2. ročník - třídní učitel: Mgr. Libor Kohoutek

ROZVRH HODIN

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ PRV HV M TV
ÚTERÝ ČJ M ČT  
STŘEDA ČJ PRV M ČT TV
ČTVRTEK ČJ M VV ČJ  
PÁTEK A ČT M ČJ  

 

Vážení rodiče, 

vítám Vás na stránce, kde Vám budu sdělovat informace k výuce. 

V případě dotazů se na mě můžete obrátit e-mailem: zs.kohoutek@gmail.com nebo osobně ve škole.

 

KONZULTAČNÍ HODINY: první pondělí v měsíci od 14h do 15h nebo dle individuální domluvy

DOMÁCÍ ÚKOLY: PROSÍM, VŽDY PODEPSAT OD JEDNOHO Z RODIČŮ PO DOKONČENÍ A KONTROLE

 

Prosím, aby si děti donesly do školy vhodné venkovní sportovní oblečení a obuv (na TV venku). Děkuji!

 

 

AKCE:

 
 

25.5. Atletický den pro 1.stupeň - přinést batůžek se svačinou, pití, čip, sportovní obuv a oblečení. V případě deště proběhne vyučování podle rozvrhu a atletický den proběhne v náhradním termínu!

30.5. Louka plná dětí - Znojmo - ukázky různých sportů
 
 
1.6. Den dětí
 
 
12.6. Exkurze do NP Podyjí - vybíráme 150Kč zálohu na autobus - informace a souhlasy k podepsání mají děti v ŽK - prosím pošlete zpět do školy i se zálohou
 
 
13.6. Školní focení
 
 
18.6.  Školní výlet - Pohádkové Brno
 
 
26.6. Akademie
 
 

 

 

ČESKÝ JAZYK    

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

POMŮCKY:
 
UČEBNICE, PRACOVNÍ SEŠIT, PÍSANKA, SEŠIT NA PSANÍ, ČÍTANKA, POPISOVACÍ FOLIE A5
 
 
UČIVO:
 
týden 21.5. - 25.5.
 
UČEBNICE STR. 88 - 89
 
VLASTNÍ JMÉNA, MÍSTNÍ JMÉNA
 
 
DOMÁCÍ ÚKOLY:
 
ČTENÍ - každý den doma alespoň 15min číst nahlas
 
VE TŘÍDĚ MÍT NEUSTÁLE V KNIHOVNĚ SVOU KNIHU KE ČTENÍ
 
PS: str. 36 dodělat
 
 
ČJ: PÍSANKA 2 - 
 
 
 
 
ČTENÍ: Povídání o knize, kterou čtu: 
 
22.5. Popek, Šedrlová, Šlapanský
 
 
- název, autor, ilustrátor, hlavní postavy, oblíbená kapitola, co se mi líbilo, nelíbilo + vybrat a přečíst krátkou ukázku z oblíbené kapitoly, připravit si otázku k ukázce pro spolužáky
 
 
 

TESTY

ANGLICKÝ JAZYK  

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek
 
POMŮCKY:
 
UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠIT LISTEN AND PLAY - 2.ROČNÍK, POPISOVACÍ FOLIE A4
 
 
UČIVO:
 
Hello animals 
 
My name is...
 
What's your name?
 
Good morning. See you. Good bye.
 
Animals at school.
 
My family and my friends.
 
 
 
 
DOMÁCÍ ÚKOL:
 
 
NAUČIT SE NÁZVY ZVÍŘAT Z UČEBNICE + SLOVÍČKA A BOY, A GIRL, A RULER, A RUBBER, A PENCIL CASE, AN EXERCISE BOOK, A CRAYON, A PEN, A BAG, A BOOK, SISTER, BROTHER, MUM, DAD, GRANDMA, GRANDPA, UNCLE, AUNT, ME
 
NOVÁ SLOVÍČKA - SMALL, BIG, YOUNG, OLD, HAPPY, SAD, NICE, FRIENDLY
 
 
NAUČIT FRÁZE
 
HELLO
 
HI
 
GOOD MORNING
 
GOOD BYE
 
SEE YOU
 
COME IN
 
SIT DOWN, PLEASE
 
WRITE
 
READ
 
STAND UP
 
QUIET, PLEASE 
 
THIS IS ME, THIS IS MY MUM, THIS IS MY DAD,...
 
THIS IS YOUR BROTHER, SISTER,...
 
OTÁZKA - IS THIS YOUR BROTHER, SISTER,...? ODPOVĚĎ - YES, IT IS / NO, IT ISN'T
 
 
TESTY:
 

MATEMATIKA  

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek
 
POMŮCKY:
 
UČEBNICE, PRACOVNÍ SEŠIT, MALÝ SEŠIT 511
 
 
UČIVO:
 
týden 21.5. - 25.5.
 
 
NÁSOBENÍ A DĚLENÍ ČÍSLY 1, 2, 3, 4, 5
 
STOVKOVÁ TABULKA
 
SLOVNÍ ÚLOHY S NÁSOBILKOU
 
NÁSOBILKOVÝ ČTVEREC
 
 
Tip na online procvičování:  www.matematika.hrou.cz
 
 
DOMÁCÍ ÚKOLY:
 
 
PROCVIČOVAT MALOU NÁSOBILKU
 
 
 
TESTY
 
PRŮBĚŽNĚ - NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 1, 2, 3, 4, 5, SČÍTÁNÍ, ODČÍTČÍTÁNÍ do 100
 
 
 

PRVOUKA

 
 
7.5. - 11.5. 2018
Jaro - rostliny a stromy na jaře.
 
14. 5. - 18.5. 2018
Ptáci na jaře - tažní a stálí ptáci.
DÚ - PL JARO/cv. 2
 
21.5. - 25.5. 2018
Živočichové - znaky života, skupiny živočichů.
Hospodářská zvířata.
DÚ NA PONDĚLÍ - naučit na písemnou práci - uč. str. 44 - 47 + PL 39/3.