7. třída - třídní učitelka: Mgr. Michaela Vejvalková

Asistentka pedagoga: Bc. Sabina Doubková

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDĚLÍ  M   Čjl  D   N   A   Hv    
ÚTERÝ  P    Čjl   M  Tv   F    Pč     
STŘEDA  N  Čjl  M  Inf  A  Z    
ČTVRTEK  Čjl   P  M  Tv  F  Vv    
PÁTEK  A  Čjl  M  Z  D  VOb    

 

 

 

 

Plánované akce:

17.6. 2019 - dle platného rozvrhu

18.6. 2019 - odevzdávání učebnic - slepené, vygumované - výuka ukončena ve 12,35 hod.

19.6.2019 - korejská delegace na zámku - vystoupení - ukončení výuky po návratu ze zámku - přibl. 13 hod.

20.6. 2019 - rozloučení s 9. třídou, úklid třídy, šaten - výuka ukončena ve 12,35 hod.

21.6. 2019 - vysvědčení - ukončení v 9 hod. - obědy dle uvážení

od 22.6. 2019 - PRÁZDNINY - HURÁ!!!

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Týden: 17.6. - 21.6. 2019

 

Mluvnice

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 564, sešit č. 524, psací potřeby, pastelky 4 barev, nůžky, lepidlo

 

Učivo:

           Skladba   

           Věty podle postoje mluvčího

           Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent   

           ! Písemné opakování!   

           Větné členy

           Podmět a přísudek - opakování

           Rozvíjející větné členy 

           Předmět

           Přívlastek

           Příslovečné určení

           Doplněk

           Přístavek

           Souvětí - věta hlavní a vedlejší

           Druhy vedlejších vět

           Opakování pravopisu

           Souhrnné opakování učiva

 

Domácí úkoly: Učit se!Učit se!!Učit se!!!

 

Literární výchova

Pomůcky: obalená čítanka, obalený sešit č. 464 ( z loňského roku ), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

 

Učivo: 

             V cizí zemi

          Cestopis

          M. Polo: Milion

          A. Jirásek: Z Čech až na konec světa

          K. Čapek: Corrida

          Fantastický cestopis

          J.Swift: Gulliverovy cesty 

          Cestopis - pracovní list    

          Literatura pro děti  

         Čtení o zvířatech

         K.Čapek: Minda čili o chovu psů

         M. Horníček: Hero

         L. Aškenazy: Cvok

         Souhrnné opakování učiva

Domácí úkoly: 

Referáty: začít číst knihu na referát dle vlastního výběru, zpracovat záznam z četby dle návodu a připravit si prezentaci knihy - pořadí dle seznamu + dobrovolné referáty z vlastní četby - od března 

 

Sloh a komunikační výchova

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 464 ( z loňského roku ), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

 

Učivo:  Vypravování

            Souhrnné opakování učiva

Domácí úkoly: připravit si podklady ke slohové práci na 24.5. 2019 - Téma: 1) A pak se to stalo...

                                                                                                                          2) Jak se mi splnil sen

                                                                                                                          3) Můj vymyšlený příběh/ Můj sen

 

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská / Sabina Doubková

Pomůcky: Obalená učebnice Project 2, pracovní sešit, sešit č. 444, testovací sešit 524

 

Unit 5

Adjectives(přídavná jména)

comparative, superlative (stupňování)

vocabulary

 

 

 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová, Sabina Doubková

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524, PS, psací potřeby

 

41. týden: 10.6. - 14.6.2019

Dopisování, Chatování

 

42. týden: 17.6. - 21.6.2019

Opakování učiva

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

5. WordTrainer Fraus (nutná registrace, vybrat uč. "Deutsch mit Max") - k procvičení přímo slovíčka z naší učebnice!!!

 

Internetové adresy:

Deutschland: www.tatsachen-ueber-deutschland.de, www.germany.travel

Osterreich: www.oesterreich.com, www.austria.info

die Schweiz: www.eda.admin.ch, www.myswitzerland.com

Slovníky: https://de.langenscheidt.com, https://de.pons.com

                    

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Matematika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké podtrhávací pravítko v pouzdře

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libobvolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtů

 
                 
Týden: 3. 6. - 7. 6.
Přehled učiva: Počet procent - slovní úlohy (list se zadáním nalepený ve šk. sešitě - cv. 6,7)
                     Výpočet základu (PS/219 - cv. 2,3, PS/220 - cv. 4,6, PS/221 - cv. 7,8,9,11, prac. list A5 - str. 20, prac. list A5 - str. 21, PS/222 - cv. 13, učeb/172 - cv. 1,2)
                      Slovní úlohy - procenta (PS/224 - cv. 1,2,5, PS/225 - cv. 5)
Dú: PS/221 - cv. 10
      PS/223 - cv. 17 (minitest)
 
 
Týden: 10. 6. - 14. 6.
Přehled učiva: Slovní úlohy - procenta (PS/225 - cv. 6,7,8, PS/226 - cv. 9,11,12, PS/227 - cv. 13, PS/228 - cv. 19a)
                     Souhrnné opakování - slovní úlohy (PS/230 - cv. 3,4, PS/231 - cv. 8, PS/232 - cv. 10,11,12,13, PS/234 - cv. 1,2,3,4)
                     4-úhelníky (zápis do PS/179)
                     Rovnoběžníky (zápis do PS/179, PS/180 - cv. 1,2,4,3, PS/181 - cv. 5,6,7)

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 3. 6. - 7. 6.

Přehled učiva: Měsíční fáze

                     Stín

                     Odraz světla, zákon odrazu světla

                     Zobrazení rovinným zrcadlem

 

Týden: 10. 6. - 14. 6.

Přehled učiva: Kulová zrcadla

                     Zobrazení předmětu kulovým zrcadlem

Přírodopis        

Vyučující:  Mgr. Jana Pavlíčková

žáci budou požívat učebnici a sešit 440 s podložkou ( obalený )

-----------------------------------------

Vyhodnocení soutěže o nejlepší herbář ve třídě ( učitelský sbor dal nejvíce hlasů )

Oceněni byli:  Aneta Grasgruberová a Dan Haken. Gratuluji.

 

 

učivo: KVĚTEN

VYŠŠÍ ROSTLINY

- typy stonků, typy listů, květenství

- plody a jejich třídění ( písemný test - úterý 14.5.)

třídění krytosemenných rostlin

 

 

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  červen

Učivo:  EVROPA

            přírodní podmínky, obyvatelstvo, hospodářství,...

            Oblasti Evropy - státy Evropy

            učebnice str. 73 - 82

Úkol: sešit 540, obalená učebnice

          naučit pojmy z Evropy !!!

          Charakterizovat vybraný stát z Evropy - poloha, povrch, podnebí, vodstvo, obyvatelstvo, hospodářství, zajímavosti

          

Výchova k občanství

Vyučující:  Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc: červen

 

Pomůcky: obalená učebnice, sešit č.524, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky

 

Učivo: 

           Práva očima dětí

           Prevence zneužívání návykových látek  

          Den vítězství - 8. květen    

          Droga, dělení drog

          Závislost

          Osobní bezpečí

          Šikana

Domácí úkoly: 

Aktuality: 

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky: sešit, psací potřeby, žákovská knížka

UČIVO:

BŘEZEN - DUBEN

 

WORD:

Tabulka - Navrhnout tabulku,Vložit,Odstranit,Vybrat, Přizpůsobit,Převést,Seřadit,Vzorec,Skrýt mřížku

turnajová tabulka, křížovka

Práce s internetem

Vyhledávání informací

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky: sešit, psací a rýsovací potřeby, žákovská knížka

 

UČIVO:

LISTOPAD - LEDEN

DÍLNY:

Nárys, půdorys,bokorys, čtení technického výkresu, 

nákres technického výkresu podle předlohy ( správné kótování), 

jednoduché kreslení na PC

Základní vlastnosti dřeva, kovu a plastů a jejich využití v praxi 

upevňování učiva opakováním

POZEMKY:

Práce na pozemku

Zelenina

Pěstování  sklizeň a uskladnění méně známých druhů zeleniny

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka KRÁLOVÁ, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: cvičební úbor, přezůvky

UČIVO:

BŘEZEN - ČERVEN

             Běh

1. Běžecká abeceda, běh v zatáčkách, start nízký, polovysoký

2. Běh v terénu do 20 minut, štafety

3. Měření výkonu  -  60 m, 1000 m

              Skok daleký

1. Technika skoku

2. Rozměření rozběhu a odrazu

3. Měření výkonu

               Hod míčkem

1. Technika hodu

2. Spojení rozběhu s odhodem, práce ruky a zápěstí

3. Měření výkonu

                       Šphl

průpravná cvičení, měření výkonu

                       Skok vysoký

flop , průpravná cvičení, měření výkonu

 

MÍČOVÉ HRY            

Odbíjená, přehazovaná, ringo, kopaná, baseball

- přihrávky, vedení míče, střelba,  odpálení míčku

pravidla sport. her, funkce a role hráčů, rozhodčí -  hra ve družstvech


 

Výtvarná výchova

Vyučující: Milena Vrtěnová, DiS.

 

15.10. - 19.10.

Výzdoba Halloween.

19.11. - 23.11.

Zimní snová a pohádková krajina.

10.12. - 14.12.

Výroba na vánoční jarmark - svícen.

ČT - Každý si donese malou širší skleničku např. od paštiky. Děkuji

 

Dějepis

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc: červen

 

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 444, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky

 

Učivo: 

          Novověk

         Reformace církve

         Katolíci vs. protestanti

         Anglikánská církev - Jindřich VIII.

        Náboženské spory v Evropě 

        Evropa v 16. století

        Carské Rusko a Osmanská říše     

        Habsburkové na českém trůnu

        České země na počátku novověku 

        Praha v době Rudolfa II.

        Stavovské povstání

        Druhá pražská defenestrace

        Třicetiletá válka 

        Exulanti, Jan Ámos Komenský

Domácí úkoly: