5. třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Hodaňová

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ M ČJ A VL
ÚTERÝ ČJ M INF ČJ A
STŘEDA ČJ M HV TV
ČTVRTEK ČJ M ČJ A VL
PÁTEK ČJ M TV V

 

Třídní výlet se uskuteční 2.6.2020 do BŘEZOVÉ, viz. odkaz:
 
https://brezova.istan.cz/3-jednodenni-vylety.html
Škola čar a kouzel
Cena za jednoho žáka činí 480,- Kč (program, oběd, pitný režim) plus cena za autobus. 

 

 


 

 

 

Škola čar a kouzel. 
https://brezova.istan.cz/3-jednodenni-vylety.html

 ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Lenka Hodaňová

od 20. 1. 2020 do 25. 1. 2020

Český jazyk

Pravopis

učebnice str. 69 - 70

Sloh

Popis

Čtení 

str. 70 - 72

Zájmeno já

Přídavná jména

Koncovky podstatných jmen

 Vyjmenovaná slova 

Shoda podmětu s přísudkem

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: obalená učebnice Excellent 2, pracovní sešit, sešit 444 , slovníček

 

Veškeré informace o výuce a domácích úkolech  naleznete v elektronické žákovské knížce!!!

 

MATEMATIKA

Vyučující:  Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešity (č. 444 - 1x, 440 - 1x a k ní podložka na psaní s linkami, 524 - 2x, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání v pouzdře, popisovací fólie, pastelky

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, ořezaná tužka č. 2 a 3, guma, kružítko se správně připravenou tuhou, barevné linerky nebo propisky na zvýraznění náčrtků

KAŽDÝ ČTVRTEK BUDE GEOMETRIE.

 

Týden: 20. 1. - 24. 1.

Přehled učiva: Dělení přirozených čísel (PS/4- cv. 2,4,5,6,8, PS/6 - cv. 1,2,10, PS/8 - cv. 1,5,6,7,8)

                     Dělení 2-ciferným dělitelem (201 873 : 83 =    7 316 : 91 =    28 583 : 91 =    762 441 : 93 =

2 147 : 29 =    40 395 : 29 =    29 148 : 29 =    272 892 : 29 =)

                     Obsah obdélníku, čtverce (lístek s příklady na výpočet obsahu obvodu nalepený v sešitě geometrie, Alter2/19 - cv. 1,2)

Dú: vyděl a proveď zkoušku: 97 825 : 92 =    123 409 : 92 =    55 687 : 93 =

      na pátek 24. 1. PS/8 - cv. 4

 

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit 440, pracovní sešit ( 51 Kč ), psací potřeby, pastelky

 

VLASTIVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x k němu  podložku na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání v pouzdře, pastelky)

 

Týden: 13. 1. - 17. 1.

Přehled učiva: Slovensko

                     Stroje ovládly život

                   

Týden: 20. 1 - 23. 1.

Přehled učiva: Polsko

                     Stroje ovládly život

                     Národ sobě

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující:  Mgr. Jana Pavlíčková

Žáci budou potřebovat pracovní obuv ( v případě, že budeme pracovat např.na školním pozemku nebo v okolí školy ).

 Je možné používat sportovní obuv do tělocviku určenou ven. A také pracovní oblečení ( přinejmenším triko, zástěru ). Jednou z nově vytvořených učeben na naší škole je i učebna pro pracovní činnosti. Jakmile bude dokončena a dovybavena, budeme jí také využívat.

 

Listopad - výroba závěsného adventního kalendáře

Prosinec - vánoční ozdoby, vánoční přání