třída 2.A - třídní učitelka: Mgr. Andrea Třetinová

ROZVRH HODIN

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M Č/P Vv Tv
ÚTERÝ ČJ M Č/P PRV  
STŘEDA ČJ AJ M Hv Tv
ČTVRTEK ČJ M Č/P PRV  
PÁTEK ČJ M Č/P  

 

Zde můžete dát hlas naši fotce ze školy v přírodě:

 https://www.facebook.com/skolyvprirodeceres/photos/a.118221858236585/2130503323675085/?type=3&theater

 

20.9. 2018 VÝSTAVA NA ZÁMKU

                  10.20 výstava MOTOREK A VEČERNÍČKŮ

                  Žáci si berou do školy jen M, ČJ, svačinu, pití a čip.

                  Návrat v 11.40, pak oběd

2.10. 2018 BESEDA V KNIHOVNĚ

                 8.30 - 9.30 beseda se spisovatelem

                 - neberte si prvouku

Matematický král

Tělocvik 2.A a 2.B

ČESKÝ JAZYK    

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová

 

VĚTY

 

14.9. 2018 DÚ - oprava diktátu v sešitě

19.9. 2018 DÚ - oprava diktátu v sešitě

25.9. 2018 DÚ - oprava běhacího diktátu

 

Přinést do Dílny čtení složku - necháme ve škole.   Děkuji

                - princ Bajaja

 

Učebnice necháváme ve škole.

ANGLICKÝ JAZYK  

vyučující: Mgr. Martina Bystrianská
 
Budeme potřebovat velký linkovaný sešit č. 444, pastelky, nůžky, lepidlo, 4 barvy linerek
 Učebnice STARTER   
 

Opakování slovní zásoby z 1.třídy, základní seznamovací fráze

EXCELLENT Starter - seznámení s novou učebnicí

Colours,numbers, new vocabulary - procvičujeme barvy, čísla a učíme se nová slovíčka.

 
 

MATEMATIKA  

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNI DO 20 S PŘECHODEM 10   , SLOVNÍ ÚLOHY


19.9. 2018 DÚ PS 9/4,6

25.9. 2018 DÚ PS 12/1,7,8
Učebnice necháváme ve škole.

PRVOUKA

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová

PROMĚNY PODZIMU

- vycházka městem a parkem
  
 Učebnice necháváme ve škole.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  A PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová
 

18.9. 2018   Prosím přinést do kufříku fixy.       Děkuji


18.9. 2018  Ze zálohy 100 Kč zaplacen - dárek, s kterým budeme pracovat v Pč a Vv ( 55 Kč)

                                                         - pomůcky do Vv a Pč ( 45 Kč )

                    - žáci mají zapsáno v žákovské knížce


Výstava VEČERNÍČKŮ  - zámek Mor. Krumlov