3. třída - třídní učitel: Mgr. Libor Kohoutek

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ A ČJ M TV PRV
ÚTERÝ ČJ M A ČT
STŘEDA A ČJ M TV PRV
ČTVRTEK ČJ M ČT V V PRV
PÁTEK ČJ V V M ČT HV

 

Vítám Vás na stránkách 3. ročníku ZŠ Ivančická. V případě dotazů mě, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese: zs.kohoutek@gmail.com

 

Třídní schůzky: 11.4.2019

Konzultační hodiny: každé 1. pondělí v měsíci 13.30 - 14.30 hodin 

             

PROSÍM, DONÉST PŘEVLEČENÍ NA VEN DO TV! DĚKUJI!

 

18.3. - Dopravní výchova - výukový program, cena 25,- Kč - prosím pošlete v pondělí 18.3.


25. - 29. 3. 2019 TÝDEN V REGIONECH - projektový týden

 

9.4. ANGLICKÉ DIVADLO - PIPPI LONGSTOCKING - cena 60 Kč (proběhne v prostorách školy) 

 

26.4. MORAVSKOKRUMLOVSKÉ POVĚSTI - dílnička v městské knihovně

 

3.5. ŠTAFETOVÝ POHÁR - ATLETIKA - vybraní žáci

 
 
 

       

 

ČESKÝ JAZYK    

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

pomůcky: obalené učebnice, pracovní sešit, školní a domácí sešit, písanka, čistá folie A5, pero, ořezaná měkká tužka, pastelky
 
 
UČIVO:
 
 
UČEBNICE STR. 54-57
 
VYJMENOVANÁ SLOVA PO  V
 
 
DOMÁCÍ ÚKOL:
 
18.3. PS - str. 60 a opravy PS, diktátu
 
19.3. UČ - 56/9 do domácího sešitu
 
21.3. ČÍTANKA - str. 102 přečíst a vypracovat modré úkoly
 
NEMOCNÍ - PS - dodělat po str. 60 včetně
 
OPAKOVAT ŘADY VYJMENOVANÝCH SLOV PO B, L, M, P, S, V
 
ČTENÍ - DONÉST ROZEČTENOU KNIHU ZA BŘEZEN
 
 
 
PRŮBĚŽNĚ:
 
PROCVIČOVAT PROBRANÁ VYJMENOVANÁ SLOVA - NOVÝ PRACOVNÍ SEŠIT VYJMENOVANÁ SLOVA HROU
 
ČÍST KNIHU DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU ZA BŘEZEN - ZÁPIS DO ČTENÁŘSKÉHO DENÍČKU - NA 3 STRANY VČETNĚ OBRÁZKU - 
 
DENÍČEK ODEVZDÁVÁME KONCEM MĚSÍCE KE KONTROLE
 
 
 
TESTY A ZKOUŠENÍ:
 
VYJM. SLOVA PO B, L M, P, S
 
 

ANGLICKÝ JAZYK    

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

pomůcky: učebnice a pracovní sešit EXCELLENT 1, SLOVNÍČEK A VELKÝ LINKOVANÝ SEŠIT A4, č.444
 
 
 
UČIVO:
 
UNIT 3
 
COLOURS
 
 
DOMÁCÍ ÚKOL:
 
SLOVÍČKA UNIT 3 - PŘEPSAT DO SLOVNÍČKU
 
TESTY:
 
18.3. slovíčka Unit 3 - colours
 
 

MATEMATIKA  

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

pomůcky: učebnice 1. díl, pracovní sešit 1, sešit, ořezaná tužka tvrdá a měkká, pastelky, pravítko
 
 
UČIVO:
 
 
UČEBNICE 2. DÍL
 
NUMERACE V OBORU DO 1000
 
KRUH, KRUŽNICE
 
PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ
 
 
DOMÁCÍ ÚKOL:
 
NEMOCNÍ - UČEBNICE STR. 40-46
 
PS2 - str. 
 
 
TESTY:
 
15.3. PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ 3-CIFERNÝCH ČÍSEL
 

PRVOUKA

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová

LIDÉ A VÝROBKY

NEŽIVÁ PŘÍRODA

ŽIVÁ PŘÍRODA - ROSTLINY

- PROJEKTOVÝ DEN - SKUPINOVÁ PRÁCEPROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ - ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ ( ROSTLINY, ŽIVOČICHOVÉ, HOUBY )


23. 1. 2019 VÝUKOVÝ PROGRAM  "112" V OHROŽENÍ ŽIVOTA


14.3.  PROJEK   "  MÉ OBLÍBENÉ ZVÍŘE "

           - formát A4

           - napsaný rukou + obrázek

           -  zvířata z celého světa

           - popis, potrava, zajímavosti ....

Každý žák pak přednese svůj projekt před třídou.

           - termín odevzdání do 14.4. 2019PROJEKT - KALENDÁŘNÍ ROK

1 | 2 | 3 >>

ZIMNÍ VYCHÁZKA V PARKU

1 | 2 | 3 >>

"112" v ohrožení života

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  A PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Milena Vrtěnová, DiS

 

Pracovní činnosti

 

14.1. - 18.1.

Práce montážní a demontážní.

21.1. - 25.1.

Práce se stavebnicemi - stavba podle návodu.

 

 

Výtvarná výchova

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA  

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 
vyučující: Mgr. Libor Kohoutek
 
pomůcky: učebnice HV, obalený notový sešit
 
 
DOMÁCÍ ÚKOL:
 
8.3. 40/2