3. ročník - třídní učitelka: Mgr. Tereza Procházková

ROZVRH HODIN

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M A PRV HV
ÚTERÝ ČJ TV M ČJ
STŘEDA ČJ M A PRV ČJ
ČTVRTEK ČJ TV M VV VV
PÁTEK ČJ
 
M A PRV ČJ


FOTOGALERIE

Výlet do Permonia - 24.5.2018

 

Vážení rodiče, 

vítám Vás na stránce, kde Vám budu sdělovat informace k výuce. V případě jakýchkoli dotazů se na mě můžete obrátit formou e-mailu: prochazkova.tea@seznam.cz nebo osobně ve škole.

 

KONZULTAČNÍ HODINY: každé první úterý v měsíci od 13:00 do 14:00 

(3.10.,7.11.,5.12.,9.1.,13.2.,6.3.,3.4.,15.5.,5.6.)  

NEJBLIŽŠÍ AKCE:

1.5. Začíná sběr papíru 

24.5. VÝLET 

25.5. Atletický den 

1.6. Den dětí 

13.6. Školní focení

26.6. Školní akademie 

Kdo nemá funkční fixu na mazací tabulku, pořídí si!!! 

25.5. JE ATLETICKÝ DEN! V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE PROBÍHAT NORMÁLNÍ VÝUKA. UČEBNICE A SEŠITY S SEBOU!!!! 

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Tereza Procházková
 
Procvičujeme všechna VS. Učebnice str. 75-77. 
Začínáme se SLOVNÍMI DRUHY (vyjmenování všech SD, rozřazení na ohebné a neohebné, vyhledáváme
a určujeme slovní druhy ve větách). PODSTATNÁ JMÉNA (rozdělení na konkrétní a abstraktní; konkrétní
mohou být obecná a vlastní; vyhledáváme podstatná jména v textu). MLUVNICKÉ KATEGORIE P.J. (pád, číslo, rod),
učeb. str. 89,90,91. 
 
DÚ (22.5.): PS 51/3, 52/3
 
TIPY NA PROCVIČOVÁNÍ: 
 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/
 
PÁDY A DALŠÍ MLUV. KATEGORIE 
https://v.vasiljevicova.sweb.cz/PADY2/RUCICKY.htm
https://v.vasiljevicova.sweb.cz/PADY/TESTY%20-%20PADY.htm
https://skolicka6.sweb.cz/PODSTATNAJMENA/PODSTATNAJMENA1.htm
https://v.vasiljevicova.sweb.cz/Opakovani%20podstatnych%20jmen-pad.htm
https://kaminet.cz/ces/sklonovani/podscislo1.php
https://kaminet.cz/ces/sklonovani/podsrod1.php
 
SLOVNÍ DRUHY
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy#selid

MOBILNÍ APLIKACE NA PROCVIČENÍ ČJ:

Příklady mobilních aplikací, díky kterým si žáci mohou procvičovat učivo ČJ:

1. "Česká gramatika", Holucent (testy na procvičení češtiny a českého pravopisu)

2. "Nauč se pravopis", Quantum Labs (aplikace na rychlé procvičování českého pravopisu)

3. "Umíme česky", Marek Šabo (aplikace na zlepšení znalostí české gramatiky hravou formou)

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Mgr. Tereza Procházková
 
Unit 3: What colour is your ... (pen) ? It´s ...        I can ...(sing, read...) 
Nová slovní zásoba PS str. 78 UNIT 3. 
 
TIPY NA PROCVIČOVÁNÍ
 
GREETINGS
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/5.instructions-greetings/greetings1.htm
 
 

MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Tereza Procházková
KAŽDOU STŘEDU JE GEOMETRIE! 
 
Učíme se číst z grafů. Trénujeme rýsování kružnic a pamětné sčítání a odčítání do 1000. 
DĚLENÍ SE ZBYTKEM učeb. 7-10. NÁSOBENÍ A DĚLENÍ MIMO OBOR NÁSOBILEK učeb. 19-21.
 
TIPY NA PROCVIČOVÁNÍ
SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1000
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/
https://matematika.hrou.cz/c/scitani-a-odcitani/scitani-do-1000
https://www.namornici2015.estranky.cz/clanky/procvicovani/matematika/pocitani-do-1000.html
NÁSOBENÍ MIMO OBOR NÁSOBILKY (je třeba kliknout na PLAY GAME) 
https://www.cram.com/flashcards/games/jewel/nasobeni-nasobku-deseti-7177826
https://www.cram.com/flashcards/games/jewel/nasobeni-nasobku-deseti-6-9-7177892
https://www.cram.com/flashcards/games/jewel/nasobeni-nasobku-deseti-a-scitani-7177926

PRVOUKA

Vyučující: Mgr. Tereza Procházková
 
Nová látka: Živá příroda (rostliny, houby, živočichové- základní dělení na obratlovce a bezobratlé, dělení obratlovců,
třídění živočichů podle způsobu získávání potravy). Savci, ptáci, ryby, obojživelníci- základní informace. 

DOBROVOLNÉ MĚSÍČNÍ ÚKOLY aneb velké třídní pátrání 

Na začátku měsíce zde budou vyvěšeny úkoly, na jejichž vypracování budou mít žáci celý měsíc. Úkoly jsou dobrovolné. Slouží ovšem k rozšíření všeobecných znalostí. K vypracování mohou použít encyklopedie, internet a rodiče :). 
 
INSTRUKCE: 
1. Pozorně si přečti instrukce. 
2. Popřemýšlej a popřípadě vyhledej správné odpovědi. 
3. Své odpovědi napiš na papír velikosti A4. Pokud to jde, odpovídej ve větách. 
4. Papír můžeš doplnit vlastní kresbou nebo nalepenými obrázky, které se týkají otázek a odpovědí. 
5. Nejpozději do konce měsíce odevzdej papír paní učitelce. 
6. Na konci měsíce vše vyhodnotíme a udělíme body od bobříka! :)