2. třída - třídní učitelka: Mgr. Andrea Třetinová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj M Čj Tv  
ÚTERÝ Čj M Hv Prv  
STŘEDA Čj M Čj Tv Prv
ČTVRTEK Čj M Čj Vv
PÁTEK Čj M Aj Čj  
 
 
 
  

JAZYKOVÁ ŠKOLA ALRETE 

Pokud se chcete připojit k videohovoru, klikněte na tento odkaz: 

 https://meet.google.com/urp-rwrr-xyx

27.1. 2021 INFORMATIVNÍ SCHŮZKA - ROZMAHELOVI 

          16.30 

28. 1.    NAROZENINY má TOMÁŠ KLOHNA -Blahopřejeme! 

28. 1. VYSVĚDČENÍ

- vyučování dle rozvrhu ,  rozdáváváme vysvědčení - přineste si slohu
- rozdává se vypis z vysvědčení - necháváte si doma
BLAHOPŘEJI VŠEM DĚTEM ! 
JSEM VELICE PYŠNÁ NA DĚTI, ŽE DODRŽUJÍ VŠEHNA HYGIENICKÁ PRAVIDLA. 
 

NÁKUP V PAPÍRNICTVÍ

- prosím , nakupte dětem aspoň 2 sešity číslo 513, náplně do per, chybějící tempery atd.    Děkuji

 

PÁTEK 26.6. VZÍT DO ŠKOLY VĚTŠÍ  IGELITKU- DĚTI SI ODNESOU KAPSÁŘ A KUFŘÍK DO VV.

Referát o knize

ČESKÝ JAZYK   

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová

SOUHLÁSKY TVRDÉ, MĚKKÉ A OBOJETNÉ 

ÚKOLY PRO ŽÁKY, KTEŘÍ CHYBÍ 
25.1. Písanka str. 9, PS str. 49, diktát 
26.1. Písanka str. 10 + diktát, PS str. 50
 

DOMÁCÍ ÚKOL

25.1. oprava diktátu, PS 50/1 - psací i/í, y/ý

26.1. dokončit list na měkké a tvrdé souhlásky 

 

PROJEKT: PUTOVÁNÍ S MEDVÍDKEM PÚ

- SEZNÁMENÍ - AUTOR, ILUSTRACE, POSTAVY, KNIHY

-  VE DVOJICÍCH - PRÁCE S TEXTEM 

 

REFERÁT O KNIZE

- vylosovaný žák dostane list k vyplnění - prosím o pomoc rodiče ( žáci ví, kde mají hledat dané informace )

- namaluje obrázek 

- v pondělí přinese knihu a přečte vybraný úryvek 

- vyplněný list vystavíme 

V pondělí 1.2. 2021 byl vylosován ADAM HALVA. 

2.6.DNES DÚ Z ČJ NAPIŠ V PRACOVNÍM SEŠITĚ (PŘÍLOHA 3 )ADRESU SVÉ MAMINKY. 

MATEMATIKA  

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová
 

                - slovní úlohy ( o více x o méně )

                - sčítání a odčítání s přechodem přes desítku

                - geometrická tělesa

                - POČÍTÁME DO 100

GEOMETRIE - BOD, ČÁRA, ÚSEČKA

 

Učivo pro žáky, kteří chybí :

25.1. PS str. 9,10, procvič. sešit str. 7,8

26.1. PS str. 11, procv. sešit str. 9

 

Domácí úkol

25.1. PS str. 44/ 16,17,18

 

90 : 2 ,.1. M - DÚ s. 8/cv.2 dopočítej dle rozkladu a škrtni ve znázornění daný počet.

ANGLICKÝ JAZYK

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová

 

FUNDAYS

 

SHOP

22.1. PS str. 14 - číst, přeložit, PS str. 15C) - vybarvit podle diktátu , PS str. 52 g,h,i ( girl, hat,insect )

 

Domácí úkol: skupina : Třetinová

 

 

PRVOUKA

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová
 
RODOKMEN - projekt
 
Rok- měsíc, týden, den
Česká republika 
 
19.1. PS str. 34 , hry a doplňovačky
20.1. PS str. 35,36 ( pouze 1. sloupeček ) ,    hra - HODINY
26.1. PS str. 25,26  ( hudební výchova - hymna ČR )
 
 
 
VOLBY ADMIRÁLA TŘÍDY
 
V naší třídě proběhly volby na admirála naší třídy. Všichni jsme na jedné lodi a jsme všichni kamarádi.
Admirálem naší lodi se stal Sebastián Ostrovský , který bude dbát na klidnou a pohodovou atmosfétu při naší plavbě za vzděláním. Blahopřejeme!
 
 

CELOROČNÍ TÉMA - LETNÍ OLYMPIÁDA - JAPONSKO

 

- budeme probírat témata, která se týkají OLYMPIÁDY ( historie, geografie, symbolika, sporty, vlajkonoš výpravy ... )

- prezentace

- projekty

- skupinové práce

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová

 

- nachystaný kufřík - temperové barvy, štětce, kelímek na vodu, ubrus, zástěra nebo staré tričko, hadřík, nůžky, lepidlo

KUFŘÍK, PROSÍM, PODEPSAT.

- pokud někomu dojde barva, musí si ji dokoupit

 

Na pomůcky do Vv a Pč vybíráme 100 Kč.

Pomůcky jsou nakoupené - vyčerpáno 100 Kč na žáka.

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Andrea Třetiová


- na hřiště : sportovní oblečení, botasky na venkovní povrch ( nechávají v šatně )

- do tělocvičny : sportovní oblečení, boty vhodné do tělocvičny - nechávají ve vaku na tělocvik , který bude viset na chodbě

PROSÍM, VŠE PODEPIŠTE.

Putování s medvídkem Pú

1 | 2 | 3 | 4 >>

Tibor - narozeniny

Lipka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Foto z hodin

TŘÍDNÍ VOLBY

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

1 | 2 | 3 >>

matematický král