1.A třída - třídní učitelka: Mgr. Andrea Třetinová

 asistent pedagoga: Martina Hlaváčová


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.

PONDĚLÍ

ČJ

M

Hv

ČJ

 

ÚTERÝ

ČJ

AJ

ČJ

ČJ

 

STŘEDA

Tv

M

ČJ

ČJ

PRV

ČTVRTEK

ČJ

M

Vv

 

PÁTEK

Tv

M

PRV

ČJ

 

 

Informace pro žáky a rodiče

Jak slavíme narozeniny

- dítě, které slaví může pro děti přinést nějaké překvapení ( musí být balené ) - např. perníčky, muffiny, ...( je to dobrovolné )
- ve třídě oslavenci zazpíváme a všichni popřejeme
-  v prosinci má narozeniny paní asistentka
   BLAHOPŘEJEME! 
 
29.11. V Notýsku máte založenou stranu 25 - prosím, zakroužkujte a podepište. Děkuji
30.11. V pátek 2.12. si přineste oblíbenou hračku. Děkuji 
 
1.12. NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 
- je zrušena pevná linka, telefonní číslo nyní je 606749782

1.12. 2022 ADVENTNÍ KALENDÁŘ 

- každý den otevíráme jedno okýnko - losujeme 
- můžete si zpříjemnit adventní čas na www.ctdecko.cz / adventní kalendář 
- zapalujeme svíce na adventním věnci 
27.11.   ŽELEZNÁ NEDĚLE - svíce NADĚJE
 4.12.    BROZNZOVÁ NEDĚLE - svíce  MÍR
11.12.   STŘÍBRNÁ NEDĚLE - svíce PŘÁTELSTVÍ 
18.12.   ZLATÁ NEDĚLE - svíce LÁSKA

5.12. 2022 ŠKOLOU CHODÍ MIKULÁŠ

- vyučování dle rozvrhu

21.12. 2022 ŠKOLNÍ VÁNOCE 

- kostýmy: prosím, napište do Notýsku 
- vystoupení pro rodiče v 17.00 v krásně nazdobené  tělocvičně
- děti mají sraz v 16.30 ve své třídě 1.A
- kostýmy ,prosím, pošlete 20.12. - ať je máme nachystané 
- po vystoupení si děti vyzvednete opět v naší třídě 
 

22.12. 2022 TŘÍDNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKA

- žáci přinesou cukroví na ochutnání, rozdáme dárečky, zazpíváme koledy

 
 

 

 

 
 

ČESKÝ JAZYK:

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová
 
UKONČILI JSME ABECEDU, NYNÍ NOSTE ČÍTANKU + SLABIKÁŘ 
30.11. Čítanka a Písanka  jsou ve škole
- můžete procvičovat na www.kdeseucit.cz ( ŠKOLÁKOV, UMÍME ČESKY )
 
INFORMACE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ CHYBÍ
28.11. Abeceda - str. 55 , Čítanka str. 4 + Slabikář str. 4 + Písanka str. 22
29.11. Slabikář - str. 5,6, Čítanka str. 5 + Písanka str. 23
30.11. Slabikář str. 7 + Písanka str. 24, diktát 
1.12.  Slabikář str. 8 + Písanka str, 25 
 
 
DOMÁCÍ ÚKOL
 
29.11. Písanka str. 23 - PŘEPIS
30.11. Slabikář str. 7/1 - číst ( řádky, sloupečky )

MATEMATIKA:

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová
 
30.11. Početník je ve škole
můžete procvičovat na www.kdeseucit.cz ( ŠKOLÁKOV, UMÍM MATIKU )
 
INFORMACE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ CHYBÍ 
 
28.11. PS str. 41,42
30.11. PS str. 43 + Početník str. 8
1.12.  PS str. 44 
 
DOMÁCÍ ÚKOL
 
28.11. PS 42/5
1.12. fólie sl. 10 ( počtáři - označený sloupeček )
29.11. DÚ M. s. 50, psaní              2 řádky číslice 7, 

MATEMATICKÝ KRÁL

AKTIVITY V HODINÁCH

1 | 2 | 3 >>

OSLAVA NAROZENIN

Práce s výukovým programem

HALLOWEEN

1 | 2 | 3 >>

DIVADLO

1 | 2 | 3 >>

PROJEKT ZOO

1 | 2 | 3 | 4 >>

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

1 | 2 | 3 >>

SKUPINOVÁ PRÁCE

Přednes básně

BESEDA- ZOO

MUZIKÁL

DRAKIÁDA

VYCHÁZKA - DALEKOHLEDY

OSLAVA NAROZENIN

JMÉNA Z KAŠTANŮ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

TABLETY VE VÝUCE

NÁBOR

Návštěva ve školce

TVOŘÍME

TĚLESNÁ VÝCHOVA

SVAČINKA V ATRIU

ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA

PRVOUKA V PARKU

Jak se máme v 1. třídě

1 | 2 | 3 >>