6. třída - třídní učitelka: Mgr. Michaela Vejvalková

            - asistentka pedagoga: Barbora Štěpánová

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ Čjl A Inf D M Vob      
ÚTERÝ Čjl M Tv F P A      
STŘEDA M Čjl Z D        
ČTVRTEK P A Tv M Vv Vv      
PÁTEK M Čjl Hv Z F Tv      
1. 9. úterý - 8.00 - 9.40 škola, oběd, přihlášení jdou do družiny
2. 9. středa -  8.00 - 11. 40 třídnické práce     
3. 9. čtvrtek - dle rozvrhu
4. 9. pátek - dle rozvrhu
 
 


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a4-b-trida/
1. 9. úterý - 8.00 - 9.40 škola, oběd, přihlášení jdou do družiny
2. 9. středa -  8.00 - 11. 40 třídnické práce     
3. 9. čtvrtek - dle rozvrhu
4. 9. pátek - dle rozvrhu
 
 
Do školy děti nepotřebují roušky ( situace podle " semaforu " ). Prosím o potvrzení, pokud má dítě astma nebo alergii.


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a4-b-trida/
Škola čar a kouzel. 
https://brezova.istan.cz/3-jednodenni-vylety.html

Informace pro žáky a rodiče

 

Charitativní sbírka Dárek v krabici od bot - děkuji všem za aktivní zapojení!

 

Exkurze na Městský úřad v Moravském Krumlově  - Fotografie z akce

 
 

 

Vánoční besídka 6. třída

Bubnování na drumbeny

1 | 2 | 3 >>

 ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

Veškeré informace k výuce najdete také v elektronické žákovské knížce!

Mluvnice

Pomůcky: obalená učebnice Český jazyk 6, obalený sešit č. 564, č.524, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Literární výchova

Pomůcky: obalená Čítanka 6, obalený sešit č. 464, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Sloh

Pomůcky: obalená učebnice Český jazyk 6, obalený sešit č. 464, deník s pevnými deskami, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

pomůcky: 

Veškeré informace k výuce najdete v elektronické žákovské knížce!

 

1. lyricstraining.com/en/play/HbW8nMdFKb?t=1654715163957#5yB/c!bystma

2. www.helpforenglish.cz/article/2006102728-project-1-unit-6-a

3.  www.helpforenglish.cz/article/2006102731-project-1-unit-6-d

4. learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/vocabulary-games/wordshake

 

MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

 

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké podtrhávací pravítko v pouzdře

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libobvolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtů

 

Veškeré informace k výuce najdete v elektronické žákovské knížce.

 

DĚJEPIS

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

Veškeré informace k výuce najdete v elektronické žákovské knížce!

Pomůcky: obalená učebnice Dějepis 6, obalený sešit č. 444, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

 

ZEMĚPIS

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

odkaz na online hodinu:   meet.google.com/qca-verj-vhk

Učivo: Biosféra

            krajinné sféry světa, šířkové pásy

            učebnice str  91 - 102

Úkol:  Ve trojici vytvořit, naučit a odprezentovat vybranou krajinnou sféru !!!

 

              naučit vyhledávání pojmů pomocí zeměpisných souřadnic

             53°s.š. - 80°z.d. - zátoka Jamesova                          státy:  19°s.š. - 70°z.d. -

             50°j.š. - 68°z.d. - město Santa Cruz                                 obr. Raka - 90°v.d. -

             49°s.š. - 14°v.d. - město Prachatice                                        5°s.š. - 55°z.d. -

             43°s.š. - 85°z.d. - město Grand Rapids                                 10°s.š. - 10°v.d. -

             13°s.š. - 101°v.d. - město Bangkok                                        20°j.š. - 30°v.d. -

             10°s.š. - 15°z.d. - město Kindia                                              42°s.š. - 20°v.d. -

             

PŘÍRODOPIS

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Odkaz na online hodinu meet.google.com/epe-tphg-hkc?hs=122&authuser=0

FYZIKA

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Veškeré informace k výuce najdete v elektronické žákovské knížce.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Veškeré informace k výuce najdete v elektronické žákovské knížce!

Pomůcky: obalená učebnice Výchova k občanství  6, obalený sešit č. 524,  psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

INFORMATIKA

Vyučující: Bc. Sabina Doubková 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Jana Hlaváčová
 

Zdravím moje přátele a kamarády.

Jak už jste určitě zjistili, tak se budeme mít v 6.třídě z výtvarné výchovy - volejte sláva a tři dny se radujte :-)

 

Pomůcky nám zůstávají stejně jako loni:

ubrus na lavici

staré tričko (zástěru)

hadřík

kulaté a ploché štětce (různé velikosti)

kelímek na vodu

vodovky

temperky

paleta (na temperky)

nůžky (s kulatou špičkou)

lepidlo v tubě
 
Těším se na vás.
 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

Pomůcky:

ubrus 

tričko nebo zástěra / nemusí být/

nůžky 

lepidlo v tubě
 
velký nelinkovaný sešit - podepsat, obalit
 
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: 

Chlapci: Mgr. Libor Kohoutek

Dívky: Bc. Sabina Doubková