5. třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Králová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj Hv M Inf
ÚTERÝ Čj M Tv A Vl
STŘEDA M Čj Čj Vv
ČTVRTEK Čj M Tv A
PÁTEK Čj A Vl M Čj

 

Vítám Vás na stránkách 5. ročníku ZŠ Ivančická. V případě dotazů nebo připomínek mě, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese: lenka.kralova@zsivancicka.cz.

 

Počet žáků ve třídě: 28 (z toho dívek 15 a chlapců 13)

Třídní schůzky: 22.11.2018, 11.4.2019

Konzultační hodiny: každé 3. pondělí v měsíci 14.00 - 15.00 hodin (17.9., 15.10., 17.12., 21.1., 18.2., 18.3., 20.5., 17.6.)

 

Připravované akce:

7.1. - do konce ledna vybíráme rodičovský příspěvek 150,- Kč

31.1. Čtvrtek  - žáci dostanou výpis z vysvědčení - do školy se nevrací

1.2. Pátek - pololetní prázdniny

20.2. Středa - "Cestopisná multimediální přednáška Florida a Havaj", galerie MK, cena 50,- Kč (bude odečteno z vybrané částky)

Pořad: Jak se rodí kytara - 15.1.2018

Vánoční besídka 21.12.2018

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice a čítanka, obalené sešity č. 524, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

 

19. týden: 7.1. - 11.1.2019

MLUV.: Příd. jména tvrdá

SLOH: Reklamní komunikace

DÚ:

7.1. - uč. str. 35/ cv. 5 do D sešitu

8.1. - připravit se na 2. čtvrtletní písemnou práci  St 16.1.

9.1. - PS str. 22/ cv. 16 + čítanka str. 61/ báseň nazpaměť na St 23.1.

11.1. - uč. str. 35/ cv. 8 do D sešitu, 8 - 10 vět max.

 

20. týden: 14.1. - 18.1.2019

MLUV.: Opakování příd. jmen + písemná práce

SLOH: Věcné naslouchání

DÚ:

14.1. - cvičení ve školním sešitě (žáci mají nalepeno v sešitě)

16.1. - připravit referát o přečtené knize za I. pololetí na St 30.1.

18.1. - uč. str. 68/ cv. 9 do sešitu SLOH! na Po 21.1.

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA:

leden: "Lovec, nebo ochránce?" (povídka, postavy, literatura umělecká a věcná, báseň)

        -  báseň nazpaměť: str. 61 "Kočka", John Ronald Reuel Tolkien

        -  četba: za každé pololetí přečíst dětskou knížku v rozsahu min. 50 stran 

 

Mobilní aplikace k procvičení ČJ

1. "Česká gramatika", Holucent (testy na procvičení češtiny a českého pravopisu)

2. "Nauč se pravopis", Quantum Labs (aplikace na rychlé procvičování českého pravopisu)

3. "Umíme česky", Marek Šabo (aplikace na zlepšení znalostí české gramatiky hravou formou)

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská / Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: Pracovní sešit Excellent 2, sešit 444, slovníček - upřesníme na první hodině

 

SKUPINA KOHOUTEK:

 

UČIVO:

Unit 1 - revision - present continuous/simple, have got

Unit 2 - Can you...?

Unit 3 - Past simple

Unit 4 - Time, prepositions, was, were

Unit 5 - Did you...? Yes, I did. no, I didn't.  want to ...

 

WEBOVÉ STRÁNKY K PROCVIČOVÁNÍ:

www.learnenglishkids.britishcouncil.org/en

www.learningchocolate.com

 

 

DOMÁCÍ ÚKOL

 

OPAKOVAT SLOVÍČKA UNIT 5

 

TESTY:

17.1. SLOVÍČKA UNIT 5

 

 

SKUPINA BYSTRIANSKÁ

Procvičování minulého času, oznamovací věty, otázky a zápor

základní nepravidelná slovesa

použití DID, DIDN´T

This, That, Those, These

Months

Reading books

 

 

MATEMATIKA

Vyučující:  Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešity (č. 444 - 1x, 440 - 1x a k ní podložka na psaní s linkami, 524 - 2x, pracovní sešit), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání v pouzdře, popisovací fólie, pastelky

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, ořezaná tužka č. 2 a 3, guma, kružítko se správně připravenou tuhou, barevné linerky nebo propisky na zvýraznění náčrtků

KAŽDÝ ČTVRTEK BUDE GEOMETRIE.

 
 
Týden: 7. 1. - 11. 1.
Přehled učiva: Dělení přirozených čísel (PS/6 - cv. 1,6, PS/4 - cv. 8)
                     Dělení 2-ciferným dělitelem (vyděl a proveď zkoušku 78 234:31=    29 045:32=    4 892:32=
125 624:32=    291 435:32=    57 820:32=    84 232:32=    3 462:33=    21 098:33=    246 973:33=)
                     Obsah obdélníku, čtverce (příklady v sešitě geometrie, Alter2/13 - cv. 1,2,3)
Dú: na čtvrtek 10. 1. do domácího sešitu - vyděl a proveď zkoušku  8 029:32=    23 702:32=
 
 
Týden: 14. 1. - 18. 1.
Přehled učiva: Dělení přirozených čísel (vyděl a proveď zkoušku:
2 593:33=    36 102:33=    104 386.41=    4 327:41=    27 239:41=    25 183:41=    29 063:41=
4 798:41=    12 638:41=)
                     Obsah, obvod obdélníku, čtverce (Alter2/13 - cv. 4,5)
Dú: do domácího sešitu - vyděl a proveď zkoušku:
      11 185:33=    30 674:33=    47 081:33=                                                       

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

 

Budeme používat učebnici, sešit č. 440 s podložkou a pracovní sešit.

 

UČIVO: prosinec

Sluneční soustava, Slunce, Měsíc, souhvězdí

 

DOBROVOLNÝ ÚKOL  - zpracovat následující úkoly:

CO TO JE:

1. Je jediným dosud známým tělesem ve vesmíru, kde existuje život

2. Je dobře pozorovatelná na oblze krátce před východem nebo po západu Slunce

3. Je 8.planetou v pořadí od Slunce

4. Je nejbližší planetou Slunce = nejteplejší planetou

5. Je největší planetou

6. Je to kamenná a velmi chladná planeta, voda se zde nachází ve zmrzlém stavu

7. Na obloze ji bez dalekohledu neuvidíme, nachází se mezi Saturnem a Neptunem

8. Je obklopena výraznou soustavou prstenců

 

KARTIČKY S OTÁZKAMI dostanou všichni žáci a bude jen na nich, jestlli se pustí do řešení.

 

LEDEN: Rozmanitost života na zemi

            podnebné pásy - rostlinstvo , živočišstvo

           životní podmínky v jednotlivých podneb. pásech

           

 

CELOŠKOLNÍ PROJEKT:
zapojit naše žáky a jejich rodiče do pomoci se sbírkou pro útulek opuštěných nebo odložených zvířat- se setkal se velkým ohlasem.

Nejvíce žáků, kteří se do projektu zapojili , bylo právě z 5. třídy!

Všem, kteří podpořili tuto smysluplnou akci, všem, kteří chtějí v adventním čase pomoci někomu  jinému, patří velké poděkování.

Příjemné nadcházející vánoční svátky, dělejme radost sobě i ostatním a těšme se i z maličkostí. Ať jsme zdraví a spokojení i v nadcházejícícm roce 2019.

Mgr.Jana Pavlíčková

 

VLASTIVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

Tak jako v loňském roce, i letos budeme používat 2 učebnice a jeden sešit č. 440 ( oboustranně )

červená učebnice - ČESKÁ REPUBLIKA - v úterý

zelená učebnice -  VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI - v pátek


UČIVO:

LEDEN

1. dějepisná část: obrození měšťanské společnosti - konec 18.a 1.polovina 19.století

                           František Palacký, J.K. Tyl

                           ochotnícké divadlo

                           revoluční rok 1848 - Evropa

11.1. - písemná práce - z učebnice str. 22-23

 

2.zeměpisná část: jednotlivé kraje České republiky (geografie, památky, zajímavosti ) 

 

INFORMATIKA

Vyučující: Milena Vrtěnová, DiS.,  Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky:  sešit, psací potřeby, žákovská knížka

UČIVO:

 

LISTOPAD - PROSINEC

Fyzické vybavení počítače

Monitor

Klávesnice

Myš

Skener

Reproduktory

Dataprojektor

Opakování

14.1. - 18.1.

Malování.