1. A třída - třídní učitelka:

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ          
ÚTERÝ          
STŘEDA          
ČTVRTEK          
PÁTEK          

_______________________________________________________________________________________________________________

 

ČESKÝ JAZYK:

Vyučující:
 
 

ANGLICKÝ JAZYK:

Vyučující:

MATEMATIKA:

Vyučující:

29.11. DÚ M. s. 50, psaní              2 řádky číslice 7, 

PRVOUKA

Vyučující:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující:
 
 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: