2. třída - třídní učitelka:

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ          
ÚTERÝ          
STŘEDA          
ČTVRTEK          
PÁTEK          
 
 
 
PÁTEK 26.6. VZÍT DO ŠKOLY VĚTŠÍ  IGELITKU- DĚTI SI ODNESOU KAPSÁŘ A KUFŘÍK DO VV.

ČESKÝ JAZYK   

vyučující:

2.6.DNES DÚ Z ČJ NAPIŠ V PRACOVNÍM SEŠITĚ (PŘÍLOHA 3 )ADRESU SVÉ MAMINKY. 

MATEMATIKA  

vyučující:
90 : 2 ,.1. M - DÚ s. 8/cv.2 dopočítej dle rozkladu a škrtni ve znázornění daný počet.

ANGLICKÝ JAZYK

vyučující:

PRVOUKA

vyučující:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

vyučující:

TĚLESNÁ VÝCHOVA

vyučující: