3. A třída - třídní učitelka: Mgr. Hana Müllerová

asistent pedagoga: Martina Bartošová


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M PRV ČT/PS TV
ÚTERÝ ČJ M ČT/PS HV AJ
STŘEDA AJ ČJ M- GEO PRV TV
ČTVRTEK ČJ M AJ VV VV
PÁTEK ČJ M PRV ČT/PS
 
 
Všechny předměty kromě anglického jazyka bude ve třídě vyučovat třídní učitelka.
 
GEOMETRIE - 1x za 14 dní
 
PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE
- vyučuje Mgr. Andrea Třetinová - Filip Bucher
- každý čtvrtek 12.45 - 13.30 ve třídě 1. A
- začínáme 22.9. 2022
 

 

Informace pro žáky a rodiče

 

MĚSÍC PROSINEC

 
1.12. SPOLEČNOST PODANÉ RUCE - preventivní program ZÁKLADY BEZPEČÍ NA INTERNETU
 
4.12.   2. adventní neděle - SV. BARBORKA
 
5. 12. ŠKOLOU CHODÍ MIKULÁŠ - pokud si děti chtějí brát kostým čertíků nebo andlíků, tak je to zcela dobrovolné
 
11.12.    3. adventní neděle
 
13.12. KINO RÉNA IVANČICE
 
18.12.    4. adventní neděle
 
21.12. ŠKOLNÍ VÁNOCE - vystoupení dětí v tělocvičně naší školy 
 
22.12. TŘÍDNÍ VÁNOCE S DÁREČKY - připravujeme dárečky v hodnotě 100,- pro své spolužáky, doneseme ochutnávky vánočního cukroví
 
                                                                                                                                        

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

 
UČIVO: 
 
NAUKA O SLOVĚ - slova nadřazená, podřazená, souznačná, mnohoznačná, protikladná
PŘÍBUZNÁ SLOVA  A VYVOZENÍ VYJMENOVANÝCH SLOV
 
Vyjmenovaná slova po Z - PROCVIČOVÁNÍ VYJMENOVANÝCH SLOV PO Z
 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/prezentace/prezentace-Z.html
 
https://wordwall.net/cs/resource/5923594/vyjmenovan%C3%A1-slova-po-z
 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/pravopisny-trenazer/cviceni1.html
 
VYJMENOVANÁ SLOVA PO B
CHYTÁKY A VÝJIMKY BÍT x BÝT
 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/prezentace/prezentace-B.html
 

KAŽDÝ TÝDEN BUDEME PSÁT DIKTÁTY, PROCVIČOVAT POMOCÍ PRAVOPISNÝCH CVIČENÍ A DOPLŇOVACÍCH CVIČENÍ.

 
 
 

MATEMATIKA

 
UČIVO: 
 
POČÍTÁNÍ DO STA - DĚLENÍ ČÍSEL NA DESÍTKY A JEDNOTKY
OPAKOVÁNÍ NÁSOBILKY 2,3,4,5,6,10
NÁCVIK NÁSOBILKY 7 - učit se nazpaměť
 
 
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6
 
https://wordwall.net/cs/resource/16753433/n%C3%A1sobilka-
 
SLOVNÍ ÚLOHY 
GEOMETRIE - geometrické tvary a obrazce, úsečka, přímka
PAMĚTNÉ A PÍSEMNÉ( pod sebou)SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ do 100
 

 

PRVOUKA

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni3.htm - PROCVIČUJEME HODINY A JEDNOTKY ČASU V MATEMATICE