3.B třída - třídní učitelka: Mgr. Hana Štěpánová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M PLAVÁNÍ PLAVÁNÍ PLAVÁNÍ
ÚTERÝ ČJ M PRV Vv Vv
STŘEDA ČJ M AJ Tv PRV
ČTVRTEK ČJ M Hv PRV Č/P
PÁTEK ČJ M AJ Č/P

Tento rozvrh platí po dobu plavání.

Kurz plavání, který je součástí výuky tělesné výchovy, začíná 9.9.2019. Informace dostanete písemně.

Proběhne v tyto termíny: 9.,16.,23.září, 7.,14.,21.října,11.,18.,25.listopadu, 2.prosince 2019

MILÍ RODIČE,

ŠKOLA ZÍSKALA OPĚT DOTACE NA PLAVÁNÍ, DÍKY TOMU PROBĚHNE CELÝ KURZ ZDARMA (TEDY I DOPRAVA). Vybrané peníze použijeme na třídní akce. Děkuji za spolupráci :) Hana Štěpánová

Hudební výchovu vyučuje p.vychovatelka Ladislava Pospíšilová, výtvarnou výchovu p.uč. Jana Pavlíčková, všechny ostatní předměty třídní učitelka Hana Štěpánová.

 

Ve družině chodí děti do oddělení 4 - p.vychovatelka Michaela Cafourková

 

Úspěšně jsme zahájili nový školní rok...

Prosím, pošlete do 30.září 100Kč zálohu na dokupování pomůcek do Vv a Pč. Děkuji Hana Štěpánová

 

Nově se zavádí elektronické žákovské knížky - děti dostaly na lístečku napsaná přihlašovací hesla pro žáky i rodiče. Přihlašovat se můžete na stránkách školy v záložce - Žákovská knížka.

 

10.9. PROSÍM, ZKONTROLUJTE A DOPLŇTE POMŮCKY (podle dopisu z 2.9.)

        Dětem chybí folie, pravítka a další důležité školní potřeby. 

                    Děkuji za spolupráci :)

Český jazyk

Opakování učiva z 2.ročníku: věta, slovo, slabika, hláska, abeceda, psaní i-y po tvrdých a měkkých souhláskách

 

DÚ:  12.9. čítanka str 12 báseň Co děláme ve škole NAZPAMĚT do 20.9.

       17.9. ČJ str 8/ cv 4 do sešitu

       19.9. PS str 6/D,  písanka str 4/ 5 řádků

Anglický jazyk

AJ str 34, 35 - UNIT 9: Happy birthday, It's a book / an apple....

 

13.9. PŘÍŠTÍ TÝDEN TEST - UNIT 7, 8 (What's your name? How are you? How old are you? Stand up! Sit down!.....)

DÚ:

Matematika

Opakování učiva z 2.ročníku: sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení 2, 3, 4, 5, slovní úlohy, GEOMETRIE - bod, přímka

 

DÚ:  DENNĚ PROCVIČOVAT NÁSOBILKU 2, 3, 4, 5

       18.9. sloupečky na folii dokončit všechny (kdo nestihl ve škole)

  

Prvouka

DOMOV, RODINA - PRV str 4, 5, 6,  PS str 9-12

 

DÚ: 17.9. PS str 9 domeček s adresou

 

 

Výtvarná výchova 

vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

pomůcky: ubrus na stůl, vodové barvy, nejméně 2 štětce různé tloušťky, kelímek na vodu, 

                  pastelky, voskovky, plastelinu,  nůžky, tužkové lepidlo, tekuté lepidlo herkules, 

                  doporučuji i starší triko nebo zástěru jako ochranu na oblečení

 

 

Hudební výchova

vyučující: Ladislava Pospíšilová

 


Opakování učiva

Zpěv Já, písnička