1. třída - třídní učitelka: Mgr. Andrea Třetinová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ   M Tv   ČJ  
ÚTERÝ ČJ   M  ČJ PRV   
STŘEDA ČJ   A Tv  ČJ  Hv 
ČTVRTEK ČJ   PRV  ČJ/Pč  
PÁTEK ČJ   Vv ČJ/Pč   

 

 

  - všechny pracovní sešity i samolepky necháváme ve škole, budeme je potřebovat ve 2. třídě

- v září přineste kapsáře ( zvýrazňovače, linerky, pravítko, počítadlo )

    kufříky ( vše doplněné )

 

Ve druhé třídě budeme pokračovat ve 3. dílech pracovních sešitů. Dobereme učivo 1. třídy, pak teprve budeme objednávát do 2. třídy.

 

30.6. VYSVĚDČENÍ

 BLAHOPŘEJI KE KRÁSNÉMU VYSVĚDČENÍ 

DĚKUJI RODIČŮM. JSTE NEJLEPŠÍ. 
 

PŘEJI KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

VYSVĚDČENÍ

GEOMETRIE A NAROZENINY

DISKOTÉKA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

čapí hnízda

VYCHÁZKA

1 | 2 | 3 | 4 >>

Den dětí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

středa a svačina v atriu

1 | 2 | 3 >>

Zase ve škole - HURÁ

1 | 2 | 3 >>

VYSVĚDČENÍ

Prvňáčci v novinách

 ČESKÝ JAZYK:

Vyučující: Mgr. Andrea Třetinová
 
SLABIKÁŘ - čtení slabik a slov, stavba věty
Slabiky DĚ,TĚ,NĚ
Slova cizího původu

 INFORMACE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ JSOU DOMA


22.6. Slabikář str. 72, PS str. 30, Písanka str. 27

23.6. HUDEBNÍ VÝCHOVA - hudební nástroje hravě - interaktivní tabule, karty a obrázky, rébusy

24.6. Slabikář str. 73 - označit dě - zeleně, tě - oranžově a ně - žlutě

         PS str. 31 - označit dě,tě ,ně jako ve Slabikáři

         Písanka str. 28

25.6. TS str. 42 -označit dě,tě,ně jako ve Slabikáři - použijte dané barvy

26.6. Slabikář str. 74, PS str. 32, Písanka str. 29

_______________________________________________________________________________


Sledujte pořad UčíTelka 
 
Prosím, čtěte si společně oblíbené knihy nebo časopisy - čas rodičů s dětmi je k nezaplacení . Děti se od vás naučí , jak správně číst a soustředí se na děj. 
 
 

ROZDÍL b x d

ANGLICKÝ JAZYK:

Vyučující: Mgr. Andrea Třetinová
 
 

ANIMALS, NUMBERS ,COLOURS, FAMILY , TOYS, FACE

 
 18.6. PS str. 38-41 - opakování numbers, colours, toys and face


   Interaktivní hry a cvičení

 

VELKÁ POCHVALA DĚTEM, JSOU VELICE ŠIKOVNÉ. Používáme angličtinu i v ostatních předmětech. 

 

PRACOVNÍ SEŠIT JE VE ŠKOLE.

 

Angličtinu si můžete procvičovat na zábavných úkolech a hrách na stránkách https://learnenglishkids.britishcouncil.org/   

- přidávám další typ   https://www.learningchocolate.com/

________________________________________________________________________________________________________--

 Najděte si na doporučených stránkách sekci Body - tělo a zkoušejte jednotlivé části těla. Jsou zde i různá cvičení a píseň Head and shoulders, knees and toes....

LISTEN AND SING!

_________________________________________________________________________________________________

29.5. PS str. 36 - popis obrázku česky i anglicky

          - části obličeje vyzkoušejte na www. learningchocolate.com 

         PS str. 73 - vystřihnout  a vybarvit pohádkového hrocha podle pokynů

ears - purple

eyes - blue

teeth - yellow

nose - green

mouth - red

head - grey

- přehnout modrou čáru


4.6. PS str. 37 - vybarvi 2 stejné hrochy ( dvojčata ) stejnou barvou - vše říkej anglicky

 

 MATEMATIKA:

Vyučující: Mgr. Andrea Třetinová

 

POROVNÁVÁNÍ ČÍSEL , SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ V OBORU 0 -19, OBOR ČÍSEL 11 - 19

Rovinné útvary

SLOVNÍ ÚLOHY 

ČÍSLO 20

AHOJ, KAMARÁDI, MÁME VÁS RÁDI. Posouváme se dál na číselné ose, překročíme desítku a nastupují čísla 11-19. 

 

Úkoly pro žáky, kteří nechodí do školy

22.6. fólie sl. 58, PS str. 55, Početníček str. 26


23.6. PÍSEMNÁ PRÁCE PS str. 56 ( nechte děti dělat samostatně, pouze společně přečtěte zadání )Nezapomeňte na trénování sloupečků. ( KDO TRÉNUJE, TEN UMÍ ! )


MATEMATICE POUŽÍVÁME METODU ABAKU - děti jsou velice šikovné, mají pochvalu

Dostali jsme výhru z Městského úřadu - výuková sada pro metodu ABAKU . Děkujeme . Hned nás ta matematika bude více bavit.

 

 

 

29.11. DÚ M. s. 50, psaní              2 řádky číslice 7, 

SLOUPEČKY

Předání sady na metodu ABAKU

matematický král

 PRVOUKA

Vyučující: Mgr. Andrea Třetinová


JARO - PROMĚNY V PŘÍRODĚ 

BYLINY, KEŘE, STROMY

STAVBA ROSTLIN

ZVÍŘATA, POTRAVNÍ ŘETĚZ
17.6. PS str. 56,57 ( samolepky )


DOMEČKY

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

POZDRAVY 20.4. 2020

1 | 2 | 3 >>

POZDRAVY Z DNEŠNÍHO DNE 8.4.

1 | 2 | 3 >>

VAŠE ÚKOLY A HRY

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

AHOJ, KAMARÁDI!

1 | 2 | 3 | 4 >>

POZDRAV

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Abaku, mapy a výherci hry v Tv

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>