5. A třída - třídní učitelka: Mgr. Tereza Procházková

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ          
ÚTERÝ          
STŘEDA          
ČTVRTEK          
PÁTEK          

 

Informace pro žáky a rodiče 

ČESKÝ JAZYK

Vyučující:

 

pracovní sešit str. 53 cv. 2 - na 21.5.pracovní sešit str. 53 cv. 2 - na 21.5.

ANGLICKÝ JAZYK:

vyučující:
Pokud se místo toho chcete připojit po telefonu, zavolejte na číslo +420 234 610 040 a zadejte PIN: 993 816 987#
Chcete-li zobrazit další telefonní čísla, klikněte na tento odkaz: https://tel.meet/amm-mqjn-bpp?hs=5

MATEMATIKA

vyučující:

PŘÍRODOVĚDA

vyučující:

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

VLASTIVĚDA

vyučující:
 
4 . týden: 19.9. - 23.9.2016

PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující:

HUDEBNÍ VÝCHOVA

vyučující:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

vyučující:

TĚLESNÁ VÝCHOVA

vyučující: