5. třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Králová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj Hv M Inf
ÚTERÝ Čj M Tv A Vl
STŘEDA M Čj Čj Vv
ČTVRTEK Čj M Tv A
PÁTEK Čj A Vl M Čj

 

Vítám Vás na stránkách 5. ročníku ZŠ Ivančická. V případě dotazů nebo připomínek mě, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese: lenka.kralova@zsivancicka.cz.

Počet žáků ve třídě: 29 (z toho dívek 15 a chlapců 14)

Třídní schůzky: 22.11.2018, 11.4.2019

Konzultační hodiny: každé 3. pondělí v měsíci 14.00 - 15.00 hodin (17.9., 15.10., 17.12., 21.1., 18.2., 18.3., 20.5.)

 

Připravované akce:

Vybíráme peníze za fotky: velká fotka 25,- Kč, malá fotka 20,- Kč.

18.6. - odevzdávání učebnic, třídnické práce, konec výuky 11.40 hod

19.6. - kulturní akce na zámku (korejská delegace), úklid třídy, konec výuky 11.40 hod.

20.6. - Rozloučení 9. třídy a vystoupení sboru Motýlci 9. - 11. hod., konec výuky 11.40 hod.

21.6. - vysvědčení, ukončení v 9.00 hod.

 

Fotogalerie:

Školní výlet Dolní Kounice - 3.5.2019

Muzikomalba 5. a 1.P třída - 21.2.2019

Den dětí

Den prevence

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice a čítanka, obalené sešity č. 524, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

 

41. týden: 10.6. - 14.6.2019

MLUV.: Skladba - věta jednoduchá a souvětí, Opakování učiva

SLOH: Mluvený projev "Vzkaz"

DÚ:

 

42. týden: 17.6. - 21.6.2019

Opakování učiva

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA:

červen: Shrnutí

        -  četba: za každé čtvrtletí přečíst dětskou knížku v rozsahu min. 50 stran 

 

Mobilní aplikace k procvičení ČJ

1. "Česká gramatika", Holucent (testy na procvičení češtiny a českého pravopisu)

2. "Nauč se pravopis", Quantum Labs (aplikace na rychlé procvičování českého pravopisu)

3. "Umíme česky", Marek Šabo (aplikace na zlepšení znalostí české gramatiky hravou formou)

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská / Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: Pracovní sešit Excellent 2, sešit 444, slovníček - upřesníme na první hodině

 

SKUPINA KOHOUTEK:

 

UČIVO:

Unit 1 - revision - present continuous/simple, have got

Unit 2 - Can you...?

Unit 3 - Past simple

Unit 4 - Time, prepositions, was, were

Unit 5 - Did you...? Yes, I did. no, I didn't.  want to ...

Unit 6 - Past simple, negative; this, that, these, those

Unit 7 - How tall/old  is...? Can I...? Don't... Months, Large numbers

Unit 8 - Revision

Unit 9 - future tence with going to

Unit 10 - Why? Because...   Let's...   it, him, her, them

 

WEBOVÉ STRÁNKY K PROCVIČOVÁNÍ:

www.learnenglishkids.britishcouncil.org/en

www.learningchocolate.com

 

 

DOMÁCÍ ÚKOL

 

 

TESTY A ZKOUŠENÍ

TEST SLOVÍČKA U11

 

 

SKUPINA BYSTRIANSKÁ

 

Telling the time

vocabulary

prepositions of place

 

MATEMATIKA

Vyučující:  Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešity (č. 444 - 1x, 440 - 1x a k ní podložka na psaní s linkami, 524 - 2x, pracovní sešit), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání v pouzdře, popisovací fólie, pastelky

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, ořezaná tužka č. 2 a 3, guma, kružítko se správně připravenou tuhou, barevné linerky nebo propisky na zvýraznění náčrtků

KAŽDÝ ČTVRTEK BUDE GEOMETRIE.

 
 
Týden: 3. 6. - 7. 6.
 
Přehled učiva.
Zaokrouhlování desetinných čísel (vysvětlení - PSD/15, prac. list 1 - cv. 33, prac. list 3 - cv. 8,9,10,11, prac. list 2 - cv. 31,32, prac. list 4 - cv. 15, prac. list 5 - tabulka)
Co už umím z geometrie (PS2/94 - cv. 2,5,6)

Dú:prac. list 2 - dokončit cv. 31
     prac. list 6 - tabulka
 
 
Týden: 10. 6. - 14. 6.
 
Přehled učiva:
Zaokrouhlování desetinných čísel (PSD/15 - cv. 1,2,3,4, PSD/16 - cv. 1,2,3,4,5,6)
Sčítání desetinných čísel (PSD/1 - cv. 1,2,3, prac. list A5 nalepený ve šk. sešitě, PSD/18 - cv. 4,5,6,7,8, PSD/19 - cv. 9,10,11,12,13,14, PSD/20 - cv. 15,16,17,18,19, prac. list A5 nalepený ve šk. sešitě - cv. 15,16)
Odčítání desetinných čísel (PSD/21 - cv. 1,2,3,4,5, prac. list A5 nalepený ve šk. sešitě - cv. 4,5,6, PSD/22 - cv. 6,7,8,9,10,11, prac. list A5 - cv. 12,18,7,5,6, prac. list A5 - cv. 1,3,4)

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

 

Budeme používat učebnici, sešit č. 440 s podložkou a pracovní sešit.

-------------------------------------

Vyhodnocení soutěže o nejlepší herbář ve třídě ( učitelský sbor dal nejvíce hlasů )

Oceněni byli:  Jana Stodůlková a Jiří Goldschmidt. Gratuluji.

AKTUALITA: 15.květen je mezinárodním dnem rodiny:
 
ŽÁCI to vidí takto:
- měli bychom si večer spolu sednout k večeři
- měli bychom se spolu dívat na hokej
- chci se dívat společně na film
- mohli bychom nakoupit v KFC a spolu si to doma sníst
- mohli bychom grilovat na zahradě
- rodina je maminka
-rodina je láska
 

UČIVO: KVĚTEN

 

ČLOVEK JE SOUČÁSTÍ PŘÍRODY

 - Lidské tělo

 - Proč chráníme svoje tělo

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ:

postupně si budou žáci vybírat jednotlivé orgánové soustavy, připraví se na dané téma krátký referát a seznámí s nimi své spolužáky

 

 

 

VLASTIVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

Tak jako v loňském roce, i letos budeme používat 2 učebnice a jeden sešit č. 440 ( oboustranně )

červená učebnice - ČESKÁ REPUBLIKA - v úterý

zelená učebnice -  VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI - v pátek


UČIVO: KVĚTEN

 

1.dějepisná část

ČEŠI A NĚMCI - historický přehled ( UČEBNICE STR. 35 ) - historický nástin osídlení našeho území Němci a vývoj vztahů mezi Čechy a Němci

SMĚŘUJEME K SAMOSTATNOSTI  ( UČEBNICE STR. 36, 37 )

VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY ( UČEBNICE  STR. 38)

 

 

2.zeměpisná část:

Spolková republika Německo ( str. 50,51)

Rakousko (str. 52,53)

- poznejme naše nejbližší sousední státy (hospodářské, kulturní, přátelské vztahy, náš turistický cíl, základní slova pro dorozumění )

 

 

INFORMATIKA

Vyučující: Milena Vrtěnová, DiS.,  Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky:  sešit, psací potřeby, žákovská knížka

UČIVO:

 

BŘEZEN - DUBEN:

Program Malování

Základní práce se souborem

Vytvoření složky

Přejmenování složky

Přesun zvolené složky do jiné složky

Práce s dokumentem

Vytvoření dokumentu

Uložení dokumentu

Otevření dokumentu