7. B třída - třídní učitelka:

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ                  
ÚTERÝ                  
STŘEDA                  
ČTVRTEK                  
PÁTEK                  

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: 

Anglický jazyk

Vyučující: 

Německý jazyk

Vyučující: 

Matematika

Vyučující: 

Fyzika

Vyučující: 

Přírodopis

Vyučující: 

Zeměpis

Vyučující: 

Dějepis

Vyučující: 

Výchova k občanství

Vyučující: 

Informatika

Vyučující: 

Pracovní činnosti

Vyučující: 

Výtvarná výchova

Vyučující: 

Tělesná výchova

Vyučující: