třída 2.B - třídní učitelka: Mgr. Hana Štěpánová

ROZVRH HODIN

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ Č/P M Vv Tv
ÚTERÝ ČJ M Č/P PRV  
STŘEDA ČJ AJ M Hv Tv
ČTVRTEK ČJ M PRV Č/P  
PÁTEK ČJ M Č/P  

   

Třídní schůzky: 22.11.2018, 11.4.2019

Konzultační hodiny: každý 1. čtvrtek v měsíci 13 - 14 hodin

                 

10.6. - 14.6. 2019    ŠKOLA V PŘÍRODĚ

                www.ceres.cz   RA Veverská Bítýška

               - jedou třídy 2. A, 2. B a 4.tř

               - předběžná cena : 2500 Kč ( ubytování, strava, program, jízdné )

              - prosím podepište v žákovské knížce závaznou účast ( pokud dítě nepojede, musí chodit do školy )

        2. záloha bya vybrána a odeslána. Děkujeme ze spolupráci :)

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

               - prosím rodiče, aby dětem zkontrolovali oblečení na TV ( tepláky, mikina )

 

 

31.1. 2019 VYSVĚDČENÍ

        

 


 RECITAČNÍ SOUTĚŽ  čtvrtek 7.3.

   JULIE KNOLLOVÁ z naší třídy získala 1.místo ve II.kategorii v těžké konkurenci mezi druháky a třeťáky. BLAHOPŘEJEME :)

12.3. Beseda se spisovatelem

            - výborný, zábavný a vtipný spisovatel Jan Opatřil , autor knih Kapřík Metlík

www.janopatril.cz

facebook.com   Kapřík Metlík

 

18.3. 2019 DOPRAVNÍ VÝCHOVA

           -akce DDM u nás ve škole

           - cena 25 Kč

22.3. MORAVSKOKRUMLOVŠTÍ VÝTVARNÍCI

        - výstava v galerii Knížecího domu

        - zdarma

        - 3. a 4. vyučovací hodina

25. - 29. 3. 2019 TÝDEN V REGIONECH

            - PROJEKTOVÝ TÝDEN

- informace jsou v úvodu web stránek

 

 

 

Přání panu spisovateli

kapřík Metlík

1 | 2 | 3 >>

Tři pohádky s písničkou

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

cestopisný pořad Havaj

Zimní radovánky v TV

zimní "sporťák"

Byli jsme na TITANICU

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
TÝDEN: 18.3. - 22.3.2019

ČESKÝ JAZYK    

vyučující: Mgr. Hana Štěpánová

Opakování učiva z 1.třídy - slabiky, slova, věty
Abeceda, pořádek vět, věty jednoduché x souvětí, spojky, věty, pořádek vět, druhy vět, slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná, souznačná, slovo, slabika, hláska, písmeno, dělení slov, rozdělení hlásek, samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky, slabikotvorné R, L, dělení hlásek, psaní Y, Ý po tvdých souhláskách,  I, Í po měkkých souhláskách, různé tvary slov, slova příbuzná, párové souhlásky, psaní slov s DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ
 
 
ČJ  str 78-79,  PS str 20-22: slovní druhy - úvod
Čítanka str 88-91, písanka str 14,15
 
 
DÚ: 18.3. naučit se zpaměti báseň SLOVNÍ DRUHY (do pátku 22.3.)
       18.3. písanka str 15 opis básně
      
     

DENNĚ ČÍST ZE SVÝCH KNIH!!! Budeme s nimi pracovat ve čtenářské dílně.

 

DĚTEM CHYBÍ FOLIE. POTŘEBUJÍ 2 MALÉ A 2 VELKÉ. PROSÍM, ZKONTROLUJTE JE A DEJTE DO POŘÁDKU. DĚKUJI

 

5.11. 2018    CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

               - projekt organizují veřejné knihovny

               - vybízí ke společnému čtení rodičů a dětí ( mohou číst i prarodiče nebo sourezenci )

               - dnes děti dostaly Čtenářské deníčky - na první straně jsou pokyny k vyplnění

               - pracujete s deníčky doma po celý školní rok - v červnu bude vyhlášení vítězů

               Přeji vám všem krásné chvíle s knihou.

 

ANGLICKÝ JAZYK    

vyučující: Mgr. Hana Štěpánová

Budeme potřebovat velký linkovaný sešit č. 444

 

Opakování slovní zásoby z 1.třídy - numbers, colours, family, toys, fruit, animals, face, základní seznamovací fráze, colours, numbers, Fundays Cartoon Time, a green apple, a red car

EXCELLENT Starter - str 22, 23 story, How many...?

   - UNIT 5 - numbres 1-10, colours

SONG: Ten green bottles

GAMES

 

DÚ: 6.3. naučit slovíčka z listu (po orange)

   

Ve středu 20.3. počítače AJ hrou, NENOSIT ANGLIČTINU!!!         

MATEMATIKA

vyučující: Mgr. Hana Štěpánová

Opakování učiva z 1.třídy - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku, slovní úlohy, geometrické tvary a tělesa, rýsování
sčítání a odčítání s přechodem do 100
 

Matematika PS str 20 - 22 : násobení a dělení 2

Geometrie - úsečky, body, přímky, rýsování úseček dané délky, měření úseček

soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN - kategorie Cvrček (2. a 3. třídy)

 

DÚ: 19.3. M str 21/ cv 5 do geometrického sešitu

      21.3. M str 22/ cv 4

matematický král

PRVOUKA

vyučující: Mgr. Hana Štěpánová


Vzpomínky na prázdniny, Jsem školák, Cesta do školy,  O přestávce, PODZIM- změny v přírodě, živočichové ve volné přírodě, ovoce a zelenina, zemědělské plodiny, pokojové rostliny, Moje rodina, domácí mazlíčci,  Naše vlast ČR, hlavní město Praha, příroda v zimě, zimní sporty, PROJEKT - Zdravé zoubky, člověk - naše tělo, kalendářní rok, nový rok, nemoc a úraz, lékárnička, hygiena a čistota, potraviny a výživa, Lidé a čas - orientace podle hodin, kalendářní rok,  práce a volný čas

 

PRV str 43, PS str 33 - opakování

 

DÚ: 

      

Prvouka v atriu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová

 

POZOR! NA PÁTEK 15.3. PŘINÉST KOUSEK Z PAPÍROVÉ KRABICE NA RÁMEČEK , VHODNOU FOTOGRAFII A ALOBAL ( 50 cm )


18.9. 2018  Ze zálohy 100 Kč zaplacen - dárek, s kterým budeme pracovat v Pč a Vv ( 55 Kč)

                                                         - pomůcky do Vv a Pč ( 45 Kč )

                    - žáci mají zapsáno v žákovské knížce

 

Výstava VEČERNÍČKŮ  - zámek Mor. Krumlov

Beseda JAK SE TVOŘÍ KNIHA - výroba leporela - ilustrace i text

DRAKIÁDA - výtvarně zpracujeme dráčky

VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ - tématická práce na celé čtvrtletí . Doufáme, že se vám bude líbit.

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA