3. třída - třídní učitelka:

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ          
ÚTERÝ          
STŘEDA          
ČTVRTEK          
PÁTEK          

 

ČESKÝ JAZYK

vyučující:

MATEMATIKA  

vyučující:

ANGLICKÝ JAZYK  

vyučující:

PRVOUKA

vyučující:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

vyučující:

TĚLESNÁ VÝCHOVA  

vyučující: