2. ročník - třídní učitelka:

ROZVRH HODIN

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ          
ÚTERÝ          
STŘEDA        
ČTVRTEK          
PÁTEK          

 

 

ČESKÝ JAZYK    

vyučující:

 

ANGLICKÝ JAZYK  

vyučující:
 

MATEMATIKA  

vyučující:

PRVOUKA

vyučující: