3. třída - třídní učitel: Mgr. Libor Kohoutek

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ A ČJ M TV PRV
ÚTERÝ ČJ M A ČT
STŘEDA A ČJ M TV PRV
ČTVRTEK ČJ M ČT V V PRV
PÁTEK ČJ V V M ČT HV

 

Vítám Vás na stránkách 3. ročníku ZŠ Ivančická. V případě dotazů mě, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese: zs.kohoutek@gmail.com

 

Třídní schůzky: 11.4.2019

Konzultační hodiny: každé 1. pondělí v měsíci 13.30 - 14.30 hodin 

             
 
 

18.1. UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK Z KATALOGU ALBATROS

 

31.1. 2019 VYSVĚDČENÍ  - žáci dostanou výpis z vysvědčení 

 

DO KONCE LEDNA VYBÍRÁME RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK 150Kč. DĚKUJEME!

 

 

1.2. 2019 POLOLETNÍ PRÁZDNINY

ČESKÝ JAZYK    

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

pomůcky: obalené učebnice, pracovní sešit, školní a domácí sešit, písanka, čistá folie A5, pero, ořezaná měkká tužka, pastelky
 
 
UČIVO:
 
 
UČEBNICE STR. 37-41
 
VYJMENOVANÁ SLOVA PO B, L
 
 
DOMÁCÍ ÚKOL:
 
 
PROCVIČOVAT PROBRANÁ VYJMENOVANÁ SLOVA - NOVÝ PRACOVNÍ SEŠIT VYJMENOVANÁ SLOVA HROU
 
16.1. PÍSANKA - DOKONČIT PO STR. 18 VČETNĚ
 
 
TESTY:
 
17.1. POLOLETNÍ TEST 
 
 
 
 
 
 

ANGLICKÝ JAZYK    

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

pomůcky: učebnice a pracovní sešit LISTEN AND PLAY
 
 
UČIVO:
 
OPAKOVÁNÍ SLOVÍČEK ZE 2. ROČNÍKU
 
SHAPES AND COLOURS, NUMBERS
 
I LIVE IN A BIG WORLD
 
HIS, HER
 
FACE
 
 
DOMÁCÍ ÚKOL:
 
UČ - OPAKOVAT SLOVÍČKA NA STR. 44 a 45
 
 
TESTY:
 
SLOVÍČKA STR. 44 a 45 - ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATIKA  

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

pomůcky: učebnice 1. díl, pracovní sešit 1, sešit, ořezaná tužka tvrdá a měkká, pastelky, pravítko
 
 
UČIVO:
 
 
UČEBNICE STR. 54-56
 
ZAOKROUHLOVÁNÍ ČÍSEL NA DESÍTKY
 
HODINY
 
 
DOMÁCÍ ÚKOL:
 
OPAKOVAT NÁSOBILKU, + - DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL, SLOVNÍ ÚLOHY GEOMETRII 
 
14.1. UČ - 55/6 - vypracovat do sešitu
 
15.1. UČ - 56/9 - VYPRACOVAT DO SEŠITU
 
17.1. PS - 22/6
 
 
 
TESTY:
 
 
16.1. POLOLETNÍ TEST
 
 

PRVOUKA

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová

LIDÉ A VÝROBKY

NEŽIVÁ PŘÍRODA


23. 1. 2019 VÝUKOVÝ PROGRAM  "112" V OHROŽENÍ ŽIVOTA

- cena 25 Kč - přineste v pondělí  21.1. do prvouky             Děkuji   

- pořádá DDM v prostorách naší školy


POZOR! V pondělí 7.1.  píšeme OPAKOVÁNÍ ze str. 31 - prosím, nevyplňovat    Děkuji

POCHVALA - žáci se výborně připravili

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  A PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Milena Vrtěnová, DiS

 

Pracovní činnosti

 

14.1. - 18.1.

Práce montážní a demontážní.

 

 

Výtvarná výchova

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA  

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 
vyučující: Mgr. Libor Kohoutek
 
pomůcky: učebnice HV, obalený notový sešit
 
 
DOMÁCÍ ÚKOL:
 
KAČENA DIVOKÁ - NAUČIT SE SLOKY