6. třída - třídní učitelka: Mgr. Michaela Vejvalková

            - asistentka pedagoga: Martina Kunayová

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ Čjl A Inf D M Vob      
ÚTERÝ Čjl M Tv F P A      
STŘEDA M Čjl Z D        
ČTVRTEK P A Tv M Vv Vv      
PÁTEK M Čjl Hv Z F Tv      
1. 9. úterý - 8.00 - 9.40 škola, oběd, přihlášení jdou do družiny
2. 9. středa -  8.00 - 11. 40 třídnické práce     
3. 9. čtvrtek - dle rozvrhu
4. 9. pátek - dle rozvrhu
 
 


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a4-b-trida/
1. 9. úterý - 8.00 - 9.40 škola, oběd, přihlášení jdou do družiny
2. 9. středa -  8.00 - 11. 40 třídnické práce     
3. 9. čtvrtek - dle rozvrhu
4. 9. pátek - dle rozvrhu
 
 
Do školy děti nepotřebují roušky ( situace podle " semaforu " ). Prosím o potvrzení, pokud má dítě astma nebo alergii.


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a4-b-trida/
Škola čar a kouzel. 
https://brezova.istan.cz/3-jednodenni-vylety.html

Informace pro žáky a rodiče

 

Vážení rodiče a milí žáci,

přeji Vám úspěšný vstup na 2. stupeň základní školy. 

Věřím, že společně vše zvládneme a prožijeme pohodový školní rok 2021/2022.

                                                                                                                                Michaela Vejvalková

Třídní schůzka 

- 22.9. 2021 středa - 17 hod - učebna 6. třídy - pozvánka v Bakalářích

 ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Veškeré informace k výuce najdete v elektronické žákovské knížce!

Mluvnice

Pomůcky: obalená učebnice Český jazyk 6, obalený sešit č. 564, č.524, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Literární výchova

Pomůcky: obalená Čítanka 6, obalený sešit č. 464, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Sloh

Pomůcky: obalená učebnice Český jazyk 6, obalený sešit č. 464, deník s pevnými deskami, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

pomůcky: 

Veškeré informace k výuce najdete v elektronické žákovské knížce!
 
 
 
 
 
5. 

MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

DĚJEPIS

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Veškeré informace k výuce najdete v elektronické žákovské knížce!

Pomůcky: obalená učebnice Dějepis 6, obalený sešit č. 444, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

 

ZEMĚPIS

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

PŘÍRODOPIS

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

FYZIKA

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Veškeré informace k výuce najdete v elektronické žákovské knížce!

Pomůcky: obalená učebnice Výchova k občanství  6, obalený sešit č. 524,  psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

INFORMATIKA

Vyučující: Bc. Sabina Doubková 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Jana Hlaváčová
 

Zdravím moje přátele a kamarády.

Jak už jste určitě zjistili, tak se budeme mít v 6.třídě z výtvarné výchovy - volejte sláva a tři dny se radujte :-)

 

Pomůcky nám zůstávají stejně jako loni:

ubrus na lavici

staré tričko (zástěru)

hadřík

kulaté a ploché štětce (různé velikosti)

kelímek na vodu

vodovky

temperky

paleta (na temperky)

nůžky (s kulatou špičkou)

lepidlo v tubě
 
Těším se na vás.
 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

Pomůcky:

ubrus 

tričko nebo zástěra / nemusí být/

nůžky 

lepidlo v tubě
 
velký nelinkovaný sešit - podepsat, obalit
 
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: 

Chlapci: Mgr. Libor Kohoutek

Dívky: Bc. Sabina Doubková