třída 2.B - třídní učitelka: Mgr. Hana Štěpánová

ROZVRH HODIN

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ Č/P M Vv Tv
ÚTERÝ ČJ M Č/P PRV  
STŘEDA ČJ AJ M Hv Tv
ČTVRTEK ČJ M PRV Č/P  
PÁTEK ČJ M Č/P  

   

Třídní schůzky: 22.11.2018, 11.4.2019

Konzultační hodiny: každý 1. čtvrtek v měsíci 13 - 14 hodin

                 

10.6. - 14.6. 2019    ŠKOLA V PŘÍRODĚ

                www.ceres.cz   RA Veverská Bítýška

               - jedou třídy 2. A, 2. B a 4.tř

               - předběžná cena : 2500 Kč ( ubytování, strava, program, jízdné )

              - prosím podepište v žákovské knížce závaznou účast ( pokud dítě nepojede, musí chodit do školy )

DO STŘEDY 23.1. VYBÍRÁME 2.ZÁLOHU 600 KČ. Děkujeme ze spolupráci

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

               - prosím rodiče, aby dětem zkontrolovali oblečení na TV ( tepláky, mikina )

 

       

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

       - byl stanoven na 150 Kč

      - vybíráme do 30. ledna

 

31.1. 2019 VYSVĚDČENÍ

         - prosím, přineste složku na vysvědčení

         - žáci dostanou výpis z vysvědčení - nevrací do školy

1.2. 2019 POLOLETNÍ PRÁZDNINY

          - UŽIJTE SI VOLNA

 

Milí rodiče, 

pokud si chcete uložit fotky z naší fotogalerie, udělejte tak do 30.1.2019, poté budou odstraněny (aby bylo místo pro nové fotky). Děkuji za spolupráci :)

                                       

Byli jsme na TITANICU

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Řádíme na sněhu

1 | 2 | 3 >>

Vánoční zvyky

TV 2.A, 2.B

Zdravé zoubky

1 | 2 | 3 >>

Mikuláš ve 2.B

1 | 2 | 3 >>

Lipka - Vánoce

1 | 2 | 3 >>

Tyflocentrum - den otevřených dveří

Vyhlášení soutěže Richarda Štěpánka

1 | 2 | 3 >>

Halloween

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Beseda s Richardem Štěpánkem

1 | 2 | 3 >>

Učíme se o geometrických tělesech

Stavby z dřívek

beseda se spisovatelem Zdeňkem Železným

Čtenářská dílna

Výstavy na zámku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Foto září

1 | 2 | 3 >>
TÝDEN: 14.1. - 18.1.2019

ČESKÝ JAZYK    

vyučující: Mgr. Hana Štěpánová

Opakování učiva z 1.třídy - slabiky, slova, věty
Abeceda, pořádek vět, věty jednoduché x souvětí, spojky, věty, pořádek vět, druhy vět, slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná, souznačná, slovo, slabika, hláska, písmeno, dělení slov, rozdělení hlásek, samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky, slabikotvorné R, L, dělení hlásek
 
 
ČJ  str 57 - 59,  PS str 47 - psaní Y, Ý po tvdých souhláskách  I, Í
Čítanka str 65-68,  písanka str 32-35
Společná četba: "O letadélku Káněti" nosit knížku do hodin čtení
 
 
DÚ: 14.1. písanka str 33/ 5 řádků, číst O letadélku Káněti str 55, 56
       16.1. ČJ str 58/ cv 5 do sešitu
      
     

DENNĚ ČÍST ZE SVÝCH KNIH!!! Budeme s nimi pracovat ve čtenářské dílně.

 

5.11. 2018    CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

               - projekt organizují veřejné knihovny

               - vybízí ke společnému čtení rodičů a dětí ( mohou číst i prarodiče nebo sourezenci )

               - dnes děti dostaly Čtenářské deníčky - na první straně jsou pokyny k vyplnění

               - pracujete s deníčky doma po celý školní rok - v červnu bude vyhlášení vítězů

               Přeji vám všem krásné chvíle s knihou.

 

O veliké řepě

ANGLICKÝ JAZYK    

vyučující: Mgr. Hana Štěpánová

Budeme potřebovat velký linkovaný sešit č. 444

 

Opakování slovní zásoby z 1.třídy - numbers, colours, family, toys, fruit, animals, face, základní seznamovací fráze, colours, numbers, Fundays Cartoon Time, a green apple, a red car

EXCELLENT Starter - str 14,15 - story, chant, slovíčka, nubres 1- 10

 

DÚ: 23.1. test UNIT 3, 4

             

MATEMATIKA

vyučující: Mgr. Hana Štěpánová

Opakování učiva z 1.třídy - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku, slovní úlohy, geometrické tvary a tělesa, rýsování
 

Matematika PS 6 str 1-3 - sčítání a odčítání desítek a jednotek do 100 (např. 56+2, 48 -5, 34+30, 72-40)

Geometrie - úsečka, body

 

DÚ: 14.1. M str 2/ cv 6 dokončit

       Děti, které nemají hotové sloupce na folii, počítají denně jeden sloupec (mají označeno)

       17.1. M str 3/ cv 4, 5, 7 dokončit

 

matematický král a královna

PRVOUKA

vyučující: Mgr. Hana Štěpánová


Vzpomínky na prázdniny, Jsem školák, Cesta do školy,  O přestávce, PODZIM- změny v přírodě, živočichové ve volné přírodě, ovoce a zelenina, zemědělské plodiny, pokojové rostliny, Moje rodina, domácí mazlíčci,  Naše vlast ČR, hlavní město Praha, příroda v zimě, zimní sporty, PROJEKT - Zdravé zoubky, člověk - naše tělo

 

PRV str 36-39, PS str 29 - ,kalendářní rok, nový rok, zimní radovánky (vycházka)

    

      

DÚ:

 

      

Poznáváme ovoce a zeleninu všemi smysly

1 | 2 | 3 >>

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová

 

10.1. Prosím, přineste na pondělí 14.1. letáky z obchodů - potraviny, budeme dělat koláž

        Prosím, přineste na pátek 18.1. papírový tácek      Děkuji


18.9. 2018  Ze zálohy 100 Kč zaplacen - dárek, s kterým budeme pracovat v Pč a Vv ( 55 Kč)

                                                         - pomůcky do Vv a Pč ( 45 Kč )

                    - žáci mají zapsáno v žákovské knížce

 

Výstava VEČERNÍČKŮ  - zámek Mor. Krumlov

Beseda JAK SE TVOŘÍ KNIHA - výroba leporela - ilustrace i text

DRAKIÁDA - výtvarně zpracujeme dráčky

VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ - tématická práce na celé čtvrtletí . Doufáme, že se vám bude líbit.

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA