5. třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Hodaňová

Sešity_2019_20.pdf (408577)

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ          
ÚTERÝ          
STŘEDA          
ČTVRTEK          
PÁTEK          

 

 ČESKÝ JAZYK

Vyučující:

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: obalená učebnice Excellent 1, pracovní sešit, sešit 444 , slovníček

 

Veškeré informace o výuce a domácích úkolech  naleznete v elektronické žákovské knížce!!!

 

MATEMATIKA

Vyučující:  Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešity (č. 444 - 1x, 440 - 1x a k ní podložka na psaní s linkami, 524 - 2x, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání v pouzdře, popisovací fólie, pastelky

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, ořezaná tužka č. 2 a 3, guma, kružítko se správně připravenou tuhou, barevné linerky nebo propisky na zvýraznění náčrtků

KAŽDÝ ČTVRTEK BUDE GEOMETRIE.

 

Týden: 9. 9. - 13. 9.

Přehled učiva: Opakování učiva 4. r. (příklady ve šk. sešitě, konstrukce v sešitě do geometrie, PS/2 - cv. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, PS/4 - cv. 4, PS/6 - cv. 9, PS/8 - cv. 7,8, PS/6 - cv. 1,2,3,4,5,6,8)

 

Týden: 16. 9. - 20. 9.

Přehled učiva: Opakování učiva 4. r.:

                     - procvič. sčítání, odčítání (PS/8 - cv. 1,2,3,4,5,6, PS/14 - cv. 9,10,11, PS/18 - cv. 2,8,9, příklady ve šk. sešitě, PS/10 - cv. 2,4,8, PS/12 - cv. 2,3,4)

Dú: dopočítat PS/12 - cv. 5

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit 440, pracovní sešit ( 51 Kč ), psací potřeby, pastelky

 

VLASTIVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x k němu  podložku na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání v pouzdře, pastelky)

 

Týden: 9. 9. - 13. 9.

Přehled učiva: Opakování učiva 4. r.

 

Týden: 16. 9. - 20. 9.

Přehled učiva: Kde jsme byli o prázdninách

                     Doba pobělohorská

INFORMATIKA

Vyučující:

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující:  Mgr. Jana Pavlíčková

Žáci budou potřebovat pracovní obuv ( v případě, že budeme pracovat např.na školním pozemku nebo v okolí školy ).

 Je možné používat sportovní obuv do tělocviku určenou ven. A také pracovní oblečení ( přinejmenším triko, zástěru ). Jednou z nově vytvořených učeben na naší škole je i učebna pro pracovní činnosti. Jakmile bude dokončena a dovybavena, budeme jí také využívat.