"Louka plná dětí"

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Princ Bajaja

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

řída 2.B - třídní učitelka: Mgr. Hana Štěpánová

ROZVRH HODIN

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ Č/P M Vv Tv
ÚTERÝ ČJ M Č/P PRV  
STŘEDA ČJ AJ M Hv Tv
ČTVRTEK ČJ M PRV Č/P  
PÁTEK ČJ M Č/P  

  

    

Milí rodiče, děkuji, že jste se tak ochotně ujali našich pokojových květin. Hana Štěpánová  

 

10.6. - 14.6. 2019 ŠKOLA V PŘÍRODĚ

                www.ceres.cz   RA Veverská Bitýška

                 - jedou třídy 2. A, 2. B a 4.

               - PEDAGOGICKÝ DOZOR :  Mgr. Hana Štěpánová, Mgr. Andrea Třetinová, Mgr. Jana Pavlíčková

               - ZDRAVOTNÍK : Mgr. Andrea Třetinová

               - předběžná cena : 2500 Kč ( ubytování, strava, program, jízdné )

VELIKÁ POCHVALA VŠEM DĚTEM, KTERÉ SKVĚLE SPOLUPRACOVALY A AKTIVNĚ SE ZAPOJOVALY PŘI VŠECH AKTIVITÁCH NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ. ZVLÁDLI JSME TOHO OPRAVDU HODNĚ, MŮŽETE BÝT NA SVÉ DĚTI PRÁVEM HRDÍ :)

 

středa 19.6. ÚKLID A PŘEDÁVÁNÍ UČEBNIC

      PŘINÉST ZBÝVAJÍCÍ UČEBNICE !!!
      PENÍZE ZA FOTKY, ČÁSTKU MAJÍ DĚTI V ŽK.

    -  děti dostanou učebnice do 3. třídy, NEZAPOMENOUT AKTOVKY!!!

      - konec vyučování v 11,40

   

čtvrtek 20.6. ROZLOUČENÍ S 9.TŘÍDOU

      - v rámci školy, zpívá sboreček Motýlci, žádné učení, stačí batůžky se svačinou a pitím

      - konec vyučování v 11,40

 

pátek 21.6. VYSVĚDČENÍ

         - slavnostní předávání ve třídě

         - 9,15 poslední zvonění, rozloučení s deváťáky

             

 

Canisterapie

1 | 2 | 3 >>

Den prevence

1 | 2 | 3 >>

Hasík

1 | 2 | 3 >>

Čarodějnický den

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Čtení a prvouka v parku

TÝDEN: 20.5. - 24.5.2019

ČESKÝ JAZYK    

vyučující: Mgr. Hana Štěpánová

Opakování učiva z 1.třídy - slabiky, slova, věty
Abeceda, pořádek vět, věty jednoduché x souvětí, spojky, věty, pořádek vět, druhy vět, slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná, souznačná, slovo, slabika, hláska, písmeno, dělení slov, rozdělení hlásek, samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky, slabikotvorné R, L, dělení hlásek, psaní Y, Ý po tvdých souhláskách,  I, Í po měkkých souhláskách, různé tvary slov, slova příbuzná, párové souhlásky, psaní slov s DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, slovní druhy-podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, ostatní slovní druhy
 
 
 
DÚ:  DENNĚ ČÍST ZE SVÝCH KNIH!!! 

 

čtenářská dílna

ANGLICKÝ JAZYK    

vyučující: Mgr. Hana Štěpánová

Budeme potřebovat velký linkovaný sešit č. 444

 

Opakování slovní zásoby z 1.třídy - numbers, colours, family, toys, fruit, animals, face, základní seznamovací fráze, colours, numbers, Fundays Cartoon Time, a green apple, a red car, How many...? Stand up, Sit down...., Happy birthday

 

 

 

 

MATEMATIKA

vyučující: Mgr. Hana Štěpánová

Opakování učiva z 1.třídy - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku, slovní úlohy, geometrické tvary a tělesa, rýsování
sčítání a odčítání s přechodem do 100, násobení a dělení 2,3,4, 1,10, 5
 

Geometrie - úsečky, body, přímky, rýsování úseček dané délky, měření úseček,polopřímky

 

DÚ:

PRVOUKA

vyučující: Mgr. Hana Štěpánová


Vzpomínky na prázdniny, Jsem školák, Cesta do školy,  O přestávce, PODZIM- změny v přírodě, živočichové ve volné přírodě, ovoce a zelenina, zemědělské plodiny, pokojové rostliny, Moje rodina, domácí mazlíčci,  Naše vlast ČR, hlavní město Praha, příroda v zimě, zimní sporty, PROJEKT - Zdravé zoubky, člověk - naše tělo, kalendářní rok, nový rok, nemoc a úraz, lékárnička, hygiena a čistota, potraviny a výživa, Lidé a čas - orientace podle hodin, kalendářní rok,  práce a volný čas, příroda na jaře, rostliny, ptáci, hospodářská zvířata, Na louce, květiny, hmyz, Na poli

 

 

      

Projekt domácí zvířata

Prvouka v atriu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová18.9. 2018  Ze zálohy 100 Kč zaplacen - dárek, s kterým budeme pracovat v Pč a Vv ( 55 Kč)

                                                         - pomůcky do Vv a Pč ( 45 Kč )

                    - žáci mají zapsáno v žákovské knížce


Výstava VEČERNÍČKŮ  - zámek Mor. Krumlov

Beseda JAK SE TVOŘÍ KNIHA - výroba leporela - ilustrace i text

DRAKIÁDA - výtvarně zpracujeme dráčky

VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ - tématická práce na celé čtvrtletí . Doufáme, že se vám bude líbit.

VÝSTAVA MORAVSKOKRUMLOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM PANU SPISOVATELI OPATŘILOVI - kapřík MetlíkSOUTĚŽ: MANDALY  - předáme s průvodním dopisem paní výtvarnici Ditě Ořechovské, která maluje mandaly a vystavuje na výstavě.

                                Vybere 3 nejlepší , kteří budou odměněni.


BESEDA S PANÍ ZÁSTUPKYNÍ KVĚTOSLAVOU KOTKOVOU - vystavuje své práce na výstavě


DOPIS OD PANÍ DITY VOŘECHOVSKÉ


Milé
holky a milí kluci z 2. A a 2. B,

dostala jsem od vás nádherné
vymalované mandaly, kterými jste mi udělali velikou radost.

Každá
z mandal je svým způsobem jedinečná a je znát, že každý z vás se
opravdu snažil, aby výsledek byl co nejlepší. I proto ten úkol, co jste mi
dali, abych vybrala tři nejhezčí, byl pro mě opravdu těžký. Sedla jsem si do
cukrárny ke kávě, jak jste mi poradili a snažila se vybrat tři nejhezčí.
Napoprvé se mi to nepodařilo. Naštěstí se mnou byla dcerka Hanička, která také
chodí do druhé třídy. Ta mi pomohla a vybrala tři, které ji zaujaly. Já jsem se
k vašim mandalkám vrátila ještě několikrát a pak jsem vybrala pět
z nich.

Protože
všechny mandalky jsou něčím výjimečné, tak každému z vás posílám dárek.
Omalovánky se sadou pohlednic a podložkou na květiny, která plave ve vodě.
Totéž posílám i vaší báječné paní učitelce.

Dcerka
Hanička posílá nějaké "holčičí věci" Kristýnce Tiché, Markétce Holečkové a
Anežce Dřevojanové, protože si vybrala právě vaše mandalky.


zase posílám speciální rámeček na mandalu Marťovi Reinischovi, Dominiku
Horákovi, Pavlovi Horákovi, Natálce Krškové a Filipovi Divišovi, protože jsem
si vybrala ty vaše mandalky.

Všem
vám moc děkuji a přeju vám, ať se máte co nejlépe a užijte si prázdniny, za
chvíli tu budou!

                                                                           
                                           Dita VořechovskáNaše výtvory