2. A třída - třídní učitelka: Mgr. Hana Müllerová

asistent pedagoga: Martina Bartošová, Iveta Minářová

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M ČJ TV  
ÚTERÝ ČJ M ČJ PRV  
STŘEDA ČJ M A ČJ HV
ČTVRTEK ČJ TV M VV
PÁTEK ČJ M PRV ČJ  
 
VŠECHNY PŘEDMĚTY BUDE VYUČOVAT TŘÍDNÍ UČITELKA.
P..ÁTEK 26.6. VZÍT DO ŠKOLY VĚTŠÍ  IGELITKU- DĚTI SI ODNESOU KAPSÁŘ A KUFŘÍK DO VV...

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE, PRARODIČE

 
CELOROČNÍ MOTIVAČNÍ HRA - LES ŘÁHOLEC S RUMCAJSEM, MANKOU A CIPÍSKEM - děti sbírají žaludy, které se výměnným systemém zaměňují za Cipíska, Manku a Rumcajse
 
V ŽK mají druháčci nalepenou kněžnu a knížepána - ZAPOMÍNÁNÍ UČEBNÍCH POMŮCEK A ÚKOLŮ - zabarvení políček

PROSÍM, VŠECHNY UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY OBALIT!!!

 
 
KAPSÁŘE na lavici - modrá kostka s puntíky, kartičky s čísly, stíratelná tabulka, hadřík a fixy, progresky

PRŮHLEDNÉ tvrdé FÓLIE - zůstávají ve škole - pracujeme s nimi v učebnicích - některé děti nemají z 1. ročníku - formát A4, A5 - píšeme tužkou a gumujeme

 
 

AKCE V ŘÍJNU:

8.10. - DRAKIÁDA - vlastně vyrobený drak je vždy oceněný
 
 
 
 

 

 
                                                                                                   
 
 
 
 

 

ČESKÝ JAZYK   - POZDRAVY, MLUVENÉ A PSANÉ SLOVO, VĚTA

UČIVO: 
 
UČEBNICE - nechávají si děti v lavici, pokud domácí úkol nemáme
PRACOVNÍ SEŠIT  - str. 7 - dokončení cv.6,7
START DRUHÁKA - zůstává ke kontrole
 
DÚ: 
 
ČÍTANKA - MOJE NEJKRÁSNĚJŠÍ NAROZENINY - Děti z Bullerbynu - str. 14,15
 
 
 
Vysvětlivky k předmětu ČESKÝ JAZYK:
 
MLUVNICE - v rozvrhu každý den - děti si nosí učebnici se skřítkem Kvítkem, pracovní sešit s housenkou Agátou
ČTENÍ A PSANÍ, SLOH - 3 krát týdně - pracovní sešit START DRUHÁKA, PÍSANKA1. DÍL - dostanou během měsíce září, ČÍTANKA
 

PRŮHLEDNÉ FÓLIE - zůstávají ve škole - pracujeme s nimi v učebnicích

 

 

 

 
 
2.6.DNES DÚ Z. ČJ NAP.IŠ V.. PRACOVNÍM SEŠITĚ (PŘÍLOHA 3 )ADRESU SVÉ MAMINKY. 

ANGLICKÝ JAZYK

UČEBNICI A PRACOVNÍ SEŠIT NOSÍ DĚTI DO ŠKOLY POUZE VE STŘEDU, 1 KRÁT TÝDNĚ!!!
 
UČIVO:  LESSON 1 - HELLO ANIMALS
- slovní zásoba - vocabulary, songs, GREETINGS, name of our animals - KIM, FAY, RON, ....
 
DÚ: 
UČEBNICE - str.6 -  pokyny ke stránkám v učebnici i pracovním sešitě jsou v zadní části
PRACOVNÍ SEŠIT - str. 2 - barvy čísel šuplíků odpovídají barvám lístků - doplnit jména a věty, procvičovat názvy a jména zvířat, barvy, čísla - colours, numbers, animals 
MY NAME IS ...

 

MATEMATIKA - OPAKOVÁNÍ UČIVA 1. ROČNÍKU

UČIVO: PŘECHOD PŘES DESÍTKU, sčítání a odčítání v druhé desítce
 
PRACOVNÍ SEŠIT - práce s chybou, oprava chybných příkladů str. 10
 
 
DÚ: naučit nazpaměť příklady na str. 12 v pracovním sešitě - příklady typu 8+3,9+2,7+4!!!
 
PRACOVNÍ SEŠIT - cv.3/ 10
 
 
 
 
 
 
 

 

          

90 : 2 ,.1. M - DÚ s. 8/cv.2 dopočítej dle rozkladu a škrt.ni ve znázornění daný počet.

PRVOUKA

 
UČIVO: ŠKOLA - ROZVRH HODIN, PRAVIDLA CHOVÁNÍ - mezilidské vztahy, špatné a dobré vlastnosti mého kamaráda
PRACOVNÍ SEŠIT - správné a nesprávné chování, samostatná práce
 
 
 
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA, ČSP - PRACOVNÍ ČINNOSTI

TUŠE SI OD DĚTÍ VYBÍRÁM!

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA