3.B třída - třídní učitelka: Mgr. Hana Štěpánová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M PLAVÁNÍ PLAVÁNÍ PLAVÁNÍ
ÚTERÝ ČJ M PRV Vv Vv
STŘEDA ČJ M AJ Tv PRV
ČTVRTEK ČJ M Hv PRV Č/P
PÁTEK ČJ M AJ Č/P

Tento rozvrh platí po dobu plavání.

Kurz plavání, který je součástí výuky tělesné výchovy, začíná 9.9.2019. Informace dostanete písemně.

Proběhne v tyto termíny: 9.,16.,23.září, 7.,14.,21.října,11.,18.,25.listopadu, 2.prosince 2019

MILÍ RODIČE,

ŠKOLA ZÍSKALA OPĚT DOTACE NA PLAVÁNÍ, DÍKY TOMU PROBĚHNE CELÝ KURZ ZDARMA (TEDY I DOPRAVA). Vybrané peníze použijeme na třídní akce. Děkuji za spolupráci :) Hana Štěpánová

Hudební výchovu vyučuje p.vychovatelka Ladislava Pospíšilová, výtvarnou výchovu p.uč. Jana Pavlíčková, všechny ostatní předměty třídní učitelka Hana Štěpánová.

 

Ve družině chodí děti do oddělení 4 - p.vychovatelka Michaela Cafourková

 

Úspěšně jsme zahájili nový školní rok...

Nově se zavádí elektronické žákovské knížky - děti dostaly na lístečku napsaná přihlašovací hesla pro žáky i rodiče. Přihlašovat se můžete na stránkách školy v záložce - Žákovská knížka.

 

10.9. PROSÍM, ZKONTROLUJTE A DOPLŇTE POMŮCKY (podle dopisu z 2.9.)

        Dětem chybí folie, pravítka a další důležité školní potřeby. 

                    Děkuji za spolupráci :)


MILÍ RODIČE,
DĚTI SI ZVOLILY TŘÍDNÍHO MASKOTA HROŠÍKA, KTERÉHO BUDOU BRÁT K SOBĚ DOMŮ NA NÁVŠTĚVU. KAŽDÝ DEN VYLOSUJEME NĚKOHO, KOHO HROŠÍK NAVŠTÍVÍ. PROSÍM VYFOŤTE NĚKOLIK FOTEK, CO U VÁS HROŠÍK VIDĚL A ZAŽIL. O VŠEM SI SPOLEČNĚ VE TŘÍDĚ POPOVÍDÁME.
                DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU DĚTÍ :) Hana Štěpánová
 

Milí rodiče, 

děkuji za neuvěřitelnou spolupráci při přípravě na Halloween. Děti měly skvělé masky, perfektní výzdobu třídy a vynikající halloweenské dobroty :) Opravdu veliká pochvala vám i vašim dětem. Moc jsme si den Halloweenu užili :)

14.11. HODINA S BUBENÍKEM

     -   děti si vyzkoušejí zábavnou výuku i hru na bubínky, cena 70 Kč ( odečtu ze zálohy )

 

21.11. TŘÍDNÍ SCHŮZKA  - ve 3.B proběhnou individuální pohovory od 14 - 17 hodin

     Prosím, vemte s sebou zálohu 650 Kč na Školu v přírodě ( všechny informace na třídní schůzce )

     Pokud preferujete nějaký čas, napište mi zprávu do deníčku nebo SMS. Děkuji :)

 

 přibližný čas

 jméno rodiče

 14  - 14,10

Smejkalová

 14,10 – 14,20

Šulcová

 14,20 – 14,30

Kejíková

 14,30 – 14,40

Czerneková

 14,40 - 14,50

 

 14,50 - 15

 

 15  - 15,10

Rozmahelová

 15,10 – 15,20

 

 15,20 – 15,30

 

 15,30 – 15,40

Kohoutková

 15,40 -15,50

Kadlecová

 15,50 - 16

 

 16  - 16,10

 Jakešová

 16,10 – 16,20

Dunkelová

 16,20 – 16,30

Bauerová

 16,30 – 16,40

Prášilová

 

 

hroch Lupiteon U Matyho

1 | 2 | 3 >>

hroch Lupiteon u Danka

hroch Lupiteon u paní učitelky

hroch Lupiteon u Anežky

hroch Lupiteon u Kuby E.

Halloween

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

hroch Lupiteon u Nelky

1 | 2 | 3 >>

hroch Lupiteon u Natálky

hroch Lupiteon u Barunky

Český jazyk

Opakování učiva z 2.ročníku: věta, slovo, slabika, hláska, abeceda, psaní i-y po tvrdých a měkkých souhláskách, psaní u-ú-ů, psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice, souvětí, význam slov, slova souznačná

ČJ str 24-26, 29,  PS str 16, 17 - slova protikladná, slova příbuzná, vyprávění

Čítanka str 34, 35  písanka str 18-20

 

DÚ: 

   

Anglický jazyk

Happy birthday, It's a book / an apple...., Is it....? Yes, it is. No, it isn't. What is it? It is a ...., I'm happy. I'm sad, tall, short...Fundays Cartoon Time (story time), Halloween, Numbers, Hello! What's your name? I'm...

 

EXCELLENT 1 (zelený) - UNIT 1 - AJ str 7, PS str 5: How old is...?, chant "Open the window"

 

DÚ: 

Matematika

Opakování učiva z 2.ročníku: sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení 2, 3, 4, 5, slovní úlohy, příklady se závorkou, násobení a dělení 6,

GEOMETRIE - bod, přímka, úsečka, polopřímky, čtverec, obdélník, trojúhelník, vzájemná poloha dvou přímek

NÁSOBILKA 7: PS "KRTEK" str 16-19, SLOUPEČKY 73-76

 

DÚ: 12.11. sloupec č. 73 na folii

       DENNĚ PROCVIČOVAT NÁSOBILKU 2, 3, 4, 5, 6, 7      

       

Prvouka

MÍSTO, KDE ŽIJEME - domov, rodina, škola, naše obec, naše země

NAŠE VLAST - PRV str 19-21,  PS str 20-24

17.11. - výročí 30 let od SAMETOVÉ REVOLUCE

 

DÚ: 12.11. PS str 23/ cv 4

  

Výtvarná výchova 

vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

pomůcky: ubrus na stůl, vodové barvy, nejméně 2 štětce různé tloušťky, kelímek na vodu, 

                  pastelky, voskovky, plastelinu,  nůžky, tužkové lepidlo, tekuté lepidlo herkules, 

                  doporučuji i starší triko nebo zástěru jako ochranu na oblečení

 


LISTOPAD:

zážitky z halloweenské  party

návrh vánočního balicího papíru

příprava adventního kalendáře

Pracovní činnosti

vyučující: Mgr. Hana Štěpánová

 

Zdobení oblázků

 

 

Hudební výchova

vyučující: Ladislava Pospíšilová

Listopad:

Správné dýchání. Dechová cvičení.

Rytmizace říkadel.

Zpěv lidových a umělých písní.

Ježci z listí

Židovský hřbitov

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Poznáváme naše město

1 | 2 | 3 >>

Tvoříme z kaštanů....

1 | 2 | 3 | 4 >>

divadlo "Kterak 4hlavý drak pozřel Karla"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Drakiáda

Práce se stavebnicí

Stavění domečků v parku

1 | 2 | 3 >>

English lesson outside

Prvouka - Jací jsme?

Discgolf

Lipka - Čarovné býlí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>