5. třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Králová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj Hv M Inf
ÚTERÝ Čj M Tv A Vl
STŘEDA M Čj Čj Vv
ČTVRTEK Čj M Tv A
PÁTEK Čj A Vl M Čj

 

Vítám Vás na stránkách 5. ročníku ZŠ Ivančická. V případě dotazů nebo připomínek mě, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese: lenka.kralova@zsivancicka.cz.

 

Počet žáků ve třídě: 28 (z toho dívek 15 a chlapců 13)

Třídní schůzky: 22.11.2018, 11.4.2019

Konzultační hodiny: každé 3. pondělí v měsíci 14.00 - 15.00 hodin (17.9., 15.10., 17.12., 21.1., 18.2., 18.3., 20.5., 17.6.)

 

Připravované akce:

prosinec (přesné datum bude upřesněno) - focení - nabídka fotoateliéru Eliška (více info na třídní schůzce)

5.12. - Mikuláš ve škole

13.12. -proběhne placené testování žáků v prostorách školy (více info na třídní schůzce)

18.12. - Školní Vánocesbírka pro útulek opuštěných nebo odložených zvířat (viz. info v předmětu přírodověda)

 ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice a čítanka, obalené sešity č. 524, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

 

10. týden: 5.11. - 9.11.2018

MLUV.: Vzory podst. jmen  - rod mužský

SLOH: Věcné čtení - Čtení vyhledávací

DÚ:

7.11. - PS str. 10/ cv. 1 + na St 14.11. nazpaměť báseň "Kohouti", čítanka str. 40

9.11. - uč. str. 20/ cv.5 do D sešitu

 

11. týden: 12.11. - 16.11.2018

MLUV.: Vzory rodu ženského

SLOH: Věcné čtení "Pravidla petanque"

DÚ:

12.11. - PS str. 12/ cv. 12

14.11. - uč. str. 22/ cv. 8 do D sešitu

16.11. - PS str. 15/ cv. 26

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA:

listopad: "Kdo by se rád nesmál" (zážitkové čtení a naslouchání, pohádka, báseň, anekdota)

        -  báseň nazpaměť: str. 40 "Kohouti", Emanuel Frynta

        -  četba: za každé pololetí přečíst dětskou knížku v rozsahu min. 50 stran 

 

Mobilní aplikace k procvičení ČJ

 

1. "Česká gramatika", Holucent (testy na procvičení češtiny a českého pravopisu)

2. "Nauč se pravopis", Quantum Labs (aplikace na rychlé procvičování českého pravopisu)

3. "Umíme česky", Marek Šabo (aplikace na zlepšení znalostí české gramatiky hravou formou)

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská / Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: Pracovní sešit Excellent 2, sešit 444, slovníček - upřesníme na první hodině

 

SKUPINA KOHOUTEK:

 

UČIVO:

Unit 1 - revision - present continuous/simple, have got

Unit 2 - Can you...?

Unit 3 - Past simple

 

DOMÁCÍ ÚKOL:

PUPILS' BOOK / STR. 16 - POEM ALBERT AND JOE - DO 20.11.

 

TESTY:

 

 

 

SKUPINA BYSTRIANSKÁ

Unit 4 -  in the morning, in the afternoon / at night

Clothes

Telling the time  o´clock

Prepositions

Has got, present simple - s ve 3. osobě

was, were

MATEMATIKA

Vyučující:  Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešity (č. 444 - 1x, 440 - 1x a k ní podložka na psaní s linkami, 524 - 2x, pracovní sešit), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání v pouzdře, popisovací fólie, pastelky

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, ořezaná tužka č. 2 a 3, guma, kružítko se správně připravenou tuhou, barevné linerky nebo propisky na zvýraznění náčrtků

KAŽDÝ ČTVRTEK BUDE GEOMETRIE.

     

Týden: 12. 11. - 16. 11.

Přehled učiva: Písemné násobení a dělení (PS/44 - cv. 7,8,9,11, PS/48 - cv. 6, PS/50 - cv. 4, PS/52 - cv. 4,5,6)

                     Jednotky času (zápis do šk. sešitu, PS/54 - cv. 1,2,3,4,5,6,7)

                     Trojúhelník (konstrukce do sešitu geometrie: trojúhelník ABC: a=6 cmn, b=4 cm, c= 5cm, trojúhelník TUV: t=4 cm, u=4 cm, v=7 cm)

                     Pravoúhlý trojúhelník (konstrukce do sešitu geometrie: trojúhelník ABC: c=5 cm, a=4 cm, b=3 cm, Alter1/29 - cv. 3,4)

 

úterý 20. 11. - 1. čtvrtletní písemná práce

  • +, -, ., :, slovní úlohy, porovnávání, zaokrouhlování
  • jednotky délky, hmotnosti
  • obdélník, čtverec, jejich úhlopříčky
  • rovinné obrazce a jejich obvody
  • trojúhelník
 
Týden: 19. 11. - 23. 11.
Přehled učiva: Jednotky času
                     Kružnice, kruh

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

 

Budeme používat učebnici, sešit č. 440 s podložkou a pracovní sešit.

 

UČIVO: listopad

 

elektrické spotřebiče, vodiče, nevodiče

úkol- do sešitu opsat žlutý text z učebnice str. 18  úplně dole ( pojmy akumulátor, monočlánek, baterie )

neobnovitelné a obnovitelné zdroje

půda

 

ÚKOL  - do 15.11. zpracovat téma:

ekologická katstrofa  ( VE FORMÁTU A4 - použít text, obrázky, graf - není třeba vše z toho )

 

CELOŠKOLNÍ PROJEKT:
zapojit naše žáky a jejich rodiče do pomoci se sbírkou pro útulek opuštěných nebo odložených zvířat- můžeme sbírat deky, obojky, hračky ro zvířata,které doma nepotřebujeme. Dále můžeme zakoupit granule, jiné krmení, stelivo apod.

Vše se bude ukládat v kabinetu přírodopisu. Zároveň připravíme stánek za tímto účelem i v den konání tradičních školních Vánoc  18.12.2018 v prostorách školy. Společně tak připravíme předvánoční překvapení a pomůžeme dobré věci. Předem velmi děkujeme za zájem a pomoc. Jana Pavlíčková

 

VLASTIVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

Tak jako v loňském roce, i letos budeme používat 2 učebnice a jeden sešit č. 440 ( oboustranně )

červená učebnice - ČESKÁ REPUBLIKA - v úterý

zelená učebnice -  VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI - v pátek


UČIVO:

LISTOPAD: červená učebnice: jednotlivé kraje ČR, zapojení vlastních zážitků a zanlostí  - skupinové učení

           zelená učebnice: BAROKO - architektura, umění

                                     J.A.Komenský, vyučování - historický vývoj v 17. a na začátku 18.století

opakování temat.celku - str. 16 - opět skupinová práce s hodnocením

INFORMATIKA

Vyučující: Milena Vrtěnová, DiS.,  Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky:  sešit, psací potřeby, žákovská knížka

UČIVO:

LISTOPAD - PROSINEC

Fyzické vybavení počítače

Monitor

Klávesnice

Myš

Skener

Reproduktory

Dataprojektor

Opakování