3. třída - třídní učitel: Mgr. Libor Kohoutek

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ A ČJ M TV PRV
ÚTERÝ ČJ M A ČT
STŘEDA A ČJ M TV PRV
ČTVRTEK ČJ M ČT V V PRV
PÁTEK ČJ V V M ČT HV

 

Vítám Vás na stránkách 3. ročníku ZŠ Ivančická. V případě dotazů mě, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese: zs.kohoutek@gmail.com

 

Konzultační hodiny: každé 1. pondělí v měsíci 13.30 - 14.30 hodin 

             

2.-17.5. PROBÍHÁ SBĚR PAPÍRU

 

17.5. DEN PREVENCE - TÉMA ZDRAVÍ - info v ŽK
 

28.5. PRINC BAJAJA - didaktická pohádka, zámek Náměšť nad Oslavou 

 

           - živá zvířata, ukázky starých řemesel ,repliky věcí, které používali naši předkové v době Karla IV.

           - v druhé části programu si vyzkouší umlít obilí, rozlámat a vyčesat len, upříst nitku,vykřesat jiskru, vyprat prádlo, zkusit si přilby a zbraně

          -  výstava draků Ivany Pěnkanové

          - cena : 120 Kč

          - autobus odjíždí v 8.00 od školy ( cena bude upřesněna )

          - příjezd v 13.00, pak oběd a ŠD

29.5.  LOUKA PLNÁ DĚTÍ

          - sportovní akce ve Znojmě na koupališti

          - vše zdarma

          - sportovní oblečení a obuv, batoh, svačina, pití a čip na oběd

          - kapesné (je tam bufet)

 

31.5. DEN DĚTÍ

 

14.6. ŠKOLNÍ VÝLET NA HRADĚ VEVEŘÍ - bude upřesněno

 
 

 

ČESKÝ JAZYK    

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

pomůcky: obalené učebnice, pracovní sešit, školní a domácí sešit, písanka, čistá folie A5, pero, ořezaná měkká tužka, pastelky
 
 
UČIVO:
 
 
SLOVNÍ DRUHY - UČEBNICE STR. 68 - 69
 
VYJMENOVANÁ SLOVA - OPAKOVÁNÍ
 
ZÁJMENA
 
ČÍSLOVKY 
 
SLOVESA
 
 
DOMÁCÍ ÚKOL
 
 
OPAKOVAT ŘADY VYJMENOVANÝCH SLOV PO B, L, M, P, S, V, Z
 
 
ČÍTANKA - 143 BÁSEŇ KULATÝ SVĚT - NAUČIT DO 14.5.
 
14.5. PS - SLOVNÍ DRUHY 16, 17 DODĚLAT
 
15.5. UČ - 69/4 - do š. sešitu
 
 
PRŮBĚŽNĚ:
 
PROCVIČOVAT PROBRANÁ VYJMENOVANÁ SLOVA - NOVÝ PRACOVNÍ SEŠIT VYJMENOVANÁ SLOVA HROU
 
ČÍST KNIHU DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU ZA DUBEN - ZÁPIS DO ČTENÁŘSKÉHO DENÍČKU - NA 3 STRANY VČETNĚ OBRÁZKU - 
 
DENÍČEK ODEVZDÁVÁME KONCEM MĚSÍCE KE KONTROLE
 
 
 
TESTY A ZKOUŠENÍ:
 
16.5. PODST. JM, PŘÍD. JM., ZÁJMENA, ČÍSLOVKY - POZNAT VE VĚTĚ

ANGLICKÝ JAZYK    

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

pomůcky: učebnice a pracovní sešit EXCELLENT 1, SLOVNÍČEK A VELKÝ LINKOVANÝ SEŠIT A4, č.444
 
 
 
UČIVO:
 
UNIT 5
 
IS IT A...?
 
WHO IS THIS?
 
WHOSE IS THIS?
 
FACE, PARTS OF BODY
 
a/an
 
 
DOMÁCÍ ÚKOL:
 
SLOVÍČKA UNIT 5 - do slovníčku přepsat a přeložit
 
 
TESTY:
 
14.5. SLOVÍČKA UNIT 5
 
 

MATEMATIKA  

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

pomůcky: učebnice 3. díl, pracovní sešit 2, sešit, ořezaná tužka tvrdá a měkká, pastelky, pravítko, KRUŽÍTKO
 
 
UČIVO:
 
 
UČEBNICE 3. DÍL - STR. 12-17
 
OPAKOVÁNÍ
 
DĚLENÍ SE ZBYTKEM 
 
 
DOMÁCÍ ÚKOL:
 
PS - 14 DODĚLAT
 
 
 
TESTY:
 
 
16.5. DĚLENÍ SE ZBYTKEM

PRVOUKA

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová

LIDÉ A VÝROBKY

NEŽIVÁ PŘÍRODA

ŽIVÁ PŘÍRODA - ROSTLINY

- PROJEKTOVÝ DEN - SKUPINOVÁ PRÁCE

ŽIVOČICHOVÉ



PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ - ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ ( ROSTLINY, ŽIVOČICHOVÉ, HOUBY )


23. 1. 2019 VÝUKOVÝ PROGRAM  "112" V OHROŽENÍ ŽIVOTA


14.3.  PROJEKT  "  MÉ OBLÍBENÉ ZVÍŘE "

           - formát A4

           - napsaný rukou + obrázek

           -  zvířata z celého světa

           - popis, potrava, zajímavosti ....

Každý žák pak přednese svůj projekt před třídou.

           - termín odevzdání do 14.4. 2019

3. a 4.4. PROJEKT  ZOO

          - nenoste pracovní sešit


24.4. Dobrovolný DÚ - PS str. 47 dole


OPAKOVÁNÍ, TEST  STR. 49    ( prosím, nevyplňovat )  2.5. 2019


PROJEKT ZOO

1 | 2 | 3 | 4 >>

PROJEKT - KALENDÁŘNÍ ROK

1 | 2 | 3 >>

ZIMNÍ VYCHÁZKA V PARKU

1 | 2 | 3 >>

"112" v ohrožení života

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  A PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Milena Vrtěnová, DiS

 

Pracovní činnosti

 

14.1. - 18.1.

Práce montážní a demontážní.

21.1. - 25.1.

Práce se stavebnicemi - stavba podle návodu.

 

 

Výtvarná výchova

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA  

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 
vyučující: Mgr. Libor Kohoutek
 
pomůcky: učebnice HV, obalený notový sešit
 
 
DOMÁCÍ ÚKOL:
 
8.3. 40/2
 
 

TÝDEN V ČESKÝCH REGIONECH