5. třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Králová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj Hv M Inf
ÚTERÝ Čj M Tv A Vl
STŘEDA M Čj Čj Vv
ČTVRTEK Čj M Tv A
PÁTEK Čj A Vl M Čj

 

Vítám Vás na stránkách 5. ročníku ZŠ Ivančická. V případě dotazů nebo připomínek mě, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese: lenka.kralova@zsivancicka.cz.

 

Počet žáků ve třídě: 28 (z toho dívek 15 a chlapců 13)

Třídní schůzky: 22.11.2018, 11.4.2019

Konzultační hodiny: každé 3. pondělí v měsíci 14.00 - 15.00 hodin (17.9., 15.10., 17.12., 21.1., 18.2., 18.3., 20.5., 17.6.)

 

10.9.2018:

Budeme vybírat částku 300,- Kč na školní akce a pomůcky do Vv a Pč. Děkuji.

 

 

 ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

 

Pomůcky: obalená učebnice a čítanka, obalené sešity č. 524, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

PS je zakoupen, cena 59,- Kč (peníze nenosit, bude odečteno z částky z minulého roku)

 

3. týden: 17.9. - 21.9.2018

MLUV.: Opakování - význam slov

SLOH: Omluvenka

DÚ: 

17.9. - Napiš stručnou charakteristiku místa, které jsi o prázdninách navštívil! - na papír (výkres) A4, 8-12 vět (můžeš přinést i obrázky, fotky)

18.9. - Zopakovat si učivo - Út 25.9. vstupní test

19.9. - Napsat celé věty se slovy: lyže x líže, pýcha x píchá, sytá x síta, vydal x vídal, nazývat x zívat. (do D sešitu)

21.9. - papír str. 13/ cv. 1

 

4. týden: 24.9. - 28.9.2018

MLUV.: Opakování - druhy vět podle postoje mluvčího

SLOH.: Vzkaz

DÚ: 

26.9. - PS str. 32/ cv. 1

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA:

září: "Putování Čechami a Moravou" (verš, sloka, rým, pověst, zosobnění, přirovnání)

         báseň nazpaměť: str. 4 "Prázdniny u babičky", Zdeněk Svěrák (4 sloky)

 

Mobilní aplikace k procvičení ČJ

 

1. "Česká gramatika", Holucent (testy na procvičení češtiny a českého pravopisu)

2. "Nauč se pravopis", Quantum Labs (aplikace na rychlé procvičování českého pravopisu)

3. "Umíme česky", Marek Šabo (aplikace na zlepšení znalostí české gramatiky hravou formou)

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská / Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: Pracovní sešit Excellent 2, sešit 444, slovníček - upřesníme na první hodině

 

SKUPINA KOHOUTEK:

 

UČIVO:

Unit 1 - revision - present continuous/simple, have got

Unit 2 - Can you...?

 

DOMÁCÍ ÚKOL:

do 27.9. slovíčka Unit 2 - přepsat do slovníčku anglický výraz - 1. sloupec, překlad - 3. sloupec, výslovnost doplníme v hodině

 

TESTY:

2.10. slovíčka Unit 1 a 2 

 

 

SKUPINA BYSTRIANSKÁ

Procvičení UNIT 1-2

Talk time: Good luck! That´s your turn. Well done. ...

Písemná práce Unit 1-2  ( čt 27.9.)

Slovní zásoba UNIT 3

MATEMATIKA

Vyučující:  Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešity (č. 444 - 1x, 440 - 1x a k ní podložka na psaní s linkami, 524 - 2x, pracovní sešit), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání v pouzdře, popisovací fólie, pastelky

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, ořezaná tužka č. 2 a 3, guma, kružítko se správně připravenou tuhou, barevné linerky nebo propisky na zvýraznění náčrtků

KAŽDÝ ČTVRTEK BUDE GEOMETRIE.

         

Vážení rodiče,

dohlédněte, prosím, aby popisovací fólie Vašich dětí byly do nového školního roku čisté a řádně podepsané.

Děkuji.

 

Týden: 17. 9. - 21. 9.

Přehled učiva: Opakování učiva 4. r.(Alter1/7 - cv. 5, Alter1/8 - cv. 3, Alter1/9 - cv. 9a,b, příklady ve šk. sešitě)

                     Jednoduché konstrukční úlohy - opakování (příklady v sešitě geometrie)

                     Obdélník, čtverec - opakování (PS/6 - cv. 7, PS/10 - cv. 6)

Dú: do dom. sešitu - vyděl a proveď zkoušku:

      26 000 : 8 =        58 369 : 4 =        46 357 : 3 =        19 842 : 6 =

      fólie - sloupečky 101, 102, 103

 

Týden: 24. 9. - 27. 9.

Přehled učiva: Opakování učiva 4. r. (PS/6 - cv. 1,2,3,4, PS/6 - cv. 5,6,8, PS/8 - cv. 1)

 

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

 

Budeme používat učebnici, sešit č. 440 s podložkou a pracovní sešit.

 

UČIVO: živá a neživá příroda

podmínky života na Zemi

pozorování neživé přírody

VLASTIVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

Tak jako v loňském roce, i letos budeme používat 2 učebnice a jeden sešit č. 440 ( oboustranně )

červená učebnice - ČESKÁ REPUBLIKA - v úterý

zelená učebnice -  VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI - v pátek

 

INFORMATIKA

Vyučující: Milena Vrtěnová, DiS.,  Mgr. Pavel Tauwinkl

24.9. - 28.9.

Historie informací

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Lenka Králová