5. třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Hodaňová

 
 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ M ČJ A VL
ÚTERÝ ČJ M INF ČJ A
STŘEDA ČJ M HV TV
ČTVRTEK ČJ M ČJ A VL
PÁTEK ČJ M TV Vl

 

Škola čar a kouzel. 
https://brezova.istan.cz/3-jednodenni-vylety.html

 ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Lenka Hodaňová

od 25. 05. 2020 do 6. 6. 2020

Český jazyk

Věcné naslouchání

Shoda podmětu s přísudkem

Shoda podmětu s přísudkem

5.5. - samostatná práce z čítanky

Samostatná práce

Samostatná práce

30.4. - Test druhy podmětu a přísudku. Vypracuj do 3.5. a odešli ke kontrole.

Test_druhy_podmetu_a_prisudku.pdf (455936)

Test_druhy_podmetu_a_prisudku.doc (34304)

 Procvičování - podmět a přísudek

16.- 17.4. - PS str. 51 cv. 1, 2, 3, 4
15.4.- DÚ z onlinevýuky uč. str.86 cv. 5
8.4. - pracovní list - přídavná jména. Připrav si tento list na úterý 14.4. Nic mi neposílej.Zkusíme videovýuku.
 
 
 
 
7.4. - PS str. 33 cv. 6, 7, 8, 9
6.4. - PS str. 22 cv. 17,18, str. 23 cv. 19
2.4. - v příloze posílám úkol do čtení. Pozorně si přečti novinový článek, odpověz na otázky a vypracovaný úkol mi pošli zpět.
 
 
1.4. - pracovní sešit str. 21 cv. 10,11,12,13,14. Pracuj podle zadání.
31.3. - v příloze úkol ze čtení
 
 
30.3. - v příloze posílám cvičení ke kontrole z pátku 27.3.
 
 
 
 Udělej všechna tři cvičení.
 
27.3. -  učebnice str. 77 cv. 4, 5. Piš do školního sešitu. Vypracovaný úkol mi neposílej.
25.3. - úkol zaslán na mailové adresy
23.3. - pročti učebnice str. 45 pro zopakování správného napsání dopisu a pošli mi jakýmkoliv elektronickým způsobem správně napsaný dopis a tom, jak trávíš čas v současné době do středy 25.3.
 
18.3. - Zasílám písemný  úkol na opakování. Můžete vyplnit v počítači nebo vytisknout a vyplnit ručně. Vyplněný pracovní list mi zašlete zpět v pátek 20.3.na mailovou adresu lenka.hodanova@zsivancicka skenem, fotografií, doplněný word.
 
 
 
 
 
 
 
Procvičuj denně na internetu:
 
 
 

Zájmeno já

Přídavná jména

Koncovky podstatných jmen

 Vyjmenovaná slova 

Shoda podmětu s přísudkem


 

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

 

VIDEOVÝUKA - bude probíhat ve škole
 

Link pro 1. skupinu     úterý 9:00  https://meet.google.com/…xiz

Link pro 2. skupinu     úterý  11:00   https://meet.google.com/…adz

 

Pro Filipa:

 https://www.onlinejazyky.cz/

Pro rychlíky:

https://www.learningchocolate.com/content/what-time-it

https://www.learningchocolate.com/content/prepositions-place

https://www.youtube.com/watch?v=l4dCByK0TN4

 

Slovíčka Unit 12/|1

between

bitvi:n

mezi

building

bildiᶇ

budova

city

siti

velkoměsto

football ground

Futbo:l graund

Fotbalové hřiště

future

Fju:čₔ

budoucnost

land

lₔend

přistát

library

laibrₔri

knihovna

mobile phones

mₔubail phₔunz

mobilní telefony

postcard

pᵊustka:d

pohlednice

post office

pᵊust ofis

pošta

 

 

Samostatná práce

Děkuji žákům i rodičům za zodpovědný přístup k samostatné práci. Bylo s vámi příjemné spolupracovat.
Bystrianská
 
18.5.-22.5.

A   Učebnice 57 – text – číst, překlad – otázky(pouze promyslet, budeme probírat na videovýuce)

B   Fialová stránka Unit 11 (str.12) - neposílat, probereme společně

C   Procvičovat hodiny - otevři si odkaz, a napiš mi (papír, sešit,..) odpověď na otázku What is the time? (časy piš slovy). Stačí napsat číslo hodin a odpověď. - ofoť a pošli


telling-the-time.pdf (94099)

_________________________________________________________________________

Úkol 11.5-15.5.

Předložky- poslechnihttps://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM

                                        https://www.youtube.com/watch?v=xERTESWbqhU

Procvič předložky - https://www.learningchocolate.com/content/prepositions-place

                                   https://www.learningchocolate.com/content/prepositions-place-0

                                  https://www.gamestolearnenglish.com/prepositions-game/

PS 54/D – vypracuj cvičení podle vzoru. Budeme si kontrolovat společně v pátek (onlinevýuka)

 

_____________________________________________________________________________________-

 

Úkol 4.5.-7.5.

  1. Kahoot – hodiny – PIN 02384594  (hra otevřena PO – ST) – možno hrát vícekrát
  2. Procvičuj https://anglina.unas.cz/easy-english/testy/vyjadreni-casu-test-cislo-42/
  3. PS 52/A – Dokresli hodiny podle textu
  • Opiš otázky z rámečku pod textem do sešitu (na papír) a odpověz na ně celou větou. Nezapomeň na správnou předložku před časovým údajem.
  1. S pomocí uvedené tabulky doplň PS 53/B

 

my

we

naše

our

oni

they

jejich

their

on

he

jeho

his

ona

she

její

her

 

 

______________________________________________________________________________________________________

Úkol  27.4-30.4 . + Kahoot 4.5-6.5

A Podívej se na videa, kde vysvětlují hodiny.

https://www.youtube.com/watch?v=Alg7RDp29-U – vysvětlení hodin 1

https://www.youtube.com/watch?v=ATLs1DEbX5A – vysvětlení hodin 2

https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo – ukázka hodin (jen sleduj, nelze klikat a odpovídat)

 

B Zkus procvičit, jestli jsi správně pochopil/a

https://www.learningchocolate.com/content/what-time-it -  Procvičení hodin1

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/time  Procvičení hodin 2

https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/  Procvičení hodin 3

 

Budu se vás ptát, jak jste pochopili a jak vám to šlo.  Pokud vám to zatím nepůjde, nevadí. Ještě budeme společně procvičovat.

Kahoot (PO 4.5.- 6.5.) – Time –  Na stránkách kahoot.it zadej PIN (doplním později)

 

_________________________________________________________________________________________________________________


Úkol 20.4.-23.4.

Kahoot  - slovíčka U11/2 PIN 03896632  -  otevřeno PO - ST 20:00

Podívej se na článek v učebnici na str. 54. Budeme s ním pracovat v pátek ve videovýuce (Ti, kteří se nemohou připojit, si text sami přečtou a budou se snažit porozumět)

___________________________________________________________________________________
Úkol 14.4.-17.4.
Napsat do slovníčku a naučit první polovinu slovíček UNIT 11 - po slovo train 
 
B PS 51/Test Time - pečlivě pročíst  telefonní rozhovor a vybrat správnou reakci A,B,C - nebudu známkovat, pouze poslat, abych viděla, jak jste pochopili
 
C Kahoot - slovíčka UNIT 11/1.polovina (ČT - PÁ)   KAHOOT PIN 06883240
    
 

Slovíčka UNIT 11

Team                          [tiːm]                 tým, družstvo

Surprise                      [səˈpraɪz]          překvapení

Goal                             [gəʊl]                branka, gól

In front of                   [in frant əv]         před

Behind                        [bɪˈhaɪnd]           za

Next to                        [nekstə]              vedle

Must                            [mast]                 muset 

mustn´t                        [ˈmasənt]           nesmět

half past                       [ha:f pɑːst]         půl (hodiny, např. půl osmé)

quarter past                [ˈkwoːtə pa:st]    čtvrt (hodiny)

quarter to                    [ˈkwoːtə tu]         tři čtvrtě (hodiny)

train                             [treɪn]                 trénovat

...................

 

healthy                         [ˈhelθɪ]                zdravé

every day                      [ˈevrɪˌdeɪ]          každý den

kick                               [kɪk]                  kopnout

early                              [ˈɜːlɪ]                 brzy, časně

always                           [ˈoːlweɪz]          vždy

support                         [səˈpɔːt]            fandit, podporovat

love                                [lav]                 mít rád

twice a week                  [twaɪs]             dvakrát za týden

bread                              [bred]              pečivo

pasta                              [ˈpæstə]           těstoviny

excrcises                        [ˈeksəˌsaɪzis]   cvičení

coach                              [kəʊč]              trenér

won                                 [wan]              vyhrát (min.čas)

_________________________________________________________________________________________________
 Virtuální výlet do Londýna pro zájemce https://360.visitlondon.com/# Happy Easter!
 

Úkol 6.4.-10.4.(možno odevzdat až 14.4.)

A  Prohlédni si časopis a přečti vše, co tě bude zajímat. Na str. 17 jsou pokyny podle kterých nakreslíš obrázek (na papír), ten ofoť a pošli mi ho. Pokud mi chceš připsat, co se ti v časopise nejvíce líbilo, budu ráda. https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/P-CZ-MAG-2020-04.pdf

 

Pokus se přiřadit správné fráze k obrázkům v PS str 50

       Pokud potřebuješ pomůcku, zde je překlad některých vět. Připiš si je do slovníčku (slovníček mi neposílej, jen str. 50)  

I´m not sure.

Nejsem si jistý.

No, I don´t think so.

Ne, nemyslím.

Are you going to….?

Hodláš…?

 

C Vypracuj str 11 ve fialové části (Unit 10)

______________________________________________________________________________

 
Úkol 30.3.- 3.4.

A

https://www.youtube.com/watch?v=q9TL-vEe9fU&list=TLPQMjkwMzIwMjBg7UQ8UcQ7DQ&index=2

předmětná zájmena - poslechni

https://www.learningchocolate.com/content/personal-pronouns-object - procvič

https://www.learningchocolate.com/content/third-person-pronouns - procvič

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-zajmena-1-uroven?source=explicitExercise - zkusit

B     Přepiš do školního sešitu tento přehled (bez výslovnost) – nemusíš posílat

      Nadpis: PÁDOVÁ ZÁJMENA

zájmena pro první pád

pádová zájmena

I

me / mi:   /

you

you / ju:   /

he

him / hɪm   /

she

her / hɜ:   /

it

it / ɪt   /

we

us / ʌs   /

you

you / ju:   /

they

them / ðem   /

 

Vyber si 3 příklady a přepiš do školního sešitu pod přehled - NEPOSÍLAT

She can’t live without me.

Nemůže beze mě žít.

I can help you.

Můžu ti pomoct.

Take him to the cinema.

Vezmi ho do kina.

Are you talking about her?

Mluvíte o ní?

Don’t worry about it.

Tím se netrap.

They don’t see us.

Nevidí nás.

We meet them at five.

Setkáme se s nimi v pět.

 

C    Vypracovat PS str. 48 – ofotit, poslat

 11 Stopa 11.mp3 (2477802)

______________________________________________________________________
Úkol na 26.3-27.3

Na stránkách školy v sekci SmartClass - student mimo školu, se přihlásíte vašimi přihlašovacími údaji jako ve škole. Jsou tam připravená nová cvičení - Lekce U10/2. Pokud nemáte mikrofon, pracujte bez něho. Kontrolovat budu v neděli.  Ti, kteří minule zjistili, že z technických důvodů nemohou pracovat ve smart class, shlédnou 1-2 jakékoli epizody Peppa Pig v anglické verzi (youtube.com) Have a nice time!

Úkoly na 23.3 - 25.3.(PO-ST)

Procvičení slovíček 2.pol U10 – Otevřen KAHOOT- (PO – ST) – JSEM RÁDA, ŽE MNOZÍ HRAJÍ NĚKOLIK HER NA PROCVIČENÍ – nepočítám do hodnocení vaše umístění, ale váš nejlepší výsledek. Takže mnozí z vás dosahují krásných výsledků i na jiných než prvních místech. PIN 0412608

Why x Because (proč x protože)
  1. Vypracujte v PS 47/C – použijte věty z rámečku v dolní části strany – ofoť, pošli
  2. Učebnice 49/3 – vytvoř otázku Why a odpověď Because podle vzoru:
Why is she shouting? – Because there is a mouse. – vypracuj do sešitu nebo na papír, ofoť a pošli

___________________________________________________________________________

 

 

 

 
 

18.3. - Na stránkách školy v sekci SmartClass - student mimo školu, se přihlásíte vašimi přihlašovacími údaji jako ve škole. Jsou tam připravená cvičení. Kontrolovat budu v neděli. Pokud jste zapomněli jméno a heslo, ozvěte se mi.

Opakování 1.poloviny slovíček UNIT 10 - KAHOOT - hra otevřena středa - čtvrtek. Pokud si chcete zahrát vícekrát, přihlašujte se pod variantou svého jména. Ne na někoho jiného. Např. Jana, Janča, Jana1, ...... Good luck! PIN 0960050

 

Úkol na středu 18.3.

Přečíst si v učebnici text na str. 48 a pak vypracovat str. č 46 v pracovním sešitě (stránku 46 opět poslat na Messenger, WhatsApp nebo mail)

naučit se 1. polovinu slovíček po slovo  - help         ( na pátek bude 2. polovina)

 

SLOVÍČKA UNIT 10  - nalepit nebo postupně přepsat do slovníčku

space station            [speɪs steišn]          vesmírná stanice

learn about                [lɜːn əˈbaʊt]        dozvědět se o

Earth                            [ɜːθ]                   Země (planeta)

problem                      [ˈprobləm]          problém

air                                [eə]                    ovzduší, vzduch   

fume                         [fjuːm]                 kouř, dým, výpary

fume                          [fjuːm                  znečistit

shoot                           [ʃuːt]                   střelit

sell                              [sel]                     prodat

tusk                           [tʌsk]                    kel

river                           [ˈrɪvə]                  řeka

dirty                           [ˈdɜːtɪ]                 špinavý

pick up                        [pikap]                 zvednout

rubbish                      [ˈrabɪš]                odpadky

help                            [help]                   pomoci

 

 

in danger                   [ˈindeɪndžə]         v nebezpečí

kill                              [kɪl]                      zabít

buy                             [baɪ]                     koupit

necklace                     [ˈneklɪs]               náhrdelník

sponsor                      [ˈspɒnsə]              podporovat, financovat

sponsored swim        [ˈsponsəd swim]  sponzorované plavání

make money             [meikˈmanɪ]         vydělat peníze

hungry                     [ˈhaŋgrɪ]                 hladový

world                       [wɜːld]                     svět

recycle                     [riːˈsaɪkəl]              recyklovat

bottle                       [ˈbɒtəl]                   láhev

clean                        [kliːn]                     čistit

paper                        [ˈpeɪpə]                 papír

tired                          [ˈtaɪəd]                  unavený

 

 

-----------------------------------------------------------------------

Změna!!! Kahoot je možno odehrát kdykoli do pondělní půlnoci. PIN je 0677972    Prosím nedávejte si přezdívky. Napište jméno, abych poznala hráče. Děkuji By

 

Úkol na pondělí 16.3.:  Pokusíme se zahrát si Kahoot! Je potřeba být v 9:00 u počítače nebo na mobilu s připojením na internet. Nachystejte si stránky kahoot.it a já vám pošlu na vaši ŽK PIN, kterým se připojíte. Přihlašujte se pod svým jménem!!!  Doufám, že se nám to podaří. Bystrianská

 

 

Samostatná práce do pátku 13.3.2020
Pracovní sešit str.44 cv C - použij fráze z rámečku. Str. 45/E poslech- uložen zde . Jestli dokáže nafotit svoji práci a poslat mi to, budu ráda. Posílat můžete na můj Messenger nebo WhatsApp nebo na mailovou adresu bystma@seznam.cz. Pokud je to pro vás problém, zkontroluji až ve škole. By    ​

 05 Stopa 5.mp3 (1742214)  

MATEMATIKA

Vyučující:  Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešity (č. 444 - 1x, 440 - 1x a k ní podložka na psaní s linkami, 524 - 2x, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání v pouzdře, popisovací fólie, pastelky

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, ořezaná tužka č. 2 a 3, guma, kružítko se správně připravenou tuhou, barevné linerky nebo propisky na zvýraznění náčrtků

 

ÚKOLY PO DOBU SAMOSTUDIA:

 

Do školního sešitu – vyděl a proveď zkoušku:

 

168 903 : 49 =            13 824 : 48 =              19 625 : 48 =              104 451: 48 =

395 232 : 48 =            7 144 : 47 =                394 424 : 47 =            44 970 : 47 =

163 161 : 47 =            38 527 : 59 =              49 723 : 59 =              64 723 : 59 =

 

Pracovní sešit – II. díl:

Str. 20 – mezi cvičeními 1 – 9 dokončit chybějící cvičení

Str. 22 – cv. 1, 2, 3, 4, 5 (rýsovat na str. 23), 6, 7

Str. 24 – cv. 1 (netvořit slovní úlohy), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (rýsovat na str. 25)

Str. 26 – cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (rýsovat na str. 27)

 

Do sešitu geometrie:

  • Narýsuj přímku p a bod C tak, aby | C p | = 3 cm.
  • Narýsuj dvě rovnoběžky k, l takové: | k l | = 35 mm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odkaz na procvičování: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4054

Do šk. sešitu: 270 547 : 59 =            56 318 : 58 =            38 106 : 58 =                143 720 : 58 =

Souřadnice bodů, zlomky - opakování: zadání v příloze dom. úkolu v Bakalářích, vypracování pošlete na můj mail (je možné odpověď poslat v MS Wordu, uvést číslo příkladu a jeho řešení)

Počítáme s velkými čísly: PS II. díl: Str. 28 - cv. 1, 2, 3, 4, 5a, 7 

                                      zadání v dom. úkolu v Bakalářích, vypracování pošlete na můj mail

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do školního sešitu – vyděl a proveď zkoušku:

13 566 : 58 =              8 463 : 57 =                49 875 : 57 =              105 108 : 57 =

326 133 : 57 =

Pracovní sešit – II. díl:

Str. 32 – cv. 1, 2, 3, 4 – u těchto cvičení prosím poslat řešení

             cv. 5, 8, 9, 10

Odkaz na procvičování:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000/zvedavi-poctari/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000/cirkusove-vystoupeni/priklady1.htm

_________________________________________________________________________________________________

Do školního sešitu – vyděl a proveď zkoušku:

29 463 : 69 =              17 663 : 69 =

Pracovní sešit – II. díl: str. 34 – cv. 1, 2, 3, 4 – prosím poslat ke kontrole

Odkaz na procvičování:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5376

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5377

_________________________________________________________________________________________________

Pracovní sešit - II. díl: str. 36 - cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - prosím poslat ke kontrole

Odkaz na procvičování:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5381

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5380
_________________________________________________________________________________________________

Pracovní sešit - II. díl: str. 38 - cv. 6

                                   str. 40 - cv. 4, 8

_________________________________________________________________________________________________

NEPOSÍLAT - ZKONTROLUJEME VE STŘEDU 29. 4., 

Pokud se z nějakého důvodu nebudete moci ve středu 29. 4. připojit, pošlete, prosím, tento úkol nejpozději následujídí den ke kontrole.

Pracovní sešit - II. díl:  str. 46 - cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

___________________________________________________________________________________________________

NEPOSÍLAT - ZKONTROLUJEME VE STŘEDU 6. 5. - od 10 hodin

Pokud se z nějakého důvodu nebudete moci ve středu 6. 5. připojit, pošlete, prosím, tento úkol nejpozději následujídí den ke kontrole.

Pracovní sešit - II. díl:  str. 48 - cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ve středu 6. 5. jsme splečně udělali: str. 49 - cv. 1, str. 58 - cv. 2

____________________________________________________________________________________________________

NEPOSÍLAT - ZKONTROLUJEME VE STŘEDU 13. 5. - od 10 hodin

Pokud se z nějakého důvodu nebudete moci ve středu 13. 5. připojit, pošlete, prosím, tento úkol nejpozději následujídí den ke kontrole.

Pracovní sešit - II. díl: str. 60 - cv. 1, 2, 3, 4

_____________________________________________________________________________________________________

NEPOSÍLAT - ZKONTROLUJEME VE STŘEDU 20. 5. - od 10 hodin

Pokud se z nějakého důvodu nebudete moci ve středu 20. 5. připojit, pošlete, prosím, tento úkol nejpozději následujídí den ke kontrole.

Pracovní sešit - II. díl: str. 52 - cv. 8, 9

                                    str. 53 - cv. 2, 3, 4

                                    str. 54 - cv. 1, 2, 4

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit 440, pracovní sešit ( 51 Kč ), psací potřeby, pastelky

 

VLASTIVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x k němu  podložku na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání v pouzdře, pastelky)

 

ÚKOLY PO DOBU SAMOSTUDIA:

Povrch Evropy

Prostudovat učeb/54 – 56, vyplnit PS/40 – cv. 1 dole a PS/41 – cv. 2, 3, úkol pro zvídavé.

 

Po návratu bude již dříve oznámená kontrolka – Na cestě k občanské společnosti

 

Češi a Němci

Prostudovat učeb/35, vyplnit PS/13 – cv. 1, 2, 3.

Dějiny udatného českého národa - https://www.youtube.com/watch?v=PO_S1GUPrXk&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=93&t=0s

Písemné stručné odpovědi na otázky 1, 2, 3, 4 z učebnice str. 35 pošlete na adresu jana.dostalova@zsivancicka.cz

 

Vodstvo Evropy

Prostudovat učeb/57 - 59, vyplnit PS/42 - cv. 1, pro zvídavé a PS/43 - cv. 2, 3, pro zvídavé (nahoře)

Na moji adresu poslat PS/42 - pro zvídavé a)  - naskenovat, vyfotit, nebo stačí v MS Wordu:

                                                                                  Řeky: 1.........

                                                                                            2...... atd.

                                                                                   Moře: a .............

                                                                                            b ......... atd.

 

Směřujeme k samostatnosti

Prostudovat učeb/36 - 38, vyplnit PS/14 - cv. 1, 2, 3, 4

Dějiny udatného českého národa ( díl č. 93, 94, 95):

https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=94&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=94

https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=95

 

Podnebí Evropy

Prostudovat učeb/60, vyplnit a poslat ke kontrole PS/43 – cv. 1, 2a dole a PS/44 – cv. 2bc nahoře

 

Tvář Československé republiky

Prostudovat učeb/40 – 42, vyplnit a poslat ke kontrole PS/15

Dějiny udatného českého národa (díl č. 96, 97, 98):

https://www.youtube.com/watch?v=opx0ow6YUOg&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=97&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=80ImRC2ZW8E&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=97

https://www.youtube.com/watch?v=Z_4ygw2Ll24&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=98

 

Národní obrození - opakování

Národní obrození - křížovka

 

Pobnebí Evropy - opakování

Řešení pošlete do 14. 5.

PODNEBÍ EVROPY - TEST

 

Manufaktury a první stroje - opakování

Řešení pošlete do 25. 5.

Manufaktury a první stroje

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková
 


PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující:  Mgr. Jana Pavlíčková

Žáci budou potřebovat pracovní obuv ( v případě, že budeme pracovat např.na školním pozemku nebo v okolí školy ).

 Je možné používat sportovní obuv do tělocviku určenou ven. A také pracovní oblečení ( přinejmenším triko, zástěru ). Jednou z nově vytvořených učeben na naší škole je i učebna pro pracovní činnosti. Jakmile bude dokončena a dovybavena, budeme jí také využívat.

 

Milí žáci, nemám pro vás konkrétní úkol, spíš jen doporučení- pokud to jen trochu jde, buďte i venku, pohybu je třeba- jen opatrně a obezřetně.

Když pomůžete svým maminkám, prarodičům, budete pracovat a zároveň dělat radost.

Nemůžete se jen učit nebo číst nebo hrát hry na mobilu - no ne???

A přivítám každou fotku, zachycující vaše pracovní nasazení - Pepa krmící slepice, Kája vařící, kdokoliv, kdo vystěhovává myčku apod.

Na messenger nebo jako přílohu do mého e-mailu. Budu se těšit. 

Všechny  zdravím. 

Jana Pavlíčková

HUDEBNÍ VÝCHOVA:

Vyučující: Ladislava Pospíšilová
Swing /22.4./ - probereme společně ve škole :)
Milé děti, moc Vás zdravím. Poslechněte si : https://www.youtube.com/watch?v=CWzrABouyeE /15.4./
 
Přeji pěkný den, děti :) Nepište, přečtěte si téma dnešní hodiny 8. 4.... Těším se, až se uvidíme :-)
                       JAZZ
Písně inspirované blues se objevovaly v kabaretech a varieté.
Důležitým nástrojem bylo banjo.
Blues je černošský hudební styl.
Byla to světská hudba, která vycházela z gospelů a spirituálů.
Kladl se důraz na sólový zpěv.
Používal se model zvolání a odpovědi. Sólový zpěv doprovázely hudební nástroje/kytara/
 
Všechny zdravím, nic si nezapisujte, pouze si přečtěte téma hodiny 1.4.
 
               JAZZ
Jazz vznikl koncem 19. století v New Orleans.
Vyvinul se z afroamerické hudby, ve které se prolínají černošské folklorní vlivy a hudba bílých přistěhovalců z Evropy.
Africká hudba měla výrazný rytmus.
Melodii  tvoří ostré rytmické tóny, nástroje udávají pravidelnou pulzaci.
Jazz vychází z černošských gospelů a spirituálů, hlavně však z blues.
 
 
Moji milí páťáci, když budete mít chvilku, zkuste si poslechnout :)
https://www.youtube.com/watch?v=6JQm5aSjX6g
 
 
Zasílám úkol do hudební výchovy do 25.3.
Zopakujte si dynamická znaménka.

...poslouchejte hudbu a zpívejte si :)

Zdravím Vás a buďte na sebe opatrní.

LP

 

Dynamická znaménka

Dynamická znaménka v notovém záznamu určují, jak silně nebo slabě se má hrát, popřípadě zda se má zeslabovat či zesilovat.

pp = pianissimo - velmi slabě

p = piano - slabě

mf = mezzoforte - středně silně

f – forte - silně

ff = fortissimo - silně

 

 

INFORMATIKA

SAMOSTUDIUM

1. Vyhledej na Internetu jaké jsou typy počítačových myší. Napiš je do dokumentu Wordu, vlož i obrázky a pošli         (do 28.3.2020) na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz

2. Vyhledej na Internetu jaké typy počítačových skříní (základní jednotky) známe. Napiš je do dokumentu Wordu, vlož i obrázky a pošli (do 10.4. 2020) na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz.

3. Na Internetu vyhledej jakým způsobem lze nastavit v operačním systému Win 10 :

Tapetu plochy

Spořič obrazovky

Informace ulož do dokumentu Wordu, ten pojmenuj VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU a pošli (do 8.5. 2020) na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz.

4.  Videa a zábava

Historie počítačů:

https://www.youtube.com/watch?v=RSkvbqM8ZvI

Hádanky a hlavolamy:

https://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/products/obrazkovy-hlavolam-ovoce/