2. třída - třídní učitelka: Mgr. Kateřina Juránková

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ M ČJ HV ČJ  
ÚTERÝ M TV ČJ ČJ
STŘEDA M ČJ PRV Čtení  
ČTVRTEK M A ČJ ČJ VV
PÁTEK M TV PRV Čtení  
 

KDO BUDE MÍT ZÁJEM O ZÁZNAM Z VÁNOČNÍ BESÍDKY,BUDE K DISPOZICI ZA 100KČ NAHRÁVKA.

(NAPIŠTE MI DO BAKALÁŘŮ INFO NEBO PO DĚTECH NA PAPÍRKU, DĚKUJI).

24.1. Dú Prv na středu PS s. 30/cv.6 nekdo stihl ve škole.

 
22.1. Dú M s.1O /cv.1 příklady označené zeleně přepsat pod sebe do M-š ( matematika školní sešit ) vypočítat jako písemné odčítání  na pátek 24.1.
 
   30. 1.Přinést složku na vysvědčení - děti dostanou výpis z vysvědčení a ponechají si ho. Výuka dle rozvrhu, vysvědčení se rozdává 5. vyučovací hodinu.
 
31.1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY - OSLAVTE SVOJE ZNÁMKY A ODPOČIŇTE SI.
 

POCHVALA DĚTEM  - JSOU ŠIKOVNÉ A HODNĚ SE TOHO NAUČILY.

 

 

 
Pololetní práce z matematiky mám založené, pokud by někdo chtěl nahlédnout není problém se přijít podívat do školy nebo zašlu kopii.
 

VV,PČ: PROSÍM DOKUPTE DĚTEM FIXY-DAJÍ SI DO KAPSÁŘE,DĚKUJI.(ASPOŇ 8 BAREV)

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK   

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková

Informace pro děti, co chybí:    ¨

23.1. Písemka......prac.seš.s.52/cv.1,2,3.

22.1. Čj opakování a procvičování měkkých a tvrdých souhlásek zábavnou formu her, PS s.51/cv.1, 2.

Počteníčko s. 9 Obrázek,s.11 Škola - základ života,s.13

  
21.1. Dú ČJ PS s. 50/cv.4 ( někdo stihl a má čj ve škole na kontrolu).
 
 

21.1. ČJ učebnice s.6O /cv.5 číst báseň, najít rýmy, slova zvýrazněná - říct k nim slova opačná, vypsat do sešitu slova s měkkými souhláskami: sluníčko, vyskočí, oči,šimrá,zahřívá,šibalsky, přitom,již,páni,spáči, ráčí,mračí.

PS s. 48/1,2.   s.5O/cv.1,3,4.

2O.1. ČJ učebnice s.59/cv.3,4 ústně  s.62/cv.12 ústně, potom vypsat do čj -š  slova a podtrhnout slabiky s měkkými souhláskami:Cipísek,jitrocel,květina,šípek,žížala,zajíc,poběží,vyskočí.

PS s.49/cv.1,2.

16.1. ČJ učebnice s. 59 vysvětlení měkkých souhlásek cv.1 opsat do sešitu.PS s. 47/cv.2,3,5,6.s. 48/cv.3 měkké souhlásky vybarvi červeně.

13.1. ČJ učebnice s.53 ústně, zápis do ČJ-š: Tvrdé souhlásky    Hy, chy, ky,ry dy, ty ny, napiš vždycky tvrdé y!  př. ořechy,jahody,ryba.

PS s.45/cv.3,4,5,6.

 

 

 

 

 POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCI Z ČESKÉHO JAZYKA,

CVIČENÍ K OPAKOVÁNÍ:UČEBNICE S. 34/CV.1,2   S.35/CV.1,2,4     S.37/CV.3   S.38/CV.3,4    S.40/CV.2     41/CV.4  

S.42/CV.3   S.46/CV.1,2     S.48/CV.5

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.1.  ČJ - Dú s. 47/cv.2 opsat druhý řádek do Čj-š.

 

ANGLICKÝ JAZYK  

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková
 
Slovíčka naleznete též v učebnici AJ str.1
 
23.1. Písemka slovíčka: 1. vajíčko  EGG
 
                                       2. ústa MOUTH     3. nos NOSE     4. pomeranč   ORANGE   5. tučňák PENGUIN   6. pes DOG   7. drak KITE    8 . auto  CAR

MATEMATIKA  

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková
 
Informace pro děti , co  chybí:
24.1. M s. 16
 
23.1. M s. 14,15
 
22.1. M s. 1O/cv.1 vysvětlení písemného odčítání  procvičení na tabuli příklady, M s. 13/ cv.1, 6.
 
21.1. M s. 13/cv.2,3,4,7.                                   21.1. Dú M s.13/cv.5  
 
20.1. Dú M - s.7/cv.2       M s. 11/cv.3
 
20.1. Sešit geometrie, zapiš pomocí křížků a velkých tisk.písmen slovo L-E-D-E- N. M s. 5/cv.1 do sešitu geometrie, M s.11 vysvětlení rýsování úsečky
s.11/cv.2,4,5.
 
16.1. M s. 12 /2, 3, 4, 5. 
 
 POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCI Z MATEMATIKY,

PŘÍKLADY K OPAKOVÁNÍ PROCVIČTE S DĚTMI, I KDYŽ JSME UŽ POČÍTALY VE ŠKOLE,NĚKTERÉ PŘÍKLADY Z TOHO VYBERU

MATEMATIKA 6 :CELÉ STRANY 1,2,3,4. ( STRANA 4 KROMĚ CVIČENÍ 1)

 

 

 

 
9.1. M - DÚ s. 8/cv.2 dopočítej dle rozkladu a škrtni ve znázornění daný počet.

PRVOUKA

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková
 
24.1. Prv čtení s. 36,37,38,39. rozlišujeme školní rok a kalendářní rok.
 
22.1. Druhy hodin: vysvětlení hodiny, minuta, sekunda,PS s. 27 /cv.2   PS s.28
 
 
 
 
 

 

 

Tv září

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tv říjen

Tv listopad

1 | 2 | 3 | 4 >>

Tv prosinec

Krabice od bot

Mikuláš

Pracovní činnosti, Vv

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Matematický král

1 | 2 | 3 | 4 >>

Drumbeny

1 | 2 | 3 >>

Halloween

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Drakiáda

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>