2. třída - třídní učitelka: Mgr. Kateřina Juránková

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ M ČJ HV ČJ  
ÚTERÝ M TV ČJ ČJ
STŘEDA M ČJ PRV ČJ  
ČTVRTEK M A ČJ ČJ VV
PÁTEK M TV PRV Čtení  

11.11. Čj - DÚ PS S. 24/cv.3

13.11. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČJ ( VŠE JSME PROBÍRALI VE ŠKOLE),
           BUDEME OPAKOVAT V ÚTERÝS DĚTMI V ČJ,OPAKUJTE I DOMA TYTO TÉMATA,OBDOBNÉ SE OBJEVÍ V PÍSEMCE.
  
 
 OPIS Z PŘEDLOHY ( Z TIŠTĚNÉHO TEXTU NA PSACÍ),UMĚT SPOČÍTAT POČET SLOV VE VĚTĚ.ROZLIŠIT JEDNOSLABIČNÉ,DVOJSLABIČNÉ,TROJSLABIČNÉ SLOVO,VLASTNÍ JMÉNA S VELKÝM POČÁTEČNÍM PÍSMENEM, PSACÍM PÍSMEM,
(PŘ. UČEBNICE S.5/CV.3,5,6   S.7/CV.4, S.10 ABECEDA, ŘADIT SLOVA DLE ABECEDY,PSACÍ I TISKACÍ TVARY PÍSMEN VE CV.2 ZNÁT.
S.11/CV.4, s.19/CV.2   S.21/CV.11   S. 23/CV.1   S. 28/CV.1
 
 
14.11. "Cesta kolem světa za 45 minut"  (bubnování), cena 70 kč, bude strženo ze zálohy.
 
Program proběhne ve škole v rámci vyučování během dopoledne.
 
 
15.11. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z MATEMATIKY ( VŠE JSME PROBÍRALI VE ŠKOLE)
BUDEME OPAKOVAT VE ČTVRTEK V MATICE)OPAKUJTE I DOMA.
OKRUHY: SČÍTÁNÍ ODČÍTÁNÍ BEZ PŘECHODU PŘES DESÍTKU 0- 20.
SLOVNÍ ÚKOLY OBDOBNÉ S.2/CV.2   S. 3/CV.5,6,7.  S.3/CV.1, 2, 4.      S. 6/C V.4     S.7/ CV.4,5,6.    S.8/CV.5,6
 
 
 
21.11. třídní schůzka v 15h. ve 2.třídě.

 

 
 
 
 

DĚTI  SI PŘINESLY DOMŮ ČTENÁŘSKÝ DENÍČEK ( projekt:Společný program na podporu dětského čtenářství ŠKOLA NARUBY,program na podporu čtení v rodině, děti si budou zaznamenávat kdy a jak dlouho četly, mohou ohodnotit známkou rodiče, prarodiče nebo sebe.Mohou si zakreslovat i obrázky.Ke konci školního roku si děti deníčky donesou zpět do školy, půjdeme do knihovny na vyhodnocení čtenářských deníčků.

( Každý den by měly děti číst alespoň 10 minut.)
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK   

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková

Informace pro děti, co chybí:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK  

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková
 
 

MATEMATIKA  

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková
 
Informace pro děti , co  chybí:
 
 
 
 
 

PRVOUKA

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková
 
 
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  A PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková
 
 
 
 
 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Informace pro děti co chybí: