1. B třída - třídní učitelka:

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ          
ÚTERÝ          
STŘEDA          
ČTVRTEK          
PÁTEK          

 

ČESKÝ JAZYK:

Vyučující:
 


 

MATEMATIKA

Vyučující:
 


 

ANGLICKÝ JAZYK:

Vyučující:
 


 

PRVOUKA

Vyučující:
 


 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující:
 


 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: