5. třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Králová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj Hv M Inf
ÚTERÝ Čj M Tv A Vl
STŘEDA M Čj Čj Vv
ČTVRTEK Čj M Tv A
PÁTEK Čj A Vl M Čj

 

Vítám Vás na stránkách 5. ročníku ZŠ Ivančická. V případě dotazů nebo připomínek mě, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese: lenka.kralova@zsivancicka.cz.

 

Počet žáků ve třídě: 29 (z toho dívek 15 a chlapců 14)

Třídní schůzky: 22.11.2018, 11.4.2019

Konzultační hodiny: každé 3. pondělí v měsíci 14.00 - 15.00 hodin (17.9., 15.10., 17.12., 21.1., 18.2., 18.3., 20.5., 17.6.)

 

Připravované akce:

21.3. - matematický Klokánek (2. a 3. vyučovací hodinu)

25. - 29.3. - Týden v českých regionech - projektový týden: region "Valašsko, Beskydy" - prosíme rodiče o případnou dopomoc dětem  v přípravě 

1.4. - Krumlovské kolečko (kdo má, vezme s sebou do školy jízdní kolo + helmu)

9.4. - Anglické divadlo - PIPPI LONGSTOCKING - cena 60,- Kč (proběhne v prostorách školy) 

3.5. - Štafetový běh - vybraní žáci

 

Fotogalerie:

Muzikomalba 5. a 1.P třída - 21.2.2019

Dopravní výchova 19.3.2019

Klub Coolna 6.3.

1 | 2 | 3 | 4 >>

"Zemědělství žije" 27.2.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výukový program "112" - 22.1.2019

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pořad: Jak se rodí kytara - 15.1.2019

 ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice a čítanka, obalené sešity č. 524, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

 

28. týden: 11.3. - 15.3.2019

MLUV.: Číslovky - skloňování, opakování

SLOH: Písemný projev "Jednoduchý tiskopis"

DÚ:

11.3. - uč. str. 46/ cv. 3 do D sešitu

12.3. - zopakovat si číslovky na St 20.3. - test

13.3. - PS str. 31/ Tvarosloví - test

15.3. - uč. str. 47/ cv. 4 do D sešitu - napsat POUZE v 7. pádě 

 

29. týden: 18.3. - 22.3.2019

MLUV.: Pravopis vyjmenovaných slov, I/Y v cizích slovech

SLOH: Příprava projektu

DÚ:

18.3. - učit se na test

20.3.  - PS str. 35/ cv. 13 a-g + zopakovat si učivo na písemný test za III. čtvrtletí na St 27.3.

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA:

březen: "Voda, bez které bychom nebyli" ( literatura umělecká a věcná, literatura faktu, encyklopedie)

        -  báseň nazpaměť: "Chlapec a hvězdy" - Jaroslav Seifert ( první 3 sloky)

        -  četba: za každé čtvrtletí přečíst dětskou knížku v rozsahu min. 50 stran 

 

Mobilní aplikace k procvičení ČJ

1. "Česká gramatika", Holucent (testy na procvičení češtiny a českého pravopisu)

2. "Nauč se pravopis", Quantum Labs (aplikace na rychlé procvičování českého pravopisu)

3. "Umíme česky", Marek Šabo (aplikace na zlepšení znalostí české gramatiky hravou formou)

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská / Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: Pracovní sešit Excellent 2, sešit 444, slovníček - upřesníme na první hodině

 

SKUPINA KOHOUTEK:

 

UČIVO:

Unit 1 - revision - present continuous/simple, have got

Unit 2 - Can you...?

Unit 3 - Past simple

Unit 4 - Time, prepositions, was, were

Unit 5 - Did you...? Yes, I did. no, I didn't.  want to ...

Unit 6 - Past simple, negative; this, that, these, those

Unit 7 - How tall/old  is...? Can I...? Don't... Months, Large numbers

Unit 8 - Revision

 

WEBOVÉ STRÁNKY K PROCVIČOVÁNÍ:

www.learnenglishkids.britishcouncil.org/en

www.learningchocolate.com

 

 

DOMÁCÍ ÚKOL

 

WORD BOOK - UNIT 8

 

TESTY:

 

 

 

SKUPINA BYSTRIANSKÁ

Procvičování minulého času, oznamovací věty, otázky a zápor

základní nepravidelná slovesa

použití DID, DIDN´T

This, That, Those, These

Months

Reading books

 

MATEMATIKA

Vyučující:  Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešity (č. 444 - 1x, 440 - 1x a k ní podložka na psaní s linkami, 524 - 2x, pracovní sešit), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání v pouzdře, popisovací fólie, pastelky

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, ořezaná tužka č. 2 a 3, guma, kružítko se správně připravenou tuhou, barevné linerky nebo propisky na zvýraznění náčrtků

KAŽDÝ ČTVRTEK BUDE GEOMETRIE.

 
 
 
Týden: 11. 3. - 15. 3.
 
Přehled učiva:
Dělení přirozených čísel (vyděl a proveď zkoušku: 64 723:59=    270 547:59=    )
Sčítání, odčítání zlomků se stejným jmenovatelem (příklady ve šk. sešitě)
Počítáme s velkými čísly (list A5 nalepený ve šk. sešitě - cv. 29,30, PS2/18 - cv. 1)
Jednotky obsahu (převody v sešitě geometrie)

Dú: do domácího sešitu na čtvrtek - vyděl a proveď zkoušku: 56 318:58=    38 106:58=
 
 
Týden: 18. 3. - 22. 3.
 
Přehled učiva:
Dělení přirozených čísel (vyděl a proveď zkoušku: 143 720:58=    13 566:58=    )
Počítáme s velkými čísly (list A5 nalepený ve šk. sešitě - cv. 33,34, PS2/18 - cv. 5,6,7,8,9,10, list A5 nalepený ve šk. sešitě - cv. 24, list A5 nalepený ve šk. sešitě - cv. 37,38)
Osa úsečky

Dú: dokončit na listě A5 nalepeném ve šk. sešitě cv. 23
      na úterý 26. 3. PS2/20 - cv. 1,4

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

 

Budeme používat učebnici, sešit č. 440 s podložkou a pracovní sešit.

 

UČIVO: březen

 


 ÚKOL NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC

------------------------------------

VYROB HERBÁŘ


- titulní strana bude obsahovat tyto údaje:


JMÉNO:

TRÍDA:

ŠKOLNÍ ROK:


- ÚKOLEM JE NAJÍT, VYLISOVAT a jednotlivě nalepit nejméně 5 kvetoucích rostlin.

u každé rostliny budou popsány její části, uveden její název a uvedeno místo + datum, kde byla rostlina získána


TERMÍN ODEVZDÁNÍ: středa 24.dubna.

VLASTIVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

Tak jako v loňském roce, i letos budeme používat 2 učebnice a jeden sešit č. 440 ( oboustranně )

červená učebnice - ČESKÁ REPUBLIKA - v úterý

zelená učebnice -  VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI - v pátek


UČIVO:

březen

1.dějepisná část

Rozvoj společnosti a hospodářství v 2.polovině 19.stol. ( str.30,31)

osobnosti: EMIL ŠKODA

                 FRANTIŠEK KŘIŽÍK 

Národ sobě ( str. 32,33)

otázky na písemné zkoušení - uč. str.31, 33 - na 29.3.

 

 

2.zeměpisná část: ČESKÁ REPUBLIKA - součást společenstva hospodářsky vyspělých států ( str. 43- 44) - spolčné vypracování otázek str.44 dole

 

5.3. pomocí legendy pod mapkou v učebnici str.

PROJEKTOVÉ UČENÍ: postupně budou žáci dostávat samostatné úkoly, týkající se jednotlivých institucí EVROPSKÉ UNIE, záležitostí jednotného

evropského kontinetu

( cílem budou samostatné výstupy s prezentací splněného úkolu )

Evropa - sjednocující světadíl - str.45

INFORMATIKA

Vyučující: Milena Vrtěnová, DiS.,  Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky:  sešit, psací potřeby, žákovská knížka

UČIVO:

 

BŘEZEN - DUBEN:

Program Malování

Základní práce se souborem

Vytvoření složky

Přejmenování složky

Přesun zvolené složky do jiné složky

Práce s dokumentem

Vytvoření dokumentu

Uložení dokumentu

Otevření dokumentu