5. třída - třídní učitelka:

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ          
ÚTERÝ          
STŘEDA          
ČTVRTEK          
PÁTEK          

 

 ČESKÝ JAZYK

Vyučující: 

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující:

 

MATEMATIKA

Vyučující:

   

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující:

VLASTIVĚDA

Vyučující:

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující:

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: