1. B třída - třídní učitelka: Mgr. Hana Štěpánová
 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M TV Č/P  
ÚTERÝ ČJ M Č/P PRV  
STŘEDA ČJ AJ TV Č/P  
ČTVRTEK ČJ M PRV Vv
PÁTEK ČJ M Č/P Hv  

 

 

Informace pro vás: 

Od 24.5. povolena tělesná výchova - přineste sportovní obuv na hříště a jinou do tělocvičny, sportovní oděv 
 
 
NÁBOŽENSTVÍ 
skupina v úterý 13.45 - 14.30, skupina ve středu 13.00 - 13.45
 
 
SPORŤÁK OD DDM  - Hana Štěpánová
- každá středa od 13.15 - 14,15
- děti si vyzvedávám ve družině 
 
 
17.6. FOCENÍ TŘÍD A SKUPIN
- foto třídy 22 Kč 
- skupiny 20 Kč - musí mít napsáno v Zápisníčku s kým se bude žák fotit
 
 
VYBÍRÁM 250Kč NA PRACOSVNÍ SEŠITY DO 2.TŘÍDY. PROSÍM, POŠLETE DO PÁTKU 18.6. Děkuji HŠ
 

ČTVRTEK 24.6.

návštěva  FARMY NAD ZÁMKEM

- vstupné dobrovolné: nejlépe krmení pro zvířata (mrkev, jablko, suché straré pečivo)

- jízda na poníkovi 20Kč (kdo se chce svézt, připraví si přesně)

-S SEBOU: batůžek, svačinu, dostatek pití, pokrývku hlavy, sportovní oděv a obuv

Po návratu oběd, družina. Končíme podle rozrhu.

 

TÝDEN: 21.6. - 25.6.2021

ČESKÝ JAZYK: 

UČIVO: plynulé čtení textů se správnou intonací a s porozuměním, opis a přepis  slabik, slov, vět a nových písmen, psaní diktátů-denně

             Slabikář str 114 - 118

             Písanka str 34 - 43

 

DÚ: 21.6. Písanka str 35 psaní vět, Slabikář str 116-117vybrat si jednu báseň a tu se naučit NAZPAMĚŤ

      

ANGLICKÝ JAZYK: 

JUNE - měsíc ČERVEN

INSTRUKCE KE CVIČENÍM NAJDETE NA str 58 - zadání, procvičování, další aktivity

UČIVO: LESSON 4:  PETS = DOMÁCÍ MAZLÍČCI

              AJ str 34, 35, 37

 

DÚ:  16.6. AJ str 36/ cv 1  vybarvi a trénuj "I have a brown dog/ a blue rabbit...", str 37 trénovat slovíčka PETS                       

 

MATEMATIKA:

UČIVO: numerace do 20, rozklady, porovnávání, sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy

             SČÍTÁNÍ S PŘECHODEM PŘES DESÍTKU

             Matematika str 30 - 33, Početníček str 30

             PL na rozklady a sčítání s přechodem

             Trénujeme stále názorně s kolečky a podložkou - přidáváme nejprve do 10, pak přes 10

            

DÚ: 21.6. M str 31/ cv 1

     

PRVOUKA: 

UČIVO: LÉTO - opakování, vycházky do přírody

              Bezpečnost v dopravě - jízdní kolo

               PRV str 61, 64

            

DÚ: 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

PRACOVNÍ ČINNOSTI: 

"frotáže" v atriu

Lesní stezka s p.vych.Ostrovskou

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

"Dědečkův dvoreček" - Rozmarýnek

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

čtení v atriu " o řepě"

1 | 2 | 3 >>

1.6. slavíme MDD

1 | 2 | 3 >>

Vv - čapí hnízdo