2. třída - třídní učitelka: Mgr. Andrea Třetinová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj M Čj Tv  
ÚTERÝ Čj M Hv Prv  
STŘEDA Čj M Čj Tv Prv
ČTVRTEK Čj M Čj Vv
PÁTEK Čj M Aj Čj  
 
 
 
  

JAZYKOVÁ ŠKOLA  ALRETE 

Pokud se chcete připojit k videohovoru, klikněte na tento odkaz: 
 https://meet.google.com/urp-rwrr-xyx
 

12.4. NÁSTUP DO ŠKOLY - ROTAČNÍ VÝUKA 

  - POVINNÉ TESTOVÁNÍ - informace v úvodu webových stránek + video
  - TESTUJE SE V PONDĚLÍ A VE ČTVRTEK 
  - V PONDĚLÍ SI PŘINESTE PAPUČE, ROUŠKY NEBO RESPIRÁTORY + SÁČEK, Čj, M + PÍSANKA NA VÝSTAVU
  - PROSÍM, NAPIŠTE LÍSTEČEK, KDY JDE ŽÁK DOMŮ    
 - OBĚD V PONDĚLÍ V 11.50
 
13.4. ODCHOD NA OBĚD V 11.50
14.4. ODCHOD NA OBĚD V 12.25
15.4. ODCHOD NA OBĚD V 12.25
16.4. ODCHOD NA OBĚD V 11.50
P..ÁTEK 26.6. VZÍT DO ŠKOLY VĚTŠÍ  IGELITKU- DĚTI SI ODNESOU KAPSÁŘ A KUFŘÍK DO VV...

VELIKONOCE

Aktivity on-line

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ON-LINE VÝZVA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ON-LINE VÝUKA

VYSVĚDČENÍ

Referát o knize

1 | 2 | 3 >>

ČESKÝ JAZYK   

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová

SLOVNÍ DRUHY 

PODSTATNÁ JMÉNA OBECNÁ A VLASTNÍ 

   

ÚKOLY PRO ŽÁKY, KTEŘÍ CHYBÍ 
 
.
-na stránkách www .umimecesky.cz 
                       www.skolakov.cz
                       www.kdeseucit.cz - můžete hravě procvičovat učivo z ČJ,M i PRV 
 
 

.DOMÁCÍ ÚKOL

 

 

 NAUČIT BÁSEŇ NA SLOVNÍ DRUHY ( V PŘÍLOZE ) NAZPAMĚŤ 

- zkoušení 7.4. Adam Kisling - další termín má 9.4.- DALŠÍ TERMÍN 12.4. 

 

 

REFERÁT O KNIZE

- vylosovaný žák dostane list k vyplnění - prosím o pomoc rodiče ( žáci ví, kde mají hledat dané informace )

- namaluje obrázek 

- v pondělí přinese knihu a přečte vybraný úryvek 

- vyplněný list vystavíme 

 

2.6.DNES DÚ Z. ČJ NAP.IŠ V PRACOVNÍM SEŠITĚ (PŘÍLOHA 3 )ADRESU SVÉ MAMINKY. 

Přehled + báseň

MATEMATIKA  

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová
 
              PŘÍPRAVA NA NÁSOBENÍ 

              NÁSOBILKA ČÍSLA 2

              GEOMETRIE - BOD, ČÁRA, ÚSEČKA, MĚŘENÍ , OSOVÁ SOUMĚRNOST, POROVNÁVÁNÍ ÚSEČEK 

 

Učivo pro žáky, kteří chybí :

 

 

Domácí úkol

 

NOVÉ SLOUPEČKY NA PROCVIČENÍ V PŘÍLOZE 

90 : 2 ,.1. M - DÚ s. 8/cv.2 dopočítej dle rozkladu a škrt.ni ve znázornění daný počet.

PŘEHLÍDKA BROUČKŮ

SLOUPEČKY

ANGLICKÝ JAZYK

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová

                 Mgr. Pavla Rausová 

 

 

www.learningchocolate.com

www.learnenglishkids.britishcouncil.org

- opakování 

- video - Angličtina pro nejmenší - najdete na www.kdeseucit.cz

 

PRVOUKA

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová
 
JARO - PROMĚNY V PŘÍRODĚ 
 
VELIKONOCE - SVATÝ TÝDEN
 
ÚKOL NA VELIKONOCE - VYLISOVAT JEDNU  JARNÍ KYTKU 
- vytrhněte opatrně kytku i s kořenem - očistěte
- vložte mezi 2 papíry a vložte do velké knihy a dejte nahoru další knihy 
- nechte vylisovat 
 
 
VOLBY ADMIRÁLA TŘÍDY
 
V naší třídě proběhly volby na admirála naší třídy. Všichni jsme na jedné lodi a jsme všichni kamarádi.
Admirálem naší lodi se stal Sebastián Ostrovský , který bude dbát na klidnou a pohodovou atmosfétu při naší plavbě za vzděláním. Blahopřejeme!
 
 

CELOROČNÍ TÉMA - LETNÍ OLYMPIÁDA - JAPONSKO

 

- budeme probírat témata, která se týkají OLYMPIÁDY ( historie, geografie, symbolika, sporty, vlajkonoš výpravy ... )

- prezentace

- projekty

- skupinové práce

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová

 

- nachystaný kufřík - temperové barvy, štětce, kelímek na vodu, ubrus, zástěra nebo staré tričko, hadřík, nůžky, lepidlo

KUFŘÍK, PROSÍM, PODEPSAT.

- pokud někomu dojde barva, musí si ji dokoupit

 

 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Andrea Třetiová

 

 

První pomoc, strava

1 | 2 | 3 >>

Angličtina

LIDSKÉ TĚLO

BĚHACÍ DIKTÁT

Putování s medvídkem Pú

1 | 2 | 3 | 4 >>

Lipka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Foto z hodin

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

matematický král