7. třída - třídní učitelka:

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚTERÝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STŘEDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČTVRTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁTEK

 

 

 

 

 

 

   

 

Český jazyk

Vyučující:

Anglický jazyk

Vyučující:

Německý jazyk

Vyučující:

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Matematika

Vyučující:

Fyzika

Vyučující:

Přírodopis        

Vyučující: 

Zeměpis

Vyučující:

          

Výchova k občanství

Vyučující: 

Informatika

Vyučující:

 

Pracovní činnosti

Vyučující:

Tělesná výchova

Vyučující: 

Výtvarná výchova

Vyučující:

Dějepis

Vyučující: