7. A třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Králová

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ M          A          F          ČJ        VV/INF VV/INF      
ÚTERÝ ČJ D N M TV P      
STŘEDA ČJ A M Z F HV      
ČTVRTEK ČJ D N M TV A      
PÁTEK ČJ M P VOB Z      

 

Vítám Vás na stránkách třídy 7.A ZŠ Ivančická. V případě dotazů nebo připomínek mě kontaktujte na e-mailové adrese: lenka.kralova@zsivancicka.cz, popřípadě přes elektronickou žákovskou knížku.

Počet žáků ve třídě: 16 (z toho dívek 9 a chlapců 7)

Třídní schůzky: 19.11.2020 a 15.4.2021

Konzultační hodiny:  každé 3. pondělí v měsíci v době od 14.00 do 15.00 hod. nebo po předchozí domluvě (21.9., 19.10., 21.12., 18.1., 15.2., 15.3., 17.5., 21.6.)

 

Čt 10.9. - povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: učebnice ČJ, čítanka, sešity: 3x 444, 1x  544, psací potřeby, lepidlo, nůžky

Po, Čt - mluvnice

Út, Pá - literární výchova

St - komunikační a slohová výchova

 

Informace o učivu a domácích úkolech najdete v Bakalářích.

 

Online výuka:

MLUVNICE: každé úterý:        8:00 - 8:45       meet.google.com/znu-ftkt-fhj
SLOH: každou středu:             8:00 - 8:45       meet.google.com/yxp-axfp-tye
LITERATURA: každý pátek:    8:00 - 8:45       meet.google.com/riz-nour-ejd
 

Offline výuka:

Na ostatní vyučovací hodiny, které neproběhnou online, budou úkoly pro samostatnou práci zadány do bakalářů.

 

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Bystrianská Martina

Pomůcky: Učebnice Project 1 (obalená), prac. sešit, sešit 444 , 524 - testy, Slovníček (sešity mohou být i z loňského roku)

 

Online výuka  

Každé pondělí:    9:00 - 9:45       meet.google.com/pin-npxu-sqh
Každý čtvrtek:      12:45 - 13:30     meet.google.com/ues-dagy-ouc
 

Offline výuka

Na ostatní vyučovací hodiny , které neproběhnou offline, budou zadány úkoly pro samostatnou práci.

 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, sešity 444 a 544, psací potřeby, lepidlo, nůžky 

Vybíráme 155,- Kč ( 143 + 12) na PS a papíry (ČJ, N, VOb). Děkuji.

 

Informace o učivu a domácích úkolech najdete v Bakalářích.

 

Online výuka:

každé úterý:        10:00 - 10:45       meet.google.com/ypi-hbby-kik

každý čtvrtek:     10:00 - 10:45       meet.google.com/nqo-rrzm-ony

 

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Dějepis

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

 

Žáci budou používat učebnici dějepisu, obalený sešit č.444.

Pracovní sešit nebudeme pořizovat, bude-li třeba, texty nakopíruji.  Během 1.týdne vyberem 5 kč na kopírování.

V měsíci září se budeme soustředit především na opakování a utvrzování učiva z  loňského ročníku.

 

Úkoly po dobu distanční výuky budou zadávány na Bakalářích

Odkaz na on-line výuku zde, začneme v úterý 20.10. v 9,00 hod

 
meet.google.com/oan-ytrk-kdc

 

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

 

Pomůcky: učebnice, sešit 440, psací potřeby, lepidlo, nůžky 

 

Informace o učivu a domácích úkolech najdete v Bakalářích.

hlavní předměty.

Zeměpis

Vyučující: Bc. Sabina Doubková

Pomůcky: sešit č. 444, učebnice, pastelky, lepidlo, nůžky

Distanční výuka od 14.10. do 23.10. 2020

Pracovní list - Afrika + vyhledání pojmu na slepé mapě + dobrovolný referát o vybraném státu z Afriky. 

Odkaz na online výuku (úterý 20.10. 2020 v době od 12:00-12:45)

meet.google.com/avq-eabh-byi

 

Matematika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 2x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké podtrhávací pravítko v pouzdře

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libobvolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtů

 

Týden. 5. 10. - 9. 10.

Přehled učiva:

Konstrukce trojúhelníku sus (PS/234 - cv. 4, příklady ve šk. sešitě)

Konstrukce trojúhelníku usu (příklady ve šk. sešitě)

Kružnice opsaná trojúhelníku  (zápis do PS/236)

Kružnice vepsaná trojúhelníku )zápis do PS/236, PS/238 - cv. 4)

Objem, jednotky objemu (zápis do PS/197, PS/198 - cv. 3,4,5,6,7, PS/200 - cv. 16)

Objem kvádru, krychle (zápis do PS/192, PS/193 - cv. 1, 2 a-d)

Dú: dokončit PS/237 - cv. 1

       PS/193 - cv. 2 e

 

Týden: 12. 10. - 16. 10.

Přehled učiva:

Objem kvádru, krychle (PS/194 - cv. 3,4a,6, PS/195 - cv. 9,10a)

Slovní úlohy - objem (PS/208 - cv. 3,4)

Povrch kvádru a krychle (zápis do PS/201, PS/204 - cv. 6a)

Slovní úlohy - povrch (PS/209 - cv. 6)

Odkaz na on-line výuku - pondělí, středa, pátek - dle platného rozvrhu

 

Přírodopis        

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Úkoly budou průběžně zadávány na Bakalářích, on-line hodina bude 23.10. dle rozvrhu. 

Odkaz pro připojení meet.google.com/mob-uivy-ini?hs=122&authuser=0 

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 5. 10. - 9. 10.

Přehled učiva: Popis pohybu

                        Nerovnoměrný a rovnoměrný pohyb

 

Týden: 12. 10. - 16. 10.

Přehled učiva: Popis pohybu

                        Nerovnoměrný a rovnoměrný pohyb

                        Rychlost rovnoměrného pohybu

 

Odkaz na on-line výuku - od středy 21. 10. - 11:50 - 12.35

 

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkel

Hudební výchova

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

 

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

 

Pomůcky: sešit 420 (možno použit z loňska), psací potřeby, lepidlo, nůžky + pracovní oděv, obuv a rukavice

 

Informace o učivu a domácích úkolech najdete v Bakalářích.

Tělesná výchova

Vyučující: dívky -  Bc. Sabina Doubková

                  chlapci - Mgr. Pavel Tauwinkel