2. třída - třídní učitelka: Mgr. Kateřina Juránková

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ M ČJ HV ČJ  
ÚTERÝ M AJ ČJ ČJ  
STŘEDA M ČJ PRV Čtení  
ČTVRTEK M AJ ČJ ČJ  
PÁTEK M VV PRV Čtení  
 
 
 
 
S DĚTMI CHODÍME NA VYCHÁZKY PŘED OBĚDEM DO PARKU NEBO NA HŘIŠTĚ, DLE UVÁŽENÍ MŮŽETE DĚTEM DO AKTOVKY DÁT LEGÍNKY NEBO KRAŤASY NA PŘEVLÉKNUTÍ. 
ZÍTRA SI MOHOU PŘINÉST DĚTI DO ŠKOLY PODEPSANÝ DISK NEBO BADMINTON. 
 
PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU SI UPRAVÍME ROZVRH TAKTO: ( VIZ ROZVRH HODIN)
 
Písanka, ČJ- š a M-š jsou ve škole na kontrolu, nebudou bývat domácí úkoly do konce školního roku.
Děti přicházejí každý den na 8 h s rouškou na ústech ( stačí před školou si nasadit), dodržují rozestupy, přezují se, odloží bundy v šatněm nezdržují se tam a plynule odchází do třídy. Každý den výuka od 8-12h, chystejte dle rozvrhu, pak oběd ( 2. třída od 11:40).
Mít s sebou 2 roušky, sáček, kam si je budou odkládat. Každou nepřítomnost ihned omlouvejte. Děkuji. 
Odpolední blok převezme p. vychovatelka Eva Ostrovská, zvoňte *202. Odpoledne čeká rodič na dítě před budovou školy nebo dítě odchází samostatně domů.
Ručníky si neberte, máme dezinfekci a papírové ubrousky na ruky, cvičební úbor nechte doma. 
 

Milí rodiče, děti, které do konce školního roku nenastoupí nevyplňují žádný formulář, platí pro ně distanční vzdělávání z domu, plňte úkoly, jako my ve škole, budu zadávat na stránky třídy do sekcí k jednotlivým předmětům. Veškeré věci, které zůstaly ve škole--TV, přezůvky, vv kufřík atd. si můžete přijít vyzvednout po telefonické domluvě před budovu školy, kde vám je předám. 
 

 

 

Heslo: " Vše, co se učíš, učíš se pro sebe. :-) "

 

MOC CHVÁLÍM DĚTI JAK ZVLÁDAJÍ PLNIT ÚKOLY A KDYŽ SE VLOUDÍ CHYBIČKA, TAK  SI JI HNED OPRAVÍ. 

DĚKUJI RODIČŮM ZA SPOLUPRÁCI.

 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

"VÝUKA, NÁPADY " Z DOMOVA I PŘÍRODY

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

POZDRAVY OD 11.4.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ČESKÝ JAZYK   

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková

Informace pro děti, co se učí z domu:

2.6. Opakujeme vlastní jména:písemě: učebnice s. 88/cv.4, s. 89/cv.2s.

                                                 ústně: s.89 / cv.1 + přěčíst žlutý rámeček

PS s. 35/cv.4 pohlednice, zopakovat si jak se píše adresa a co nesmí v adrese chybět, doplnit každý svoji adresu. Pracovní sešit ke konci sešitu: Příloha 3

doplň dle zadání první pohlednici  s adresou.

3.6. kontrola DÚ (adresa ve správném pořadí) dokončíme pohled pro maminku.

Do ČJ - Š: zapíšeme adresu školy: Vážená ředitelka

                                                       Mgr.  Lenka Hodaňová

                                                       ZŠ Ivančická 218

                                                       Moravský Krumlov

                                                        67201

učebnice: s. 90/ cv. 1 ústně samohlásky: a,e, i,y,o ,u, á, é, í, ý, ó , ů, ú, 

                   ústně cv.2 dvouhlásky au, ou

cv. 3 ústně, cv.4 a 5 písemně do sešitu

Písanka s. 32

 

2.6.DNES DÚ Z ČJ NAPIŠ V PRACOVNÍM SEŠITĚ (PŘÍLOHA 3 )ADRESU SVÉ MAMINKY. 

4.6. kopie na opakováníí psaní vlastních jmen + Pracovní sešit s.35.
5.6. Pracovní sešit s. 36 + společná četba Honzíkova cesta
2.6.DNES DÚ Z ČJ NAPIŠ V PRACOVNÍM SEŠITĚ (PŘÍLOHA 3 )ADRESU SVÉ MAMINKY. 

MATEMATIKA  

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková
 
Informace pro děti , co  se učí z domova:
 
2.6.
Opakování písemného sčítání a odčítání
 
do M-š:  39     28      37     19      56    13
             46      15      47     26      28    57
 
 
 
 
  96            88        81        37      74      62
- 47         -  63     - 69      - 18    - 37    - 39
 
+ vymyslete 40 příkladů do sešitu dělení, aby se střídaly dělitelé  2, 3, 4, 5.  (např. 20: 2 = , 15:3 = , 24 : 4 = , 45: 5 = ...)
 
3.6. pošlu kopie s příklady po dětech s opakováním pro ty, co zůstali doma, ostatním mail.
 
4.6. kopie na opakování pošlu mailem a ostatním doručí děti Dan a Patrik a Gábinka.
5. 6 . kopie na opkaování + procvičování písemného sčítání a odčítání příkaldy na interaktivní tabuli.
90 : 2 ,.1. M - DÚ s. 8/cv.2 dopočítej dle rozkladu a škrtni ve znázornění daný počet.

ANGLICKÝ JAZYK  

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková
 
2.6.  What ´s this :učebncie s. 36 poslech, překlad, výslovnost.  Do "sešitu" (svackla jsem dětem sešívačkou 5 bílých papírů A4, které jsem přeložila na půlku, vznikl nám provizorní "malovací sešit" formátu A5) napíšeme 4 věty a nakreslíme 4 obrázky.
Nadpis: What´s this? 1. It ´s an apple. 2. It ´s an orange. 3. It ´ an egg.  4. It ´ s an umbrella.       Vysvětlení dětěm, když slovíčko začíná samohláskou píšeme před ním an: např. an elephant   X   ale před souhláskou píšeme  a: např. a dog.
 
28.5. slovní zásoba v učebnici s.1 opakování výslovnosti a pravopisu
 
26.5.
the alphabet song
 
 
 
procvičení výslovnosti slovíček, hra na paměť, překlad z čj do aj a obrácenně
 zopakování čísel, písnička
 
na papír: 
napsat 4 věty, nakresli k nim  obrázky: 1. I´m Klára.  ( každý napíše své jméno), nakresli jednoduchý obličej sebe samého ( viz uč. s. 43/c obličeje)
                                                    2. I´m nine. ( nakresli dort se svíčkami, dle toho kolik ti je roků)
                                                     3. I´m happy. ( nakresli smajlík usměvavý)
                                                     4. I´m sad. ( nakresli smajlík smutný )
trénuj u vět překlad, výslovnost, pravopis anglicky
 
sestav správně slovo z přeházených písmenek: 1. elnom =   (lemon) citrón
2. arpe = (pea)r hruška   3. xob  = (box)    krabice   4. geg = (egg) vajíčko     5. ranoeg = (orange)  pomeranč  6. plape = (apple) jablko 
 
2.6. opakování slovní zásoby s. 1 umět psát a číst slovíčka z abecedy, hry
4.6. AJ s. 34, 35 poslech, trénování výslovnosti, překlad do čj.
 

PRVOUKA

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková
27.5. 
zopakování rostlin na louce, prohlédneme si vylisované luční květiny
Učebnice s. 52 - 53 přečíst, PS s. 45. řešení cv. 1 škrtni:brambory, had, bodlák, prvosenka, v lednu, v říjnu. cv. 2 JEČMEN, KLAS, PŠENICE, OVES, LÁNECH, ŽITO. cv. 3 pole - obilí, kombajn -žně, pekárna - těsto, mlýn - mouka, prodejna - pečivo. cv. 4 pšenice, oves, žito, ječmen.
___________________________________________________________________
 
29.5.  učebnice strana 54 ústně opakování 
3.6.  učebnice přečíst s. 56, pracovní sešit doplnit s. 46.
5.6. učebnice s. 55, pracovní sešit s. 47

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

JAPONSKO

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

JAPONSKÉ PÍSMO

1 | 2 | 3 | 4 >>

MIX

1 | 2 | 3 >>

geometrie 28.4.

FOTKY OD 28.4.

1 | 2 | 3 >>

pozdravy květen od 4.5.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>