3. ročník - třídní učitelka:

ROZVRH HODIN

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ          
ÚTERÝ        
STŘEDA          
ČTVRTEK          
PÁTEK
 
       

 

ČESKÝ JAZYK    

vyučující:

ANGLICKÝ JAZYK    

vyučující:

MATEMATIKA  

vyučující:

PRVOUKA

vyučující: