5. třída - třídní učitel:

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ          
ÚTERÝ          
STŘEDA          
ČTVRTEK          
PÁTEK          

 

Škola čar a kouzel. 
https://brezova.istan.cz/3-jednodenni-vylety.html

 ČESKÝ JAZYK

Vyučující:

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující:

MATEMATIKA

Vyučující: 

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující:

VLASTIVĚDA

Vyučující:

INFORMATIKA

Vyučující:

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující: 

HUDEBNÍ VÝCHOVA:

Vyučující:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující:

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: