1. A třída - třídní učitelka: Mgr. Hana Müllerová,
asistent pedagoga: Martina Bartošová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M TV PRV  
ÚTERÝ ČJ M ČT/PS HV  
STŘEDA ČJ ČT/PS TV A  
ČTVRTEK ČJ M ČT/PS VV
PÁTEK ČJ M PRV ČT/PS  

Všechny předměty vyučuje v 1.A Mgr. Hana Müllerová.

28.1. - slavnostní den - VYSVĚDČENÍ, rozdáváme výpis z vysvědčení - děti si donesou složku, výpis vám zůstane doma

Učíme se ve čtvrtek podle rozvrhu, vyučování končíme ve 12.30.

Blahopřeji všem našim prvňáčkům!

29.1. - POLOLETNÍ PRÁZDNINY

 
 
 
 

 

 
OBĚ SKUPINKY SI NACHYSTAJÍ: pouzdro, ANGLIČTINA , MATEMATIKA, kartičky s čísly,  ŽIVÁ ABECEDA, žluté kostičky, PÍSANKA1

ČESKÝ JAZYK:   

TÝDEN 25.1.-28.1.

 
SLABIKÁŘ - str. 35 - vyprávíme si o posílání dopisu, pohlednic - korespondence
- hlasité domácí čtení - dopis od Pavla Adamovi, dokončit stranu - pastelkový a tužkový úkol
 
 
PRACOVNÍ SEŠIT - str. 15 - každý den číst jeden barevný sloupec
 
PÍSANKA 2 - str. 24 - dokončení za domácí úkol - písmeno V
 

ČTENÍ PRVŇÁČKA by mělo patřit ke každodenním aktivitám v rodině.

MNOHO DĚTÍ V NAŠÍ TŘÍDĚ UŽ PÍŠE PEREM, MOC SE SNAŽÍ, A PROTO JE CHVÁLÍM. POKUD SE STANE, ŽE PRVŇÁČEK ZAČNE PÍSMO "LAJDAT", PERO ZASE ODEBEREME A PŘECHÁZÍ ZPĚT NA TUŽKU.

BYLA BY TO VELKÁ ŠKODA!!!

 

 

TRÉNUJEME OPIS A PŘEPIS SLOV A TEXTU. Děti by měly zvládat napsat diktované slovo, přepsat z tiskací podoby do psací podoby slovo i krátkou větu!!!

 

ŽIVÁ ABECEDA vám slouží nyní k procvičování a děti se učí básničky ke každému probranému písmenu.

M - MÁM MALÉHO MEDVÍDKA... str. 12
A - ADAM, ÁJA, ALICE... str. 16
L - LIŠKA LÁKÁ BUDULÍNKA...str. 20
E - EMENTÁL MÁ EDA RÁD... str. 24
S - SEDÍ DOVA NA JASANU...str. 28
O - OMELETKU OSMAŽÍME,...str. 32
P - PĚT POŠTOLEK POVÍDALO...str. 36
U - ÚL JE PLNÝ MEDU...str.40
I - ČÍM SE BRÁNIT PŘED NEMOCÍ?...str.44
 

SLABIKÁŘ

 T - str. 4 TÁTA VÍTÁ TETU TÁŇU
J - str. 12 JENDA SEDÍ POD JABLONÍ
Y - str. 16 YVONA A YVETA...
N - str. 18 NA NÁDRAŽÍ BĚŽÍ NELA...
V - str. 22 VE VELVARECH U VĚRKY...
Z - str. 26 ZIMA, ZIMA UŽ JE TADY...
D - str. 32 DAVID JEDE DO DOBRUŠKY ...
 
 
 
 
 

ANGLICKÝ JAZYK:    

JANUARY - měsíc LEDEN

MY FAMILY - moje rodina
- opakování písní a slovní zásoby z minulých lekcí - HELLO, COLOURS, SCHOOL, CHRISTMAS
 
 
PRACOVNÍ UČEBNICE - str. 33,34,35 - seznámení s babičkou LILI  a dědečkem ED - A GRANDMA, A GRANDPA
- opakování pozdravů, rozhovory se členy rodiny, představení, píseň WHO IS IT?
- domácí úkol - str. 34 - vybarvi obrázek
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

MATEMATIKA:  

TRÉNUJEME VE ŠKOLE  PSANÍ ČÍSLIC, OPISUJEME PŘÍKLADY Z TABULE A POČÍTÁME! NĚKTERÝM DĚTEM TO DĚLÁ PROBLÉMY!

 TÝDEN 25.1.- 28.1.

 

PRACOVNÍ SEŠIT - 1. DÍL ŽLUTÝ - NENOSÍME UŽ DO ŠKOLY! NECHÁME DOMA - POČÍTÁNÍ NA str. 80 - dokončení v rámci domácího procvičování

PRACOVNÍ SEŠIT -  2. DÍL ZELENÝ - PROSÍM, OBALTE VHODNÝM OBALEM!

-práce ve čtvercové síti - str. 5 - domácí úkol cv.4,5

 

 

 

29.11. DÚ M. s. 50, psaní              2 řádky číslice 7, 

PRVOUKA:   25.1.- 28.1.

DOMÁCÍ ÚKOL - NAUČIT SE DATUM NAROZENÍ NAPŘ. 14.ledna 2013!!! Kdy slavím svoje narozeniny? Na jaře, v létě, na podzim nebo v zimě???

Učíme se: ROK - 12 MĚSÍCŮ, 1 MĚSÍC - 4 TÝDNY, TÝDEN - 7 DNÍ 

Roční období, měsíce a dny v týdnu se děti naučí nazpaměť vyjmenovat - str. 34!!!

 

PRACOVNÍ UČEBNICE -  str.36 - povídáme si o dnech v týdnu, pracujeme ve dvojicích, opakujeme probrané učivo a začínáme si pomalu vysvětlovat hodiny - DEN = 24 hodin

ČTVRT, PŮL, TŘIČTVRTĚ, CELÁ, KOLIKPAK, KOLIKPAK HODIN TO DĚLÁ?

 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ ČINNOSTI: