4. třída - třídní učitelka:


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ          
ÚTERÝ          
STŘEDA          
ČTVRTEK          
PÁTEK        
 

 

Informace pro žáky a rodiče

 

ČESKÝ JAZYK 

vyučující:

11.4. ČJ - DÚ MPS  ŽLUTÝ S. 11/ CV. 5   12.4.

ANGLICKÝ JAZYK
vyučující: 

- AB str. 76 / U 10 a 77 / U 10 A 11
- AB uprostřed /  zelená část strana 12/  lekce 11 celou stranu zpracovat
MATEMATIKA 

vyučující:

 

PŘÍRODOVĚDA

vyučující:

VLASTIVĚDA

vyučující:

PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

vyučující:

TĚLESNÁ VÝCHOVA

vyučující: