1. A třída - třídní učitelka: Mgr. Hana Müllerová,
asistent pedagoga: Martina Bartošová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M TV PRV  
ÚTERÝ ČJ M ČT/PS HV  
STŘEDA ČJ ČT/PS TV A  
ČTVRTEK ČJ M ČT/PS VV
PÁTEK ČJ M PRV ČT/PS  

Všechny předměty vyučuje v 1.A Mgr. Hana Müllerová.

MILÍ RODIČE, 

VZHLEDEM K NOVÝM VLÁDNÍM NAŘÍZENÍM SE BUDOU  ŽÁCI PRVNÍCH TŘÍD OD PONDĚLÍ 12.4.2021 VZDĚLÁVAT  DISTANČNĚ I PREZENČNĚ - ROTAČNÍM ZPŮSOBEM. 

 V PONDĚLÍ 12.4. SI DĚTI PŘINESOU: PŘEZŮVKY, ČIP, OMLUVENKY DO ŠD, POUZDRO - PASTELKY, TUŽKY, PERO, AKTOVKU - NACHYSTAT SE PODLE ROZVRHU, HYGIENICKÉ ROUŠKY ( RESPIRÁTORY), STÍRATELNOU TABULKU - PODEPSANOU A DOBROU NÁLADU!

VEŠKERÉ INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY SE DOZVÍTE NA ZÍTŘEJŠÍCH PŘEDČASNÝCH, MIMOŘÁDNÝCH TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH V 18.00 HODIN NA TOMTO ODKAZE:

meet.google.com/wjp-kozb-aao

 Děkuji za spolupráci a věřím, že to v této nelehké době vše zvládneme. Vaše paní učitelka Hanka Müllerová

 

Pondělí 19.4.2021 -  ONLINE VÝUKA

8.30 - 9.15 - 1. SKUPINA - BĚHŮNKOVÁ, BUCHER, FRANZOVÁ, KONRADOVÁ, MALIŇÁK, MÍZNER, ŠÁMAL, PROCHÁZKA
 
meet.google.com/ixo-kaac-msg
 
9.45 - 10.30 - 2. SKUPINA - BLAHOVÁ, ŘIČKA, SMOLÍK, ŠEDRLA, SKOPALÍKOVÁ, POLÁŠKOVÁ, URBÁNEK

 

meet.google.com/zyh-rkpc-svd
 
POMŮCKY PŘI ONLINE VÝUCE: pouzdro,SLABIKÁŘ, PRACOVNÍ SEŠIT Z MATEMATIKY A ČJ, PÍSANKA3, stíratelná tabulka, karty s čísly
 
 
 
ODKAZY NA DOMÁCÍ PROCVIČOVÁNÍ:
 
https://skolakov.eu/
https://rysava.websnadno.cz/
https://www.umimecesky.cz/
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBĚ SKUPINKY SI NACHYSTAJÍ: pouzdro, ANGLIČTINA , MATEMATIKA, kartičky s čísly,  ŽIVÁ ABECEDA, žluté kostičky, PÍSANKA1

ČESKÝ JAZYK:   

TÝDEN 6.4.- 9.4. distanční výuka

NOVÉ PÍSMENO Ž - příprava - nalepit do modrého nelinkovaného sešitu - A5 - procvičení písmene Ž,ž
 
SLABIKÁŘ - str. 64- při online výuce - spojování slabik, kouzelné brýle
- vybarvit obrázek, který patří k říkance
- JEŽEK - hlasité domácí čtení - doplnit do tabulky vhodné slovo
OPAKUJEME ŘÍKANKY NA PÍSMENA - umíme je nazpaměť!!!
 
 
PRACOVNÍ SEŠIT -  při online výuce - str.37 -čtení slov typu KAKTUS, POSTEL, PODPIS - vázaně, pomocí obloučků
- křížovka s tajenkou - jméno Honzíkova psa
 
VÍKEND - procvičování tvarů písmen, nasat si kratičký diktát
 
 
NEZAPOMÍNEJTE, PROSÍM, PROCVIČOVAT ČTENÍ A DIKTÁTY!
PŘI ONLINE VÝUCE BUDEME PSÁT DIKTÁTY NA STÍRATELNOU TABULKU. PROSÍM DĚTI, ABY MĚLY PŘI RUCE HADŘÍK I FIXY. 
 
 
 

ŽIVÁ ABECEDA vám slouží nyní k procvičování a děti se učí básničky ke každému probranému písmenu.

M - MÁM MALÉHO MEDVÍDKA... str. 12
A - ADAM, ÁJA, ALICE... str. 16
L - LIŠKA LÁKÁ BUDULÍNKA...str. 20
E - EMENTÁL MÁ EDA RÁD... str. 24
S - SEDÍ DOVA NA JASANU...str. 28
O - OMELETKU OSMAŽÍME,...str. 32
P - PĚT POŠTOLEK POVÍDALO...str. 36
U - ÚL JE PLNÝ MEDU...str.40
I - ČÍM SE BRÁNIT PŘED NEMOCÍ?...str.44
 

SLABIKÁŘ

 T - str. 4 TÁTA VÍTÁ TETU TÁŇU
J - str. 12 JENDA SEDÍ POD JABLONÍ
Y - str. 16 YVONA A YVETA...
N - str. 18 NA NÁDRAŽÍ BĚŽÍ NELA...
V - str. 22 VE VELVARECH U VĚRKY...
Z - str. 26 ZIMA, ZIMA UŽ JE TADY...
D - str. 32 DAVID JEDE DO DOBRUŠKY ...
K - str. 36 KREJČÍ ŠIJE NOVÉ ŠATY...
Š - str. 38 ŠÁTEK VISÍ NA VĚŠÁKU ...
R - str. 42 RAK LEZE Z RÁKOSÍ ...
AU, OU - str. 46 - AUTO JEDE, AUTO HOUKÁ,....
C - str. 48 - COUVÁ MĚSÍC PO NEBÍČKU ....
H - str. 54 HUSY STOJÍ U RYBNÍKA...
B - str. 58 BUBNUJEME NA BUBEN, ...
Č - str. 62 - ČERNÁ ČÁRA, BÍLÁ ČÁRA, ...
 
 
 
 
 

ANGLICKÝ JAZYK:    

MARCH - měsíc březen - NUMBERS

APRIL - měsíc duben

Odkazy na youtube na procvičování slovní zásoby:
 
https://www.youtube.com/watch?v=S0S1M9bKlYk
https://www.youtube.com/watch?v=7nlGrC_4MKk
 

LESSON 2 - NUMBERS

PRACOVNÍ UČEBNICE 2. DÍL  - str. 17,18 - cv. 1 - I HAVE FOUR YELLOW BANANAS. atd.
cv.2 - one plum AND two plums - three plums - počítání do 10
cv. 3 - rozklady - COUNT. SAY. WRITE. - POČÍTEJ. ŘÍKEJ. PIŠ.
 
GRAMATIKA: jednotné a množné číslo - a banana x bananas, an apple x apples
číselná řada - počítáme do 10 - one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
 
 
FRÁZE NA PROCVIČENÍ: I HAVE, I LIKE, WHAT ´S THIS? THIS IS A BANANA. WHAT COLOUR IS THIS? THIS IS YELLOW.
GIVE ME A PLUM, PLEASE. HERE YOU ARE. THANK YOU. - trénovat rozhovory
 
PROCVIČOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - str. 21 - číselná řada - lepíme medvídky, pokud umíme anglická slovíčka
 
SING A SONG - TEN LITTLE INDIAN BOYS
 
https://www.youtube.com/watch?v=k0SkWCCWrF8
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

MATEMATIKA:  

 TÝDEN 6.4.- 9.4. - distanční výuka

PRACOVNÍ SEŠIT - str. 43 - počítáme do 20, pomůcky ke znázornění desítek a jednotek - počitadlo, kostky, korálky
- vybarvujeme desítky a jednotky, trénujeme rozklad na desítky a jednotky a naopak
 
př. NAPIŠ MI ČÍSLO, KTERÉ MÁ 1 DESÍTKU A 5 JEDNOTEK.
ZAPIŠ POMOCÍ JEDNOTEK A DESÍTEK ČÍSLO 18.
 

PŘIPOMÍNÁM STRANU 38,39 - POČÍTÁNÍ PRO VOLNOU CHVÍLI!!!

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

29.11. DÚ M. s. 50, psaní              2 řádky číslice 7, 

PRVOUKA:  

TÝDEN 6.4.- 9.4. distanční výuka

PROCVIČOVACÍ STRANA - str. 61 - STROMY A KEŘE A ZELENINA NA JAŘE - stavba části dřevin a bylin

- sázíme a sejeme - rozdíly

- rozdíly - znaky čtvero ročních období - jabloň - cv. 2

 

DOMÁCÍ POKUS KLÍČENÍ - semena dáme do půdy a pozorujeme růst rostliny

 

PROPOJENÍ S VÝTVARNOU VÝCHOVOU a PRACOVNÍMI ČINNOSTMI

 - jarní výzdoba ve třídě - čápi, berušky a jarní zvířátka a rostliny

- čtvero ročních období - na papír A3 - jaro, léto, podzim, zima

- jarní vycházka - zážitky