VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ BODOVÁNÍ TŘÍD - TÝDEN V ČESKÝCH REGIONECH

10.04.2019 15:17

Každý rok na naší škole probíhá projektový týden pod záštitou žákovského parlamentu. Po několika ročnících Týdne v cizích zemích jsme se rozhodli porozhlédnout doma, protože někteří škarohlídové tvrdí, že děti znají více cizí země než Českou republiku. Po pečlivé diskusi bylo vybráno pět regionů, které si rozebrali patroni, tedy žáci 5.-9. třídy.

Týden v českých regionech proběhl od 25. do 29. března 2019. V pondělí jsme navštívili Valašsko a Beskydy, v úterý jsme si zasportovali na Vysočině, ve středu nás překvapili ogaři a dcérky ze Slovácka místním nářečím, ve čtvrtek jsme se prošli tajemnou Prahou a v pátek zakončili putování v nádherné přírodě Šumavy.

Patroni si pod vedením třídních učitelů připravili velkolepou výzdobu, kostýmy, výukový program s prezentací daného regionu, test znalostí, občas i něco na zub a celý den vše statečně předváděli svým spolužákům. Vyzkoušeli si, že povolání učitele není vůbec jednoduché a udržet pozornost posluchačů je někdy nad lidské síly. Přesto si všichni zaslouží nesmírný obdiv za to, co dokázali!

Do projektu se tradičně zapojila i školní jídelna a paní kuchařky dětem představily typickou českou kuchyni. Jsme jim velmi vděčni, že nám vychází vstříc a moc jsme si pochutnali.

Po celý týden probíhala také soutěž tříd, kde mohli žáci získávat body za kostýmy, rekvizity a také znalosti z daného regionu. Z každé třídy žák s nejvyšším bodovým ohodnocením získal certifikát Znalec českých regionů. A jak dopadlo zápolení mezi třídami?

1.místo                       2.B

2. místo                      2.A

3. místo                      4. třída

4. místo                      1. třída

5. místo                      5. třída

I tento rok jsme se přesvědčili, že děti vítají netradiční způsoby výuky a velmi aktivně se do ní zapojují, že většina učitelů je ochotna přizpůsobit vyučování celoškolnímu projektu a vidí v nových didaktických metodách a formách smysl. V neposlední řadě jsme nesmírně rádi za skvělé rodiče, kteří své děti a školu v těchto aktivitách podporují a chtěli bychom jim za to poděkovat! Už se všichni těšíme, kam se podíváme v roce 2020. Více fotografií z vyhlášení

Michaela Vejvalková