2. A třída - třídní učitelka: Mgr. Hana Müllerová

asistent pedagoga: Martina Bartošová, Iveta Minářová

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M ČJ TV  
ÚTERÝ ČJ M ČJ PRV  
STŘEDA ČJ M A ČJ HV
ČTVRTEK ČJ TV M VV
PÁTEK ČJ M PRV ČJ  
 
VŠECHNY PŘEDMĚTY BUDE VYUČOVAT TŘÍDNÍ UČITELKA.
P..ÁTEK 26.6. VZÍT DO ŠKOLY VĚTŠÍ  IGELITKU- DĚTI SI ODNESOU KAPSÁŘ A KUFŘÍK DO VV...

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE, PRARODIČE

 

MĚSÍC LEDEN 2022

 

DŮLEŽITÉ!!! PONDĚLNÍ PROGRAM V BRNĚ ZRUŠEN!!! Děkujeme za pochopení.

 

PONDĚLNÍ  LINK ( 17.1.) PRO ONLINE VÝUKU - v 8.30hodin : 

meet.google.com/ixo-kaac-msg

Děti si nachystají MATEMATIKU - pracovní sešit a ČESKÝ JAZYK - pracovní sešit, učebnici, čítanku a písanku, POUZDRO A STÍRATELNOU TABULKU. Děkuji. Müllerová

 
 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK  10.1. - 14.1.

UČIVO: 

SLOVO, HLÁSKA, SLABIKA, PÍSMENO - dělení slabik spojovníkem
DĚLENÍ HLÁSEK - SAMOHLÁSKY ( KRÁTKÉ A DLOUHÉ), SOUHLÁSKY( TVRDÉ, MĚKKÉ, OBOJETNÉ)
 
 
UČEBNICE - cv.3/44 - tvoříme věty a slovní spojení
PÍSANKA - str. 34 
PRACOVNÍ SEŠIT - některé děti dokončují nedodělaná cvičení
ČÍTANKA - str. 58,59
 
 

DÚ:

10.1. PRACOVNÍ SEŠIT - cv.4/33 
11.1. UČEBNICE - cv.1/44 - ústně s rodiči, PÍSANKA - dokončit za domácí úkol str. 33
12.1. ČÍTANKA - O nemocném králi - str. 58,59
13.1.UČEBNICE - cv.4/44 - trénink diktátu
14.1. PÍSANKA - str. 34 - dokončit
 
DO PÁTKU 14.1. - VYHLEDAT BÁSEŇ - 2 SLOKY A NAPSAT DO MALÉHO SEŠITU. BÁSEŇ MÁ NÁZEV A SVÉHO AUTORA - BÁSNÍKA.
 
HLASITÉ DOMÁCÍ ČTENÍ VLASTNÍ KNIHY - stačí 10 minut denně!
 

 

 
 
 
 
 
 
2.6.DNES DÚ Z. ČJ NAP.IŠ V.. PRACOVNÍM SEŠITĚ (PŘÍLOHA 3 )ADRESU SVÉ MAMINKY. 

ANGLICKÝ JAZYK  3.1. - 7.1. 2022

UČIVO:  

LESSON 3 - MY FAMILY AND MY FRIENDS
 
UČEBNICE - OUR BOOK - str. 24,25 - big, friendly, sad, happy, young, old - zkusit i předvést pantomimou,
 str. 27 - opakování slovíček
- str. 26 - a story about a big beet - POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ
 

DÚ:

- procvičování slovní zásoby - zkoušet psát, vyslovovat anglická slovíčka
 
PRACOVNÍ SEŠIT - OUR EXCERCISE - BOOK -cv.9/13 - vocabulary, dokončit str. 12
 
 
 

 

MATEMATIKA 10.1. - 14.1.

UČIVO: 

ARITMETIKA -SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO STA BEZ PŘECHODU PŘES DESÍTKU TYPU 30+7, 48-8, 21+4
GEOMETRIE - ÚSEČKA,OSA, PRÁCE SE ČTVERCOVOU SÍTÍ
 
PRACOVNÍ SEŠIT - str. 68, 69 - dokončené strany
MINUTOVKY - cv.51/26

DÚ:

10.1. MINUTOVKY - dokončit 2 sloupce cv.50/25
11.1. PRACOVNÍ SEŠIT - cv.1/88 - opakování geometrických útvarů
12.1.PRACOVNÍ SEŠIT - dokončení cv.3/68, žlutý sloupec cv.11/69
13.1. PRACOVNÍ SEŠIT + MALÝ SEŠIT - cv.1/69 - opiš do sloupců a vypočítej příklady se závorkami
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

          

90 : 2 ,.1. M - DÚ s. 8/cv.2 dopočítej dle rozkladu a škrt.ni ve znázornění daný počet.

PRVOUKA 10.1. - 14.1.

UČIVO: 

OPAKOVÁNÍ Č. 2 , ROČNÍ OBDOBÍ, KALENDÁŘNÍ ROK - 12 MĚSÍCŮ, DNY V TÝDNU
 
UČEBNICE - str. 37
PRACOVNÍ SEŠIT - str. 37
 

DÚ:  

11.1.  PRACOVNÍ SEŠIT - str. 37 - dokončit za domácí úkol
 
- opakování a procvičování probraného učiva - ústně - povídání, vyprávění, čtení z učebnice
VÍŠ, VE KTERÉM ROČNÍM OBDOBÍ SES NARODIL?   VÍŠ, KTERÝ DEN A MĚSÍC SES NARODIL?
 
 
 
 
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA, ČSP - PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA