5. třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Hodaňová

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ M ČJ A VL
ÚTERÝ ČJ M INF ČJ A
STŘEDA ČJ M HV TV
ČTVRTEK ČJ M ČJ A VL
PÁTEK ČJ M TV V

Ve čtvrtek 14.11.se uskuteční výukový program Cesta kolem světa za 45 minut. Vybíráme 70,- Kč.

Na této adrese můžete hlasovat v soutěži o nejlepší foto pro naši fotku z loňké školy v přírodě : https://www.facebook.com/skolyvprirodeceres/photos/pcb.2693563630702382/2693562637369148/?type=3&theater

Naše foto je pod názvem: ZŠ Ivančická, Moravský Krumlov

 

 ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Lenka Hodaňová

od 11. 11. do 15. 11.

Český jazyk

učebnice str. 38 - 36

Zájmena

Sloh

Vzkaz

Čtení 

učebnice str. 41 - 45

Domácí úkoly zadávány v elektronické žákovské knížce.

Odkazy na procvičování:

Přídavná jména

Koncovky podstatných jmen

 Vyjmenovaná slova 

Shoda podmětu s přísudkem

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: obalená učebnice Excellent 2, pracovní sešit, sešit 444 , slovníček

 

Veškeré informace o výuce a domácích úkolech  naleznete v elektronické žákovské knížce!!!

 

MATEMATIKA

Vyučující:  Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešity (č. 444 - 1x, 440 - 1x a k ní podložka na psaní s linkami, 524 - 2x, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání v pouzdře, popisovací fólie, pastelky

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, ořezaná tužka č. 2 a 3, guma, kružítko se správně připravenou tuhou, barevné linerky nebo propisky na zvýraznění náčrtků

KAŽDÝ ČTVRTEK BUDE GEOMETRIE.

 

Týden: 4. 11. - 8. 11.
Přehled učiva: Písemné násobení a dělení (příklady ve šk. sešitě, PS/44 - cv. 7,8,9, PS/46 - cv. 1,3)
                       Trojúhelník (příklady v sešitě geometrie)
                       Kružnice, kruh (PS/60 - cv. 1,2)
 
Týden: 11. 11. - 15. 11.
Přehled učiva: Písemné n ásobení a dělení (PS/46 - cv.2, 4,5,6,8, PS/48 - cv. 3)
                       Kružnice, kruh
 
 

 

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit 440, pracovní sešit ( 51 Kč ), psací potřeby, pastelky

 

VLASTIVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x k němu  podložku na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání v pouzdře, pastelky)

 

Týden: 31. 10. - 1. 11.

Přehled učiva: Světlo rozumu

                     Život na vesnici

 

Týden: 4. 11. - 8. 11.

Přehled učiva: Kraj, v němž žijeme

                     ČR - demokrat. stát. Co už víme o naší vlasti?

INFORMATIKA

Vyučující:

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující:  Mgr. Jana Pavlíčková

Žáci budou potřebovat pracovní obuv ( v případě, že budeme pracovat např.na školním pozemku nebo v okolí školy ).

 Je možné používat sportovní obuv do tělocviku určenou ven. A také pracovní oblečení ( přinejmenším triko, zástěru ). Jednou z nově vytvořených učeben na naší škole je i učebna pro pracovní činnosti. Jakmile bude dokončena a dovybavena, budeme jí také využívat.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková