1.B třída - třídní učitelka: 


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.

PONDĚLÍ

 

 

 

 

 

ÚTERÝ

 

 

 

 

 

STŘEDA

 

 

 

 

 

ČTVRTEK

 

 

 

 

 

PÁTEK

 

 

 

 

 

 

Informace pro žáky a rodiče

 

 

ČESKÝ JAZYK:

vyučující:

 

MATEMATIKA:

vyučující:

 

ANGLICKÝ JAZYK:

vyučující:

 

PRVOUKA

vyučující:

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující:

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

vyučující:

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

vyučující: