1. B třída - třídní učitelka: Mgr. Hana Štěpánová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M Tv Č/P  
ÚTERÝ ČJ M Č/P PRV  
STŘEDA ČJ A Tv Č/P  
ČTVRTEK ČJ M PRV Vv
PÁTEK ČJ M Č/P Hv  

Všechny předměty v 1.B vyučuje Mgr. Hana Štěpánová

 

26. – 27. 10. 2020 jsou vyhlášeny tzv. „covidové“ prázdniny,
které pokračují státním svátkem a podzimními prázdninami.
Děti se po prázdninách vrátí do školy v pondělí 2. 11. 2020.

 

VZHLEDEM K AKTUÁLNÍM NAŘÍZENÍM ZŮSTÁVAJÍ DĚTI OD STŘEDY 14.10. DOMA. NA ZPŮSOB VÝUKY SE DOMLUVÍME SPOLEČNĚ, VŠECHNY INFORMACE BUDU POSÍLAT E-MAILEM. UČIVO JE NAPSANÉ NA WEBU I V BAKALÁŘÍCH.

  DĚKUJI ZA POCHOPENÍ A TĚŠÍM SE NA PLODNOU SPOLUPRÁCI 

   HANA ŠTĚPÁNOVÁ

 
 

PONDĚLÍ 19.10. ON-LINE VÝUKA - ČESKÝ JAZYK

1.SKUPINA:  9 - 9,45 hod   

Barabáš, Czerneková, Červinková, Dovičáková,  Hlaváč, Hlučilová, Hrdličková, Jagošová, Jakeš, Tréšek

 

2.SKUPINA: 10 - 10,45 hod  

Knoll, Macko, Rebstöková, Řezníček, Sobotka, Šeiner, Štěpanovská, Vorbisová, Havlíček,

 

OBĚ SKUPINY SI PŘIPRAVÍ: Písmenkář, PL str 29, kobereček s písmeny, list s básničkami k písmenům, pouzdro

 

ÚTERÝ 20.10. ON-LINE VÝUKA - MATEMATIKA

1.SKUPINA:  9 - 9,45 hod   

Barabáš, Czerneková, Červinková, Dovičáková,  Hlaváč, Hlučilová, Hrdličková, Jagošová, Jakeš, Tréšek

 

2.SKUPINA: 10 - 10,45 hod  

Knoll, Macko, Rebstöková, Řezníček, Sobotka, Šeiner, Štěpanovská, Vorbisová, Havlíček,

 

OBĚ SKUPINY SI PŘIPRAVÍ: pouzdro, kostku s kolečky, matematika

 

STŘEDA 21.10. ON-LINE VÝUKA - ANGLIČTINA

1.SKUPINA:  9 - 9,45 hod    

Barabáš, Czerneková, Červinková, Dovičáková,  Hlaváč, Hlučilová, Hrdličková, Jagošová, Jakeš, Tréšek

 

2.SKUPINA: 10 - 10,45 hod    

Knoll, Macko, Rebstöková, Řezníček, Sobotka, Šeiner, Štěpanovská, Vorbisová, Havlíček,

 

OBĚ SKUPINY SI PŘIPRAVÍ: pouzdro, učebnici do AJ

 

ČTVRTEK  22.10. ON-LINE VÝUKA - PRVOUKA

1.SKUPINA:  9 - 9,45 hod      https://meet.google.com/rce-wqmf-zjg

Barabáš, Czerneková, Červinková, Dovičáková, Hlaváč, Hlučilová, Hrdličková, Jagošová, Jakeš, Tréšek

 

2.SKUPINA: 10 - 10,45 hod      https://meet.google.com/pck-otfq-dtp

Knoll, Macko, Rebstöková, Řezníček, Sobotka, Šeiner, Štěpanovská, Vorbisová, Havlíček,

 

OBĚ SKUPINY SI PŘIPRAVÍ: pouzdro, prvouku

 

PÁTEK  23.10. ON-LINE VÝUKA - PSANÍ, opakování, shrnutí učiva za celý týden

1.SKUPINA:  9 - 9,45 hod     

Barabáš, Czerneková, Červinková, Dovičáková,  Hlaváč, Hlučilová, Hrdličková, Jagošová, Jakeš, Tréšek

 

2.SKUPINA: 10 - 10,45 hod  

Knoll, Macko, Rebstöková, Řezníček, Sobotka, Šeiner, Štěpanovská, Vorbisová, Havlíček,

 

OBĚ SKUPINY SI PŘIPRAVÍ: pouzdro, progresy nebo pastelky, písanku

 

 

 

UČIVO A ÚKOLY NA TÝDEN 19. - 23.10.2020

Náměty a odkazy k samostatnému procvičování:

www.ctedu.cz

www.vseved.upol.cz

www.matyskova-matematika.cz

AJ písníčky k poslechu - You Tube - Super Simple Songs (pozdravy, školní potřeby, Halloween....)

 

 

ČESKÝ JAZYK: písmena A, O

Písmenkář str 26, 27, písanka str 26, PL str 18, 19, 29, PL s uvolňovacími cviky ke psaní

ON-LINE: vysvětlení nových písmenek i úkolů v písmenkáři, pohádky a básničky k písmenům, básnička ke psaní

SP (samostatná práce): PL str 18 dopsat velká a malá písmena, trénovat básničky z listu na všechna známá písmena, obtahování známých písmen na listu 19 ve velkém modrém sešitě

Procvičování písmene A: (pokyny v e-mailu)

PL str 21, PL na A, malování z písmene A

https://www.youtube.com/watch?v=k5n_ul2_feo

DÚ: DENNĚ TRÉNOVAT:  hlasité čtení písmen, skládání písmen na kobereček podle diktátu, uvolňovací cviky ke psaní

 

 

MATEMATIKA: číslice 5, porovnávání, symboly porovnávání

Matematika str 26, 27, početníček str 2, PL na procvičování psaní čísel 4,5

ON-LINE: práce s kostkou a kolečky, kontrola M str 25/ cv 4, vysvětlení úkolů str 26, 27

DÚ: procvičovat psaní čísel 1-5, trénovat postřehování počtu, porovnávání VÍCE-MÉNĚ-STEJNĚ

 

ANGLICKÝ JAZYK: LESSON 2

AJ str 12 - slovíčka, SONG: Abracadabra

AJ str 13,14 - opakování, HRY

AJ str 15 - opakovat slovíčka a fráze

ON-LINE: kontrola úkolu str 12, nácvik Songu, vysvětlení úkolů na str 14

 DÚ: AJ str 14, 15 - trénovat slovíčka a fráze

 

 

PRVOUKA: dopravní prostředky, podzim, vycházky, sběr přírodnin a vyrábění z nich

PRV str 13, 14 , PL k podzimu

ON-LINE: příběh se Zetíkem, PRV str 13, vysvětlení práce na str 14, návod na vyrábění z přírodnin

DÚ: PRV str 15

 

Náš první školní den

1 | 2 | 3 >>

TÝDEN: 5.10.- 9.10.2020

ČESKÝ JAZYK:

UČIVO:pravo-levá orientace, orientace na stránce - nahoře, dole, uprostřed, řádek - sloupec, slovo, slabika, uvolňovací cviky, hlásky a písmena L, S, M, P
           
           Písmenkář str 22 - 25, PL str 18, 29
           Velká písanka str 24,25, PL na uvolňovací cviky (koláče, brambory)
 
DÚ: 12.10. písmenkář str 23 čtení řady písmen (dole v čepici)
        denně: čtení řad písmen v písmenkáři str 23, 25
 

MATEMATIKA:

UČIVO: orientace v prostoru, hledání rozdílů, více-méně-stejně, počet a číslo 1, 2, 3, 4, 5, přiřazování čísla k množině, geometrické tvary, psaní číslic, vytváření množin, porovnávání-méně,více,stejně
           
          M str 21-25
          Početníček str 2- psaní číslic 3,4,5
 
DÚ: 12.10. M str 22 psaní číslice 3

ANGLICKÝ JAZYK:

UČIVO: Zjištění úrovně jazykových znalostí, úvod, seznámení - Co už umíme?
            LESSON 1: I'm... Hello! Good Morning! Good bye. Bye, bye!, What's your name? I'm Hana....
            LESSON 2: School - a school, a bag, a pen..., pokyny: Listen.Look.Say...
           
            Distanční výuka - opakování slovíček a písniček
 
DÚ: 7.10. AJ str 9 opakovat slovíčka
      16.10. AJ str 12/ cv 1  trénovat slovíčka podle obrázků, dokreslit
 
 
Písničky k poslechu:
 

Hello! | Super Simple Songs - YouTube

Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super ... - YouTube

    

 

PRVOUKA:

UČIVO: motivační příběh, poprvé ve škole, naše třída, škola a lidé v ní, slušné chování, práce a odpočinek, školní den, cesta do školy, bezpečnost na vozovce
            
             PRV str 12 - přecházení vozovky
 
DÚ:
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ ČINNOST

TV na novém hřišti

Školní radovánky

1 | 2 | 3 >>

Pč stavíme domečky

1 | 2 | 3 >>

Venkovní výuka...a rekordní "panák"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tv - workout

PRV v atriu

matematické hry

tvoříme z písmen

PRV cesta do školy

Naší krásní draci

vyhlášení drakiády

1 | 2 | 3 >>