2. B třída - třídní učitelka: Mgr. Hana Štěpánová


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.

PONDĚLÍ

ČJ

M

Č/P

TV

 

ÚTERÝ

ČJ

M

Č/P

PRV

 

STŘEDA

ČJ

M

A

VV

ČTVRTEK

ČJ

TV

M

Č/P

HV

PÁTEK

ČJ

M

PRV

Č/P

 

Všechny předměty ve 2.B vyučuje třídní učitelka Mgr. Hana Štěpánová.

 

Informace pro žáky a rodiče

 

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA - podpis rodičů u známek stačí 1 za celý týden

 

dnes 30.9. děti dostaly čtenářské deníčky ŠKOLA NARUBY - program na podporu čtení v rodině

- prosím, přečtěte si instrukce na první straně a podpořte děti v tomto programu.   Děkuji HŠ
 

 

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA každý pátek ve školní knihovně

- děti si nenosí čítanku, ale své knihy, které právě čtou 
 
 

MILÍ RODIČE, 

pokud si chcete stáhnout některé fotky z fotogalerie u naší třídy, udělejte tak do konce ledna. Potom je odstraním, ať máme místo na nové. 

                    Děkuji za spolupráci HŠ

TÝDEN: 10.1. - 14.1.2022

ČESKÝ JAZYK: 

UČIVO: DRUHY VĚT: oznamovací, tázací, rozkazovací, přací, SLOH: prosba, poděkování, druhy vět, SLOVO, SLOVNÍ VÝZNAM: slova nadřazená, podřazená,  souřadná, protikladná, slova souznačná, slabika, hláska, rozdělení hlásek, krátké a dlouhé samohlásky, psaní u-ú-ů

            dvojhlásky OU, AU, slabikotvorné R, L: ČJ str 46 - 49, PS str 33 - 36

             Písanka str 32 - 33, Čítanka str 54 - 57

            DENNĚ ČÍST ZE SVÉ KNÍŽKY ALESPOŇ 10min.

 

DÚ: 10.1. PS str 33/ cv 2, písanka str 32

        11.1. písanka str 33, čítanka str 56 číst

        13.1. PS str 34/ cv 3, písanka str 34/ 4 řádky

       

 ANGLICKÝ JAZYK

UČIVO:  colours, fruit, Helllo! Well done! Thank you,  pohádka = Fairy tale: THE ENORMOUS TURNIP (O veliké řepě)

              UNIT 2: AJ str 8 - story, Alphabet = Abeceda

        procvičování: www.learningchocolate.com/content/basic-colors  (fruit, animals...)

        abeceda: www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE

        Snowflake: www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok       

          

       

DÚ: 12.1. trénovat slovíčka ze sešitu UNIT 2, trénovat abecedu z listu + spellovat jména

 

 

...přípravy na Halloween...

Halloween ve 2.B

1 | 2 | 3 | 4 >>

MATEMATIKA:

UČIVO:  POČÍTÁME DO 100: numerace do 100, čísla sudá a lichá, sčítání a odčítání desítek a jednotek bez přechodu, geometrická tělesa, stavebnice

               POČÍTÁME DO 100: sčítání a odčítání s přechodem přes desítku,   G: geometrická tělesa

               Sloupečky č. 44 - 46

               PS "Veselé počítání" str 30 - 33

               M str 54

               PL str 20 - 21

             

DÚ: v úterý 11.1. TEST porovnávání, číselné řady, +, - do 100, slovní úlohy

       13.1. sloupec č. 47 na folii

      

PRVOUKA: 

UČIVO: Podzim, vycházky do přírody, opakování, procvičování,   ovoce, zelenina,  ptáci stálí a stěhovaví, listnaté a jehličnaté stromy, smíšený les, keře, houby,  savci v lese, Mikuláš, význam lesa,  příprava živočichů na zimu, Vánoce, Opakování

           rok, měsíce:  PRV, PS str 36, 37            

DÚ: 11.1. PS str 36, 37 dokončení úkolů

    

 

Vánoční nadílka ve 2.B

1 | 2 | 3 | 4 >>

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

NEMUSÍTE NAKUPOVAT VŠE NOVÉ, ZKONTROLUJTE A DOPLŇTE, POUZE CO CHYBÍ!

Potřeby na Vv připravené v kufříku: 

- temperové a vodové barvy

- zástěru nebo pracovní tričko

- igelitový ubrus na lavici

- hrníček z umělé hmoty, hadřík

- štětce č. 6, 8, 12

- voskové pastely WAX

- plastelínu v uzavíratelné krabičce

 

LIPKA - V zimním kožichu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

stavby z geometrických těles

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

modelování geometrických těles

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mikulášská nadílka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vv Mikuláš

TV park

modelujeme ovoce a zeleninu

PRV poznáváme stromy

svatý Martin

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PRV ochutnávka a VV tisk ovoce a zeleniny

Vv skřítci Podzimníčci

AJ obrázkový test

PRV výuka v parku

Podzimní tvoření

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Drakiáda - naši draci

beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PRVOUKA - podzim v přírodě

Druhá čtenářská dílna

výstava dětských prací v městské Galerii

bubnování na DRUMBENY

1 | 2 | 3 >>

První čtenářská dílna

Pasování na čtenáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PČ stavby z přírodnin

1 | 2 | 3 | 4 >>

VV moře

Zahájení nového školního roku

"Louka plná dětí"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>