ZAHÁJILI JSME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

02.09.2019 15:23
V pondělí 2.9. jsme zahájili nový školní rok a hlavně přivítali naše milé malé prvňáčky. A šlo se nám do školy pěkně zvesela! K dobré náladě přispěla skupina Town band, která nám před školou zahrála pohádkové písničky. Slavnostního slova se ujal pan starosta Třetina a paní ředitelka Hodaňová, kteří přivítali prvňáčky i rodiče do nové životní etapy a předali jim pamětní listy, které jim budou tuto chvíli připomínat. Nejvíce se však na prvňáčky těšila jejich paní učitelka Třetinová a také paní vychovatelka Pospíšilová ve školní družině. Dobré vykročení do nového školního roku  a hodně studijních úspěchů přejeme všem žákům školy a doufáme, že se jim v nově rekonstruovaných prostorech a učebnách bude dobře učit.... Více fotografií