6. A třída - třídní učitelka: Bc. Petra Moos

Informace pro žáky a rodiče

Ve středu 8.2. jdeme na program do COOLNY po 4 vyučovací hodině

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROZVRH HODIN
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ A M Čjl VOb F        
ÚTERÝ M Čjl A/A Tv/Tv P Inf      
STŘEDA Z M P A/A Vv Vv      
ČTVRTEK M F A/A Tv/Tv Čjl Hv      
PÁTEK M Z Čjl D Tv      
 
 
1. 9. úterý - 8.00 - 9.40 škola, oběd, přihlášení jdou do družiny
2. 9. středa -  8.00 - 11. 40 třídnické práce     
3. 9. čtvrtek - dle rozvrhu
4. 9. pátek - dle rozvrhu
 
 


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a4-b-trida/
1. 9. úterý - 8.00 - 9.40 škola, oběd, přihlášení jdou do družiny
2. 9. středa -  8.00 - 11. 40 třídnické práce     
3. 9. čtvrtek - dle rozvrhu
4. 9. pátek - dle rozvrhu
 
 
Do školy děti nepotřebují roušky ( situace podle " semaforu " ). Prosím o potvrzení, pokud má dítě astma nebo alergii.


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a4-b-trida/
Škola čar a kouzel. 
https://brezova.istan.cz/3-jednodenni-vylety.html

1.12. Projektový den: TŘÍDA JE TÝM

Slovo tým je odvozeno od anglického slova ,,team“, což znamená „spřežení“. Tým je skupina lidí, která společnými silami vykonává konkrétní úkol vedoucí k dosažení cílů a uspokojení potřeb celé skupiny. Náš program TŘÍDA JE TÝM byl zaměřený na stmelení třídního kolektivu. Do projektu jsme zařadili diskusní aktivity, skupinovou práci, ale i aktivity, které vyžadovaly vzájemnou toleranci a respekt. Žáci 6.A si navzájem pomáhali, všechny úkoly zvládli s nadšením a bez náznaku rivality.

Více fotografií

Březová - září 2022

Více fotografií zde