5. třída - třídní učitel: Mgr. Libor Kohoutek

asistent pedagoga: Bc. Tereza Luterová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M VL A ČT
ÚTERÝ ČJ TV M
STŘEDA ČJ M A VL INF
ČTVRTEK ČJ M A HV ČT
PÁTEK ČJ M TV VV

 

 

JAZYKOVÁ ŠKOLA ALRETE 

Pondělí 7.6. závěrečný test STARTERS 12:30-13:45

 

 

ODKAZ PRO ONLINE VÝUKU A TŘÍDNÍ SCHŮZKU 15.4.2021 V 18:00 

 

 

 

1. 9. úterý - 8.00 - 9.40 škola, oběd, přihlášení jdou do družiny
2. 9. středa -  8.00 - 11. 40 třídnické práce     
3. 9. čtvrtek - dle rozvrhu
4. 9. pátek - dle rozvrhu
 
 


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a4-b-trida/
1. 9. úterý - 8.00 - 9.40 škola, oběd, přihlášení jdou do družiny
2. 9. středa -  8.00 - 11. 40 třídnické práce     
3. 9. čtvrtek - dle rozvrhu
4. 9. pátek - dle rozvrhu
 
 
Do školy děti nepotřebují roušky ( situace podle " semaforu " ). Prosím o potvrzení, pokud má dítě astma nebo alergii.


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a4-b-trida/
Škola čar a kouzel. 
https://brezova.istan.cz/3-jednodenni-vylety.html

 ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, pravopisníček, malý sešit, fólii

 

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ:

www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-detail-5-trida (zaměřit se na ohebné slovní druhy)

 

PODSTATNÁ JMÉNA: 

PÁDY:

www.pravopisne.cz/2012/09/urcovani-padu-10/     

www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pady-podstatnych-jmen-2-uroven/477

www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pady-podstatnych-jmen-2-uroven/230     

www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-padu-1-uroven/807

VZORY:

www.umimecesky.cz/rozrazovacka-vzory-muzskeho-rodu-2-uroven/39

www.umimecesky.cz/rozrazovacka-vzory-zenskeho-rodu-2-uroven/71

www.umimecesky.cz/rozrazovacka-vzory-stredniho-rodu-2-uroven/88

www.umimecesky.cz/pexeso-podstatna-jmena-vzory-2-uroven/443

 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA: 

www.umimecesky.cz/cviceni-pridavna-jmena-?trida=5     

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_druh1.htm

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_privlastnovaci3.htm

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_druh2.htm

www.pravopisne.cz/2016/07/koncovky-pridavnych-jmen-v-souhrnnem-cviceni-4-pravokviz-15/

 

ZÁJMENA: 

www.umimecesky.cz/cviceni-zajmena-?trida=5     

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena2.htm     

www.pravopisne.cz/2011/10/zajmena-s-sebou-sebou-se-sebou-mne-me-10/     

www.pravopisne.cz/2015/05/druhy-zajmen-2-pravoxeso-8/

 

ČÍSLOVKY: 

www.umimecesky.cz/cviceni-cislovky-druhy      

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cislovky1.htm

 

SLOVESA:

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovesny_zpusob1.htm

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovesny_zpusob2.htm

 

VYJMENOVANÁ SLOVA: 

www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova    

skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s-v-z.html

 

ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY:

www.umimecesky.cz/rozrazovacka-psani-nn-a-n-2-uroven/649

www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-nn-a-n-1-uroven/2918

 

SOUHLÁSKOVÉ SKUPINY:

www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-ve-vje-1-uroven/1707

www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-be-bje-1-uroven/6548

www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-me-mne-ve-slove-2-uroven/5218

 

PŘEDPONY S-, Z-, VZ-  A PŘEDLOŽKY S, Z:

www.umimecesky.cz/tvorba_slov_mala_sada-1-uroven/212

www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-s-z-na-zacatku-slova-1-uroven/7561

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cj5_predpona_s_z.htm

cestina.diktaty.cz/index.php?sekce=28

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cj5_predlozka_s_z.htm

www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Stavba+slova&topic=01.+P%C5%99edlo%C5%BEky+s%2C+se%2C+z%2C+ze#selid

 

PODMĚT A PŘÍSUDEK:

www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven/716

www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-2-uroven/737

 

 

 

 

ŠABLONA PRO ZÁZNAM O PŘEČTENÉ KNIZE:

 

ZÁZNAM O PŘEČTENÉ KNIZE.docx (12073)

MATEMATIKA

Vyučující:  Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: učebnice, pracovní sešity, malý linkovaný sešit, A4 nelinkovaný sešit + lenoch

 

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ:

 

SOUŘADNICE:

www.brumlik.estranky.cz/file/843/souradnicebodu.htm

 

ŘÍMSKÉ ČÍSLICE:

skolakov.eu/matematika-4-trida/rimske-cislice

skolakov.eu/matematika/4-trida/rimske-cislice/strasidelny-hrad/cviceni1.html

rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/rimske_cislice2.htm

www.umimematiku.cz/strilecka-rimska-cisla#

 

ZLOMKY:

rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/zlomky/zlomky1.htm

pataci.wz.sk/zlomky/zlomky1.htm

pataci.wz.sk/zlomky/zlomky2.htm

www.umimematiku.cz/rozhodovacka-zlomky-nerovnosti-1-uroven/6245

www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

pataci.wz.sk/zlomky/zlomky3.htm

pataci.wz.sk/zlomky/zlomky4.htm

 

Matematika - Násobení desítek desítkami (hrou.cz)

Matematika - Násobení stovek stovkami (hrou.cz)

Násobení víceciferné (2. úroveň) – online Počítání (umimematiku.cz)

Zaokrouhlování na desítky a stovky (1. úroveň) – online Rozhodovačka (umimematiku.cz)

 

NÁSOBENÍ TROJCIFERNÝM ČINITELEM:

Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

 

PÍSEMNÉ DĚLENÍ JEDNOCIFERNÝM DĚLITELEM:

Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

 

KOMBINOVANÉ OPERACE:

 

¨ZÁVORKY: Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

POŘADÍ OPERACÍ: Pořadí operací, závorky (1. úroveň) – online Rozhodovačka (umimematiku.cz)

 

NÁZVY ČLENŮ:

POČETNÍ VÝKONY (websnadno.cz

 

PŘEVODY JEDNOTEK:

Matematika - Převod jednotek délky 1 (hrou.cz)

Matematika - Převod jednotek času 1 (hrou.cz)

Matematika - Převod jednotek hmotnosti 1 (hrou.cz)

JEDNOTKY OBJEMU (websnadno.cz)

 

PŘEVODY JEDNOTEK OBSAHU:

www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek&topic=13.+Jednotky+obsahu+-+p%C5%99evody#selid

 

PÍSEMNÉ DĚLENÍ DVOUCIFERNÝM DĚLITELEM:

www.youtube.com/watch?v=WmbyKBtm9us

www.youtube.com/watch?v=Lmypj5RJAG4

 

PRŮMĚR:

rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/aritmeticky_prumer1.htm

rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/aritmeticky_prumer2.htm

 

POČÍTÁME PŘES MILION:

www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=search&class=5&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+milion#selid

 

DESETINNÁ ČÍSLA:

SEZNÁMENÍ, ZÁPIS A ČTENÍ: 

www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q

www.youtube.com/watch?v=ztgPvwyd74I

www.youtube.com/watch?v=Hgo-7HNocic

 

ZÁPIS:

www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&topic=01.+Z%C3%A1pis+%C4%8D%C3%ADsel#selid

 

POROVNÁVÁNÍ:

www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&topic=02.+Porovn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD#selid

 

 

VLASTIVĚDA

Vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: učebnice, pracovní sešity, 2 x A4 nelinkovaný sešit + lenoch

 

ODKAZY PRO SAMOSTUDIUM:

 

OSVÍCENSTVÍ:

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Maria_Theresia_Familie.jpg

Marie Terezie :: Pančelčino (webnode.cz)

www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w

www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ

www.youtube.com/watch?v=o06OQ6RGkVc

www.youtube.com/watch?v=9ay__ab7LBQ

www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA

www.youtube.com/watch?v=nt2wRqrdvNk

www.youtube.com/watch?v=3lQE8fwdnHo

Revoluční vynálezy :: Pančelčino (webnode.cz)

 

STOLETÍ PÁRY:

www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY

www.youtube.com/watch?v=9sC7JDetHm8

https://www.youtube.com/watch?v=9sC7JDetHm8
 

 

NÁRODNÍ OBROZENÍ:

www.youtube.com/watch?v=80E6-2MyGo0

www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok

www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ

www.youtube.com/watch?v=1YZpYT2xHx8

www.youtube.com/watch?v=qquywOIr8zI

 

REVOLUCE 1848:

www.youtube.com/watch?v=FF08ZP0J6_E&t=17s

www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI

www.youtube.com/watch?v=rA6kpTLAOfk

 

ROZVOJ VĚDY A TECHNIKY:

www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I

 

NÁROD SOBĚ:

www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo

www.youtube.com/watch?v=U1K0esnwkUI

 

SOUŽITÍ ČECHŮ, NĚMCŮ A ŽIDŮ V ČECHÁCH:

www.youtube.com/watch?v=PO_S1GUPrXk

www.youtube.com/watch?v=aQx2uzpsl_Q

 

KRAJE:

PŘEHLED: https://www.youtube.com/watch?v=2OKQJ5F5S2c

PARDUBICKÝ KRAJ:   www.youtube.com/watch?v=0VaNz6SGJjc

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ:   www.youtube.com/watch?v=XC3i-rhDnW8

VYSOČINA:   www.youtube.com/watch?v=iqhkjnDomrs        

Dokument o Vysočině:  www.youtube.com/watch?v=fP3CsZH8SAM&t=682s

JIHOMORAVSKÝ KRAJ: www.youtube.com/watch?v=tAw28c7E-cU    www.youtube.com/watch?v=B56kJsuigvs

OLOMOUCKÝ KRAJ:  www.youtube.com/watch?v=7-MOi781bBg

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:  www.youtube.com/watch?v=-GMZmaxkOO8

ZLÍNSKÝ KRAJ:  www.youtube.com/watch?v=12ZCH66YDjk     www.youtube.com/watch?v=BXmlKBaDxBQ

OPAKOVÁNÍ: skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/kraje-ceske-republiky

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Úkoly budou průběžně zadávány na Bakalářích, on-line hodina bude od 12.1.2021 v 10:45 a pak každý další týden ve stejnou dobu. 

Odkaz pro připojení: meet.google.com/pkw-unnn-jna

INFORMATIKA

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl
 
Úkoly v době distanční výuky na II.pololetí:
 
 
 
Práci ulož v počítači a přepošli na tuto mailovou adresu :
 pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz do 9. dubna 2021. 
 
 

HUDEBNÍ VÝCHOVA:

Vyučující: Mgr. Libor Kohoutek
 
Pomůcky: učebnice, notový sešit

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Jana Hlaváčová
 
Dobrý den, prosím, aby měly děti do výtvarné výchovy kufřík, a v něm:
- ubrus na lavici
- staré tričko (zástěru)
- hadřík
- kulaté a ploché štětce (různé velikosti)
- kelímek na vodu
- vodovky
- temperky
- paletu (na temperky)
- nůžky (s kulatou špičkou)
- lepidlo v tubě
- plastelínu
 
Tohle platí i pro pracovní činnosti.
 
Během září budu vybírat 300Kč/dítě, za které koupím výkresy, barevné papíry a jiné pomůcky, které budeme potřebovat do hodin VV a PČ.
Doklady a paragony budu mít k nahlédnutí.
 
Těším se na vás páťáci :-) uč. Hlaváčová

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující:  Mgr. Jana Hlaváčová

 

viz. VV

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Libor Kohoutek