4. třída - třídní učitelka: Mgr.Kateřina Juránková

asistent pedagoga: Ing. Jana Pavlíková

 


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ M ČJ plavání pl pl
ÚTERÝ M ČJ  VV VV
STŘEDA M A ČJ VL- modrá čtení 
ČTVRTEK M ČJ/AJ A/ČJ
PÁTEK M VL- modrá A ČJ čtení 


24.9. bubnování na drumbeny 
- v učebně Hv - 4. vyuč. hodina
- cena : 70 Kč přineste do pátku, děkuji.

______________________________________________
8.10. DRAKIÁDA - chystejte draky
                            -  za dobrovolně vyrobené draky doma - diplom
 


 

   Pondělky se budeme vracet nejdřív 13:50 do školy z plavání, poté oběd, domů nebo družina......
 
          .

 

 

20.9.-24.9. vyučování dle rozvrhu

- prosím, aby se děti chystaly dle rozvrhu, každý den řešíme, že někomu něco chybí ( za 10 zapomínání= napomenutí třídního učitele).

- ve škole mají  děti pouzdro, učebnice a prac.sešity do matematiky i českého jazyka, přírodovědy.... 

- měly si odnést sešit M- dú s písemkou a sešit a pracovní sešit do vlastivědy

-  balík papírů do tiskárny, kdo ještě nedonesl

- během měsíce září přínést 500 kč za pracovní sešity

 

 

PO DOBU PLAVÁNÍ BUDE BÝVAT VLASTIVĚDA V PÁTEK MÍSTO TĚLESNÉ VÝCHOVY A ČESKÝ JAZYK MÍSTO HUDEBNÍ VÝCHOVY.

         
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK 

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková

23.9. úkoly pro chybějící děti: učebnice čj s.27 celá ústně ( ve třídě práce s interaktivní tabulí), přečíst žlutý rámeček, poté napiš slova do Čj- š- prosbička, malíček, vajíčka, kudrlinky, maminka, trpaslík - vyznač jejich příponovou část.
 
22.9. úkoly pro chybějící děti: 
diktát + 
trénuj online cvičení- viz odkaz níže ( předpona, kořen, přípona)
 
čtení: četba o Emilu Zátopkovi
 
 
 
 
21.9.úkoly pro chybějící děti:
 
 učebnice s. 26/cv.1, zopakujte si  viz žlutý rámeček
 
ČJ PS s. 13/cv.3, 4 + s.15/cv.3a  // dole s.15/cv.1a  + s.16/cv.4
 
ČJ- DÚ - 21.9. PS s.13/cv.5 na 22.9.
 
20.9. úkoly pro chybějící děti: 
PS s. 13/cv.1,2
 
 
 
 
17.9. úkoly po chybějící děti - kontrola dú,  učebnice s.15/cv.7a písemně do sešitu čj-š +  PS s. 17/cv.2 + 2d
17.9. čtení - čítanka s. 47 číst
 
 
16.9. ČJ DÚ na 17.9. uč. s.15/ cv.3 přepiš do čj-dú
 
16.9. úkoly po chybějící děti - učebnice s.15/cv.4 písemně do sešitu čj-š + s. 15/cv.8 ústně
 
14.9. ČJ DÚ na 15.9. prac.seš.s.4 /cv.7 ab
 
Každou středu bude diktát. ( možnost opravy známky v pátek)
 
 
 
 
 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

vyučující: Bc. Petra Moos 

MATEMATIKA

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková

23.9. úkoly pro chybějící děti: (kontrola dú, hry na převody ve třídě) dokonči kopii na jednotky času v sešitě 
+ nová kopie na jednotky hmotnosti a objemu, vystřihni a nalep do sešitu M-š - levý sloupec ve škole, vynech 1000ml=  l.
M- Dú na 24.9. dokonči kopii ( pravý sloupec)
 
22.9. úkoly pro chybějící děti:
kontrola dú na fólii, zápis do sešitu jednotky času 
 
 
 
převeď do sešitu: 3h=      min    ,  5 h =   min, 4h=   min,   120s=      min,    300s=   min, 600s=    min,  30min=   s,   40min=    s
PS s. 8/cv.8
 
22.9. M- Dú PS s. 8/cv.11 na 23.9.
____________________________________________________________
21.9. úkoly pro děti co chybí:
.zapsat do sešitu M-š    
 
2          .     30           =    60
čintel       činitel       součin
 
100   :        10    =      10
dělenec   dělitel     podíl
 
ústně uč. s. 10/cv.48, cv. 52, 54
 
PS s. 8/cv.5, 6, 7,10  + s. 9/cv.1,4
 
20.9. úkoly pro děti co chybí: PS  s. 6/cv.4, 5, 6.
m- učebnice s. 8/ cv. 45, 46, 47 - ústně společně (vyvolaní u tabule písemně)
+ zápis do sešitu 
JEDNOTKY HMOTNOSTI
 
 JEDNOTKY OBJEMU
(z učebnice s. 8 opiš růžové rámečky)- trénuj převody viz odkaz níže
+ přepiš do sešitu a převeď:
 
4kg =    g,  6 kg =    g,  5t =    kg,  7000g=   kg,  3000kg=  t
6t 200kg=  kg,  4t 250kg =    kg,  2kg 55g=    g,  8kg 150g=   g
 
14hl=   l,   10hl=    l,   500l =    hl,  6000l =   hl, 8000l=   hl,   400l=   hl
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________
 
17.9. úkoly pro chybějící: písemka + PS s. 6/cv.1,2,3,7.
 
16.9. úkoly pro chybějící děti -  geometrie: narýsuj do sešitu kružnici k ( S, r = 3 cm), narýsuj přímku p, narýsuj úsečku /AB/= 5 cm, narýsuj trojúhelník ABC: 
/AB/ = 5 cm, /AC/= 6 cm, /BC/= 6 cm + prac.seš. s. 31/cv.1,2, 3
 
16.9. převody jednotek : opiš do sešitu: 200dm =  m, 600cm =  m, 10cm =  mm, 3 km =  m, 40 mm = cm, 700 dm=  m,
4 km=   m, 500dm =  m, 10mm =  cm, 300dm= m,  500 cm=  m, 80cm=  mm
 
uč.s. 7/cv.29 vypočítej do M-š
___________________________________________
 
 
 
 
 
15.9. M- dú na 16.9. prac.seš. s.7/cv.1,2
 
14.9. M-dú na 15.9. učebnice s.54/cv.6 do sešitu M-dú
 
 
 

 

 
 
 

 

PŘÍRODOVĚDA

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková

23.9. úkoly pro chybějící děti:
- děti dostanou kopii na vyplnění 
Dú - z druhé strany sešitu vlastivědy(otoč sešit)
 na 1. stránce uvnitř nadpis přírodověda a vyzdob si stránku obrázkem nebo fotografií nebo pohlednicí přírody nebo zvířete, květiny apod.
 
z druhé strany sešitu vlastivědy(otoč sešit)
 na 1. stránce uvnitř nadpis přírodověda a vyzdob si stránku obrázkem nebo fotografií nebo pohlednicí přírody nebo zvířete, květiny apod.
21.9. úkoly pro chybějící děti: učebnice s. 10 přečíst dělení rostlin podle stavby stonku, s. 11 přečíst- nakresli na bílý papír A4 obrázek dle učebnice s. 11
v pravém horním rohu- stavba listu a popiš jednotlivé části, poté napiš jednoduchý list a nakresli dva příklady ( 1. dub letní, 2. lípa srdčitá)
 složený list a nakresli dva příklady (1. růže, 2. jírovec maďal)  
+ učebnice s. 12 plod se semeny, zopakuj si typy plodů a jejich dělení.
 
 
 
16.9. úkoly pro chybějící děti: 
 
přečíst si učebnice s. 9 dělení rostlin podle způsobu rozmnožování + s.10 stavba těla semenných rostlin (kořen, stonek)
pracovní sešit s. 8/cv.5,6,7 + s.9/cv.10,11
 
 


 

VLASTIVĚDA

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková

24.9. krátký test na zápisky v sešitě vlastivědy
22.9. pro chybějící děti: zápis do sešitu:  STÁTNÍ ČLENĚNÍ ČR
Obec- nejmenší územní celek.
 
Obec:
 město - více jak 3000 obyvatel- městské zastupitelstvo - starosta.
 
vesnice- méně jak 3000 obyvatel- obecní zastupitelstvo - starosta.
 
PS s. 7/cv.12 + s.8/cv.18 ( přečti si učebnice s. 5)
 
 
17.9. Dú- prac.seš. s.7/cv.13 na st 22.9.
 
 
 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Mgr. Tereza Procházková 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 
plavání: batoh, ručník, plavky, koupací čepice, kdo má dlouhé vlasy, igelitový sáček na mokré věci, děvčata hřeben,svačina, pití, čip
nebrat řetízky, hodinky a jiné cennosti.