2. A třída - třídní učitelka: Mgr. Hana Müllerová

asistent pedagoga: Martina Bartošová

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M ČJ TV  
ÚTERÝ ČJ M ČJ PRV  
STŘEDA ČJ M A ČJ HV
ČTVRTEK ČJ TV M VV
PÁTEK ČJ M PRV ČJ  
 
VŠECHNY PŘEDMĚTY BUDE VYUČOVAT TŘÍDNÍ UČITELKA.
P..ÁTEK 26.6. VZÍT DO ŠKOLY VĚTŠÍ  IGELITKU- DĚTI SI ODNESOU KAPSÁŘ A KUFŘÍK DO VV...

 

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE, PRARODIČE

 

Moc děkujeme dětem a hlavně rodičům a prarodičům za krásné dárky a květiny. Moc si toho vážíme.

 

Děkuji Vám, milí rodiče i prarodiče, za spolupráci a budeme se s paní asistentkou těšit opět v novém školním roce 2022/23.

KRÁSNÉ PROSLUNĚNÉ PRÁZDNINY PLNÉ ODPOČINKU A ZÁŽITKŮ S TĚMI NEJBLIŽŠÍMI!!!

                                         Vaše paní učitelka Hanka a paní asistentka Martinka

 
 

Školní pomůcky pro 3. ročník 

deníčky i úkolníčky zakoupím přes prázdniny

malé sešity – zatím máme zásobu

sešit 440                                1 x

desky na sešity

obaly na sešity  a učebnice – v září doladíme

dvojitá fólie malá i velká       (A5 i A4)      

pero                                         2x

tužka č.1                                     1x

tužka č. 2                                 2x

tužka č. 3 nebo pentelka           1x

guma, nůžky

trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm

krátké pravítko do pouzdra

kružítko (doporučeno kovové) – až na 2. pololetí

štětec č. 2, 4,10 kulatý

štětec č. 6, 12 plochý

pastelky – 12 barev

voskovky, vodovky, tempery, plastelína

stabilní nádobku na vodu (ne sklo)

lepidlo Herkules – malé balení

lepidlo do pouzdra (tyčinka)     2x

špejle, zmizík – do VV

paleta, hadřík, igelit na lavici, pracovní tričko nebo zástěra

kapsář

pytlík do TV

šanon s vyprázdněnými foliemi

Prosíme o kontrolu a doplnění spotřebovaných pomůcek. Děkujeme.

Ve 3 ročníku budeme zakládat i ČTENÁŘSKÉ DENÍKY - sešit, blok s tvrdými deskami - A5 nebo A4. Záleží na Vás. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

MĚSÍC BŘEZEN 2022

ČESKÝ JAZYK 

UČIVO: 

 
V pracovních sešitech si můžete o velkých prázdnínách docvičit, co jsme nestihli během školního roku.
 
 

DÚ:

 

NEZAPOMÍNEJTE ASPOŇ 10 minut denně ČÍST!!! Ve 3. ročníku si budeme zakládat čtenářské deníky.

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
2.6.DNES DÚ Z. ČJ NAP.IŠ V.. PRACOVNÍM SEŠITĚ (PŘÍLOHA 3 )ADRESU SVÉ MAMINKY. 

ANGLICKÝ JAZYK 

UČIVO:  

PROJECT AND REVISE, HI, HOLIDAYS!
 
V pracovním sešitě si můžete procvičit a doplnit podle možností nedokončené. Ve 3. ročníku budeme pracovat s jiným nakladatelstvím.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATEMATIKA 

UČIVO: 

 
V pracovním sešitě i minutovkách si můžete procvičit během letních prázdnin nedokončená cvičení.
 

DÚ:

https://wordwall.net/cs-cz/community/tvary-a-t%C4%9Blesa - aktivity na procvičování
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

          

90 : 2 ,.1. M - DÚ s. 8/cv.2 dopočítej dle rozkladu a škrt.ni ve znázornění daný počet.

PRVOUKA 

UČIVO:

 
 
DÚ:  
 
Děti si s rodiči mohou zahrát o víkendu opakovací hru - str. 67.
 
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA, ČSP - PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

 

 
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

HUDEBNÍ VÝCHOVA