1. ročník - třídní učitelka: Mgr. Kateřina Juránková

ROZVRH HODIN

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ M ČJ PRV HV  
ÚTERÝ M Č/P ČJ
STŘEDA M Č/P TV ČJ  
ČTVRTEK M A Č/P ČJ VV
PÁTEK Č/P ČJ PRV TV  

 

VŠECHNY PŘEDMĚTY V PRVNÍ TŘÍDĚ VYUČUJE: MGR. KATEŘINA JURÁNKOVÁ
 

V případě dotazů mě, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese: katerina.jurankova@zsivancicka.cz

 

Třídní schůzka: 11.4.2019

Konzultační hodiny: 1. út v měsíci  od13-14h.

 

 

17.5. DNES NENÍ DÚ (jen některé děti potřebují procvičovat čtení ze slabikáře).

 

 

 

DĚTI DOSTALY VLOŽENÝ LÍSTEČEK DO DENÍČKU S PŘIHLÁŠKOU DO KNIHOVNY,PROSÍM VYPLŇTE A POŠLETE ZPĚT DO ŠKOLY.

PANÍ KNIHOVNICE VYSTAVÍ KAŽDÉMU ŽÁKOVI ČTENÁŘSKOU KARTIČKU,VYPLŇTE PROSÍM I MAILOVOU ADRESU NEBO TELEFON.

JESTLIŽE UŽ VAŠE DÍTĚ MÁ ČTENÁŘSKOU PRŮKAZKU NA VYPŮJČOVÁNÍ KNIH DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY NAPIŠTE DO PŘIHLÁŠKY.DĚKUJI

 

 

!!!ČTENÁŘSKÉ LEGITIMACE JSOU ZDARMA A DOSTANOU VŠECHNY DĚTI, PROSÍM VYPLŇTE!!!

 

 

 

 

AKCE, KTERÉ NÁS ČEKAJÍ :( podrobnosti budou děti dostávat postupně do deníčku vlepené k jednotlivým akcím)

 

 

 

 

24.5. ATLETICKÝ DEN ( záhájení v 8:30 h.na novém hřišti )

31.5. DEN DĚTÍ ( v atriu školy celý den s družinou)

11.6. PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE OD 10H.NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ, návštěva knihovny.

12.6. Zmrzlina, odměna po pasování na čtenáře ( v 10h.cukrárna Ivanka )

14.6.VÝLET HRAD VEVEŘÍ ( celý den)

25.6.AKADEMIE ( odpoledne v parku pro rodiče apod.)

 

28.6.VYSVĚDČENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

3.1. 2019 začíná vyučování dle rozvrhu.

ČESKÝ JAZYK    :

INFORMACE PRO DĚTI CO CHYBÍ:
 
16.5. Slabikář s. 89  Záhada z Afriky doplň písmena do tajenky místo obrázků.
Písanka s.16  s. 17 piš jen 3 jména: Eda,Eman,Ela.
 
15.5. Slabikář s.89 Hory v Asii, čti a najdi v textu schované číslice, nadepiš je nad psaný text: pět =5
Písanka s. 14., 15
 
14.5. Slabikář s. 88
Písanka s. 13
 
13.5. Slabikář s. 87 čti otázky a odpověz, vybarvi ve větách dle zadání e =oranž., é = zelenou, ě= růžovou
procvičování a čtení, psaní slov se slabikami bě, pě, vě, mě.
 
 
 

POZOR: Ve čtvrtek 24.1. test z českého jazyka, diktát na probraná písmenka velká tiskací, slabiky a jednoduchá slova, opis psacího písma,

složit z písmen slovo př: MOIL = LIMO, A Á M M = MÁMA,  LESO = OSEL.Spojit tvar písmene psacího s tiskacím ( příklad Slabikář s. 3), rozděli slovo na slabiky ( namalovat počet teček dle slabik pod slovo), zvýraznit, vyhledat písmenko v textu.

 

 

ANGLICKÝ JAZYK:

Soutěže na paměť, porozumění, opakování a rozšíření slovní zásoby.
 
nová slovní zásoba, slovesa činnostní, pohybové hry.
 
Bingo.
 
 
 
 

 

 

MATEMATIKA:

INFORMACE PRO DĚTI, CO CHYBÍ:

16.5. M s. 36 / cv.2, 3 M s. 37/ cv.3

15.5. M s. 34/cv.3, s.35/ cv.1, 2.  M s. 36/cv.1

14.5. M s.34 / cv.3 ,M s. 38/cv.3 , M s. 47/cv.1

 

13.5. M s. 34 / cv. 1., 2

         M s. 35 /cv.  3. 4

 

 

29.11. DÚ M. s. 50, psaní              2 řádky číslice 7, 

PRVOUKA

INFORMACE PRO DĚTI, CO CHYBÍ : 

13.5. PRV s. 56, 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

 

Děkuji všem rodičům za aktivní sběr ruliček od toaletního papíru :-)))) zatím máme zásob dost,tak už není třeba nosit.

 

 

Děti mají v kapsáři nůžky, lepidlo a stíratelnou tabulku s fixou a papírové kapesníčky.

V pouzdře:pero, tužku č. 2, gumu, 4 druhy zvýrazňovačů,

základní barvy pastelek: žlutá, oranžová, modrá,červená, zelená, hnědá a černá.

 
 
 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA:

 

PROSÍM NEDÁVEJTE DĚTEM DO ŠKOLY CENNÉ PŘEDMĚTY JAKO ŘETÍZKY,PRSTÝNKY APOD, když máme tělesnou výchovu, tj.středa a pátek.

Na tělesnou výchovu si děti tyto předměty musí sundat z důvodu bezpečnosti,řetízek mohou ve škole poté ztratit nebo si ho roztrhnout.