7. B třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Kökényová

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ M Z Čjl A Inf/Vv Inf/Vv      
ÚTERÝ Čjl M D P Z, Vob      
STŘEDA M Čjl N A Hv F      
ČTVRTEK Čjl M P D Tv      
PÁTEK M Čjl N Z A F      

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

Odkaz na on-line výuku ( Přihlašování podle rozvrhu):

Pondělí- mluvnice

Úterý - úkoly off-line

Středa - literatura

Čtvrtek - úkoly off-line

Pátek - sloh 

 

meet.google.com/ejx-iduu-uyw

 

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

 

Mluvnice

Pomůcky: učebnice, sešit č. 564 - mluvnice, sešit č. 524 - diktáty a prověrky, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

Literární výchova

Pomůcky: čítanka, sešit č. 444 - literatura, kulturní deník, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

Komunikační a slohová výchova

Pomůcky: učebnice, sešit č. 444 - sloh, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

 

Anglický jazyk

Vyučující: Bc. Petra Moos

Pomůcky: Učebnice Project 1 (obalená), prac. sešit, sešit 444 , 524 - testy

 

ON-line lekce vždy: PONDĚLÍ 10:55 -STŘEDA 10:55 - PÁTEK  11:50 v časech dle rozvrhu. Rozděleno na dvě skupiny

1.skupina prvních 25 min z hodiny: Bartůnková, Smolík, Vavříková, Weber, Tručka, Wunche, Goldsmith, 

2.skupina druhých 25 min z hodiny: Šedrla, Vorlová, Horák, Vítová, Světlík, Vafková, Štrosová

 

Odkaz na videohodinu: meet.google.com/mnq-ezwj-ede

  

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

 

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, sešity 444 a 544, psací potřeby, lepidlo, nůžky

Vybíráme 150,- Kč ( 143 + 7) na PS a papíry (N, VOb). Děkuji.

 
Informace o učivu a domácích úkolech najdete v Bakalářích.
 
 

Online výuka:

každou středu:   10:00 - 10:45       meet.google.com/jqx-ooud-ysy
každý pátek:       10:00 - 10:45       meet.google.com/rwn-cfvd-gsk

 

Dějepis

 

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

 

Žáci budou používat učebnici dějepisu, obalený sešit č.444.

Pracovní sešit nebudeme pořizovat, bude-li třeba, texty nakopíruji.  Během 1.týdne vyberem 5 kč na kopírování.

V měsíci září se budeme soustředit především na opakování a utvrzování učiva z  loňského ročníku.

Úkoly po dobu distanční výuky budou zadávány na Bakalářích

Odkaz na on-line výuku : vždy  úterý  ( start 20.10. ) v 10,00 hod

 
meet.google.com/ugq-xxwa-wzb
 

  

 

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

 

Pomůcky: učebnice, sešit 440, psací potřeby, lepidlo, nůžkyInformace o učivu a domácích úkolech najdete v Bakalářích.
 

Zeměpis

Vyučující: Bc. Sabina Doubková

Pomůcky: sešit č. 444, učebnice, pastelky, lepidlo, nůžky

Distanční výuka od 14.10. do 23.10. 2020 - více info v bakalářích

Pracovní list - Afrika (příloha bakaláři) + vyhledání pojmu na slepé mapě + dobrovolný referát o vybraném státu z Afriky. 

Odkaz na online výuku (úterý 20.10. 2020 v době od 12:00-12:45)

meet.google.com/avq-eabh-byi 

Matematika

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

On-line výuka každé úterý a čtvrtek, další úkoly budou průběžně zadávány v Bakalářích.

Odkaz na videohodinu:   meet.google.com/mmh-nydq-vgg?hs=122&authuser=0

 

Přírodopis

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

On-line výuka bude každý čtvrtek po matematice, další úkoly v Bakalářích. 

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 29. 9. - 2. 10.

Přehled učiva: Změna objemu pevných těles, kapalin a plynů

                        Teploměr, jednotky teploty

                         Klid a pohyb tělesa

 

Týden: 5. 10. - 9. 10.

Přehled učiva: Popis pohybu

                      

Odkaz na on-line výuku - od středy 21. 10. - 12:45 - 13:30 
 

 

Chemie

Vyučující:

Informatika

Vyučující: 

Hudební výchova

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková 

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

 

Pomůcky: sešit 420 ( možno použít z loňska), psací potřeby, lepidlo, nůžky + pracovní oděv, obuv a rukavice

 

Informace o učivu a domácích úkolech najdete v Bakalářích. 

Tělesná výchova

Vyučující: Dívky - Bc. Sabina Doubková