5. třída - třídní učitel: Mgr. Libor Kohoutek

asistent pedagoga: Bc. Tereza Luterová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M VL A ČT
ÚTERÝ ČJ TV M
STŘEDA ČJ M A VL INF
ČTVRTEK ČJ M A HV ČT
PÁTEK ČJ M TV VV

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

začíná nám nový školní rok 2020/2021. Všechny podstatné informace k chodu školy naleznete na úvodní straně internetových stránek. 

 

Prosím, pokud má dítě alergii nebo astma, pošlete co nejdříve potvrzení od lékaře.

 

Děti ať mají, prosím, vybavená pouzdra, čisté fólie, rýsovací potřeby, OBALENÉ UČEBNICE A SEŠITY!

 

 

 

 

 

1. 9. úterý - 8.00 - 9.40 škola, oběd, přihlášení jdou do družiny
2. 9. středa -  8.00 - 11. 40 třídnické práce     
3. 9. čtvrtek - dle rozvrhu
4. 9. pátek - dle rozvrhu
 
 


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a4-b-trida/
1. 9. úterý - 8.00 - 9.40 škola, oběd, přihlášení jdou do družiny
2. 9. středa -  8.00 - 11. 40 třídnické práce     
3. 9. čtvrtek - dle rozvrhu
4. 9. pátek - dle rozvrhu
 
 
Do školy děti nepotřebují roušky ( situace podle " semaforu " ). Prosím o potvrzení, pokud má dítě astma nebo alergii.


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a4-b-trida/
Škola čar a kouzel. 
https://brezova.istan.cz/3-jednodenni-vylety.html

 ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, pravopisníček, malý sešit, fólii

 

ŠABLONA PRO ZÁZNAM O PŘEČTENÉ KNIZE:

 

ZÁZNAM O PŘEČTENÉ KNIZE.docx (12073)

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: pupils book, activity book, A4 linkovaný sešit

MATEMATIKA

Vyučující:  Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: učebnice, pracovní sešity, malý linkovaný sešit, A4 nelinkovaný sešit + lenoch

VLASTIVĚDA

Vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: učebnice, pracovní sešity, 2 x A4 nelinkovaný sešit + lenoch

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

INFORMATIKA

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

HUDEBNÍ VÝCHOVA:

Vyučující: Mgr. Libor Kohoutek
 
Pomůcky: učebnice, notový sešit

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Jana Hlaváčová
 
Dobrý den, prosím, aby měly děti do výtvarné výchovy kufřík, a v něm:
- ubrus na lavici
- staré tričko (zástěru)
- hadřík
- kulaté a ploché štětce (různé velikosti)
- kelímek na vodu
- vodovky
- temperky
- paletu (na temperky)
- nůžky (s kulatou špičkou)
- lepidlo v tubě
- plastelínu
 
Tohle platí i pro pracovní činnosti.
 
Během září budu vybírat 300Kč/dítě, za které koupím výkresy, barevné papíry a jiné pomůcky, které budeme potřebovat do hodin VV a PČ.
Doklady a paragony budu mít k nahlédnutí.
 
Těším se na vás páťáci :-) uč. Hlaváčová

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující:  Mgr. Jana Hlaváčová

 

viz. VV

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Libor Kohoutek