1. A třída - třídní učitelka: Mgr. Hana Müllerová,
asistent pedagoga: Martina Bartošová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M TV PRV  
ÚTERÝ ČJ M ČT/PS HV  
STŘEDA ČJ ČT/PS TV A  
ČTVRTEK ČJ M ČT/PS VV
PÁTEK ČJ M PRV ČT/PS  

Všechny předměty vyučuje v 1.A Mgr. Hana Müllerová.

Milí rodiče a prarodiče,

děkuji Vám, že jste všichni projevili zájem o on-line výuku na Google meet. Uvidíme se tedy vždy na 45minut a nějakému předmětu budeme věnovat větší čast výuky a pak vždy vysvětlujeme, jak pracovat v dalších předmětech. Ti, kteří nemají možnost se připojit, tak pracují podle pokynů na našich stránkách v 1.A, kde každý den učivo a probíranou látku aktualizuji. Děkuji.

 

ONLINE VÝUKA - 22.10.

DĚTI SI PŘIPRAVÍ: , ŽIVOU ABECEDU A ZAJEČICI, MATEMATIKU, ANGLIČTINU, PAPÍROVÉ ČÍSLICE A ZNAMÉNKA NA SČÍTÁNÍ, POUZDRO

1. skupina: BLAHOVÁ, BĚHŮNKOVÁ, FRANZOVÁ, MALIŇÁK, POLÁŠKOVÁ, MÍZNER, ŠEDRLA   9.45-10.30

https://meet.google.com/niv-ytaf-yjq?hs=122&authuser=0

2. skupina:  KONRADOVÁ, PROCHÁZKA, ŘIČKA, SKOPALÍKOVÁ, URBÁNEK,  SMOLÍK, BUCHER  8.30-9.15

 
https://meet.google.com/qxu-xpgj-gvp?hs=122&authuser=0
 

Děti by měly pracovat dennodenně jako ve škole, abychom nic nezameškali. Přeji hodně sil, trpělivosti s Vašimi zlatíčky a obracejte se na mě s veškerými dotazy.

 Děkuji za spolupráci! H.M.:-)

 
 

OD 14.10. DĚTI VZHLEDEM K NAŘÍZENÍM VLÁDY ZŮSTÁVAJÍ DOMA. DOMLOUVAT SE BUDEME SPOLEČNĚ NA WEBU A BAKALÁŘÍCH. 

26.10.-27.10. pokračují tzv. " covidové prázdniny", které pokračují státním svátkem a podzimními prázdninami. Zatím je pravděpodobné, že se vrátíme do naší školy 2.11. v pondělí.

DĚKUJI. H.M.

 

 

 

Výsledek obrázku pro postavičky z večerníčků obrázky | Obrázky, Pohádky,  Dětství

 

 


 

 

PRACOVNÍ LISTY, KTERÉ DĚTI DOSTALY  13.10. VE ŠKOLE - 2 PRACOVNÍ LISTY DO ČESKÉHO JAZYKA, 2 PRACOVNÍ LISTY DO MATEMATIKY A 1 PRACOVNÍ LIST DO PRVOUKY, MŮŽETE PŘEDAT PANÍ ASISTENTCE VE STŘEDU 21.10. KE KONTROLE. 

 

NA VRÁTNICI U PANÍ ASISTENTKY BUDETE MÍT NACHYSTANOU 21.10. VE STŘEDU FÓLII S PRACOVNÍMI LISTY K PROCVIČOVÁNÍ NA PRODLOUŽENÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINY A NELINKOVANÝ MODRÝ VELKÝ SEŠIT, DO KTERÉHO SI DĚTI NALEPÍ SYSLA SVÁTĚ, ŘIDIČE OTU.

 

ČESKÝ JAZYK: 19.10.

- pohádka  JAK SYSEL SVÁŤA CVIČIL HADY - četli jsme na online výuce - nalepit do modrého sešitu
- zkuste zasyšet jako HADI: ssssssssss
 
 
ŽIVÁ ABECEDA - str. 30 - slunečnice, žebříky i slabiky čteme hlasitě - plníme úkoly podle zadání
 
MPP - ZAJEČICE- str. 30,31
- děti znají básničku na uvolnění ruky před psaním: " Ťuká, ťuká,...."
- nácvik horního zátrhu - příprava na písmenko psací malé m
 

20.10.

ŽIVÁ ABECEDA -str.  31 - moudrá sova- hlasité čtení slabik, hvězdička - pomocí obloučků čtete slova, otazník- barevně označíte v bludišti cestičku pejskovi, který patří Mílovi, za odměnu namalovat kostičku
 
- vysvětlení dlouhých a krátkých slabik - báseň POSVÍCENÍ - krátká slabika =tlesk, dlouhá slabika = obě ruce jdou od sebe
 
Máme maso na míse,
kdo si sedne - nají se.
Maso jíme, to se máme!
To si dneska pochutnáme.
 

POMŮCKY K HLASITÉMU NÁCVIKU ČTENÍ:       https://www.youtube.com/watch?v=fSYJzIUeg8o, https://www.youtube.com/watch?v=uKGX_uN2u2o,https://www.youtube.com/watch?v=k5n_ul2_feo

 
MPP - str. 32,33 - dolní zátrh - jamka

21.10.

ŽIVÁ ABECEDA - str. 32 - vyvození nové hlásky O,o, pohádka Jak se kola začala vytahovat - řidič OTO - nalepit do modrého sešitu
- pracujeme dle pokynů v učebnici
 
MPP - str. 34,35 - děti nejdříve trénují na straně 34 - několikrát obtahovat, zkoušet si tvar zafixovat
- str. 35 - pouze jedním tahem a snažit se správně u psaní sedět, dbát na správný sklon písma
 
-nová říkanka na uvolňování ruky - ouška - zvedneme ukazovák a malík, palec, prsteníček a prostředníček - čumáček kočičky
 
Kočička mňouká, kolem se kouká,
na nás se dívá, ouškama kývá.
kočičko mňoukej, kolem se koukej,
na nás se dívej, ouškama kývej.
 

22.10.

23.10.

 
 
 
 
        
 

ANGLICKÝ JAZYK:

OCTOBER - měsíc ŘÍJEN

LESSON 2 - SCHOOL
- seznámení se slovíčky - a school, a bag, a book, a pen, a teddy bear, a pencil - používání neurčitého členu a
- opakování - anglické fráze - přivítání, rozloučení, představení se
 
- SAY! COLOUR! - ŘÍKEJ A VYBARVUJ! - str. 9/ cv.2
 
- můžete si s dětmi pouštět písně  na  YOUTUBE odkaz SUPERSIMPLESONGS. COM - Hello,...
 

20.10.- 23.10.

LESSON 2 - SCHOOL

- pracovní učebnice modrá - str. 10 - zopakování slovíček - dbát na správnou výslovnost, nová fráze - THIS IS ... - TOTO JE...
THIS IS A SCHOOL. THIS IS A BOOK. THIS IS A BAG. ..........
- V PAVUČINĚ VYHLEDAT PROCVIČOVANÁ SLOVÍČKA-  vybarvit podle své fantazie
 
str. 11 - LISTEN, SING, COME HERE - POSLOUCHAT, ZPÍVAT, JÍT SEM
            1- NOTA-  SING, 2 - UCHO - LISTEN, 3 - PRST - COME HERE
 

MATEMATIKA:  

19.10.

- PRACOVNÍ SEŠIT - str. 26 - psaní číslice 3 - nejdříve zkoušet do cvičného bloku, potom do pracovního sešitu

- cvičení 1 - vybrat a zakroužkovat nelépe napsanou trojku - jsou tam celkem 3, na nit dokreslit daný počet korálek, na dort svíčky, dokreslit dominovou kostku

- cvičení 2 - procvičení včech probraných číslic - do prázdného okénka vpravo dole - dokreslit 3 věci

20.10.

PRACOVNÍ SEŠIT - str. 27 - sčítání do tří, pohádka O třech prasátkách   https://www.promaminky.cz/pohadky/ke-cteni-30/o-trech-prasatkach-4694
 
- vysvětlení příkladů   1+2=3  je stejné jako 2+1=3

- cv.4 - slovně vytvořit úlohu a zapsat do čtverečků příklad

 

21.10.

PRACOVNÍ SEŠIT-
- psaní číslice 4 - str. 28 - pomáhá nám říkanka - vysvětlení na online výuce - 3 tahy, skobička a nožička
- nezapomenout dokreslit počet korálek na niti, počet svíček na dortu, dominovou kostku a prázdné okénko - 4 obrázky podle fantazie
 

22.10.

23.10.

29.11. DÚ M. s. 50, psaní              2 řádky číslice 7, 

PRVOUKA:

19.10.- 23.10.

PODZIM - pracovní list NA ZAHRADĚ A V SADĚ - poznávání zeleniny

- str. 15 - zelený pracovní sešit - ZELENINA NA PODZIM -  zkuste si , prosím, s dětmi povyprávět o zelenině, zahrádce na podzim, někteří mají možnost si doma na zahrádce ukázat i prakticky

- zahradní náčiní - rýč, motyka, hrábě, konev

- úkoly pro vypracování - oranžový rámeček dole v učebnici

 

- str. 16 - ZELENINA NA PODZIM - PROCVIČENÍ - na online výuce ukázky nářadí, zemědělských plodin, zeleniny 

- cv.1,2,3 - vypracovávat dle pokynů ve spodním oranžovém rámečku, ochutnávku zeleniny můžete s dětmi se zavázanýma očima vyzkoušet doma a bramborová tiskátka též

Ve škole jsme dělali tiskátka z jablíček a moc se nám to povedlo!

 

 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA a PRACOVNÍ ČINNOSTI:

VYRÁBĚJTE A TVOŘTE - podzimní skřítky z různých přírodnin
ZKUSTE S DĚTMI DLE MOŽNOSTÍ PRACOVAT NA ZAHRÁDCE, CHODIT DO PŘÍRODY NA PROCHÁZKY!
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA:

TENTO TÝDEN NÁM POČASÍ PŘEJE, SPORTUJTE V PŘÍRODĚ, NECHTE DĚTI PROBĚHNOUT, JEZDIT NA KOLE, KOLOBĚŽKÁCH.
 
 


 

Drakiáda v 1.A