3. třída - třídní učitelka: Mgr. Kateřina Juránková

ROZVRH- HODIN

 

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ M A ČJ PRV TV
ÚTERÝ M ČJ ČJ HV
STŘEDA M A ČJ - čtení ČJ - čtení PRV
ČTVRTEK M TV PRV ČJ ČJ 
PÁTEK M A ČJ  VV VV
 
 
21.6. DO BAKALÁŘŮ ZAPÍŠU KOLIK PENĚZ MAJÍ PŘINÉST DĚTI ZA FOTKY DO PÁTKU 25. 6.
PROSÍM PŘINESTE PENÍZE PŘESNĚ.DĚKUJI.
 
21.6. M-DÚ:NĚKTERÉ DĚTI MAJÍ JEŠTĚ DOMÁCÍ ÚKOL Z MATEMATIKY NA KOPII, PROTOŽE NESTIHLY PŘÍKLADY K OPAKOVÁNÍ V HODINĚ.
 
21.6.  PŘINÉST PŘIHLÁŠKU DO DRUŽINY KDO JEŠTĚ NEDAL. DĚKUJI.
 
  ODCHODY NA OBĚD do školní jídelny, aby byly zachovány sektory a rozestupy mezi třídami:
 
                                                                ÚTERÝ   -  12:40
                                   
22.6. ÚTERÝ bude geometrie místo pracovních činností a celý týden bude bývat místo matematiky geometrie, mít rýsovací potřeby, pravítko, kružítko, tužku č.3.
 
22.6. přinést si vyjmenovná slova hrou, písanku č.2 ,( někdo už má odevzdáno ve škole ), necháme si přes prázdniny uskladněno ve škole a v září 
si v rámci opakování doplníme zbylé strany.
 
                                

                                       

 

 

 
Během měsíce června můžete vyřídit přihlášky na obědy na nový školní rok 2021-2022. Na každý školní rok je nutné podat novou přihlášku. 
 
( další info na stránkách školy na úvodní stránce )
 
25.6. NĚKTERÉ UČEBNICE MAJÍ DĚTI UŽ VE ŠKOLE, ZBYTEK UČEBNIC DOMA PROHLÉDNOUT, SLEPIT, VYGUMOVAT.
PROSÍM ODEVZDAT VŠECHNO DO PÁTKU 25.6. ( učebnice čj, čítanka, matematiky 1., 2., 3. díl, hudební výchova, prvouka )
 
25.6. PÁTEKděti si odnesou tělesnou výchovu, první dvě vyučovací hodiny se učíme a poté " piknik za školou" + PŘEKVAPENÍ.
 
PROSÍM, ABY KAŽDÉ DÍTĚ PŘINESLO 1 DRUH OVOCE A 1 DRUH ZELENINY-
 
budeme poznávat podle chuti, vůně a hmatu :-) Děkuji.
 
28.6. Odevzdávání učebnic, úklid třídy, děti si odnesou kapsáře a výkresy.
 
29.6. luštění tajné šifry v parku a na Střelnici - "sportovní výletové dopoledne"
 
30.6. vysvědčení
 
 
 
17.6. FOCENÍ - probíhalo zdlouhavě a bylo zpoždění, některé děti se nestihly vyfotit jak měly napsané na lístečcích (už musela jít další třída).
 
( paní fotografka pořídila každému jednotlivci na fotce fotografii 3 ks)
 

Cena třídní fotografie je 22,-Kč, cena skupinové fotografie je 20,-Kč.

POKUD SE BUDE FOTIT VAŠE DÍTĚ S KAMARÁDEM/KOU, FOTOGRAFIE BUDE AUTOMATICKY POŘÍZENA VŠEM DĚTEM, KDO JE NA FOTOGRAFII
A BUDE JI MUSET ZAPLATIT...

 

 
VE STŘEDU SPORŤÁK OD DDM S PANÍ UČITELKOU ŠTĚPÁNOVOU OD 13:15.

PŘINÉST SI PŘEVLEČENÍ DO TĚLESNÉ VÝCHOVY- jiná obuv do tělocvičny/ ven. 

 
 
 

NÁBOŽENSTVÍ, jsou dvě skupiny: POKRAČUJTE DLE PŮVODNÍHO ROZVRHU:

ÚTERÝ 13.45-14:30

STŘEDA 13:00- 13:45

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALRETE KROUŽEK ANGLIČTINY

Od 17.7. rušíme online výuku. 

Výuka bude probíhat jako dříve tedy prezenčně, vždy úterky po vyučování, začínáme úterý 18.5. 

 

 

( rozpis: ČJ prac. sešit 1. díl 43 kč, ČJ prac. sešit 2. díl 43 kč,   Prvouka prac sešit 72 kč, Matematika prac. sešit 1. díl 75 kč, Matematika prac. sešit 2. díl 75 kč, 
písanka 1. díl 21 kč, písanka 2. díl 21 kč,  vyjmenovaná slova hrou 45 kč. Celkem vychází 395 kč na žáka, zaokrouhlila jsem na 400 kč= 5 kč bude připsáno každému žákovi ve fondu

 

MATEMATIKA

vyučující: Kateřina Juránková

21.6. ÚKOLY PRO DĚTI CO CHYBÍ:
 
ÚKOLY NA KOPII
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK 

vyučující: Kateřina Juránková

21.6. ÚKOLY PRO DĚTI CO CHYBÍ:
 
diktát: usychat , pít, zvykat, zazpívat, vymyslet, sýčkovat, slíbit
 
hra na kartičky i,í//y,ý
 
do sešitu si opiš: budou hrát, vstávám, myje se - urči u sloves osobu, číslo a čas ( nápověda učebnice s. 81 tabulka)
učebnice s. 83/cv.6 ústně
 
 

  ANGLICKÝ JAZYK  

vyučující: BC. PETRA MOOS

Distanční výuka:

 

10.5. Pondělí:  Samostatná práce: 

Práce na offline lekci 

 

 

- zopakujte si slovíčka lekce 4, ve středu a v pátek vás vyzkouším
- postupně si opakujte odpovědi na otázky a pokyny, které se průběžně učíme v hodinách. Máte v příloze, můžete si vytisknout a nalepit do sešitu, nebo přepsat.

Středa - Pátek

online lekce ve dvou skupinách, odkaz:  meet.google.com/mnq-ezwj-ede

1. skupina 8:45 - 9:20 / Chmelková, Zelníčková, Grondzielová, Štolpová, Pelikán, Řezníček, Cafourek, Pyndyk, Holík, Hašek, Běhunek

2. skupina 9:10 - 9:45 / Trillová, Solařová, Skřivan, Roubec, Tichá, Semerád, Musilová, Patková, Hermannová, Krula,

 

PRVOUKA

vyučující: Kateřina Juránková

 
21.6. ÚKOLY PRO DĚTI CO CHYBÍ:
 
pracovní sešit   s. 57/ cv. 5,6,7
s.58/cv.8,10,11
 
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

vyučující:

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA  

vyučující:

 

Den Země

Projekt barvy

1 | 2 | 3 >>

Farma nad Zámkem

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Čtenářské diplomy