7. A třída - třídní učitelka:

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ                  
ÚTERÝ                  
STŘEDA                  
ČTVRTEK                  
PÁTEK                  

 

 

Český jazyk a literatura

Vyučující:

 

 

Anglický jazyk

Vyučující:

Německý jazyk

Vyučující:

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Matematika

Vyučující:

Fyzika

Vyučující:

 

Přírodopis        

Vyučující: 

Zeměpis

Vyučující:

Dějepis

Vyučující:

 

Výchova k občanství

Vyučující:

hlavní předměty.

Informatika

Vyučující:

Pracovní činnosti

Vyučující:

Výtvarná výchova

Vyučující:

 

Tělesná výchova

Vyučující: