1. třída - třídní učitelka: Mgr. Andrea Třetinová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ   M Tv   ČJ  
ÚTERÝ ČJ   M  ČJ PRV   
STŘEDA ČJ   A Tv  ČJ  Hv 
ČTVRTEK ČJ   PRV  ČJ/Pč  
PÁTEK ČJ   Vv ČJ/Pč   

 


24.1. Prosím, přineste do Vv tašku na výkresy.  Děkuji

30.1. 2019 VYSVĚDČENÍ

      - VÝUKA PODLE ROZVRHU

      - prosím, přineste si OBAL

      - dostáváte VÝPIS Z VYSVĚDČENÍ - necháváte si doma, nemusíte odevzdávat.

31.1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY

     - oslavte si krásné výsledky vašich dětí za první pololetí

     - děti udělaly velký pokrok a zaslouží si POCHVALU


29.1. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA

    - pořádá MUZEUM

    - 9.30 v galerii Knížecího domu

    - cena: 10 Kč ( odečtu ze zálohy )

   - téma: HROMNICE A VÝROBA SVÍČKY

17. - 23. 2. JARNÍ PRÁZDNINY

   - užijte si zasloužené volno

26.2. CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA - BORNEO

    - GALERIE KNÍŽECÍHO DOMU

    - CENA 50 Kč ( bude odečteno ze zálohy )

19.3. BESEDA SE SPISOVATELEM ADOLFEM DUDKEM

   - GALERIE KNÍŽECÍHO DOMU

  - zdarma

  - děti si mohou vzít peníze, pokud by si chtěly koupit knihu

     

 

 

 

 

 

  

Prvňáčci v novinách

ČESKÝ JAZYK:

Vyučující: Mgr. Andrea Třetinová
 
SLABIKÁŘ - čtení slabik a slov, stavba věty
Hláska a písmeno D,d  R,r


20.1. DÚ  - TS str. 14/4,5,6

21.1. DÚ - TS str. 15/ 4,5 a číst vybraný sloupeček

22.1. DÚ - TS str. 16/ 1,2,3,4,8  Písanka str. 31/ 3 řádky přepis ( psacím písmem )

23.1. DÚ - TS str. 17/ 6,7


Prosím, nepředříkávat jednotlivá písmena ve slabice, ale číst ji najednou , jedním výdechovým proudem

Trénujte ,  prosím, písmena - vystřihněte je ze zásobníku písmen, který děti dostaly a hravou formou procvičujte ( diktujte, děti zase vám, pište písmena na záda, kupte si písmenkové pexeso...) . Moc to dětem pomůže, protože písmen nám přibývá . Děkuji 

 

" KDO TRÉNUJE, TEN UMÍ! "

 

INFORMACE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ CHYBÍ:


20.1. Slabikář str. 24 - označit začátek a konec věty, PS str. 32 ( samolepky mají ve škole ), Písanka str. 29

21.1. Slabikář str. 25 - označit velké a malé D,d  TS str. 14/1,3,7  15/ 1,2,6,7, Písanka str. 30

22.1. TS str. 16, PS str. 33 ,Písanka str. 31

23.1. TS str.17, PS str.34, Slabikář str. 26- hledej a označ D-červeně, d - žlutě , Písanka str. 32

24.1. Slabikář str. 27, PS str. 35, TS str. 18, Písanka str. 32 ( 2. skupina )

Psaní

ANGLICKÝ JAZYK:

Vyučující: Mgr. Andrea Třetinová
 
 

ANIMALS, NUMBERS ,COLOURS, FAMILY , TOYS

 
 
   Interaktivní hry a cvičení

 

VELKÁ POCHVALA DĚTEM, JSOU VELICE ŠIKOVNÉ. Používáme angličtinu i v ostatních předmětech. 

 

PRACOVNÍ SEŠIT JE VE ŠKOLE.

 

 

Informace pro žáky, kteří chybí :

22.1. PS str. 63,65

MATEMATIKA:

Vyučující: Mgr. Andrea Třetinová

 

POROVNÁVÁNÍ ČÍSEL , SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ V OBORU 0 - 10


21.1. DÚ fólie sl. 15 ( na čtvrtek 23.1.)


V MATEMATICE POUŽÍVÁME METODU ABAKU - děti jsou velice šikovné, mají pochvalu

 

 

INFORMACE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ CHYBÍ:


20.1. fólie sl. 14, PS str. 6, Početníček str. 11

21.1. PS str. 7/1,2 , Početníček str. 12

23.1. PÍSEMNÁ PRÁCE , PS str. 7 - zbývající cvičení

24.1. fólie sl. 16, PS str. 8, Početníček str. 13

29.11. DÚ M. s. 50, psaní              2 řádky číslice 7, 

matematický král

PRVOUKA

Vyučující: Mgr. Andrea Třetinová


ZDRAVÍ, ČISTOTA, NÁVŠTĚVA LÉKAŘE, PRVNÍ POMOC


INFORMACE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ CHYBÍ :21.1. PS str. 36,37

23.1. PS str. 37/7 - PŘÍLOHAPRVNÍ POMOC

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

Narozeniny Lucinky

Aktivity v tělocviku

1 | 2 | 3 >>

Vánoční besídka

1 | 2 | 3 >>

Aktivity v hodinách a o přestávce

1 | 2 | 3 | 4 >>

Mikuláš

Fotosoutěž

Vánoce 2019

1 | 2 | 3 >>