třída 2.B - třídní učitelka: Mgr. Hana Štěpánová

ROZVRH HODIN

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ Č/P M Vv Tv
ÚTERÝ ČJ M Č/P PRV  
STŘEDA ČJ AJ M Hv Tv
ČTVRTEK ČJ M PRV Č/P  
PÁTEK ČJ M Č/P  

   

Třídní schůzky: 22.11.2018, 11.4.2019

Konzultační hodiny: každý 1. čtvrtek v měsíci 13 - 14 hodin

                 

Zde můžete dát hlas naši fotce ze školy v přírodě:

 https://www.facebook.com/skolyvprirodeceres/photos/a.118221858236585/2130503323675085/?type=3&theater

           

10.6. - 14.6. 2019    ŠKOLA V PŘÍRODĚ

                www.ceres.cz   RA Veverská Bítýška

               - jedou třídy 2. A, 2. B a 4.tř

               - předběžná cena : 2500 Kč ( ubytování, strava, program, jízdné )

              - prosím podepište v žákovské knížce závaznou účast ( pokud dítě nepojede, musí chodit do školy )

  DO 10.11. VYBÍRÁME 1.ZÁLOHU 600Kč. Děkujeme

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

               - prosím rodiče, aby dětem zkontrolovali oblečení na TV ( tepláky, mikina )

 

 5.11. VYHLÁŠENÍ výtvarné soutěže k besedě s Richardem Štěpánkem. 

               Richard osobně přijel a všechny zúčastněné děti odměnil. Ocenil jejich mimořádnou snahu výtvarně zachytit vše, co si z besedy zapamatovali a co na ně zapůsobilo. Obrázky budou putovat s Richrdem na další besedy a přednášky a motivovat ostatní ke správným činům a lepším výkonům. Nejcennější však nejsou  ceny, které děti dostaly, anovéle  přátelství a zážitky :)

 

 

22.11. 2018  TŘÍDNÍ SCHŮZKA

                    

30.11. 2018   VÁNOCE NAŠICH PŘEDKŮ

             - Rozmarýnek Brno (cena bude upřesněna)

 

            

                             

 

TÝDEN: 12.11. - 16.11.2018
 

 

 

Tyflocentrum - den otevřených dveří

Vyhlášení soutěže Richarda Štěpánka

1 | 2 | 3 >>

Halloween

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Beseda s Richardem Štěpánkem

1 | 2 | 3 >>

Učíme se o geometrických tělesech

Stavby z dřívek

beseda se spisovatelem Zdeňkem Železným

Čtenářská dílna

Výstavy na zámku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Foto září

1 | 2 | 3 >>

ČESKÝ JAZYK    

vyučující: Mgr. Hana Štěpánová

Opakování učiva z 1.třídy - slabiky, slova, věty
Abeceda, pořádek vět, věty jednoduché x souvětí, spojky, věty, pořádek vět, druhy vět, slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná, souznačná
 
 
ČJ  str 36-39  PS str 23,30-33 - slovo, slabika, hláska, písmeno
Čítanka str 31-37,  písanka str 22, 23
 
DÚ: 12.11. ČJ str 36/ cv 4 do sešitu, písanka str 22 označené řádky, čítanka str 37 číst báseň LIstopad
       15.11. oprava diktátu, podpis
.

 

DENNĚ ČÍST ZE SVÝCH KNIH!!! Budeme s nimi pracovat ve čtenářské dílně.

VE ČTVRTEK 15.11. PŘINÉST SVÉ KNIHY NA ČTENÁŘSKOU DÍLNU.

 

5.11. 2018    CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

               - projekt organizují veřejné knihovny

               - vybízí ke společnému čtení rodičů a dětí ( mohou číst i prarodiče nebo sourezenci )

               - dnes děti dostaly Čtenářské deníčky - na první straně jsou pokyny k vyplnění

               - pracujete s deníčky doma po celý školní rok - v červnu bude vyhlášení vítězů

               Přeji vám všem krásné chvíle s knihou.

 

O veliké řepě

ANGLICKÝ JAZYK    

vyučující: Mgr. Hana Štěpánová

Budeme potřebovat velký linkovaný sešit č. 444

 

Opakování slovní zásoby z 1.třídy - numbers, colours, family, toys, fruit, animals, face, základní seznamovací fráze, colours, numbers, Fundays Cartoon Time

EXCELLENT Starter - str 10 - story, chant, slovíčka

 

DÚ: 14.11. trénovat abecedu z listu

             

MATEMATIKA

vyučující: Mgr. Hana Štěpánová

Opakování učiva z 1.třídy - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku, slovní úlohy, geometrické tvary a tělesa, rýsování
 

Matematika PS 5 str 12- 15  sšítání a odčítání desítek do 100 (např. 50+20, 40+10)

 

DÚ: 14.11. M str 12/ cv 5

PRVOUKA

vyučující: Mgr. Hana Štěpánová


Vzpomínky na prázdniny, Jsem školák, Cesta do školy,  O přestávce, PODZIM- změny v přírodě, živočichové ve volné přírodě, ovoce a zelenina, zemědělské plodiny, pokojové rostliny

 

Moje rodina - PRV str 18,19,  PS str 15,16

          

DÚ: 15.11. PS str 16/ cv 7

Poznáváme ovoce a zeleninu všemi smysly

1 | 2 | 3 >>

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová

18.9. 2018   Prosím přinést do kufříku fixy.       Děkuji


18.9. 2018  Ze zálohy 100 Kč zaplacen - dárek, s kterým budeme pracovat v Pč a Vv ( 55 Kč)

                                                         - pomůcky do Vv a Pč ( 45 Kč )

                    - žáci mají zapsáno v žákovské knížce


Výstava VEČERNÍČKŮ  - zámek Mor. Krumlov


Beseda JAK SE TVOŘÍ KNIHA - výroba leporela - ilustrace i text

DRAKIÁDA - výtvarně zpracujeme dráčky


HUDEBNÍ VÝCHOVA

10.10. DÚ -  U 8/ 3 řádky - naučit se vytleskat a použít rytmické slabiky ( osminová nota - TY, čtvrťová nota - TÁ )

                   Z důvodu besedy se zkoušení odkládá na středu 24.10.  Hezky trénujte !