1. třída - třídní učitelka: Mgr. Andrea Třetinová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ   M Tv   ČJ  
ÚTERÝ ČJ   M  ČJ PRV   
STŘEDA ČJ   A Tv  ČJ  Hv 
ČTVRTEK ČJ   PRV  ČJ/Pč  
PÁTEK ČJ   Vv ČJ/Pč   

INFORMACE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ NASTUPUJÍ DO ŠKOLY V PONDĚLÍ 25.5. 2020

- přihlásilo se 20 dětí - budou 2 skupiny ( Třetinová, Pospíšilová ) 

- děti jdou do třídy bez doprovodu

- chodí se přes šatnu 1. třídy a 1.Z

- pak ve třídě umytí rukou a desinfekce ( nesmí mít děti své ručníky , máme papírové utěrky )

- 2 roušky + sáček, každý žák sedí sám v lavici

- PS budeme nechávat ve škole, nebudou žádné domácí úkoly , POUZDRO, SVAČINA, PITÍ , ČIP

- tělesná výchova je zakázána - úbory pošleme domů

- učební blok 8.00 - 12.00,  oběd po skupinkách v 11.15

- na děti, které jdou po obědě domů, čeká doprovod před školou po 12.00

- odpolední blok má Bc. Sabina Doubková ( 12.00 - 16.00 )

- nepřítomnost žáka ihned omlouvejte

MOC SE NA VÁS TĚŠÍME ,SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME A HEZKY SI TO VE ŠKOLE UŽIJEME!

 

28.5. Ze zálohy je odečteno 50 Kč - odměna za  vysvědčení - překvapení

1.6.   Ze zálohy je odečteno 10 Kč - Den dětí

         Zbytek zálohy převedeme do 2. třídy - každý žák bude mít vyúčtování v Zápisníčku

 


 

INFORMACE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ NEJDOU DO ŠKOLY
 
- každý den budu psát na stránky školy, co jsme probrali za celé dopoledne
- 3. díly PS , úbory, kufříky na Vv si můžete , po telefonické domluvě, přijít vyzvednout k oknu naší třídy 

2.3. Prosím o vrácení knih do žákovské knihovny ( Csecs - Všichni Chovancovi muži, Gross - Země ) Děkuji 

 
NABÍDKA 
- nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.
 
 - Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka.
-  od 9.00 pořad UčíTelka

  www.ctedu.cz   - chytrý pomocník pro děti i rodiče 

www.skolakov.eu - zajímavé úkoly z ČJ a M

Velice děkuji všem rodičům za jejich ochotu a trpělivost učit se s dětmi. Patří vám velký obdiv. 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Škola v přírodě 

- vzhledem k současné situaci se nám podařilo odložit Školu v přírodě na příští rok 2021
- záloha se převádí do příštího roku
- užijeme si to naplno jako druháci

VYCHÁZKA

1 | 2 | 3 | 4 >>

Den dětí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

středa a svačina v atriu

1 | 2 | 3 >>

Zase ve škole - HURÁ

1 | 2 | 3 >>

VYSVĚDČENÍ

Prvňáčci v novinách

 ČESKÝ JAZYK:

Vyučující: Mgr. Andrea Třetinová
 
SLABIKÁŘ - čtení slabik a slov, stavba věty
POHLEDNICE, ADRESA, PRAHA
HOMONYMA
 

28.5. Slabikář str. 65 - homonyma - slova, která stejně znějí, ale mají jiný význam ( půda - pod střechou x zem )

         PS str. 23

2.6. Slabikář str. 66- pošta, pohlednice - tvorba vlastní pohlednice,adresa,  album známek

3.6. PS str. 24 -  volba povolání  -  Čím chci být

                      - ukažte si obrázky Prahy na www.google.cz, povídejte si o Praze

4.6. Písanka str. 22

5.6. Slabikář - nové písmeno G,g - označit barevně , číst a vyhledat malé písmeno g

 
Sledujte pořad UčíTelka 
 
Prosím, čtěte si společně oblíbené knihy nebo časopisy - čas rodičů s dětmi je k nezaplacení . Děti se od vás naučí , jak správně číst a soustředí se na děj. 
 
 
Úkol pro děti, které nechodí do školy
- čtení oblíbené knihy
26.5. Slabikář str. 64 - označte jména , PS str. 22- postupujte podle pokynů na stránce

ROZDÍL b x d

ANGLICKÝ JAZYK:

Vyučující: Mgr. Andrea Třetinová
 
 

ANIMALS, NUMBERS ,COLOURS, FAMILY , TOYS, FACE

 
 
   Interaktivní hry a cvičení

 

VELKÁ POCHVALA DĚTEM, JSOU VELICE ŠIKOVNÉ. Používáme angličtinu i v ostatních předmětech. 

 

PRACOVNÍ SEŠIT JE VE ŠKOLE.

 

Angličtinu si můžete procvičovat na zábavných úkolech a hrách na stránkách https://learnenglishkids.britishcouncil.org/   

- přidávám další typ   https://www.learningchocolate.com/

________________________________________________________________________________________________________--

 Najděte si na doporučených stránkách sekci Body - tělo a zkoušejte jednotlivé části těla. Jsou zde i různá cvičení a píseň Head and shoulders, knees and toes....

LISTEN AND SING!

_________________________________________________________________________________________________

29.5. PS str. 36 - popis obrázku česky i anglicky

          - části obličeje vyzkoušejte na www. learningchocolate.com 

         PS str. 73 - vystřihnout  a vybarvit pohádkového hrocha podle pokynů

ears - purple

eyes - blue

teeth - yellow

nose - green

mouth - red

head - grey

- přehnout modrou čáru


4.6. PS str. 37 - vybarvi 2 stejné hrochy ( dvojčata ) stejnou barvou - vše říkej anglicky

 

 MATEMATIKA:

Vyučující: Mgr. Andrea Třetinová

 

POROVNÁVÁNÍ ČÍSEL , SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ V OBORU 0 -19, OBOR ČÍSEL 11 - 19

Rovinné útvary

SLOVNÍ ÚLOHY 

ČÍSLO 20

AHOJ, KAMARÁDI, MÁME VÁS RÁDI. Posouváme se dál na číselné ose, překročíme desítku a nastupují čísla 11-19. 

 

Úkol pro děti, které nenastoupily do školy

25.5. Početníček - str. 19,20

26.5. PS str. 45

27.5. PS str. 46

29.5. sloupeček 51, PS str. 47

2.6. Početníček str. 21  , fólie -  sl. 52

4.6. PS str. 48

 

Nezapomeňte na trénování sloupečků. ( KDO TRÉNUJE, TEN UMÍ ! )

Nové sloupečky jsou v příloze jako foto. 

 

MATEMATICE POUŽÍVÁME METODU ABAKU - děti jsou velice šikovné, mají pochvalu

Dostali jsme výhru z Městského úřadu - výuková sada pro metodu ABAKU . Děkujeme . Hned nás ta matematika bude více bavit.

 

 

 

29.11. DÚ M. s. 50, psaní              2 řádky číslice 7, 

SLOUPEČKY

Předání sady na metodu ABAKU

matematický král

 PRVOUKA

Vyučující: Mgr. Andrea Třetinová


JARO - PROMĚNY V PŘÍRODĚ 

BYLINY, KEŘE, STROMY

STAVBA ROSTLIN
3.6. VYCHÁZKA 

       PS str. 54 - použijte samolepkyDOMEČKY

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

POZDRAVY 20.4. 2020

1 | 2 | 3 >>

POZDRAVY Z DNEŠNÍHO DNE 8.4.

1 | 2 | 3 >>

VAŠE ÚKOLY A HRY

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

AHOJ, KAMARÁDI!

1 | 2 | 3 | 4 >>

POZDRAV

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Abaku, mapy a výherci hry v Tv

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>