1.A - třídní učitelka:

ROZVRH HODIN

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ PRV HV M TV
ÚTERÝ ČJ M ČT  
STŘEDA ČJ PRV M ČT TV
ČTVRTEK ČJ M VV ČJ  
PÁTEK A ČT M ČJ  
         
         
           
           
           
           

 

ČESKÝ JAZYK    

vyučující: Mgr. Andrea Třetinová


Pochvala za plynulé čtení a krasopis v Písankách

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Hana Štěpánová
 
Seznámení s učebnicí ZIG-ZAG ISLAND, úvod do AJ, animals, numbers one, two, three, four, five, colours - red, yellow, blue, pink, green, orange, purple, otázky a odpovědi: Is it a book? Is it green?, school (teacher, classroom, pencil, book..), arms up/ down, touch your..., Mickey's family - mum, dad, sister, brother, baby,
Who is wearing...? Who has got...?, Lindy's toys - doll, ball, teddy, monster, car, numbers 6, 7, 8, 9, 10, Where's the red car?..., project FACE, Who has got....? It's time to say good bye!
               
 
SONG: Hello, I'm Harry hippo, 1 2 3 4 5,  Rainbow, Three little parrots, I'm Father Christmas, Five little mokeys, Lindy Lion tidy up, If you're happy, Head and shoulders, I look in the mirror, Do you like broccoli

 

Have a nice time on your holiday:)

MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Andrea Třetinová

 

Pochvala za bezchybné počty , přechod přes 10 jste zvládli skvěle.