2. třída - třídní učitelka: Mgr. Kateřina Juránková

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ M ČJ HV ČJ  
ÚTERÝ M TV ČJ ČJ
STŘEDA M ČJ PRV ČJ  
ČTVRTEK M A ČJ ČJ VV
PÁTEK M ČJ PRV TV  

  

 

20.9. Na pondělí 23.9.umět nazpaměť Abecedu.

 

20.9. Milí rodiče, do elektronické žákovské knížky zapisuji zapomínání dětí a poznámky za nekázeň, porušování třídních pravidel a pravidel školního řádu. 

Pokud dítě dosáhne 10ti poznámek zapisuji napomenutí třídního učitele,poté následuje třídní důtka.

Také upozorňuji, že pokud dítě chybí, je třeba si vše dopsat, doplnit.Rozepisuji jednotlivé dny do předmětů.Do týdne po návratu do školy po nemoci bymělo být vše doděláno. 

 

18.9. M - DÚ trénovat všechny slovní úlohy, co jsme doposud počítali v pracovním sešitě např. s. 2 / cv.1,4, s. 3 / cv.1, 3 atd..

V PÁTEK SI NAPÍŠE ME NA SLOVNÍ ÚLOHY KRÁTKOU PÍSEMKU, VYBERU 3 SLOVNÍ ÚKOLY Z PRACOVNÍHO SEŠITU.

DŮLEŽITÉ JE,ABY SE DĚTI NAUČILY 3 KROKY:ZÁPIS, VÝPOČET, ODPOVĚĎ.

 

18.9. DÚ, některé děti mají trénovat na papír geometrii PS s. 6, některé děti, co zapomněly pracovní sešit do Prvouky s.6.nebo nestihly ve škole.

 

18.9. Začíná kroužek angličtiny ve 12 hodin pro naši třídu, kdo je přihlášen.Kdyby si někdo ještě rozmyslel, může se přidat.

DO KROUŽKU AJ SI MAJÍ DĚTI POŘÍDIT VELKÝ LINKOVANÝ SEŠIT A SLOŽKU NA DRUK,ABY SI DO NÍ VKLÁDALY KOPIE.DĚKUJI.

 

Každé úterý od 13ti je sboreček s pí vychovatelkou Pospíšilovou, stále se mohou děti přihlásit.

Každé pondělí bude bývat náboženství pro 1. a 2. třídu od 13 hodin na ZŠ Ivančická, začíná se 23.9.

 

Prosím, prohlédněte dětem hlavy, ve škole se objevily vši.

 

17.9. DÚ matematika prac.seš.s.5/cv.2,5,7.     DÚ učebnice ČJ s.8/9 úkol a

 

16.9. DÚ matematika prac.sešit s. 4/ cv.4 modrý a růžový sloupec, kdo nestihl ve škole spočítat.Kdo nedopsal písanku s. 5 dopíše doma.

16.9. DÚ, naučit se abecedu uč.ČJ s. 10. na pondělí 23.9.
 
 
POZOR:každý pátek bude bývat čtení, děti si nenosí nic do ČJ, Čítanky máme ve škole. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK   

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková

Informace pro děti, co chybí:    

19.9. ČJ prac.sešit s. 6/cv.4,6    s.7

18.9. ČJ Prac. sešit s. 4/cv.4, s. 5, s.7/cv.5    s. 10

17.9.DÚ učebnice ČJ s.8/9 úkol a

17.9. ČJ prac.sešit s.8, s.9 / cv. 2,3   učebnice s. 14 žlutý rámeček, vysvětlení jak se řadí slova dle abecedy, když začínají stejným písmem.´, s.14/cv.14.

16.9. ČJ učebnice s. 10 Abeceda, řazení slov dle abecedy s.11/ cv.5, S.12/ cv.8 s. 13/ cv.10,11 čtení básně. Prac. seš. čj s. 9 / cv.1

16.9. Písanka s. 5

13.9. čtení v čítance báseň podzim a hledání rýmů, hádanky na odměny.

12.9. Prac. sešit s. 4/cv.1, 2, 3.

11.9. Pracovní sešit s. 3/ cv.1, 2, 5.Učebnice ČJ  s. 10 čtení písmen abecedy.

DÚ  prac. seš. s.3/ cv.4

11.9. Písanka 1. díl s. 4

 

ČTENÍ VĚT, TVORBA VĚT, OPIS, 

ABECEDA -UČEBNICE STR.10

 

ANGLICKÝ JAZYK  

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková
 
Excelent Starter- Unit 1
 
19.9.
 
Vystřižení prstových loutek ( kočka,myš) poslech, výslovnost.
Prosím, kdo nemá vystřiženo, doma dodělat,případně slepit, příště donést na hodinu AJ.

MATEMATIKA  

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková
 
Informace pro děti , co  chybí:
 
19.9. M s. 1/cv.6, 7,8,9.          s.2/cv.3, 7.
 
18.9. M s.6 Geometrie  POZOR: nosit pravítko a tužku č.3.
 
17.9. DÚ matematika prac.seš.s.5/cv.2,5,7.   
17.9. M prac. sešit s.5
 
M-DÚ prac.seš.s.16/cv.4 kdo nestihl ve škole.
 
16.9. prac.seš. M s. 4/cv.1, 3,5,6.
 
13.9. prac. seš.M s. 3/ cv.1, 3, 4, 5.
 
12.9. prac. seš.M s. 2/ cv.1,2,4,5,6,8.
 
11. 9 .  kopie listu s. 8 / cv.3, 4, 5
 
 

PRVOUKA

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková
 
18.9.Učebnice s. 10, sledování proměn přírody na podzim,značky v kalendáři. PS s. 6
 
13.9. Učebnice s. 9 dopravní prostředky, důležitá telefonní čísla .Prac.sešit s.4
 
11. 9. Informace pro děti , co chybí: Prvouka učebnice s. 8 dopravní značky, Pracovní sešit s. 5 / cv.4

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  A PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková
 
 
 
 
 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Informace pro děti co chybí:
 
16.9.
 
Učebnice Hv s. 3 básnička přečíst, ruka znázorňuje 5 linek notové osnovy, mezi nimi 4 mezery.
Noty zapisujeme do notové osnovy, seznámení s houslovým klíčem. Učebnice s. 4