4. třída - třídní učitelka: Mgr.Kateřina Juránková

asistent pedagoga: Ing. Jana Pavlíková

 


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ M ČJ VL-modrá ČJ-čtení TV
ÚTERÝ M ČJ  VV VV
STŘEDA M A ČJ VL- modrá čtení 
ČTVRTEK M ČJ/AJ A/ČJ
PÁTEK M TV  A ČJ HV
 
   
DĚTI, KTERÉ SPLŇUJÍ PODMÍNKY DLE POKYNŮ HYGIENY MOHOU PŘIJÍT 17.1.ZPĚT DO ŠKOLY
- společná kontrola samostatné práce za čtvrtek a pátek, suplovaná výuka.
 
DĚTI, KTERÉ ZŮSTANOU DOMA A ZDRAVOTNÍ STAV JIM DOVOLÍ SE PŘIPOJIT
 
BUDOU MÍT ONLINE VÝUKU DLE ROZVRHU ALESPOŇ 3 VYUČ.HODINY.
 
KDO NEBUDE PŘÍTOMEN SE OMLUVÍ A ÚKOLY SI DODĚLÁ SAMOSTATNĚ...
 
M- 8 - 8:45
ČJ - 8:55- 9:40
VL - 10 - 10:45
 
 LINK NA PŘIPOJENÍ
 
 
 
  
 
                   
 
 
 

Rozmarýnek - Lipka 17.1. bohužel kvůli nepříznivé covid situaci musíme akci zrušit.

 

Kdo už program zaplatil, tak mu peníze vrátím, jakmile se vrátíme do školy...

 

 

  

 

 
 
 

SBĚR PAPÍRU  OBNOVEN,  NOVĚ SBÍRÁME I HLINÍK.
 
 
 


 

 

 

DĚTI DOSTALY KATALOG ALBATROS, POKUD BUDETE CHTÍT N3ĚJAKÉ KNÍŽKY PŘINESTE OBJEDNÁVKU DO 18.11.DĚKUJI.    
 
18.11. PROBĚHNOU TŘÍDNÍ SCHŮZKY V RÁMCI INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ VE TŘÍDĚ, ČASOVÝ ROZPIS BUDE UPŘESNĚN...

 

ČESKÝ JAZYK 

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková

 
14.1. SAMOSTATNÁ PRÁCE
 
procvič si určování slovních druhů, klikni na odkaz, cvičení 01b- procvičit
 
 
urči pády
 
 
 
 
 
prac.seš. čj s. 39/cv. 6
 
 
učebnice s. 137/cv. 3a - opiš zbývající 2 řádky do sešitu čj-š ( od slova sklizeň)
 
do sešitu čj- š napiš 4 věty se zadanými slovy níže, pak napiš jejich pád: 
 
Příklad:tužku= Půjčil mi jeho tužku. ( 4.p.)
 
pod židlí
 
ve třídě
 
u dveří
 
školník
 

13.1. SAMOSTATNÁ PRÁCE

 
ZKUS SI PROCVIČIT UČIVO NA TĚCHTO ODKAZECH- URČOVÁNÍ PÁDŮ

 

 
 
 
 
 
 
 
 prac.seš. čj s. 39/ cv.5
 
učebnice s. 64/cv.2 dle vzoru tabulky vyskloňuj ústně slovo PRÁVNÍK
 
 do sešitu ČJ-Š vyskloňuj - piš tvary v jednotném i množném čísle slovo, pomoc- sleduj koncovky dle tabulky - slovo PÁN
= 1. P. - PÁN // PÁNI
= 2.P. PÁNA // PÁNŮ....atd.
 
učebnice s. 137/cv. 3a - opiš 2 řádky do sešitu čj-š.
 
____________________________________________________________________________________________________________________
 
12.1. ČJ- DÚ - učebnice s. 65/cv. 6a do sešitu čj- dú 
 
12.1. chybějící
 
ZOPAKOVAT PÁDOVÉ OTÁZKY, VYSKLOŇUJ SLOVO LEV DLE UČEBNICE S. 64/CV. 2 TABULKA JEDNOTNÉ
 
 I MNOŽNÉ Č. DLE VZORU,
 
NA DRUHÝ POKUS ZKUSIT VYSKLOŇOVAT ZPAMĚTI, ZAVŘÍT KNÍŽKU JINÉ SLOVO DLE PÁD.OT. V OBOU ČÍSLECH. NAPŘ.  PETR.
 
učebnice s. 65/cv.3a na fólii, cv b ústně + cv. 4a - pište tvary slova had do sešitu čj- š  a určete, napište pád
 
b, najdi a vypiš předložky do sešitu
 
s. 65/cv. 5 ústně
 
+ pracovní sešit - s. 38/cv.2 + s. 39/cv.3
 
12.1. čítanka číst s. 73,74
_____________________________________________________________________________________________
 
 
11.1. ČJ- DÚ - naučit se do pátku 14.1. pádové otázky- učebnice s.64 
 
11.1. chybějící- prac.seš. s. 37/cv.6 a 6a + učebnice s. 64 celá ústně, do sešitu ČJ- š nadpis pádové otázky a přepsat si je: 1. p. kdo? co? .....
prac.seš. s. 38/cv.1
 
 
 
 
 
 
 

ANGLICKÝ JAZYK 

vyučující: Bc. Petra Moos

  
Pokud se chcete v době nepřítomnosti ve škole připojit na hodinu angličtiny on-line, zde je link na připojení: https://meet.google.com/mnq-ezwj-ede
 
14.1: Pro ty, kdo nebyli na online lekci v pátek:
- AB str. 76 / U 10 a 77 / U 10 A 11
- AB uprostřed / zelená část strana 12/ lekce 11 celou stranu zpracovat
- AB str. 76 / U 10 a 77 / U 10 A 11
- AB uprostřed /  zelená část strana 12/  lekce 11 celou stranu zpracovat

 

MATEMATIKA

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková

 

14.1. SAMOSTATNÁ PRÁCE

 
opakování násobilky: násobení
 
 
 
 
 
dělení
 
 
 

 

 

učebnice s. 21/- přečti si růžovou tabulku dělení čísly 10 a 100, pak vypočítej cv. 1 do sešitu M-š

 

pracovní sešit s. 24/cv. 7,8,9 

pracovní sešit s. 25/cv. 17,18,19

 

 

13.1. SAMOSTATNÁ PRÁCE

 
 
procvič si písemné sčítání- cvičení 01,02,03- vždy klikni na jednotlivé cvičení- procvičit
 
KDYŽ POJEDEŠ PO ŘÁDCÍCH NÍŽE NAJDEŠ NA HLAVNÍ STRÁNCE CVIČENÍ NA PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ,
poté klikni zase na jednotlivá cvičení 
 
 písemné odčítání 01,02,03
 
 
 
prac.seš.s. 24/cv. 2,3, 5,6
prac.seš. s. 25/cv. 14,15
 
 
______________________________________________________________________
 
12.1. M- DÚ - PRAC.SEŠ. S. 24/CV. 4 NA 13.1.
 
 
12.1. chybějící  kontrola dú, 
 
                    - učebnice s. 17 ústně cv. 8 - příklady jen  na násobení - 3. sloupec zapiš,vypočítej do sešitu M-š
                        
s.17/cv. 12- do M-š
 
s. 17/cv. 13 na fólii
 
s. 17/cv. 14,16 výpočet do sešitu, odpověď ústně
 
 
 
______________________________________________________
11.1. M- DÚ - prac.seš. s. 24/cv.1
 
11.1. CHYBĚJÍCÍ - UČ. S. 16/CV. 2 PŘEPIŠ DO M- Š A VYPOČÍTEJ I SE ZKOUŠKOU, S. 16 / CV.3,4,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 

 

 
 
 

 

PŘÍRODOVĚDA

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková

11.1. DÚ- prac.seš. s. 25/cv. 5, 6 na čtvrtek 13.1.
 
11.1. chybějící- kontrola DÚ, děti dostaly kopie viz příloha v bakalářích, nalepit do sešitu přečíst a podtrhnout si zvýrazňovačem základní jednotky u všech veličin, tzn:
Základní jednotkou délky je 1m.
 + učebnice matematiky s. 17/cv. 10, 11 - opsat do sešitu přírodovědy a zopakovat si převody
+ prac.seš. přírodovědy s. 24/ cv. 2 + s. 26/ cv.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VLASTIVĚDA

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková

12.1. chybějící:
 
ZKONTROLOVAT DÚ PRAC.SEŠ. 29/CV. 2 
DOPSAT SI DO PRAC.SEŠ. S. 29/CV.1 A- PROČ JE POTŘEBA PROFESE
PRAC.SEŠ. S. 30 CELÁ
 
ZÁPIS DO SEŠITU 
SLUŽBY- uspokojují potřeby obyvatel
             - např. lékařské ordinace a nemocnice, školy, obchody, banky, hotely a restaurace
 
DOPRAVA - NÁKLADNÍ - přeprava zboží a surovin.
                 - OSOBNÍ - přeprava osob
 
VODNÍ DOPRAVA- NÁKLADNÍ- využívají se řeky Labe, Vltava, největší říční přístav Děčín.
                             - OSOBNÍ
 
 
diskuze: Kdo už cestoval kam a jak a jakým dopravním prostředkem ?
plavba lodí - na přehradě, na řece, kde? Dalešice? Brno, Vranov (parník, vor, kanoe, gumový člun atd.)
 
letadlo - letiště - cestovní pas- naše největší letiště kde? ( Praha- Jak se jmenuje ? Letiště Václava Havla- kdo to byl?)
Víš jaký je rozdíl mezi silnicí a dálnicí ?
Jaká je povolená rychlost v obci, na silnici, na dálnici km/h ?
Co je to Pendolino ? (= vysokorychlostní vlak- kdo s ním cestoval ?)
 
 
10.1. DÚ- VL - kdo nestihl ve škole dodělá prac.seš. s. 29/cv.2
10.1. chybějící - zápis sešit + prac.sešit
 
 
 
 
 
 
 
 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Mgr. Tereza Procházková 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková

14.1. přinést - si notový sešit
 
chybějící 7.1. číst si v učebnici o Leoši Janáčkovi na s. 16/cv.3
 
poslech: Leoš Janáček - Pilky z cyklu - Lašské tance
 
 
 
 


 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 
přinést si oblečení a vhodnou obuv do tělocvičny od pondělí 15.11. cvičíme 

 

HALLOWEEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Poslední plavání

1 | 2 | 3 | 4 >>

BESEDA BEZPEČNÝ INTERNET

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

prosinec

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vánoce

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>