ŽÁCI 6. A 7. ROČNÍKU NA ENVIROMENTÁLNÍM PROGRAMU V BRNĚ

21.11.2018 07:52

V pondělí 19.11. žáci 6. a 7. ročníku absolvovali program na téma: KDE SE BERE VODA. Tato akce patří do projektu předmětu přírodopis, kdy jednotlivé ročníky absolvují aktivitu s enviromentální tématkou. Program zajišťuje centrum enviromentální výchovy LIPKA v Brně. Žáci během tříhodinového programu prostřednictvím různých aktivit řešili formy a podobu vody na naší planetě, v jakým skupenstvích a kalitách se voda nachází. Ve skupinách se zamýšleli, kde a jak využíváme vodu, vysvětlovali si pojmy: virtuální voda, proces odsolování.Také hledali způsoby, jak vodou šetřit.

A veškerá jejich práce vyústila v prezentace 5tičlenných skupin. Takto měli své spolužáky seznámit s konkrétních příkladem využití vody a dopadem na životní prostředí. Všichni byli aktivní a za jejich nasazení si zaslouží pochvalu.