1.A - třídní učitelka: Mgr. Andrea Třetinová

ROZVRH HODIN

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ Č/P PRV Tv  
ÚTERÝ Č/P M Hv ČJ  
STŘEDA Č/P M A  
ČTVRTEK ČJ M PRV Č/P ČJ
PÁTEK ČJ M Vv Tv  

 

2. - 4. května 2018   ŠKOLA V PŘÍRODĚ

                 POCHVALA PRO VŠECHNY DĚTI. BYLY PROSTĚ ÚŽASNÉ!

18.5. Vracím potvrzení od lékaře - platí celý rok a můžete  potvrzení použít na akce a tábory během prázdnin.

SBĚR PAPÍRU

- celý květen, informace v Deníčku

25.5. 2018  ATLETICKÝ DEN

               - sportovní oblečení a obuv, batůžek  - svačinu, pití, kapesníky, čip, pokrývku hlavy

          POZOR!

Je nepříznivá předpověď počasí . Nechali jsme ve škole Slabikář. Vemte zítra M a pouzdro. Kdyby přišel déšť, tak bude probíhat vyučování podle rozvrhu.

Do konce května, prosím, vrátit půjčené knihy. Děkuji

30.5. 2018 "Louka plná dětí" 

             Znojmo - koupaliště

           - akce i autobus je zdarma

            - ukázky sportů  ( sportovní oblečení a boty )

            - s sebou batoh, svačina, pití, čip, kapesné

      

1.6. 2018  DEN DĚTÍ S DRUŽINOU

              - sportovní oblečení a obuv, batůžek - svačina, pití, čip a kabela na výhry

 7.6. DOŠKOVÁ CHALOUPKA

            - ŘEMESLA - výukový program v Petrovicích

            - žáci si vezmou batoh, svačinu, pití, čip

            - cena 50 Kč ( plaťte podle zbytku ze zálohy) + peníze na autobus ( zjistím cenu - asi 20Kč )

            - učení na 2 hodiny necháme ve škole a na 10.15 se dopravíme autobusem do Petrovic

            - návrat dle rozvrhu na oběd

12.6. 2018 PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

             - na MěÚ v obřadní síni proběhne pasování panem starostou - " králem " v 8.30

            -  slavnostní oblečení

            -  rodiče jsou srdečně zváni

             - po přečtení slibu čtenáře dostanou děti knihy jako dar ( věnuje Městská knihovna v rámci projektu )

 

13.6. 2018 FOTOGRAFOVÁNÍ

          - fotografování tříd a celé školy

          - prosím slavnostní oblečení     Děkuji

14.6. 2018 NÁRODNÍ PARK PODYJÍ

            - celodenní výlet, vycházíme z Čížova na Hardeggskou vyhlídku

            - sportovní oblečení a vhodnou obuv

            - batůžek - svačina, pití, kapesníky, igel. sáček, čip

            - cena autobusu  ( zjistíme )

 

26.6. AKADEMIE

          - vystoupení celé školy

          - rodiče i prarodiče jsou srdečně zváni

 

DEN SE ZETÍKEM

- každý den ( kromě pátku ) vylosujeme,  ke komu půjde Zetík na návštěvu

- seznamte Zetíka se členy vaší domácnosti

- ukažte mu svůj byt či dům, zahrádku, pokojíček...

- někteří chtějí vzít Zetíka do zájmových kroužků, na vycházku, do restaurace...

- můžet fotit a fotky poslat na mail p. učitelky andrea.tretinova@centrum.cz

ČESKÝ JAZYK    

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová

INFORMACE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ CHYBÍ :

23.5. Slabikář str. 105

Domácí úkoly:

23.5. Slabikář str. 104 - číst nahlas

24.5. Písanka - str. 27 na pondělí 28.5.RAZÍTKOVÁ SOUTĚŽ

- celoroční projekt

- plníme testy - za správná řešení razítko

- vítěz získá diplom a knihu

 

HODNĚ ŠTĚSTÍ!!!

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Hana Štěpánová
 
Seznámení s učebnicí ZIG-ZAG ISLAND, úvod do AJ, animals, numbers one, two, three, four, five, colours - red, yellow, blue, pink, green, orange, purple, otázky a odpovědi: Is it a book? Is it green?, school (teacher, classroom, pencil, book..), arms up/ down, touch your..., Mickey's family - mum, dad, sister, brother, baby,
Who is wearing...? Who has got...?, Lindy's toys - doll, ball, teddy, monster, car, numbers 6, 7, 8, 9, 10, Where's the red car?..., project FACE
                
SONG: Hello, I'm Harry hippo, 1 2 3 4 5, Rainbow, Three little parrots, I'm Father Christmas, Five little mokeys, Lindy Lion tidy up, If you're happy, Head and shoulders
 
AJ str 42, 43 : face, SONG: I look in the mirror

DÚ:

 

MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Andrea Třetinová

 

SČÍTÁNÍ S PŘECHODEM DESÍTKY, SLOVNÍ ÚLOHY
ODČÍTÁNÍ S PŘECHODEM DESÍTKY

INFORMACE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ CHYBÍ:

23.5. PS str. 32,33


DOMÁCÍ ÚKOLY


24.5. PS str. 35/ 2,3,4


MALÁ FÓLIE SE SLOUPEČKY

- NOSTE KAŽDÝ DEN DO ŠKOLY

- TRÉNUJTE KAŽDÝ DEN ( kterýkoliv sloupeček, záleží na vás )   

 

 PAMATUJTE: " Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. "                                                                                             

                    " Kdo trénuje, vyhrává ."


HRA: MATEMATICKÝ KRÁL - nejlepší počtáři jsou na fotografii


PRVOUKA

24.5. Připravit na pondělí 28.5. OPAKOVÁNÍ str. 62 ( prosím nevyplňovat )

28.5. Připravit na čtvrtek 31. 5. OPAKOVÁNÍ str. 63 ( prosím nevyplňovat )