5. třída - třídní učitelka: Mgr. Martina Bystrianská

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ A ĆJ VV M VL
ÚTERÝ M ĆJ TV ĆJ A
STŘEDA VL ĆJ M ĆJ
ČTVRTEK ĆJ M INF/ A TV
PÁTEK ĆJ M A/INF HV

 

Vyúčtování - finance 5. třída

    

   

 

Vyúčtování    

Exkurze Hodonín, Mikulčice

                   

 Záloha       240,-kč

 vstupné       50,-kč

   autobus      171,- kč

zůstatek  19,- kč použijeme na příští akce

Plánované akce

 
 
25.5.                Atletický den    - začátek v 9:00,  končíme dle rozvrhu
do 31.5.       Sběr papíru
1.6.                   Den dětí (organizuje ŠD) - začátek v 10:00, končíme dle rozvrhu
4.6.              Brno - Laser games - výlet (vlak + 2 x 75,-)
                    https://www.lasergamebrno.cz/   
12.6.              Národní park Podyjí (autobus 150,-)
13.6.                Školní focení
26.6.                Školní akademie

 ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Lenka Hodaňová

týden od 21.05. do 25.05.2018

Věta jednoduchá, souvětí

učebnice 92-93

Domácí úkoly

PL cv. 5 - na 22.5.

PL cv. 6 - na 23.5.

PL cv. 7 - na 25.5. Nezapomeň slovní spojení napsat do sešitu.

Referáty o knize

Procvičuj cvičení z pracovního listu.

Shoda podmětu s přísudkem

Druhy přísudku

Psaní nn/n

Pravopis s/z/vz

Procvičování vyjmenovaných slov

Pocvičování podstatných jmen

Procvičování tvarů zajmena  - pročíst pravidla, ve spodní části stránky jsou testy

Přídavná jména přivlastňovací

Procvičování koncovek podstatných jmen

Přídavná jména

Sloh

-  zpráva

Čtení

čítanka str. 112 - 113

Připrav si referát o přečtené knize.

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: obalená učebnice, pracovní sešit a sešit 444

 

Květen

Unit 7,8 test - 7.5.2018

Unit 9 vocabulary

vazba going to...

What are you going to do?

What sort of film do you (does he) like?

HMW na PO 21.5. - čtení

 

 

MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

              květen 

Učivo:   ZLOMKY

              základní údaje, části z celku, početní operace se zlomky - sčítání a odčítání

              učebnice str. 48 - 54

              DESETINNÁ ČÍSLA

              desetinné zlomky, zápis a čtení des. čísel, porovnávání, sčítání a odčítání

              učebnice str. 61 - 65

 

ÚkolNaučit zlomky na test na pondělí 7.5. !!!

 

           Opakovat násobilku a početní operace !!!

           Mít v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, kružítko, ořezané tužky) !!!

           Mít k dispozici malou fólii, kam se vloží příklady na počítání. Píše se tužkou a pak smaže.

 

           Domácí úkoly prosím podepsat rodiči. Děkuji.

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Pomůcky: učebnice, sešit č. 444 - vše řádně obalené 


Týden:

 

Učivo: Člověk

          - orgánové soustavy člověka - pohybová soustava       

 


Domácí úkol: opakování učiva - třídění živých organismů do známých skupin - 10. 5.


  


VLASTIVĚDA

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

 

Květen

Osvícenství,

 vláda Marie Terezie

vláda Josefa II.

život na vesnici (18. st)

 

Manufaktury a první stroje

Test 21.5. 

 

Červen

Obrození měšťanské společnosti

z poddaného člověka občan

národ sobě

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

 

březen: příprava projektových materiálů na Týden v cizích zemích ( 5.třída - Havajské ostrovy)

              velikonoční přání, velikonoční dekorace

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující: Mgr. Šárka Svobodová
v PRŮBĚHU ŠKOLNÍ ROKU SE BUDEME VĚNOVAT NÁSLEDUJÍCÍM VZDĚLÁVACÍM OBLASTEM:
 
O KONKRÉTNÍCH  AKTIVITÁCH, PRO KTERÉ BUDE NUTNO ZAJISTIT INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVU ŽÁKA, BUDOU ŽÁCI VČAS A PROKAZATELNĚ INFORMOVÁNY V DENÍČKU ( ÚKOLNÍČKU) A NA TOMTO MÍSTĚ.
V PŘÍPADĚ POTŘEBY SPOLUPRÁCE PŘI ZAJIŠTĚNÍ POMŮCEK, BUDOU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI VČAS A PROKAZATELNĚ INFORMOVÁNI.
PŘÍPADNÉ DOTAZY SMĚŘUJTE NA VYUČUJÍCÍ PŘEDMĚTU.
DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI.