4. třída - třídní učitelka: Mgr.Kateřina Juránková

asistent pedagoga: Martina Kunayová

 


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ M ČJ VL- červená ČJ-čtení TV
ÚTERÝ M ČJ  VV VV
STŘEDA M A ČJ VL- červená ČJ- čtení 
ČTVRTEK M ČJ/AJ A/ČJ
PÁTEK M- Geo TV  A ČJ HV
 

MOC DĚKUJI VŠEM ZA KRÁSNÉ DÁREČKY A KYTIČKY, KTERÉ MI DNES DĚTI PŘINESLY, UDĚLALY 

MI VELKOU RADOST.

 
 
 
*** PŘEJI DĚTEM KLIDNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY, RODIČŮM DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI. ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 

 

 

DĚTI DOSTALY KATALOG ALBATROS, POKUD BUDETE CHTÍT N3ĚJAKÉ KNÍŽKY PŘINESTE OBJEDNÁVKU DO 18.11.DĚKUJI.    
 
18.11. PROBĚHNOU TŘÍDNÍ SCHŮZKY V RÁMCI INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ VE TŘÍDĚ, ČASOVÝ ROZPIS BUDE UPŘESNĚN...

 

ČESKÝ JAZYK 

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.4. ČJ - DÚ MPS  ŽLUTÝ S. 11/ CV. 5   12.4.

ANGLICKÝ JAZYK 

vyučující: Bc. Petra Moos

 
- AB str. 76 / U 10 a 77 / U 10 A 11
- AB uprostřed /  zelená část strana 12/  lekce 11 celou stranu zpracovat

             

MATEMATIKA 

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 

 

 
 
 

 

 

 

PŘÍRODOVĚDA

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VLASTIVĚDA

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Mgr. Tereza Procházková 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Kateřina Juránková

 
 


 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 
 

HALLOWEEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Poslední plavání

1 | 2 | 3 | 4 >>

BESEDA BEZPEČNÝ INTERNET

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

prosinec

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vánoce

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Den Země