třída 2.B - třídní učitelka: Mgr. Hana Štěpánová

ROZVRH HODIN

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ Č/P M Vv Tv
ÚTERÝ ČJ M Č/P PRV  
STŘEDA ČJ AJ M Hv Tv
ČTVRTEK ČJ M PRV Č/P  
PÁTEK ČJ M Č/P  

   

Třídní schůzky: 22.11.2018, 11.4.2019

Konzultační hodiny: každý 1. čtvrtek v měsíci 13 - 14 hodin

                 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

               - prosím rodiče, aby dětem zkontrolovali oblečení na TV dovnitř i ven ( tepláky, mikina ) 

 

 

2.5. - 17.5. SBĚR PAPÍRU (informace dostanou děti v ŽK v pondělí)

Sběr papíru byl ukončen. Děkuji všem, kteří přispěli :)

 

pátek 10.5. HASÍK

     - výukový program profesionálních hasičů

     - 2 krát přijdou k nám do školy

     -  1 krát návštěva přímo na hasičské stanici

 

středa 22.5. CANISTERAPIE

  DĚTI DOSTALY DNES 14.5. LÍSTEK NA PODEPSÁNÍ. Prosím, vyplňte a pošlete zpět do školy. Děkuji

             - 2. hodinu - ukázky s vycvičeným pejskem

             - cena10 Kč (placeno ze zálohy)

28.5. PRINC BAJAJA    - Náměšť nad Oslavou

           - didaktická pohádka

           - živá zvířata, ukázky starých řemesel , repliky věcí, které používali naši předkové v době Karla IV.

           - v druhé části programu si vyzkouší umlít obilí, rozlámat a vyčesat len, upříst nitku,vykřesat jiskru, vyprat prádlo, zkusit si přilby a zbraně

          - výstava draků Ivany Pěnkanové

          - cena : 120 Kč

          - autobus odjíždí v 8.00 od školy ( cena bude upřesněna )

          - příjezd v 13.00, pak oběd a ŠD

29.5.  LOUKA PLNÁ DĚTÍ

          - sportovní akce ve Znojmě na koupališti

          - vše zdarma

          - sportovní oblečení a obuv, batoh, svačina, pití a čip na oběd

          - kapesné ( je tam bufet)

31.5. DEN DĚTÍ v naší škole

           - ve spolupráci se školní družinou

 

10.6. - 14.6. 2019 ŠKOLA V PŘÍRODĚ

                www.ceres.cz   RA Veverská Bitýška

               - jedou třídy 2. A, 2. B a 4.tř

               - předběžná cena : 2500 Kč ( ubytování, strava, program, jízdné )

              - pokud dítě nepojede, musí chodit do školy

        2. záloha bya vybrána a odeslána. Děkujeme ze spolupráci :)

             

25.6. AKADEMIE

28.6. VYSVĚDČENÍ

Den prevence

1 | 2 | 3 >>

Sportování s lavičkami

Hasík

1 | 2 | 3 >>

Danek a Natálka slaví narozeniny

Čarodějnický den

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Čtení a prvouka v parku

Týden v českých regionech-vyhlášení

Šumava

1 | 2 | 3 | 4 >>

Praha

1 | 2 | 3 | 4 >>

Slovácko

1 | 2 | 3 | 4 >>

Vysočina

Valašsko

TÝDEN: 20.5. - 24.5.2019

ČESKÝ JAZYK    

vyučující: Mgr. Hana Štěpánová

Opakování učiva z 1.třídy - slabiky, slova, věty
Abeceda, pořádek vět, věty jednoduché x souvětí, spojky, věty, pořádek vět, druhy vět, slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná, souznačná, slovo, slabika, hláska, písmeno, dělení slov, rozdělení hlásek, samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky, slabikotvorné R, L, dělení hlásek, psaní Y, Ý po tvdých souhláskách,  I, Í po měkkých souhláskách, různé tvary slov, slova příbuzná, párové souhlásky, psaní slov s DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, slovní druhy-podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, ostatní slovní druhy
 
 
ČJ  str 90,  PS str 36-38: psaní velkých písmen - vlastní a místní jména
Čítanka str , písanka str 29
 
 
DÚ: 
       14.5.  trénovat básničku HASÍK
 
 

DENNĚ ČÍST ZE SVÝCH KNIH!!! Budeme s nimi pracovat ve čtenářské dílně.

 

DĚTEM CHYBÍ FOLIE. POTŘEBUJÍ 2 MALÉ A 2 VELKÉ. PROSÍM, ZKONTROLUJTE JE A DEJTE DO POŘÁDKU. DĚKUJI

 

5.11. 2018    CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

               - projekt organizují veřejné knihovny

               - vybízí ke společnému čtení rodičů a dětí ( mohou číst i prarodiče nebo sourezenci )

               - dnes děti dostaly Čtenářské deníčky - na první straně jsou pokyny k vyplnění

               - pracujete s deníčky doma po celý školní rok - v červnu bude vyhlášení vítězů

               Přeji vám všem krásné chvíle s knihou.

 

čtenářská dílna

ANGLICKÝ JAZYK    

vyučující: Mgr. Hana Štěpánová

Budeme potřebovat velký linkovaný sešit č. 444

 

Opakování slovní zásoby z 1.třídy - numbers, colours, family, toys, fruit, animals, face, základní seznamovací fráze, colours, numbers, Fundays Cartoon Time, a green apple, a red car, How many...? Stand up, Sit down...., Happy birthday

 

EXCELLENT Starter - str 32, 33 - What's your name? How are you? story

   - UNIT 8

 

DÚ: 7.5. opakovat slovíčka z listu

 

 

MATEMATIKA

vyučující: Mgr. Hana Štěpánová

Opakování učiva z 1.třídy - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku, slovní úlohy, geometrické tvary a tělesa, rýsování
sčítání a odčítání s přechodem do 100, násobení a dělení 2,3,4, 1,10
 

Matematika PS str 3,4, sloupečky na folii: násobilka 5

Geometrie - úsečky, body, přímky, rýsování úseček dané délky, měření úseček,polopřímky

 

DÚ:

PRVOUKA

vyučující: Mgr. Hana Štěpánová


Vzpomínky na prázdniny, Jsem školák, Cesta do školy,  O přestávce, PODZIM- změny v přírodě, živočichové ve volné přírodě, ovoce a zelenina, zemědělské plodiny, pokojové rostliny, Moje rodina, domácí mazlíčci,  Naše vlast ČR, hlavní město Praha, příroda v zimě, zimní sporty, PROJEKT - Zdravé zoubky, člověk - naše tělo, kalendářní rok, nový rok, nemoc a úraz, lékárnička, hygiena a čistota, potraviny a výživa, Lidé a čas - orientace podle hodin, kalendářní rok,  práce a volný čas, příroda na jaře, rostliny, ptáci, hospodářská zvířata, Na louce, květiny, hmyz, Na poli

 

PRV str 54 ,  PS str  - opakování

Vycházky do přírody, lisujeme rostliny

 

DÚ:

      

Projekt domácí zvířata

Prvouka v atriu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová18.9. 2018  Ze zálohy 100 Kč zaplacen - dárek, s kterým budeme pracovat v Pč a Vv ( 55 Kč)

                                                         - pomůcky do Vv a Pč ( 45 Kč )

                    - žáci mají zapsáno v žákovské knížce


Výstava VEČERNÍČKŮ  - zámek Mor. Krumlov

Beseda JAK SE TVOŘÍ KNIHA - výroba leporela - ilustrace i text

DRAKIÁDA - výtvarně zpracujeme dráčky

VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ - tématická práce na celé čtvrtletí . Doufáme, že se vám bude líbit.

VÝSTAVA MORAVSKOKRUMLOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM PANU SPISOVATELI OPATŘILOVI - kapřík MetlíkSOUTĚŽ: MANDALY  - předáme s průvodním dopisem paní výtvarnici Ditě Ořechovské, která maluje mandaly a vystavuje na výstavě.

                                Vybere 3 nejlepší , kteří budou odměněni.


BESEDA S PANÍ ZÁSTUPKYNÍ KVĚTOSLAVOU KOTKOVOU - vystavuje své práce na výstavě


Naše výtvory