1. B třída - třídní učitelka: Mgr. Hana Štěpánová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M Tv Č/P  
ÚTERÝ ČJ M Č/P PRV  
STŘEDA ČJ A Tv Č/P  
ČTVRTEK ČJ M PRV Vv
PÁTEK ČJ M Č/P Hv  

Všechny předměty v 1.B vyučuje Mgr. Hana Štěpánová

 

PROSÍM, KONTROLUJTE S DĚTMI DENNĚ OŘEZANÉ TUŽKY, PASTELKY, NEDOKONČENÉ ÚKOLY (např folie do M, PL...). 

PROSÍM, ZKONTROLUJTE DĚTEM FOLIE, mají mít 2 velké a 2 malé. NĚKOMU STÁLE CHYBÍ :(

MILÍ RODIČE, VZHLEDEM K NOVÝM VLÁDNÍM NAŘÍZENÍM SE BUDOU I ŽÁCI PRVNÍCH TŘÍD VZDĚLÁVAT DALŠÍ TÝDNY DISTANČNĚ. BUDEME PRACOVAT VE STEJNÉM STYLU JAKO V ŘÍJNU. VŠECHNY INFORMACE POŠLU V E-MAILU.ODKAZY NA ONLINE VÝUKU BUDOU OPĚT ZDE NA WEBU. VĚŘÍM, ŽE TO ZASE SPOLEČNÝMI SILAMI ZVLÁDNEME :) HŠ
 

UZAVŘENÍ ŠKOLY - ON-LINE VÝUKA - POVINNÁ (nepřítomnost je potřeba omluvit)

Budeme pracovat podle našeho osvědčeného rozvhu: 
 

SKUPINY
1.skupina   2.skupina

ČAS

8 - 8,45

8,55 – 9,40

 

10 – 10,45

10,55 – 11,40

PONDĚLÍ

ČJ

PRV

 

ČJ

PRV

ÚTERÝ

ČJ

M

 

ČJ

M

STŘEDA

Č/P

AJ

 

Č/P

AJ

ČTVRTEK

ČJ

M

 

ČJ

M

PÁTEK

ČJ

Č/P

 

ČJ

Č/P

 
 
 

1. skupina : 8.00 - 9.40hod  

meet.google.com/rce-wqmf-zjg

Barabáš, Czerneková, Červinková, Hlaváč, Hlučilová, Hrdličková, Jagošová, Jakeš, Dovičáková

 

2. skupina : 10.00 - 11.40hod

meet.google.com/pck-otfq-dtp

Havlíček, Knoll, Macko, Rebstöcková, Řezníček, Sobotka, Šeiner, Štěpanovská, Tréšek, Vorbisová

 

 

PONDĚLÍ 5.4. - volno VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

 

ÚTERÝ 6.4. 

pouzdro, Slabikář, písanka, Matematika, Početníček, čísla do 20

 

STŘEDA 7.4.

pouzdro, Slabikář, písanka, velký modrý sešit, Angličtina 2.díl

 

 ČTVRTEK 8.4.

pouzdro, Slabikář, písanka, velký modrý sešit,  Matematika, Početníček, čísla do 20

 

PÁTEK 9.4.

pouzdro, Slabikář, písanka, Prvouka

 

Milí rodiče, od ÚTERÝ 6.4. do PÁTKU 9.4. si můžete NA VRÁTNICI vyzvednout opravené PL ve složce a přinést ZÁPISNÍČEK na zapsání známek. V PÁTEK si také budu vybírat Písanky a Početníčky ke kontrole. Můžete přinést i obrázek na písmeno z (pokud už máte).

                      Děkuji za spolupráci HŠ

     

VÝZVA do TV: JARNÍ HRY - zahrajte si kuličky, zaskákejte gumu, skákejte přes švihadlo... Vyfoťte a pošlete foto! (platí po celé jaro)

    ______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Náměty a odkazy k samostatnému procvičování:

www.skolakov.eu

www.ctedu.cz

www.vseved.upol.cz

www.matyskova-matematika.cz

AJ písničky k poslechu - You Tube - Super Simple Songs (pozdravy, školní potřeby, Halloween, Colours, Family, Fruit....)

 

TÝDEN: 5.4.- 9.4.2021

ČESKÝ JAZYK:

UČIVO: čtení slov i vět se správnou intonací a s porozuměním, psaní slabik, slov, vět a nových písmen, psaní diktátů-denně
             Slabikář str 51, 54 - 57
             písanka str 8 - 10, 19
 
ON-LINE: vysvětlení úkolů, správná intonace při čtení vět, nácvik psaní nových písmen
 
SAMOSTATNÁ PRÁCE: dokončování úkolů ve Slabikáři a Písance
 
DENNĚ TRÉNOVAT: hlasité vázané čtení slov i vět, v případě potřeby pište krátké diktáty
 
 
DÚ: 6.4. Písanka str 19 dopiš celou, Slabikář str 54 hlasité čtení sloupečků
        7.4. Písanka str 8 dopiš celou, Slabikář str 54 hlasité plynulé čtení příběhů
        8.4. Písanka str 9 dopiš celou, Slabikář str 57 "Jak je to?"
        9.4. Písanka str 10/ 3 řádky, Slabikář str 58 hlasité čtení sloupečků, příběhu, dokreslení obrázků podle vět v krtkových cestičkách 

                 

       DOBROVOLNÝ ÚKOL: Slabikář str 54 dole, str 55 celá
    

MATEMATIKA:

UČIVO: numerace do 20, rozklady, porovnávání, sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy
             Matematika str 42 - 45, Početníček str 19, 20
             folie se sloupečky - trénujeme + a - 10
             
ON-LINE: práce s kostkou a číslicemi do 20, vysvětlení úkolů v matematice
 
DENNĚ TRÉNOVAT: počítání sloupečků na folii podle potřeby
 
DÚ: 6.4. M str 43 dokončit všechna cvičení, Početníček str 19 dokončit celou
       8.4. M str 44/cv 3, Početníček str 20 dokončit celou
             
 
 
procvičování slovní úlohy: rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su4.htm
                           rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/retezecdo10_1.htm
                      
 

ANGLICKÝ JAZYK:

APRIL - měsíc DUBEN

INSTRUKCE KE CVIČENÍM NAJDETE NA str 54, 55 - zadání, procvičování, další aktivity

UČIVO: NUMBERS = ČÍSLA

              AJ str 14, 15, 21

                                  
ON-LINE: procvičování správné výslovnosti slovíček, vysvětlení úkolů k samostatné práci 
 
              
DÚ: 7.4. AJ str 14, 15, domalovat a trénovat (poslech č.20), str 21 trénovat slovíčka NUMBERS poslech č. 32 (nálepky)
                DOBROVOLNÝ ÚKOL: SONG str 51 "Give me" (poslech č.18)
 
 
video song FRUIT:  www.youtube.com/watch?v=5tB9ZZBUcv4  
procvičování ovoce: www.youtube.com/watch?v=9VjqnaFSn9Y

Velikonoční písně: www.youtube.com/watch?v=zs8jyWcnCPc

                              www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8

                              www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g

PRVOUKA:

UČIVO: JARO na zahradě
             PRV str 49
            
ON-LINE: příběhy se Zetíkem, vysvětlení úkolů k samostatné práci str 49
DENNĚ TRÉNOVAT: roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny
 
DÚ: 9.4. PRV str 49/ cv 2 dokončit
 
 
 
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ ČINNOSTI

ÚKOLY NA JEDNIČKY :)
 
Vv: Namaluj obrázek z písmene Z (např zajíc)
Pč: Modelování písmen z drátků, plastelíny apod.
       Navlékání korálek, náramků
 
 

 

Velikonoce

1 | 2 | 3 >>

Naše online narozeniny a výuka

Velikonoční tvoření

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pč korálky, písmena

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

TV - jarní sporty a hry

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Náš volný čas

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Čarodějnice a kouzelné lektvary

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PRV jarní květiny

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>