7. třída - třídní učitelka: Mgr. Michaela Vejvalková

Asistentka pedagoga: Sabina DoubkováROZVRH HODIN

 1.2.3.4.5.6.7.8.
PONDĚLÍ M  Čjl D  N  A  Hv   
ÚTERÝ P   Čjl  M Tv  F   Pč   
STŘEDA N Čjl M Inf A Z  
ČTVRTEK Čjl  P M Tv F Vv  
PÁTEK A Čjl M Z D VOb    

 


Vážení rodiče a milí žáci,


v novém školním roce Vám přeji hodně štěstí a pevné nervy!


                                                                              Michaela Vejvalková


!!!NEZAPOMEŇTE PROSÍM POŘÍDIT SEŠITY DLE SEZNAMU, OBALIT UČEBNICE!!! Platby pomůcek budou uvedeny vždy na poslední straně žákovské knížky, nezapomínejte podepisovat. Děkuji za spolupráci.


Exkurze Anthropos Brno - 7.11.2018 - info ŽK

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Týden: 24.9.- 28.9. 2018Mluvnice

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 564, sešit č. 524, psací potřeby, pastelky 4 barev, nůžky, lepidlo


Učivo: Nauka o slovní zásobě

           Slovní zásoba a její obohacování

           Typy slovníků

Domácí úkoly:


Literární výchova

Pomůcky: obalená čítanka, obalený sešit č. 464 ( z loňského roku ), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Učivo: Jak napsat referát

           Doporučená četba

           Návštěva žákovské knihovny


Domácí úkoly:


Referáty:


Sloh a komunikační výchova

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 464 ( z loňského roku ), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Učivo:


Domácí úkoly: Projev mluvený a psaný

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská / Sabina Doubková

Pomůcky: Obalená učebnice Project 1, pracovní sešit, sešit č. 444, testovací sešit 524

Unit 6 - Describing people, 

present tenses - přítomné časy

have x be,

 adjectives, clothes

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová, Sabina Doubková

 

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524, PS, psací potřeby

 

3. týden: 17.9. - 21.9.2018

Jazykolamy, Dny v týdnu, Čísla

Dú:

19.9. - uč. str. 10/ cv. 4 - prostřední sloupec opsat správně do Š

 

4. týden: 24.9. - 28.9.2018

Čísla, telefonní čísla

Dú:

26.9. - naučit se nazpaměť básničku na Po 1.10.

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Matematika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké podtrhávací pravítko v pouzdře

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libobvolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtů

 

Týden: 17. 9. - 21. 9.

Přehled učiva: Obraz kvádru a krychle (vzorové příklady v PS187, PS/188 - cv. 2,3,4,5)

                     Objem, jednotky objemu (PS/197 - cv. 1,2, PS/198 - cv. 4-7, PS/199 - cv. 8-14, PS/200 - cv.15,16)

                     Objem kvádru, krychle (PS/193 - cv. 1,2, PS/194 - cv. 3,4a

Dú: PS/198 - cv. 3

      dokončit PS/188 - cv. 1

      PS/194 - cv. 4b

 

Týden: 24. 9. - 27. 9.

Přehled učiva: Objem kvádru, krychle (PS/194 - cv. 5,6, PS/195 - cv. 8)

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 17. 9. - 21. 9.

Přehled učiva: Rychlost rovnoměrného pohybu

Dú: U5/20 - převod jednotek rychlosti  - cyklista, loď

 

Týden: 24. 9. - 27. 9.

Přehled učiva: Dráha při rovnoměrném pohybu

Přírodopis        

Vyučující:  Mgr. Jana Pavlíčková

žáci budou požívat učebnici a sešit 440 s podložkou ( obalený )

měsíc září:

samostatný dobrovolný úkol: samostaný výstup před třídou na téma: péče o našeho zvířecího člena rodiny

 učivo: opakování ze 6.ročníku, pojmy, souvislosti

            vyšší rostliny ( rozdíly mezi nižšími a vyššími rostlinami )

             mechorosty, kapradiny

 

 

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  září

Učivo: Opakování světadílů - Austrálie

Úkol: sešit 540, obalená učebnice

          naučit vyhledávat pojmy na slepé mapě

          naučit Austrálii na test

          

Výchova k občanství

Vyučující:  Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc: září


Pomůcky: obalená učebnice, sešit č.524, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky


Učivo: Život mezi lidmi

           Patříme k lidem

           Vliv rodiny


Domácí úkoly:


Aktuality: Grásgruber J. , Wünsche A.

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

 

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Tělesná výchova

Vyučující:  Mgr. Pavel Tauwinkl, Mgr. Lenka Králová

Výtvarná výchova

Vyučující: Milena Vrtěnová, DiS.

 

17.9. - 21.9.

Barevné odstíny, hra s barvou, práce s tuší.

Dějepis

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc: září


Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 444, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky


Učivo: Na co navazujeme z pravěku a starověku

           Počátky křesťanství

           Náboženství nové naděje

           První staletí  křesťanské církve

           Soumrak římské říše

Domácí úkoly: