5. třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Hodaňová

Doporučuji každý den sledovat ČT 2 UčíTelka, kde vysílají výukové programy pro žáky I. stupně. Odkaz na internet https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ M ČJ A VL
ÚTERÝ ČJ M INF ČJ A
STŘEDA ČJ M HV TV
ČTVRTEK ČJ M ČJ A VL
PÁTEK ČJ M TV V

 

 


 

 

 

Škola čar a kouzel. 
https://brezova.istan.cz/3-jednodenni-vylety.html

 ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Lenka Hodaňová

od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020

Český jazyk

Pravopis

27.3. -  učebnice str. 77 cv. 4, 5. Piš do školního sešitu. Vypracovaný úkol mi neposílej.
25.3. - úkol zaslán na mailové adresy
23.3. - pročti učebnice str. 45 pro zopakování správného napsání dopisu a pošli mi jakýmkoliv elektronickým způsobem správně napsaný dopis a tom, jak trávíš čas v současné době do středy 25.3.
 
18.3. - Zasílám písemný  úkol na opakování. Můžete vyplnit v počítači nebo vytisknout a vyplnit ručně. Vyplněný pracovní list mi zašlete zpět v pátek 20.3.na mailovou adresu lenka.hodanova@zsivancicka skenem, fotografií, doplněný word.
 
 
 
 
 
 
 
Procvičuj denně na internetu:
 
 
 

Zájmeno já

Přídavná jména

Koncovky podstatných jmen

 Vyjmenovaná slova 

Shoda podmětu s přísudkem


 

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

 

Samostatná práce

 
Úkol na 26.3-27.3

Na stránkách školy v sekci SmartClass - student mimo školu, se přihlásíte vašimi přihlašovacími údaji jako ve škole. Jsou tam připravená nová cvičení - Lekce U10/2. Pokud nemáte mikrofon, pracujte bez něho. Kontrolovat budu v neděli.  Ti, kteří minule zjistili, že z technických důvodů nemohou pracovat ve smart class, shlédnou 1-2 jakékoli epizody Peppa Pig v anglické verzi (youtube.com) Have a nice time!

Úkoly na 23.3 - 25.3.(PO-ST)

Procvičení slovíček 2.pol U10 – Otevřen KAHOOT- (PO – ST) – JSEM RÁDA, ŽE MNOZÍ HRAJÍ NĚKOLIK HER NA PROCVIČENÍ – nepočítám do hodnocení vaše umístění, ale váš nejlepší výsledek. Takže mnozí z vás dosahují krásných výsledků i na jiných než prvních místech. PIN 0412608

Why x Because (proč x protože)
  1. Vypracujte v PS 47/C – použijte věty z rámečku v dolní části strany – ofoť, pošli
  2. Učebnice 49/3 – vytvoř otázku Why a odpověď Because podle vzoru:
Why is she shouting? – Because there is a mouse. – vypracuj do sešitu nebo na papír, ofoť a pošli

___________________________________________________________________________

 

 

 

 
 

18.3. - Na stránkách školy v sekci SmartClass - student mimo školu, se přihlásíte vašimi přihlašovacími údaji jako ve škole. Jsou tam připravená cvičení. Kontrolovat budu v neděli. Pokud jste zapomněli jméno a heslo, ozvěte se mi.

Opakování 1.poloviny slovíček UNIT 10 - KAHOOT - hra otevřena středa - čtvrtek. Pokud si chcete zahrát vícekrát, přihlašujte se pod variantou svého jména. Ne na někoho jiného. Např. Jana, Janča, Jana1, ...... Good luck! PIN 0960050

 

Úkol na středu 18.3.

Přečíst si v učebnici text na str. 48 a pak vypracovat str. č 46 v pracovním sešitě (stránku 46 opět poslat na Messenger, WhatsApp nebo mail)

naučit se 1. polovinu slovíček po slovo  - help         ( na pátek bude 2. polovina)

 

SLOVÍČKA UNIT 10  - nalepit nebo postupně přepsat do slovníčku

space station            [speɪs steišn]          vesmírná stanice

learn about                [lɜːn əˈbaʊt]        dozvědět se o

Earth                            [ɜːθ]                   Země (planeta)

problem                      [ˈprobləm]          problém

air                                [eə]                    ovzduší, vzduch   

fume                         [fjuːm]                 kouř, dým, výpary

fume                          [fjuːm                  znečistit

shoot                           [ʃuːt]                   střelit

sell                              [sel]                     prodat

tusk                           [tʌsk]                    kel

river                           [ˈrɪvə]                  řeka

dirty                           [ˈdɜːtɪ]                 špinavý

pick up                        [pikap]                 zvednout

rubbish                      [ˈrabɪš]                odpadky

help                            [help]                   pomoci

 

 

in danger                   [ˈindeɪndžə]         v nebezpečí

kill                              [kɪl]                      zabít

buy                             [baɪ]                     koupit

necklace                     [ˈneklɪs]               náhrdelník

sponsor                      [ˈspɒnsə]              podporovat, financovat

sponsored swim        [ˈsponsəd swim]  sponzorované plavání

make money             [meikˈmanɪ]         vydělat peníze

hungry                     [ˈhaŋgrɪ]                 hladový

world                       [wɜːld]                     svět

recycle                     [riːˈsaɪkəl]              recyklovat

bottle                       [ˈbɒtəl]                   láhev

clean                        [kliːn]                     čistit

paper                        [ˈpeɪpə]                 papír

tired                          [ˈtaɪəd]                  unavený

 

 

-----------------------------------------------------------------------

Změna!!! Kahoot je možno odehrát kdykoli do pondělní půlnoci. PIN je 0677972    Prosím nedávejte si přezdívky. Napište jméno, abych poznala hráče. Děkuji By

 

Úkol na pondělí 16.3.:  Pokusíme se zahrát si Kahoot! Je potřeba být v 9:00 u počítače nebo na mobilu s připojením na internet. Nachystejte si stránky kahoot.it a já vám pošlu na vaši ŽK PIN, kterým se připojíte. Přihlašujte se pod svým jménem!!!  Doufám, že se nám to podaří. Bystrianská

 

 

Samostatná práce do pátku 13.3.2020
Pracovní sešit str.44 cv C - použij fráze z rámečku. Str. 45/E poslech- uložen zde . Jestli dokáže nafotit svoji práci a poslat mi to, budu ráda. Posílat můžete na můj Messenger nebo WhatsApp nebo na mailovou adresu bystma@seznam.cz. Pokud je to pro vás problém, zkontroluji až ve škole. By    ​

 05 Stopa 5.mp3 (1742214)  

MATEMATIKA

Vyučující:  Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešity (č. 444 - 1x, 440 - 1x a k ní podložka na psaní s linkami, 524 - 2x, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání v pouzdře, popisovací fólie, pastelky

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, ořezaná tužka č. 2 a 3, guma, kružítko se správně připravenou tuhou, barevné linerky nebo propisky na zvýraznění náčrtků

KAŽDÝ ČTVRTEK BUDE GEOMETRIE.

 

ÚKOLY PO DOBU SAMOSTUDIA:

 

Do školního sešitu – vyděl a proveď zkoušku:

 

168 903 : 49 =            13 824 : 48 =              19 625 : 48 =              104 451: 48 =

395 232 : 48 =            7 144 : 47 =                394 424 : 47 =            44 970 : 47 =

163 161 : 47 =            38 527 : 59 =              49 723 : 59 =              64 723 : 59 =

 

Pracovní sešit – II. díl:

Str. 20 – mezi cvičeními 1 – 9 dokončit chybějící cvičení

Str. 22 – cv. 1, 2, 3, 4, 5 (rýsovat na str. 23), 6, 7

Str. 24 – cv. 1 (netvořit slovní úlohy), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (rýsovat na str. 25)

Str. 26 – cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (rýsovat na str. 27)

 

Do sešitu geometrie:

  • Narýsuj přímku p a bod C tak, aby | C p | = 3 cm.
  • Narýsuj dvě rovnoběžky k, l takové: | k l | = 35 mm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odkaz na procvičování: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4054

Do šk. sešitu: 270 547 : 59 =            56 318 : 58 =            38 106 : 58 =                143 720 : 58 =

Souřadnice bodů, zlomky - opakování: zadání v příloze dom. úkolu v Bakalářích, vypracování pošlete na můj mail (je možné odpověď poslat v MS Wordu, uvést číslo příkladu a jeho řešení)

Počítáme s velkými čísly: PS II. díl: Str. 28 - cv. 1, 2, 3, 4, 5a, 7 

                                      zadání v dom. úkolu v Bakalářích, vypracování pošlete na můj mail

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit 440, pracovní sešit ( 51 Kč ), psací potřeby, pastelky

 

VLASTIVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x k němu  podložku na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání v pouzdře, pastelky)

 

ÚKOLY PO DOBU SAMOSTUDIA:

Povrch Evropy

Prostudovat učeb/54 – 56, vyplnit PS/40 – cv. 1 dole a PS/41 – cv. 2, 3, úkol pro zvídavé.

 

Po návratu bude již dříve oznámená kontrolka – Na cestě k občanské společnosti

 

Češi a Němci

Prostudovat učeb/35, vyplnit PS/13 – cv. 1, 2, 3.

Dějiny udatného českého národa - https://www.youtube.com/watch?v=PO_S1GUPrXk&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=93&t=0s

Písemné stručné odpovědi na otázky 1, 2, 3, 4 z učebnice str. 35 pošlete na adresu jana.dostalova@zsivancicka.cz

 

Vodstvo Evropy

Prostudovat učeb/57 - 59, vyplnit PS/42 - cv. 1, pro zvídavé a PS/43 - cv. 2, 3, pro zvídavé (nahoře)

Na moji adresu poslat PS/42 - pro zvídavé a)  - naskenovat, vyfotit, nebo stačí v MS Wordu:

                                                                                  Řeky: 1.........

                                                                                            2...... atd.

                                                                                   Moře: a .............

                                                                                            b ......... atd.

 

Směřujeme k samostatnosti

Prostudovat učeb/36 - 38, vyplnit PS/14 - cv. 1, 2, 3, 4

Dějiny udatného českého národa ( díl č. 93, 94, 95):

https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=94&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=94

https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=95

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující:  Mgr. Jana Pavlíčková

Žáci budou potřebovat pracovní obuv ( v případě, že budeme pracovat např.na školním pozemku nebo v okolí školy ).

 Je možné používat sportovní obuv do tělocviku určenou ven. A také pracovní oblečení ( přinejmenším triko, zástěru ). Jednou z nově vytvořených učeben na naší škole je i učebna pro pracovní činnosti. Jakmile bude dokončena a dovybavena, budeme jí také využívat.

 

Milí žáci, nemám pro vás konkrétní úkol, spíš jen doporučení- pokud to jen trochu jde, buďte i venku, pohybu je třeba- jen opatrně a obezřetně.

Když pomůžete svým maminkám, prarodičům, budete pracovat a zároveň dělat radost.

Nemůžete se jen učit nebo číst nebo hrát hry na mobilu - no ne???

A přivítám každou fotku, zachycující vaše pracovní nasazení - Pepa krmící slepice, Kája vařící, kdokoliv, kdo vystěhovává myčku apod.

Na messenger nebo jako přílohu do mého e-mailu. Budu se těšit. 

A pokud budeme doma měsíc, nějaký úkol určitě pošlu. Všechny - i vaše rodiče zdravím. 

Jana Pavlíčková

HUDEBNÍ VÝCHOVA:

Vyučující: Ladislava Pospíšilová
 
 
Moji milí páťáci, když budete mít chvilku, zkuste si poslechnout :)
https://www.youtube.com/watch?v=6JQm5aSjX6g
 
 
Zasílám úkol do hudební výchovy do 25.3.
Zopakujte si dynamická znaménka.

...poslouchejte hudbu a zpívejte si :)

Zdravím Vás a buďte na sebe opatrní.

LP

 

Dynamická znaménka

Dynamická znaménka v notovém záznamu určují, jak silně nebo slabě se má hrát, popřípadě zda se má zeslabovat či zesilovat.

pp = pianissimo - velmi slabě

p = piano - slabě

mf = mezzoforte - středně silně

f – forte - silně

ff = fortissimo - silně

 

 

INFORMATIKA

SAMOSTUDIUM

1. Vyhledej na Internetu jaké jsou typy počítačových myší. Napiš je do dokumentu Wordu, vlož i obrázky a pošli         (do 28.3.2020) na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz

2. Vyhledej na Internetu jaké typy počítačových skříní (základní jednotky) známe. Napiš je do dokumentu Wordu, vlož i obrázky a pošli (do 10.4. 2020) na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz.