ZPÁTKY DO ŠKOLY - ORGANIZAČNÍ POKYNY

24.08.2021 11:23

Milí žáci a rodiče, prázdniny končí a opět začíná škola...

Doufáme, že nás čeká rok plný nových zážitků se spolužáky ve škole,
který už nebude poznamenán koronavirovou pandemií tak, jako ten loňský.
Zde vám přinášíme přehledné informace jak bude začátek roku probíhat:
 

ORGANIZACE VÝUKY

1.9.  Zahajujeme prezenční výuku, žáci jsou ve škole od 8 do 9.40 hodin. Poté jdou přihlášení žáci na oběd, domů nebo do školní družiny.
Žáci 1. třídy budou mít slavnostní zahájení školní docházky v 8.00 hod. v atriu školy za účasti místostarosty města p. Zdeňka Juránka. Paní učitelka třídní si vás vyzvedne před hlavním vchodem do školy. V případě deště proběhne zahájení ve školní jídelně. V prostorách školy budou mít rodiče nasazený respirátor.
 

2.9. Dvě první vyučovací hodiny proběhnou třídnické práce
a poučení o bezpečnosti, od 3. hodiny vyučování dle rozvrhu.

 

3.9. Vyučování dle rozvrhu
 

Školní družina funguje od prvního dne v plném provozu,
tedy od 6.00 do 7.40 hod. a od 11.40 do 16 hod., 3. oddělení do 15 hodin. Prosíme, napište dětem lístečky pro paní vychovatelky, jestli jde dítě
do družiny nebo domů. Děkujeme.

 

POVINNÉ TESTOVÁNÍ

Aby byl návrat dětí do škol co nejbezpečnější, vyhlásilo Ministerstvo školství povinné testování žáků antigenními testy ve třech termínech:

1.9.  ( žáci 1. třídy 2.9.)  6.9.   a  9.9.


 

Testování proběhne stejnou formou jako v loňském školním roce,
tedy ve třídách, za asistence třídního učitele. Děti mají vše zažito a nacvičeno a nečiní jim to žádné potíže. Není tedy důvod se testování obávat.

Pokud by některý žák v uvedený den testování chyběl, bude otestován
v den příchodu do školy.

V případě pozitivního testu objednají rodiče toto dítě na PCR test a budou školu informovat o výsledku testu. Ostatní žáci zůstávají ve škole.
 
U pozitivního testu 9.9. odchází domů celá školní skupina,
ve které se tento žák nachází. Pevně doufáme, že tato situace nenastane.
 
Pokud se vaše dítě necítí zdrávo nebo má příznaky onemocnění,
neposílejte ho prosím do školního kolektivu.
 
Testování nemusí podstupovat žáci, kteří doloží platný certifikát o očkování a ti, kteří doloží prodělaný covid v uplynulých 180 dnech.
 
Celé znění mimořádného opatření a stanovení podmínek
pro vzdělávání MŠMT najdete ZDE
 
Podrobný MANUÁL k provozu škol MŠMT najdete ZDE
 
 

ROUŠKY

Vybavte děti chirurgickými rouškami nebo respirátory, při výuce ve třídě je nebudou potřebovat, ale z nařízení MŠMT je musí mít děti nasazeny při pohybu ve společných prostorách školy, tedy na chodbách apod.
 

DALŠÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Ve škole budeme nadále dodržovat všechna platná hygienická opatření jako dezinfekce rukou při příchodu do školy, intenzivní větrání učeben, v rámci možností zachování homogenity skupin, organizace v jídelně a v učebnách tak, aby se třídy co nejméně potkávaly. Učebny budou pravidelně dezinfikovány. Platí zákaz pohybu cizích osob ve škole, prosíme tedy rodiče, aby nevstupovali do budovy školy  a pohybovali se případně pouze v prostoru u vrátnice.
 

Krásný a úspěšný nový školní rok
prožitý ve zdraví a pohodě vám všem přeje

Vaše ZŠ Ivančická