7. třída - třídní učitelka: Mgr. Simona Jetelinová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ

M

ČJ

A

P

Z

 

 

 

ÚTERÝ

F

D

M

ČJ

VOB

TV

 

 

 

STŘEDA

ČJ

N

A

M

INF

HV

 

 

 

ČTVRTEK

A

CJ

M

F

Z

TV

 

 

 

PÁTEK

CJ

D

N

M

P

VV

 

   

Vážení rodiče, 

vítám Vás na stránkách naší školy ve školním roce 2017/2018. Zde si můžete přečíst některé důležité informace týkající se naší třídy. V případě jakýchkoli dotazů se na mě můžete obrátit formou e-mailu: jetelinovas@seznam.cz nebo osobně ve škole.

 

Konzultační hodiny: 1. středa v měsíci od 12 - 13 hod, jindy dle individuální domluvy

13. 6. 2018 (ST) - fotografování celé školy

Přírodovědná exkurze

Dne 1.6.2018 se žáci zúčastní přírodovědné exkurze do Vida science centra v Brně. Odjezd autobusu od školy je v 8:00 a návrat kolem 14 hodiny. Cena exkurze je 200 Kč(autobus+ vstupné). Obědy budou v tento den hromadně odhlášeny.

Český jazyk

 

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Týden: 21.5. - 25.5. 2018


Mluvnice

Pomůcky: učebnice, sešit č.564 (obalené ), psací potřeby, nůžky, lepidlo, žákovská knížka

 

Učivo: Skladba

           Věta jednoduchá a souvětí

           Věta hlavní, vedlejší

           Druhy vedlejších vět

           VV podmětná

           VV předmětná

           VV příslovečná

           VV přívlastková

           VV přísudková

           VV doplňková

           Souhrnné opakování

           Opakování pravopisu

Domácí úkoly: Uč.  str. 

 

Literární výchova

Pomůcky: čítanka, sešit č.464 - z loňského školního roku (obalené ), psací potřeby, nůžky, lepidlo, žákovská knížka

 

Učivo: Dílna čtení VIII - Čtení o Anne Frankové

           Nápady literárního klauna

           O. Pavel: Jak jsme zahynuli na rybách

           E. Lear: Limeriky

           J. Žáček: Limeriky

Referáty:  od 13. března - referáty 2. pololetí

Domácí úkoly: 

         

Komunikace a sloh

Pomůcky: učebnice, sešit č.464 - z loňského školního roku (obalené ), psací potřeby, nůžky, lepidlo, žákovská knížka

 

Učivo: Životopis

Domácí úkoly: 

 

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr.Martina Bystrianská

Pomůcky:  obalená učebnice Project 2, prac. sešit, šk.sešit 444, testovací sečit 524

Květen

Unit 6

going to - budoucnost

Adverbs -ly, Adverbs of frequency,

Have to, has to, don´t have to, doesn´t have to

Test 21.5. - going to, have to

 

 

 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: sešity č. 464 a 524, PS, učebnice (vše řádně obalené), psací potřeby

 

37. týden: 14.5. - 18.5.2018

Časování sloves v přít. čase, Časování slovesa sein, Předložky am v časových údajích

18.5.: Dú: naučit se slovíčka lekce 5 na St 23.5.

 

38. týden: 21.5. - 25.5.2018

Časování sloves v přít. čase, Dny v týdnu, Slovosled

23.5.: Dú: uč. str. 52/ cv. 10 a.) naučit se jako diktát na St 30.5.

 

Důležité stránky:

www.tatsachen-ueber-deutschland.de, www.germany.travel/de

www.austria.info/at

www.myswitzerland.com

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

 

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

              květen

Učivo:   PROCENTA

              výpočet přes 1%, výpočet počtu procent, výpočet procentové části, výpočet základu

              učebnice  - , PS3  - 204 - 222       

              

Úkol:   Mít v pořádku psací a rýsovací potřeby !!!

            Učit se procenta !!!

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 14. 5. - 18. 5.

Přehled učiva: Světelné zdroje

                     Přímočaré šíření světla

                     Měsíční fáze

 

Týden: 21. 5. - 25. 5.

Přehled učiva: Stín

Přírodopis        

Vyučující:  Mgr. Simona Jetelinová

Pomůckyobalená  učebnice,modročerný sešit ( zůstává až do 9. třídy ), psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek (gelových tužek, linerů...). 

- písemkový sešit na průběžné zkoušení (č. 544) zůstává ve škole , větší písemné práce budou dopředu oznámeny

- pokud žák chybí je povinen si učivo dopsat  a být na hodinu připraven

 

měsíc: květen

na žádost žáků opravná pís. práce v po 21.4 na kořen stonek, list, květ

Okruhy k opakování – KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY – uč. Str. 90 – 104

1.       Hlavní rostlinné orgány semenných rostlin

2.       Které hlavní funke plní kořen, stonek, list

3.       Čím se liší nahosemenné a krytosemenné rostliny

4.       Jaké jsou společné znaky krytosemených rostlin

5.       Které systémy pletiv tvoří rostlinné orgány

6.       Co je na povrchu a uvnitř kořene

7.       Která část kořene slouží k příjmu  vody a živin

8.       Co obsahuje ,kořenová špička a čím je chráněna

9.       Typy kořenové soustavy(obr.)

10.   K čemu lidé užívají přeměněné části kořene

11.   Co umožňuje růst kořene do dálky a šířky

12.   Nakresli a charakterizuj jednotlivé druhy stonku , uveď příklad rostlin

13.   Přeměny a využití stonku

14.   Rozdíl mezi keřm a stromem

15.   Co je letokruh a co urřuje

16.   Vnitřní stavba bylinného stonku

17.   Co jsou svazky cévní , části, k čemu slouží

18.   Co je fotosyntéza

19.   Rostlinné barvivo umožňující fotosyntézu

20.   Části listu, dělení podle čepelí(obr)

21.   Postavení listu na stonku(obr.) příklady rostlin

22.   Průduchy(obr – popis), k čemu slouží a jak fungují

23.   Přeměny listu

24.   Co je vegetativní a pohlavní rozmnožování

25.   Části květu(obr.-popis)

26.   Co je kalich, koruna, okvětí

27.   Květ oboupohlavný, jednopohlavný( samčí,samičí) obr- popis

28.   Jednodomá dvoudomá rostlina

29.   Co je opylení, oplození, opylovači

30.   Význam květu

31. Květenství, jednoduchá složená(obr.)

 

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

              květen

Učivo:  EVROPA

             Evropa - rozdělení, přírodní podmínky, hospodářství, státy, ...

             učebnice str. 73 - 

             Oblasti Evropy - státy, charakteristika 

            

Úkol:   Naučit orientaci na mapě Evropy !!!

          

Výchova k občanství

 

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc: květen

 
Pomůcky: učebnice, sešit č. 524 ( vše obalené ), psací potřeby, nůžky, lepidlo, žákovská knížka
 
 
Učivo:   Zneužívání návykových látek
             Drogy

             Doping

Domácí úkoly: 

Aktuality:  Vespalec (S), Nováčková

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky: sešit, psací potřeby

 

UČIVO:

DUBEN - ČERVEN

PowerPoint

Základní ovládání, Osnova, Snímky a jejich řazení,Šablony

Barevné ladění, Vkládání obrázků, Grafická a estetická úroveň

Práce s internetem

Vyhledávání v internetu

Ukládání dat z internetu do počítače

Samostatný projekt v PPT

 

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky: sešit, psací potřeby, pracovní oděv

DUBEN - ČERVEN    

DÍLNY

Elektrotechnika

Bezpečnost, modelová montáž elektrických obvodů na stavebnicích, el.instalace v domácnosti 

Konstruování

- stavebnice Merkur 5 (konstrukční, elektrotechnické, elektronické)

- sestavování modelů, tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž

POZEMKY

OVOCNICTVÍ

Práce na pozemku

- rozmnožování a ošetřování ovocných stromů

- ošetřování ovocného sadu – hrabání, zálivka, okopávání

- ošetřování ovocných stromů - úprava koruny stříháním

Tělesná výchova

Vyučující:  Mgr. Simona Jetelinová, Mgr. Pavel Tauwinkl

Znění nástupu:

Třído končit! .........Dvojřad nastoupit! ...........vyrovnat! .............Přímohleď!(spočítá)..... vpravohleď!

Paní učitelko třídy ..... jsou nastoupeny k hodině tělesné výchovy v počtu ....... . hlášení podává .... .

Učivo:

Duben - Červen

                Běh

1. Běžecká abeceda, běh v zatáčkách, start nízký, polovysoký

2. Běh v terénu do 20 minut, štafety

3. Měření výkonu  -  60 m, 1000 m

              Skok daleký

1. Technika skoku

2. Rozměření rozběhu a odrazu

3. Měření výkonu

               Hod míčkem

1. Technika hodu

2. Spojení rozběhu s odhodem, práce ruky a zápěstí

3. Měření výkonu

                       Šphl

průpravná cvičení, měření výkonu

                       

 

MÍČOVÉ HRY

 Kopaná, odbíjenábaseball, stolní tenis, 

přihrávky, vedení míče(míčku), střelba, odpálení míčku

pravidla sport. her, funkce a role hráčů, rozhodčích, hra ve družstvech

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Simona Jetelinová

pomůcky: temperové barvy, pastelky(progresa), voskovky, vodové barvy, kelímek, ochranný oděv, ubrus, hadřík, štětce č.4,6,8,10

- přání ke dni matek

- šeřík(barvy)

-  jarní květena(tužka)

- přáníčko, plakát ke Dni Země - 22.dubna

- velikonoční slepička a dekorac

DĚJEPIS 

Vyučující: MgrMichaela Vejvalková

Měsíc: květen

Pomůcky: učebnice, sešit č. 444 - může být z loňského roku ( vše obalené ), pracovní sešit,  psací potřeby, nůžky, lepidlo, žákovská knížka
 
Učivo: Husitství a pozdní středověk

           Husitská epopej - projekt - shrnutí učiva

           Jagellonci na českém trůně


           Renesance a humanismus


Domácí úkoly: 


Referáty: Vespalec (P)


 

  •