2. skupinu - pozvánku máte v e-mailu!!! - připravit si PL Příslovečné určení na kontrolu

Ti, kteří se neúčastní on-line výuky, zasílají ke kontrole pracovní listy na větné členy! ( Podmět a přísudek, předmět a příslovečné určení! )

 

Mluvnice

Rozvíjející větné členy - přívlastek

Rozvíjející větné členy - přívlastek 7. třída.docx (32186) - zatím neodesílat!

 
Čeština na pohodu - přívlastek- výukové video - https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4
Učebnice str. 84

Procvičování:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Skladba+v%C4%9Bt&topic=08.+P%C5%99%C3%ADvlastek+-+druhy#selid

https://www.umimecesky.cz/cviceni-privlastek-shodny-neshodny

https://www.pravopisne.cz/2014/10/test-privlastek-shodny-a-neshodny-2-15/

https://www.skolasnadhledem.cz/game/925

 

Sloh

Dopis úřední a soukromý - srovnání - dokončení úkolu z minulého týdne Dopis kamarádovi- nezapomeňte odeslat ke kontrole, někteří ještě nezaslali dopis úřední - žádost!

 

Literatura

Referáty - záznam z četby - kniha dle vlastního výběru, plníme dle seznamu z doby před uzavřením škol! Kdo se neúčastní on-line výuky, zašle v písemné podobě.

 
 
ÚKOLY z týdne 18.5. - 22. 5.  2020
 
Mluvnice
POZOR - tento týden odpadá on-line výuka!!!

Rozvíjející větné členy - příslovečné určení.docx (108,6 kB)

  - po on-line výuce dokončit dle pokynů, zatím neodesílat!

Čeština na pohodu - příslovečné určení - výukové video - https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU

 

Učebnice str. 83,84 - prostudovat

 

 

Sloh

 

 
Téma: Dopis osobní ( soukromý ) - kdo si ještě nesplnil úkol z minulého týdne, prostuduje si prezentaci o dopisu a zaměří se na dopis soukromý.

Úkol: Vyberte si kamaráda nebo spolužáka ze třídy a napište mu dopis o tom, jak jste prožívali minulé dva měsíce. Dopis musí mít všechny náležitosti - viz prezentace. Rozsah - 3/4 strany A4, dopis může být napsaný na počítači či rukou. - odeslat ke kontrole do 29.5.

 
ÚKOLY z týdne 11.5. - 15.5.  2020
 
Mluvnice

Čtvrtek - on-line výuka - Základní a rozvíjející větné členy - rozdělení na 1. a 2. skupinu - pozvánku máte v e-mailu!!!

Pomůcky: učebnice, sešit, tabulka, psací potřeby, 

Rozvíjející větné členy - příslovečné určení.docx (111221) Rozvíjející větné členy - příslovečné určení.docx (111221) - zatím neplnit, až po on-line výuce!!!!

 
 
Sloh
Prostudujte si prezentaci o dopisu a do sešitu slohu si zapište slide č. 3, 4, 7. Na papír sestavte úřední dopis podle návodu - slide č. 8,9. Pokud nemáte možnost, pište rukou, ale dodržujte formát viz vzor. Úkol odeslat ke kontrole do 17.5. 2020.
 
 
 
ÚKOLY z týdne 4.5. - 10.5.  2020
 
Mluvnice

Čtvrtek - on-line výuka - Základní a rozvíjející větné členy - rozdělení na 1. a 2. skupinu - pozvánku máte v e-mailu!!!

Pomůcky: učebnice, sešit, tabulka, psací potřeby, 

 
PL -Základní větné členy 7 - on-line.docx (55823) - odeslat ke kontrole do 6.5. 2020
PL - Rozvíjející větné členy - předmět.docx (14812) - odeslat ke kontrole do 10.5. 2020 
 
Procvičování:

 

Literatura

- čti knihu na referát , nebo jakoukoli další. Čtení není nuda! - připravuj si záznam z četby- prezentace referátů na on-line výuce

 
 
ÚKOLY z týdne 27.4. - 30.4.  2020
 
Mluvnice

Čtvrtek - on-line výuka - Základní a rozvíjející větné členy - rozdělení na 1. a 2. skupinu - pozvánku máte v e-mailu!!!

Pomůcky: učebnice, sešit, tabulka, psací potřeby, splněné úkoly v pracovním listu - cv.1 ( pouze podmět ), 2,3,4,5

 
 
Literatura
 
Spojíme učivo dějepisu a literatury - konec 2. světové války a holocaust. Seznámíme se s osudem dívky, která byla ve vašem věku a jejíž život poznamenal právě holocaust. K plnění pracovního listu budete potřebovat internet. Nejprve si pořádně přečtěte úkoly, a pak se teprve pusťte do plnění. Jelikož vás čeká větší množství textu, rozdělte si práci na více dnů. Odpovídejte souvislým textem!
 
Pracovní list - Deník Anny Frankové.doc (120320) -   odeslat ke kontrole do 3.5. 2020!!!
 
Deník Anny Frankové.pdf (729463) - str. 13,14,15, 30,31,32,33,34,55,56
 
www.annefrank.nl - nezapomeňte si překliknout na češtinu
 
 

ÚKOLY z týdne 20.4. - 24.4.  2020

Mluvnice

Čtvrtek - on-line výuka - Druhy vět podle postoje mluvčího, Větné členy -opakování z 6.třídy

Pomůcky: učebnice, sešit, tabulka, psací potřeby, splněné úkoly z učebnice

Základní větné členy 7 - on-line.docx (55823) - kdo může, si na čtvrtek vytiskne - nevyplňovat dopředu, budeme si vysvětlovat zadání!

Přehledná-tabulka-větných-členů (1).pdf (378917)

Procvičování

https://www.skolasnadhledem.cz/game/759

https://www.skolasnadhledem.cz/game/336

 

Literatura

Pracovní list není nutné tisknout! Kdo nemá možnost, udělejte si na papír nadpis, očíslujte úkoly a odpovídejte rukopisně. Text si pozorně přečtěte, k plnění některých úkolů budete potřebovat internet.

Uzly a pomeranče - 2. varianta - 7.ročník.doc (339968)- odeslat ke kontrole do 24.4.

Uzly a pomeranče - ukázka z knihy.doc (229376)

 

ÚKOLY z týdne 14.4. - 18.4.  2020

!!!POZOR!!! - Zahájení on-line výuky - pokyny a informace obdržíte ve svém e-mailu, sledujte i Bakaláře!!!  

 

Mluvnice

Opakujeme větné členy:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-obecne

https://www.mojecestina.cz/vetne-cleny

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Z%C3%A1kladn%C3%AD+v%C4%9Btn%C3%A9+%C4%8Dleny#selid

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=06.+Rozv%C3%ADjej%C3%ADc%C3%AD+v%C4%9Btn%C3%A9+%C4%8Dleny#selid

https://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_vetne_cleny.php

 

Literatura

- čti knihu na referát , nebo jakoukoli další. Čtení není nuda! - připravuj si záznam z četby

Báseň zpaměti dle vlastního výběru.

 

NOVÉ ÚKOLY - odevzdání do 10.4.2020!

Mluvnice

Druhy vět podle postoje mluvčího

Než začneš vyplňovat pracovní list, tak malé on-line opáčko. Kdo nemá možnost, podle učebnice str. 74,75:

https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Skladba/Druhy-vet/Druhy-vet-index.html

https://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_druhy_vet_podle_postoje_mluvciho.php

https://www.skolasnadhledem.cz/game/870

A teď pracovní list!

Druhy vět 7. třída.doc (760832) - odeslat ke kontrole do 10.4.

Literatura

- číst knihu na referát

 

Úkoly z týdne 30.3. -3.4.2020

Mluvnice

Druhy vět podle postoje mluvčího

Nejprve si zopakujte na těchto stránkách, co jsou věty podle postoje mluvčího, a zkuste si online test:

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-syntakticky/vety-podle-postoje-mluvciho

Kdo nemá možnost na PC - Učebnice str. 74,75 - oranžové rámečky

Úkoly do sešitu uč. str. 74, cv. 2 - vypiš 2 oznamovací věty, cv. 3 - utvoř 6 vět tázacích (spát, běžet, vařit, malovat, uklízet, napsat ) - 2 otázky zjišťovací, 2 doplňovací, 2 vylučovací - podle vzoru v rámečku nad cvičením, cv. 4 - opsat a přací věty podtrhnout zeleně, rozkazovací žlutě - nezasílat ke kontrole, důležité je však splnit, bude potřeba příští týden.

Literatura

Pracovní list není nutné tisknout! Kdo nemá možnost, udělejte si na papír nadpis, očíslujte úkoly a odpovídejte rukopisně. Nečtěte dopředu text, postupujte dle pokynů v PL!

Jak na Šumavě obři vyhynuli - pracovní list - 7. třída.doc (1364480)           - odeslat ke kontrole!!!

 

Úkoly z týdne 23.3. -27.3.2020
 

Mluvnice

SLOVNÍ DRUHY I 7.třída.docx (15219)

Literatura

- platí dlouhodobé úkoly níže!

 

Úkoly z týdne 16.3-20.3.2020
 
Pracuj s prezentací a čítankou! Stáhni si níže umístěné soubory.
V prezentaci si zopakuj, co je cestopis, opiš si do sešitu literatury slide č.7. Vypracuj pracovní list, pracuj s texty v čítance. 
DUM 11 Pracovní list CESTOPIS.doc (32768)              
   
         


Aktivní  úkoly pro dobu uzavření školy: 

1. číst knihu na referát a připravit si záznam z knihy 

- po návratu do školy budou probíhat referáty ve zrychleném režimu, 

abychom dodrželi časový harmonogram 

2. vypracovat slohovou práci na téma Procházka jarní přírodou (líčení )

- do sešitu slohu, rozsah přibližně 3/4 strany A4, řídit se pravidly při psaní líčení, která máme uvedena 

v sešitě

3. naučit se zpaměti zadanou báseň

4. opakovat si pravopis na www.onlinecviceni.cz, www.pravopisne.cz !!! 

Vypracované úkoly je možno zasílat oskenované či ve formátu Word 

na e-mail:michaela.vejvalkova@zsivancicka.cz

!!!VŠECHNY TYTO ÚKOLY JSOU NA ZNÁMKY A BUDOU HODNOCENY OKAMŽITĚ 

PO NÁVRATU DO ŠKOLY!!!

0
             
 

Mluvnice

Pomůcky: učebnice  pro 7. ročník, sešit č. 564 - vše obalené, sešit č.524,  psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

 

Literární výchova

Pomůcky: čítanka pro 7. ročník, sešit č. 464 z loňského školního roku - vše obalené, kulturní deník - z loňského školního roku, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidl

 

Slohová a komunikační výchova

Pomůcky: učebnice  pro 7. ročník, sešit č.464  z loňského školního roku, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

 

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

 

VIDEOVÝUKA 

 

1.SKUPINA 9:00

 

2. SKUPINA  10:00

1

BUMBÁLKOVÁ Aneta

1

BEDNÁŘOVÁ Kristýna

2

FLORIAN Michal

2

BOREŠ Martin

3

HERMANOVÁ Tereza

3

BŘÍNKOVÁ Barbora

4

HOLÁ Tereza

4

HORT Tomáš

5

KNOTKOVÁ Kristýna

5

NOVÁKOVÁ Tereza

6

KOCANDOVÁ Marie Anna

6

NOVÝ Matěj

7

NOVOTNÝ Adam

7

SVOBODA Mathias

8

SKLENSKÝ Tomáš

8

ŠINKYŘÍK Tadeáš

9

TRUČKA Jan

9

ŠKROVAN Jiří

10

TŘETINOVÁ Lucie

10

ŚMERHOVSKÁ Stefanie

11

VYŽRÁLEK Mikoláš Simon

11

ŠIMEK Dominik

12

VYŽRÁLEK Václav

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Videovýuka AJ  každou středu  7tř – 1.skup

https://meet.google.com/…xwz    v  9:00 hod     

 

Videovýuka AJ každou středu  7tř – 2.skup

https://meet.google.com/…cde   v  10:00 hod      

                                                                                   

 

________________________________________________________________________________________________________

Samostatná práce

Úkol1.6.-5.6.

 

1. Naučit slovíčka 4A Food and drink (po slovo yoghurt) – do PÁ   bude otevřen kahoot na slovní zásobu pro všechny PIN: 01431747

 

PÓDIUM - https://kahoot.it/challenge/01431747?challenge-id=c70dc36e-25ba-4811-81e6-091520626c0c_1591019263105&showPodium=true

 

2. Ti, kteří se neúčastní on-line výuky, pošlou ke kontrole PS str. 34
 
 

Úkol 25.5.-29.5.

1. Napiš povídání na téma: My last holiday (podle skutečnosti nebo vymyšlený příběh) – používej správně minulý čas – rozsah přibližně 60 slov

2. Poslech  Listen 7tř.docx (13544) (prac.list)   nahrávka-Unit 3 Listening 7tř.mp3 (1989511) - stačí napsat číslo otázky a písmeno odpovědi (není nutný  tisk pracovního listu)

3. Úkoly pouze pro ty, kteří se neúčastní videovýuky: PS 68/2,3

 

Úkol 18.5.-22.5.

 

A přelož – pošli

1.      Proč to udělala?

2.      Dnes ráno jeli na nádraží taxíkem.

3.      Sprchovala se ráno.

4.       Jak se máš? (přít.č.)

5.       Jak ses měl? (min.č.)

6.      Kde jsi pracoval?

7.      Co se ti líbilo?

8.      Kde bydleli?

9.      Bydleli v Praze.

10.   Našel jsem to v ve své tašce.

 

B Procvičuj, výsledek pošli

https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-simple-past.php
 
3. Úkol pouze pro ty, kteří se neúčastnili videovýuky:     PS str.33 - vypracovat, ofotit a poslat - u cv 5 nedělej poslech, ale tvoř kladné a záporné věty.    Cv 6 - doplň otázky k odpovědím. I can - dopň chybějící
_____________________________________________________
Úkol 11.5. – 15.5.
1. Procvičuj minulý čas https://www.gamestolearnenglish.com/past-tense-game/  - na konci hry napiš své jméno do rámečku „name“ a  CZ do rámečku „location“.  Obrazovku se svým výsledkem ofoť a POŠLI
2. PS 32/1 – doplň podle obrázků (neposílej – budeme si kontrolovat ve středu)
3. Úkoly pro ty, kteří se neúčastnili videovýuky:
 
PS/ celá strana 32 - ofotit a poslat
 
_____________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ

Do 17.4. jste měli dodělat celý UNIT 3 na stránkách projectonlinepractice.com. Mnozí z vás máte  k dnešnímu dni 1.5.. hotovou pouze část grammar nebo vůbec nic!!!
 
 

Odkaz na seznam nepravidelných sloves https://www.helpforenglish.cz/files/20_1302036096_zalozka_irregular_verbs_60.pdf

 

Úkol 4.5.-7.5.

 

A  Procvičuj  https://anglina.unas.cz/easy-english/testy/minuly-cas-prosty-nepravidelna-slovesa-test-cislo-4/
    cvičení k procvičení  https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-minuly-prosty-cas

 

B  Slovesa1-55 (celý seznam ) – Kahoot PIN  06903275  (hra bude otevřena ÚT – PÁ) – tentokrát budu všem známkovat nejlepší dosažený výsledek (doporučuji hrát vícekrát pro nejlepší výkon). Všichni pracujete na internetu a hra je otevřena 4 dny. Lze hrát i na mobilu. Nezúčastnění budou hodnoceni nedostatečnou známkou.
C  
 Úkoly pro ty, co nepracovali na online hodině:
   PS 31/ 4 – Napiš otázky a odpovědi
         31/5 – Napiš otázky maminky Marthy a podle uvedených informací na lístku „Don´t forget!“ napiš odpovědi.  
Vypracované úkoly PS 31/4,5 – ofotit a poslat

 


___________________________________________________________________________________________________________________

Úkol 27.4.-30.4.

 

A   Slovesa 1-50 – KAHOOT (ÚT – ČT) – 2 HRY – POVINNÉ- Game PIN: 07804016,   Game PIN: 09923944

B    Překlad : - budeme dělat společně online (Ti, kteří nebudou připojeni přeloží písemně a  pošlou)

 1.   Ztratil jsem klíče.
 2. Ztratil jsi klíče?
 3. Neztratil jsem klíče.
 4. Suzzy zmeškala autobus.
 5. Zmeškala Suzzy autobus?
 6. Suzzy nezmeškala autobus.
 7. Pršelo celý týden.
 8. Pršelo?
 9. Nepršelo.
 10. Měli nehodu.
 11. Měli nehodu?
 12. Neměli nehodu.

 

C   PS 30/3 – budeme dělat společně online (Ti, kteří nebudou připojeni přeloží písemně a pošlou)

 

Úkol 20.4.-24.4.

Text PS 29/5 – minulost – přepsat celý text v minulém čase ( doporučuji vyznačit si v textu všechna slovesa, aby se vám to dobře předělávalo z přítomnosti do minulosti) – můžete psát do sešitu, do wordu nebo na papír - probereme na videovýuce. Ti, co se nebudou moci připojit, text ofotí a pošlou ke kontrole.

Nepravidelná slovesa 1-45 – kahoot PIN 0469826 (PO -ČT 12:00)

 

 

Úkol 14.4.-17.4.

A Slovesa 1-40 – naučit – procvičíme a vyzkoušíme opět ve hře Kahoot (ČT -PÁ) PIN 02400967 - doporučuji hrát vícekrát, aby jste měli co nejlepší výsledek (jen musíte upravit jméno pro další přihlášení)

B PS 29/4 – kladné a záporné věty

    PS 30/1 – poslechni a doplň

     PS 30/2 – vyber odpověď k otázce

C projectonlinepractice.com – dodělat Unit 3

 

______________________________________________________________________________________________

Virtuální výlet do Londýna pro zájemce    https://360.visitlondon.com/#   Happy Easter!

 

Úkol  6.4.-10.4.(možno odevzdat až 14.4.)

 

 1. Vyber si v časopise text na straně 6,8,12, 24 nebo 14-15 a napiš mi zhruba, o čem to bylo. Nečekám doslovný překlad. https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-04.pdf
 2. Slovesa 1-35  ( v ČT- PÁ proběhne Kahoot na minulý čas)  2 hry: PIN 0303345 , PIN 0744249
 3. Přelož (napiš do sešitu nebo na papír, ofoť a pošli)
 1.  Kolik to stálo? ………………………………………………………………………..
 2. Přestěhovala se do Londýna. ………………………………………………….
 3. Kde to našel? ………………………………………………………………………….
 4. Neřekla mi to. …………………………………………………………………………
 5. Neviděl jsem ji. ………………………………………………………………………
 6. Kdy přijel? ……………………………………………………………………………
 7. Udělali to minulý týden. …………………………………………………………
 8. Proč to rozbil? ……………………………………………………………………….
 9. Byli jsme na dovolené. …………………………………………………………….
 10. Včera jsem snídal doma……………………………………………………………
__________________________________________________________________________________
 
Úkol 30.3.-3.4.

https://www.youtube.com/watch?v=Dy1PsVdEihU přehled min času

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-tense-regular-verbs-1-uroven/3374 procvič

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-questions-negatives-2-uroven/3675

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA 1-30  POVINNÉ – BUDE ZNÁMKOVÁNO

Kahoot - nepravidelná slovesa - možno hrát vícekrát pod variantami vašeho jména - nehodnotím rychlost a pořadí, ale správné odpovědi - hodnotím pouze váš nejlepší výkon - hra otevřena na stránkách kahoot.it  od ČTdo SO  - PIN 0190203

Prosím všechny, kteří mi ještě něco neposlali, aby to napravili

____________________________________________________________________

23.3.-25.3. (OPRAVA - stačí do čtvrtka 26.3.)

A - Přelož kladnou větu a udělej i větu zápornou. Napiš, ofoť, pošli:

Např:

1.Přišli domů.

They came home.

They didn´t come home.

 

 1. Koupili si nové auto
 2. Zaplatil jsem to.
 3. Navštívili Londýn.
 4. Zlomil si ruku.
 5. Udělal to.
 6. Nasnídal se.
 7. Film začal v 8 hod.

B -           Vypracuj PS str. 28/1 (použij seznam sloves)

                                            28/3 – uprav sloveso a očísluj obrázky podle vět

C- Procvičení nepravidelných sloves 1-20 ve hře KAHOOT – doporučuji hrát každou hru vícekrát pod nějakou variantou vašeho jména – počítám váš nejlepší výsledek (ne pořadí) PIN 0534357

Hra je otevřena PO - ST

__________________________________________________________________________________________
 
 
18.3.  - Vypracovat do pátku 20.3.
1.  Procvičování nepravidelných sloves 1-15 ve hře Kahoot - hra otevřena do pátku 20.3. Pokud si budete chtít zahrát vícekrát, přihlašujte se pod variantami svého jména např Hort, Hortík, TomH, Hort1,.... Good luck! PIN 0580912
 
2. Do pátku vypracovat na stránkách projectonlinepractice.com Unit 3- Holidays - pouze část grammar.
 
       NESPLNĚNÝ ÚKOL HODNOTÍM ZNÁMKOU 5, KTEROU PŘEPÍŠU , POKUD BUDE ÚKOL SPLNĚN DODATEČNĚ
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ZMĚNA!!! Kahoot můžete odehrát kdykoli během pondělka (16.3.) kliknutím na tento odkaz nebo zkopírováním tohoto odkazu)
      https://kahoot.it/challenge/0122242?challenge-id=c70dc36e-25ba-4811-81e6-091520626c0c_1584284623791
 
Druhá hra: https://kahoot.it/challenge/0249049?challenge-id=c70dc36e-25ba-4811-81e6-091520626c0c_1584285980270
 
      Nepoužívejte přezdívky, potřebuji vidět jména. Good luck!
 
 
Úkol na pondělí 16.3.:  Pokusíme se zahrát si Kahoot! Je potřeba být v 9:30 u počítače nebo na mobilu s připojením na internet. Nachystejte si stránky kahoot.it a já vám pošlu na vaši ŽK PIN, kterým se připojíte. Přihlašujte se svým jménem!!! Budeme hrát 2 hry. Jednu na naučená nepravidelná slovesa a druhou na was,were. Doufám, že se nám to podaří. Bystrianská 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Samostatná práce do pondělí 16.3.2020
Naučit 10 nepravidelných sloves dle seznamu (po sloveso stát - cost - cost). 
Vypracovat strany 26 - 27 v pracovním sešitě. Poslechové cvičení dělat s pomocí přiloženého poslechového CD. 
Vypracované nafotit a poslat mi na Messenger nebo WhatsApp nebo mailovou adresu bystma@seznam.cz. Případné dotazy tamtéž. S pozdravem Bystrianská
 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524 ,PS, psací potřeby

VIDEOVÝUKA:

V úterý  9.6. proběhne videovýuka. Platí pro obě skupiny v čase 9.00 -10.00. Připravte si učebnici, pracovní sešit, psací potřeby a dotazy.

ID schůzky

meet.google.com/edk-pabo-tre

 

Ti, kteří se neúčastní online výuky, si dodělají:

PS str. 20/ cv. 9, cv. 10

 

DOMÁCÍ ÚKOLY PO DOBU NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE:

 
13.3. - uč. str. 17/ cv. 9 b.) - opsat časování slovesa haben + doplnit a přepsat 6 odpovědí - do Š sešitu
 
18.3. - "Dny v týdnu", "Předměty ve škole" - opsat do Š sešitu nebo vytisknout a nalepit do Š (PŘÍLOHA V MAILU)+ PS str. 18/cv. 5 - napsat, vyfotit a poslat splněný úkol na e-mail: lenka.kralova@zsivancicka.cz
 
20.3. - vypracovat pracovní list č.1 - poté poslat zpět ke kontrole (prac. list je vložen v bakalářích v dom. úkolech a ve vašem e-mailu, pokud jste mi ho zaslali)
 
25.3. - 1.) podívat se na následující odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=UG9DuRk-u8E
            2.) vypracovat pracovní list č.2 - poté poslat zpět ke kontrole!
 
27.3. - uč. str. 18/ cv. 11 a.) - poslouchej nahrávku a opakuj, poslouchané výrazy přiřaď správně k písmenům A - G + výrazy napiš do mailu nebo do messengeru (nahrávka bude vložena v bakalářích a ve vašich mailech). NÁPOVĚDA: Slyšené výrazy najdeš v textu cv.1!
 
1.4. - uč. str. 18/ cv. 11 b.) - 1. spojit k sobě  (v uč. tužkou nebo přepsat do Š)
                                             2. poslechnout stopu 25 (vložena v bakalářích a v mailu)
                                             3. zopakovat výslovnost
                                             4. zkontrolovat podle nahrávky své řešení
                                           - poslat na mail/messenger, co k sobě patří (celé věty)
 
3.4. - PS str. 18/ cv. 6 
 
8.4. - PS str. 19/ cv. 8 (poslechnout si nahrávku, projít si prezentaci - v bakalářích, v mailu)
 
15.4. - PS str. 26 - poslechnout si nahrávku, věty přečíst a svou nahrávku poslat mailem/přes messenger
 
17.4. - vypracovat pracovní list č.3 - "Časování sloves", poté poslat zpět ke kontrole
 
24.4. - vypracovat pracovní list č. 4 - "Zájmena", poté poslat ke kontrole
 
15.5. - klikni na odkaz a vypracuj úkol: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2533
 
22.5. - PS str. 21/ cv.  A, B, C - správně doplnit, ofotit a poslat ke kontrole
 
29.5. - vypracovat pracovní list č. 5 - "Stundenplan" , poté poslat ke kontrole
 
5.6. - PS str. 22/ cv. 13
4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

PONDĚLÍ 1.6.

Ahoj žáci. Přeji vám krásný Mezinárodní den dětí.
Tento týden budeme počítat obsah lichoběžníka. Na videohodině, skupina 1 od 9.00 a skupina 2 od 10.00 si pak procvičíme výpočty výšky a střední příčky lichoběžníka z obsahu . Zopakujte, co o lichoběžníku víte, přečtěte zadané strany v učebnici a pusťte si videa. Pokud najdete v okolí příklad lichoběžníka, vyfoťte a pošlete.

týden 1.6. - 5.6. OBVOD A OBSAH LICHOBĚŽNÍKA

teorie: zopakovat vzorec pro obsah lichoběžníka, přečíst učebnici geometrie str. 111 a 112,  prohlédnout výuková videa z minulého týdne a toto video popisující obsah lichoběžníka,

úkol: nejpozději ve čtvrtek 4.6. do 12.00 poslat vypracovaná cvičení z PS 191/A-5 a A-6 a případně fotky lichoběžníka.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PONDĚLÍ 25.5. 

Ahoj žáci.
Tento týden budeme počítat obvod lichoběžníku a úhly v něm. Na videohodině, skupina 1 od 9.00 a skupina 2 od 10.00 si pak odvodíme odsah lichoběžníka. Zopakujte, co o lichoběžníku víte, přečtěte zadané strany v učebnici a pusťte si videa. Pokud najdete v okolí příklad lichoběžníka, vyfoťte a pošlete.

týden 25.5. - 29.5. OBVOD A OBSAH LICHOBĚŽNÍKA

teorie: zopakovat vzorec pro obvod lichoběžníka, přečíst učebnici geometrie str. 92, 93, 95,  prohlédnout výuková videa zde a zde.

úkol: nejpozději ve čtvrtek 28.5. do 12.00 poslat vypracovaná cvičení z PS 190/A-1 a 191/A-8 a případně fotky lichoběžníka.

 

PONDĚLÍ 18.5.

Ahoj žáci.
Tento týden budeme procvičovat výpočet obsahu trojúhelníka, speciálně pravoúhlého trojúhelníka. Je nutné rozumět vzorci a vědět, co je strana, příslušná výška, odvěsna, přepona. Trénovat můžete v PS str. 188 a v učebnici geometrie cvičení 5, 6 a 7 na straně 110. Na videohodině, skupina 1 od 9.00 a skupina 2 od 10.00 si definujeme nový rovinný útvar - lichoběžník.

týden 18.5. - 22.5. OBVOD A OBSAH TROJÚHELNÍKA

teorie: zopakovat vzorec pro obvod a obsah trojúhelníku, přečíst učebnici geometrie str. 106 - 108, prohlédnout výuková videa zdezde

úkol: nejpozději ve čtvrtek 21.5. poslat vypracovaná cvičení z PS 188 / A-5 a B-6

 

PONDĚLÍ 11.5.

Ahoj žáci.
Tento týden budeme počítat obvod a obsah trojúhelníka. Budeme také trojúhelník rýsovat a měřit délky stran a výšek, tak si dejte do pořádku rýsovací potřeby. Videohodina bude v pátek 15.5. skupina 1 od 9.00, skupina 2 od 10.00.

týden 11.5. - 15.5. OBVOD A OBSAH TROJÚHELNÍKA

teorie: zopakovat vzorec pro obvod a obsah trojúhelníku, přečíst učebnici geometrie str. 106 - 108, prohlédnout výuková videa zdezde

úkol: nejpozději ve čtvrtek 14.5. poslat vypracovaná cvičení z PS 187/A-3 a 188/A-4

 

PONDĚLÍ 4.5.

Ahoj žáci.
Tento týden bude videohodina ve středu 6.5.: skupina 1 od 10.00 do 11.00, skupina 2 od 11.00 do 12.00. Projdeme si příklady na výpočet obvodů a obsahů rovnoběžníků a podíváme se na další rovinný útvar - trojúhelník. Pozor dost z vás nemá odevzdanou minulou úlohu. Dopočítejte ji a pošlete, ať máte vše řádně splněno.

týden 4.5. - 7.5. OBVOD A OBSAH TROJÚHELNÍKA

teorie: zopakovat vzorce pro obvody a obsahy rovnoběžníků, prohlédnout výukové video

úkol: vyfotografovat kosočtverec nebo kosodélník v běžném životě (v domě, venku na ulici, na zahradě,...)

         poslat ke kontrole do úterý 5.5. do 16. hodin  tato cvičení.

 

PONDĚLÍ 27.4.

Ahoj žáci.
Tento týden zopakujeme obvody a obsahy rovnoběžníků (čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník). Všechny vzorce jsou zopakované v  tomto videu . V pátek máme opět videohodinu: v 9.00 skupina 1 a v 10.00 skupina 2. Bude sice státní svátek, ale alespoň na chvíli se spojíme. Pokud bude někdo mimo dosah, na výletě s rodiči a podobně, dejte mi vědět, pochopím to.

týden 27.4. - 1.5. OBVOD A OBSAH ROVNOBĚŽNÍKŮ

teorie: zopakovat vzorce pro obvody a obsahy, prohlédnout výukové  video 

úkol: vyfotografovat kosočtverec nebo kosodélník v běžném životě (v domě, venku na ulici, na zahradě,...)

         narýsovat pomocí dvou rovnoběžek kosodélník, změřit na milimetry strany a,b a příslušné výšky a pomocí obou vzorců vypočítat obsah kosodélníka

         vypracovat cvičení 1,2,3,4 z učebnice geometrie strana 103 a 104

         poslat ke kontrole nejpozději ve čtvrtek 30.4. do 10.00 hodin: fotografie, narýsovaný kosodélník s výpočty obsahů, cvičení 4 ze str. 104

 

PONDĚLÍ 20.4.

Ahoj žáci.
V tomto týdnu budeme mít v matematice první videohodinu v pátek 24.4. v 9.00 a v 10.00. Vše si v této první hodině vyzkoušíme a domluvíme se na dalším postupu. Je potřeba v pátek 24.4. před hodinou kliknout na tento odkaz (skupina 1) nebo na tento odkaz (skupina 2) a přihlásit se do videokonference. Přihlaste se plným jménem, ať vidím, kdo žádá o vstup. V případě nefunkčního mikrofonu je možné na této videoschůzce chatovat. Připravte si pracovní sešity a učebnice.

týden 20.4. - 24.4. OPAKOVÁNÍ ROVNOBĚŽNÍKU

teorie: opakování z minulého týdne, dopsání teorie do PS 3, prohlédnutí výukových videí z minulého týdne

úkol: zkolntrolovat, dodělat a poslat úkoly z minulých týdnů (hodně z vás to nemá v pořádku).

         poslat fotografii z běžného života, kde je vidět rovnoběžník (v domě, venku na ulici, na zahradě,...)

         V PÁTEK 24.4. V 9.00 A V 10.00 SE PŘIHLÁSIT NA VIDEOHODINU PODLE SKUPIN (VIZ TABULKA U ANGLIČTINY)

 

ÚTERÝ 14.4.

Ahoj žáci.
Věřím, že i v této podivné době jste si užili Velikonoce a můžeme dále pracovat. V tomto týdnu se podíváme a naučíme, které čtyřúhelníky patří mezi rovnoběžníky a jaké mají vlastnosti. Kdo jste mi ještě neposlal telefonní číslo, tak to napravte, děkuji.

týden 14.4. - 17.4. ROVNOBĚŽNÍKY

teorie: učebnice geometrie str. 79 - 82, 85 - 88 a 99 - 103 pozorně přečíst

            prohlédnout celé toto video a do PS str. 179 dopsat rozdělení rovnoběžníků z úvodu tohoto videa (0:03 - 0:11 vteřina)

            prohlédnout celé toto video a do PS str. 179 dopsat důležité údaje o úhlech a úhlopříčkách k jednotlivým rovnoběžníkům

úkol:  vypracujte A-1 na str. 183, A-6 na str. 185 - nesestrojujte, jen udělejte náčrtek a vypočtěte a potom vypočtěte B-7 na str. 185. Pošlete do pátku 17.4. do 10.00

 

PONDĚLÍ 6.4.

Ahoj žáci.
Děkuji všem, kteří posílají vypracované domácí cvičení, projeví se to na známkách z matematiky.
V tomto týdnu se podíváme na nový rovinný obrazec a to ROVNOBĚŽNÍK. Domácí úkol mi zase zašlete do pátku do 10.00. Společně s výsledkem mi prosím zašlete i vaše telefonní číslo a já vám zavolám a probereme vaše výpočty po telefonu, bude to pružnější a rychlejší. Bude také čas na vaše dotazy k učení. Volat budu vždy v pátek po 10.00 po obdržení vašich úkolů.
 

týden 6.4. - 10.4. ROVNOBĚŽNÍKY

teorie: učebnice geometrie str. 79 - 82 a 99 - 103 pozorně přečíst

            zapsat tento zápis i s obrázkem do PS str. 179 a zapsat tento zápis i s obrázkem a vzorovým příkladem do PS na stranu 183 

úkol:  pečlivě vypracujte stranu 184 z PS, ke každému cvičení udělejte obrázek (náčrtek). Do pátku 10.4. do 10.00

 

Ahoj žáci.
Děkuji všem, kteří posílají vypracované domácí cvičení, projeví se to na známkách z matematiky.
V tomto týdnu si zopakujte Počítání s mocninami a výrazy. Domácí úkol zase zašlete do čtvrtka do 10.00. Společně s výsledkem mi prosím zašlete i vaše telefonní číslo a já vám zavolám a probereme vaše výpočty po telefonu, bude pružnější a rychlejší. Bude také čas na vaše dotazy k učení. Volat budu vždy ve čtvrtek po 10.00 po obdržení vašich úkolů.
 

týden 6.4. - 10.4. MOCNINY A VÝRAZY

teorie: zápisy z PS a sešitů z matematiky, učebnice str. 30 - 32, 35 - 38, 42 - 53, 72 - 95 nebo Bakaláři / Výuka / Výukové zdroje

            zopakujte si cvičení z učebnice nebo z PS str. 100 - 125

úkol: Zadání úkolu na známky vám zveřejním zde i na bakalářích ve čtvrtek 9.4. v 9.00 a vy mi ho pošlete do 10.00 vypracovaný.Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a8-trida/

PONDĚLÍ 30.3.

Ahoj žáci. Jelikož se vzděláváte sami pomocí učebnic, internetu, videí, bez osobního kontaktu s učiteli, budeme hodně opakovat a procvičovat již probranou látku. Tento týden se zaměříme na trojčlenku a měřítko mapy. Propočítejte si cvičení v PS str. 168 A-9 až A-13, a zopakujte již probrané Měřítko plánu a mapy ze stran v PS 172 - 175. Pokud budete chtít nějaký příklad vysvětlit, nebo s ním pomoci, nebo zkontrolovat správnost výpočtů, napište mi. Výsledky všech těchto cvičení pak v pátek 3.4. nahraji do Výsledků z pracovního sešitu.

týden 30.3. - 3.4. TROJČLENKA A MĚŘÍTKO MAPY

teorie: učebnice str. 142 - 144 a 82 - 85

úkol: vypracovat cvičení A-1, A-2, A-3, A-4 a A-5 ze strany 177 a 178 Souhrnné opakování (vyfotit a poslat do 3.4. do 10.00).

 

Ahoj žáci.
Děkuji všem, kteří posílají vypracované domácí cvičení, projeví se to na známkách z matematiky.
V tomto týdnu si zopakujte Počítání s mocninami a výrazy. Domácí úkol zase zašlete do čtvrtka do 10.00. Společně s výsledkem mi prosím zašlete i vaše telefonní číslo a já vám zavolám a probereme vaše výpočty po telefonu, bude pružnější a rychlejší. Bude také čas na vaše dotazy k učení. Volat budu vždy ve čtvrtek po 10.00 po obdržení vašich úkolů.
 

týden 6.4. - 10.4. MOCNINY A VÝRAZY

teorie: zápisy z PS a sešitů z matematiky, učebnice str. 30 - 32, 35 - 38, 42 - 53, 72 - 95 nebo Bakaláři / Výuka / Výukové zdroje

            zopakujte si cvičení z učebnice nebo z PS str. 100 - 125

úkol: Zadání úkolu na známky vám zveřejním zde i na bakalářích ve čtvrtek 9.4. v 9.00 a vy mi ho pošlete do 10.00 vypracovaný.Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a8-trida/
Ahoj žáci.
Děkuji všem, kteří posílají vypracované domácí cvičení, projeví se to na známkách z matematiky.
V tomto týdnu si zopakujte Počítání s mocninami a výrazy. Domácí úkol zase zašlete do čtvrtka do 10.00. Společně s výsledkem mi prosím zašlete i vaše telefonní číslo a já vám zavolám a probereme vaše výpočty po telefonu, bude pružnější a rychlejší. Bude také čas na vaše dotazy k učení. Volat budu vždy ve čtvrtek po 10.00 po obdržení vašich úkolů.
 

týden 6.4. - 10.4. MOCNINY A VÝRAZY

teorie: zápisy z PS a sešitů z matematiky, učebnice str. 30 - 32, 35 - 38, 42 - 53, 72 - 95 nebo Bakaláři / Výuka / Výukové zdroje

            zopakujte si cvičení z učebnice nebo z PS str. 100 - 125

úkol: Zadání úkolu na známky vám zveřejním zde i na bakalářích ve čtvrtek 9.4. v 9.00 a vy mi ho pošlete do 10.00 vypracovaný.Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a8-trida/
Ahoj žáci.
Děkuji všem, kteří posílají vypracované domácí cvičení, projeví se to na známkách z matematiky.
V tomto týdnu si zopakujte Počítání s mocninami a výrazy. Domácí úkol zase zašlete do čtvrtka do 10.00. Společně s výsledkem mi prosím zašlete i vaše telefonní číslo a já vám zavolám a probereme vaše výpočty po telefonu, bude pružnější a rychlejší. Bude také čas na vaše dotazy k učení. Volat budu vždy ve čtvrtek po 10.00 po obdržení vašich úkolů.
 

týden 6.4. - 10.4. MOCNINY A VÝRAZY

teorie: zápisy z PS a sešitů z matematiky, učebnice str. 30 - 32, 35 - 38, 42 - 53, 72 - 95 nebo Bakaláři / Výuka / Výukové zdroje

            zopakujte si cvičení z učebnice nebo z PS str. 100 - 125

úkol: Zadání úkolu na známky vám zveřejním zde i na bakalářích ve čtvrtek 9.4. v 9.00 a vy mi ho pošlete do 10.00 vypracovaný.Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a8-trida/

PONDĚLÍ 23.3.

Ahoj žáci. Jelikož to vypadá, že studovat z domu budeme ještě dlouho, musíme do našeho učení zavést jistý pořádek. Každý týden vždy v pondělí vám na stránkách školy zadám jedno téma, strany v učebnici, kde najdete teorii, vzorové vypracované úlohy, příklady na procvičení, názorná videa a vysvětlení a vy mi vždy do pátku do 10.00 pošlete na adresu marek.ostrovsky@zsivancicka.cz vyfocenou stranu ze sešitu či PS s vypracovaným zadaným úkolem. Já vám úlohy zkontroluji a případně pošlu správná řešení nebo komentář a opravu. Vámi zasílaná vypracovaná cvičení pak budou podkladem pro hodnocení z matematiky. Pokud budete potřebovat během studia a vypracovávání úkolů radu nebo konzultaci, pište, rád vám odpovím.

týden 23.3. - 27.3.   TROJČLENKA

teorie: Učebnice str. 142 - 144, vypracované vzorové příklady ze strany 166 z PS 3 viz.obrázek níže

úkol: vypracovat cvičení A-5, A-6, A-7, A-8 ze strany 167 (vyfotit a poslat do 27.3. do 10.00)

         ve cvičení A-8 už nevyjadřujte klíčivost zlomkem a poměrem

 

Ahoj žáci.
Děkuji všem, kteří posílají vypracované domácí cvičení, projeví se to na známkách z matematiky.
V tomto týdnu si zopakujte Počítání s mocninami a výrazy. Domácí úkol zase zašlete do čtvrtka do 10.00. Společně s výsledkem mi prosím zašlete i vaše telefonní číslo a já vám zavolám a probereme vaše výpočty po telefonu, bude pružnější a rychlejší. Bude také čas na vaše dotazy k učení. Volat budu vždy ve čtvrtek po 10.00 po obdržení vašich úkolů.
 

týden 6.4. - 10.4. MOCNINY A VÝRAZY

teorie: zápisy z PS a sešitů z matematiky, učebnice str. 30 - 32, 35 - 38, 42 - 53, 72 - 95 nebo Bakaláři / Výuka / Výukové zdroje

            zopakujte si cvičení z učebnice nebo z PS str. 100 - 125

úkol: Zadání úkolu na známky vám zveřejním zde i na bakalářích ve čtvrtek 9.4. v 9.00 a vy mi ho pošlete do 10.00 vypracovaný.Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a8-trida/

ÚTERÝ 17.3.

Na procvičování lze také použít Výukové zdroje v Bakalářích.

Pokud se připojíte na BAKALÁŘE, rozkliknete Výuka a dole Výukové zdroje (s hvězdičkou).

Najdete M - Matematika a vpravo nahoře kliknete na Strom. Rozbalí se velká nabídka témat.

Vyberete třeba Číselné obory (aritmetika) a poté Zlomky. Vpravo se objeví velká nabídka videí, cvičení a testů.

Zde je možné procvičovat a upevňovat probranou látku.

Nebo chcete-li konkrétně procvičovat třeba trojčlenku, kliknete vpravo nahoře na Vyhledávač a napíšete trojčlenka.

Objeví se dva odkazy (trojčlenka a Příklad 2). Pouze odkaz trojčlenka je vhodný.

Jsou zde dva řešené příklady dvěma způsoby, kde druhý je právě využití PÚ a NÚ.

 

V případě konkrétních dotazů pište na: marek.ostrovsky@zsivancicka.cz

 

SAMOSTUDIUM OD 12.3.2020

Pozorně pro zopakování přečíst kapitolu 5 PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST z učebnice str. 134

Zejména 5.3 Užití - Trojčlenka str. 142 - 144

Vypočítat do sešitu cvičení str. 145/ 1,2,3,4

Výsledky z pracovního sešitu

1 | 2 | 3 >>

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

ÚKOLY PO DOBU SAMOSTUDIA:

Hydrostatický tlak

Prostudovat učeb/110-112 (včetně řešeného příkladu)

Vypočítat do sešitu U3  - a, d, U5, U7/113-114

Příklady na procvičení výpočtu hydrostatického tlaku žákům poslány mailem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vztlaková síla působící na těleso v kapalině

1. zápisy v příloze dom. úkolu v Bakalářích
2. přečíst učeb/115-116
3. promyslet O1-O3, U1/117
4. písemné odpovědi na U2, U3, U4, U5/117-118 prosím poslat na adresu: jana.dostalova@zsivancicka.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archimedův zákon

1. zápis v příloze dom. úkolu v Bakalářích, je přiložený i následující zápis
2. přečíst učeb/118-120
3. promyslet O1, O2/121
4. písemně odpovědět a odpovědi poslat na můj mail:
    U3, U4, U6/121-122
5. odkazy k prohlédnutí :

   https://www.youtube.com/watch?v=BF49soKgUKY

   https://www.youtube.com/watch?v=p-M8Hw_nwug

   https://www.youtube.com/watch?v=hY6IUoUKCC8

   https://www.youtube.com/watch?v=6OSGZjnxQbI

6. odkazy na procvičení:

   https://www.skolasnadhledem.cz/game/3662

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hydrostatický tlak – procvičování

K prohlédnutí:

https://www.youtube.com/watch?v=5gfH1IZvX2o&list=PLVhB0zx_sDt1jZz80aRTRWybqcdUl1NsC&index=16

Na procvičení:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3660

 

Následující 3 příklady vypočítejte a pošlete ke kontrole, nezapomeňte na všechny části řešení. Můžete posílat i jednotlivé příklady, v tom případě uveďte jeho číslo.

1. Dno nádoby je v hloubce 0,2 m pod volnou hladinou rtuti. Urči hydrostatický tlak rtuti u dna nádoby. Porovnej s hydrostatickým tlakem vody u dna nádoby za stejných podmínek.

2. Jak velký hydrostatický tlak je u dolní části přehradní nádrže, kde je hloubka vody 40 m?

3. Sloupec rtuti je vysoký 76 cm. Jak velký je jeho tlak u dna?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABÍZÍM MOŽNOST KONZULZACE - úterý 28. 4. - od 13 hodin

Projdeme zadané příklady - hydrostatický tlak, případně vztlaková síla. Pokud navržená doba nevyhovuje, kontaktujte mne mailem.

_________________________________________________________________________________________________________________

Hydrostatický tlak – procvičování

Na procvičení:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3659

Doporučuji prohlédnout:

Video 1 a Studijní materiál 1 k tématu Prvočísla a složená číslaVíce zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a6-trida/

Doporučuji prohlédnout:

Video 1 a Studijní materiál 1 k tématu Prvočísla a složená číslaVíce zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a6-trida/

Doporučuji prohlédnout:

Video a studijní materiál 1 a 2 k tematu Hydrostatický tlak:

https://vyuka.edukavka.cz/course/view.php?id=28

_________________________________________________________________________________________________________________

KONZULTACE - úterý 5. 5. - od 13 hodin          

Projdeme vztlakovou sílu, případně Archimedův zákon - učeb/117-8, učeb/121-2

Vztlaková síla, Archimedův zákon – procvičování (2)

Následující 3 příklady vypočítejte a pošlete ke kontrole, nezapomeňte na všechny části řešení. Můžete posílat i jednotlivé příklady, v tom případě uveďte jeho číslo.

4. Dvě tělesa, jedno z mědi a druhé ze železa, mají stejný objem. Tělesa jsou zcela ponořena do vody. Porovnej velikosti vztlakových sil působících na obě tělesa. Odpověď zdůvodni.

5. Máme dvě ocelová závaží stejného objemu, jedno je zcela ponořeno do glycerolu, druhé je zcela ponořeno do vody. Na které závaží působí větší vztlaková síla? Odpověď zdůvodni.

6. Dospělý muž má objem asi 0,075 m3. Jak velká vztlaková síla na něho působí, ponoří-li se zcela do vody?

 

Doporučuji prohlédnout:

Video a studijní materiál k tématu Archimedův zákon (Martina K.):

https://vyuka.edukavka.cz/course/view.php?id=190

Video a studijní materiál k tématu Archimedův zákon (Zdeněk R.):

https://vyuka.edukavka.cz/course/view.php?id=244

__________________________________________________________________________________________________________________

KONZULTACE - úterý 12. 5. - od 13 hodin       

Projdeme naposled vztlakovou sílu a Archimedův zákon - níže uvedené příklady.

Vztlaková síla, Archimedův zákon – procvičování (3)

Následující příklady vypočítejte a pošlete ke kontrole, nezapomeňte na všechny části řešení.

7. Těleso z duralu o objemu 200 cm3 je zcela ponořeno do vody.

a) Vypočítej gravitační sílu, kterou působí Země na těleso.

b) vypočítej vztlakovou sílu, která působí na toto těleso.

c) Porovnej velikosti těchto sil. Hustota duralu je 2 800 kg/m3.

8. Na siloměru je zavěšena koule o hmotnosti 2,8 kg a objemu 1 dm3. Koule je zcela ponořena do vody.

a) Vypočítej velikost vztlakové síly, která působí na kouli.

b) Jaký údaj ukazuje siloměr?

____________________________________________________________________________________________________________________

KONZULTACE - úterý 19. 5. - od 13 hodin

Hydraulická zařízení, Pascalův zákon – procvičování (1)

1.1 Uvnitř kapaliny je tlak 2 kPa. Jak velikou tlakovou silou působí kapalina na rovinnou plochu o obsahu 3 m2 ?

1.2 V hydraulickém lisu působí na malý píst o obsahu 5 cm2 síla 10 N. Jak velikou tlakovou silou je zvedán velký píst o obsahu 500 cm2 ?

1.3 Kolmo na volnou hladinu kapaliny v nádobě působí píst o obsahu 0,10 m2 tlakovou silou 2 560 N. Jak velký tlak v kapalině vznikne?

 

K procvičení:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3661

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3665

 

Pascalův zákon – video a studijní materiál:

https://vyuka.edukavka.cz/course/view.php?id=90

_____________________________________________________________________________________________________________________

KONZULTACE - úterý 26. 5. - od 13 hodin

Hydraulická zařízení, Pascalův zákon – procvičování (2)

2.1 Na píst o obsahu 0,040 m2, který se dotýká volné hladiny kapaliny v nádobě, působí vnější tlaková síla F. Urči velikost této síly, jestliže v kapalině vznikne tlak 1,2 kPa.

2.2 Velký píst hydraulického zařízení má obsah 0,25 m2. Jak velkou tlakovou silou působí kapalina na tento píst, je-li v kapalině tlak 8 kPa?

2.3 Tlak oleje v hydraulickém  lisu je 20 MPa. Obsah plochy většího pístu je 15 dm2. Vypočítej sílu zdvihající píst.

Hydraulická zařízení, Pascalův zákon – procvičování (3)

3.1 Plocha malého pístu hydraulického lisu je 12 cm2. Jak velký tlak vzniká v kapalině, působíme-li na tento píst vnější silou 28 N?

3.2 Vodní lis má písty o obsahu 4 cm2 a 8 cm2. Jak velkou tlakovou silou působí voda na velký píst, působí-li na malý píst tlaková síla 350 N?

3.3 Obsah malého pístu hydraulického lisu je 20 cm2. Působí na něj vnější tlaková síla 100 N. obsah velkého pístu je 600 cm2. Urči tlakovou sílu, kterou působí kapalina na velký píst.

_________________________________________________________________________________________________________________________

KONZULTACE - úterý 2. 6. - od 13 hodin

Tlaková síla, tlak - procvičování (1)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

KONZULTACE - úterý 9. 6. - od 13 hodin  řešení poslat do 8. 6.

ID schůzky

Tlaková síla, tlak - procvičování (2)

2.1 Hmotnost tanku je 36 t, celková styková plocha pásů se zemí je 4,5 m2. Jaký tlak způsobuje tank na vodorovnou plochu?

2.2 Jaký tlak způsobuje hřebík na desku, je-li obsah plochy špičky 0,01 mm2 a působí-li kladivo při úderu na hlavičku hřebíku silou 50 N?

2.3 Obsah stykové plochy pásů traktoru se zemí je 2,5 m2. Tlak, který způsobuje traktor na zemi je 50 kPa. Jak velkou tlakovou silou působí traktor na zem?

Přírodopis        

Vyučující:  Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit 440 s linkovanou podložkou, pracovní sešit ( 40 Kč ), psací potřeby

Učivo: opakování, vyšší rostliny

Zeměpis

Vyučující: Bc. Sabina Doubková

Pomůcky: sešit 540, učebnice, atlas světa, lepidlo, pastelky

Úkol do 19. 6. 2020!!!

Moji milí sedmáci,

prvně chci poděkovat všem, co ci zahráli kahoot, bylo Vás málo, ale hru zahrnu do celkového hodnocení. Zadávám Vám úkol, který budete mít skoro do konce školního roku. Máte na něj dostatek času, tak věřím, že bude hezky zpracovaný od Vás všech.

Zadání úkolu: Vybereš si jednu oblast - Severní Evropa, Jižní Evropa, Střední Evropa bez ČR, Východní Evropa nebo Západní Evropa. O této oblasti zpracuješ prezentaci v powerpoint, word nebo pouze na papír (dvě A4) 

Prezentace (referát) bude obsahovat:

 - charakteristiku oblasti (státy, které jsou v této oblasti, přírodní podmínky)

- poté si vyber 3 konkrétní státy z dané oblasti a podle této osnovy je zpracuj: přírodní podmínky, podnebí, vodstvo, zemědělství a průmysl, významná místa ve státě (velká města, památky atd.) prosím o fotky, obrázky apod. 

Kdo zkopíruje text z wikipedie, má automaticky 5. Za prvé na wikipedii nejsou vždy pravdivé informace a za druhé je to plagiátorství. Prosím, jste v 7. třídě, ať to má trochu úroveň.

Úkol bude mít váhu 10 a bude ovlivňovat výslednou známku.

Děkuji

KAHOOT!

PIN: 07117631

Prosím odehrajte jednu hru pod svým jménem a příjmením. Hra bude oznámkovaná podle počtu správných odpovědí. Na otázku máte 10 vteřin, takže vyhledávání na internetu je možné jen pro profíky. 

Přeji hodně štěstí! 

Pokud do pátku hříšnící neodevzdají pracovní list, rozdám pětky.

Úkol od 14.4. do 20.4.

1. Stále něktěří neposlali pracovní list, kdo tak neučiní, rozdám zase 5. Kdo nemá tiskárnu, vypracuje to do sešitu a pošle vyfocené.

2. Do pondělí máte možnost si nastudovat všechny státy Evropy a jejich hlavní města. https://www.autovylet.cz/hlavni-mesta-vsech-statu-sveta/

Během úterka a středy si budete moct zahrát kahoot, který bude na známky. Bude se týkat hlavních měst Evropských států. PIN vložím v pondělí. 

Úkol od 30.3. - 10.4. 2020 

Všichni máte zapsané známky, kdo chce, může si známku opravit do pátku 3.4.!! Bylo by dobré ve vlastním zájmu číst zprávy na bakalářích, nerada bych na konci roku dávala na vysvědčení 4 a 5. 

Další úkol je pracovní list souvísející s Amerikou. Máte na vypracování 14 dní. Datum odezvdání je 10.4.!!!!! pracovní list vytisknete, vypracujete a poté vyfocený nebo oskenovaný pošlete na email: sabinadoubkova@seznam.cz, popřípadě školní email nebo messenger. Pracovní list bude oznámkovaný!!!!

Po Velikonocicích se pustíme do Evropy. 

Pracovní list - Jižní Amerika.pdf (575473)

Od 16. 3. samostudium. Kdo neměl prezentaci na stát Jižní Ameriky, tak zpracuje jakýkoliv stát z Jižní Ameriky a zašle a email: sabinadoubkova@seznam.cz nebo messenger, buď v powerpoint nebo oskenovaný papír A4. DATUM ODEVZDÁNÍ 29.3.!!!! Poté si sami zpracujete výpisky z učebnice ze stran 24-38. Dá se pracovat s internetem nebo si stáhnout moji prezentaci a opsat si to z ní.  

Po návratu do školy bude velká písemná práce na celou Jižní Ameriku, oznámkované úkoly a oznámkované sešity!!!

JA - VENEZUELA, PERU, CHILE, KOLUBIE, BOLÍVIE, EKVÁDOR.ppt (6626304).

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr Martina Bystrianská

Úkol do 23.3.

Napište a pošlete mi text na téma: Úžasné chování lidí v současné situaci nebo Jak mne mile překvapilo....apod.. (Chci pozitivní příklady, ne špatné. Těch je v médiích nekonečno. Něco, jak se někdo v této krizi krásně zachoval, jak jsou lidi solidární) Už se těším!

 

Samostudium: Sledovat dění a chování lidí. Budeme to pak společně diskutovat

Soustředíme síly na hlavní předměty. hlavní předměty.

Informatika

Vyučující: Mgr.Pavel TAUWINKL

SAMOSTUDIUM

1. Ve škole jsme nedodělali KŘÍŽOVKU. Udělej ve Wordu (na výšku) křížovku, kdy tajenka bude mít 10 písmen. Prázdné buňky nebudou vidět. Pod křížovkou bude zadání. Datum odevzdání do 28.3.2020 na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz.

2. V dokumentu Wordu utvořte PEXESO (podle obrázku).  Datum odevzdání do 10.4.2020 na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz.

 

3. V programu Power Point utvoř prezentaci na téma MOJE ZÁLIBY. Velikost 8 snímků s barevným pozadím. První snímek bude nadpis s autorem, potom na 6 snímcích tvoje záliby doplněné obrázky a popisem záliby. Proveď v jednotlivých snímcích přechody textu a obrázků. Poslední snímek bude se závěrem ( Děkuji za pozornost, Na brzkou shledanou…). Datum odevzdání do 8.5.2020 na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz.

 

4.  Videa a zábava

Historie počítačů:

https://www.youtube.com/watch?v=RSkvbqM8ZvI

Dvojková soustava:

https://www.itnetwork.cz/binary-text-translator-convertor

Pomocí tohoto programu rozlušti tento kód:

1101011 1110010 1100001 1110011 1101110 1111001 100000 1100100 1100101 1101110

Historie OS Win

https://www.youtube.com/watch?v=aqkkByP8RDM

Hádanky a hlavolamy:

https://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/products/obrazkovy-hlavolam-ovoce/

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Pavel TAUWINKL

SAMOSTUDIUM

1. VYHLEDEJTE NA INTERNETU : Základní vlastnosti kovů. Do dokumentu Wordu napiš co jsou to:
 
Mechanické vlastnosti
Fyzikální vlastnosti
Chemické vlastnosti
Technologické vlastnosti
 
2. Co jsou to Slitiny kovů a co tam patří.


Datum odevzdání do 10.4.2020 na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz.

Tělesná výchova

Vyučující: Bc. Sabina Doubková

Děvčata si vymyslí jakékoliv 4 cviky na posilování. Poté mi předvedou v hodině TV a budou oznámkované :-) 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Dějepis

 

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Pomůcky: učebnice, sešit č. 444 - vše obalené, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Veškeré informace k výuce naleznete v elektronické žákovské knížce!

Národní muzeum Praha - virtuální prohlídky

Zjisti si několik informací o Národním muzeu - kde přesně stojí, kdy bylo postaveno, co v něm můžeš najít - a zajdi si na virtuální prohlídku do Národního muzea:


https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea/narodni-muzeum-pro-deti


Zájemci si mohou vyplnit i nějaký pracovní list.

 
27.5. - výročí spáchání atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942
 
Pojmy: český zahraniční odboj,  Praha,  operace Anthropoid, Jan Kubiš, Jozef Gabčík
 
Články, videa:
 
Ověřte si, jestli jste dávali pozor, v následujícím kvízu:
 
 
 
75 let od konce 2. světové války
 
Pražské květnové povstání
 
 
Poslední  dny  2. sv. války v Moravském Krumlově
 
Zjisti a zapiš si do sešitu, jak probíhal konec 2. světové války v Moravském Krumlově. Podobný osud jako Moravský Krumlov potkal také nedaleké Hrotovice, podívej se na video:
 
Osudové okamžiky - Hrotovice 1945  https://www.youtube.com/watch?v=xOZ79J9nlew
 
 
HOLOCAUST- ŠOA
 
Osud Anny Frankové - propojení s literaturou - viz úkoly Čjl
 
Video: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-vyzrazen-ukryt-anny-frankove-4-srpen-152352
 
Den památky obětí holocaustu a hrdinství (hebrejsky Jom ha-šoa ve ha-gvura) připadá v židovském kalendáři na 27. den měsíce nisanu, je to zhruba týden po Velikonocích. Odkazuje na povstání vězňů varšavského ghetta z 19. dubna 1943 a na jejich hrdinství.
 
 
 
Úkol: zjisti si, co je to holocaust a podívej se na video:
 
V Izraeli včera 20.4. při pietní vzpomínce na oběti holocaustu zazněla píseň, kterou složil izraelský skladatel na báseň 12leté dívky Evy Pikové. Ta ji napsala při svém pobytu v Terezíně a stala se bohužel  jednou z českých obětí holocaustu. Píseň zpívají izraelské děti ve stejném věku jako byla Eva.
 
 
 
 

Velikonoce - příběh Ježíše Krista - vznik křesťanství - opakování

Připomeň si podle krátkého videa, jak souvisí příběh Ježíše Krista s Velikonocemi...

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10213603244-biblicka-patrani/313298380170015-velikonoce/titulky

Pro ty, co milují záhady a tajemství, ještě jedno video, které souvisí se smrtí Ježíše Krista:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10322816274-televizni-akademie/211563237890001/bonus/2886-pravost-turinskeho-platna

 

Jaké to bylo tenkrát ...

Zavolej babičce, dědečkovi ( prababičce, pradědečkovi , prastrýci, pratetě... ) a popovídej si s nimi, jaké to bylo, když chodili do školy...
Zkus zjistit, jaké měli předměty, jak se jmenovala jejich třídní učitelka, kolik jich bylo ve třídě, který předmět je bavil, který ne a další otázky můžeš vymyslet sám. Zapiš si postřehy z rozhovoru dozadu do sešitu - nemusíš odesílat ke kontrole.

 
Videa: 
 
 
 
            
 
Basilejská kompaktáta - výpisek do sešitu - kdy, kde, kdo, proč...
 

Úkoly pro dobu uzavření školy: 


Dokončit úkoly k tématu husitských válek, zjistit, co se dělo v Moravském Krumlově v době 

husitských válek. 

Zpracovat referát o Jiřím z Poděbrad na A4 - nadpis, text - vlastní!!!, obrázek. 

!!!VŠE NA ZNÁMKY!!!

 
            0