VÁNOČNÍ SBÍRKA - KRABICE OD BOT

06.12.2021 18:13

Chceme touto cestou moc poděkovat rodičům a dětem, kteří se zapojlili do charitativní vánoční sbírky Krabice od bot, která si klade za cíl udělat radost dětem z chudších rodin a rodin samoživitelů. Svými dárky jste letos naplnili 46 krabic od bot, které jsme odvezli na sběrné místo Kolpingovy rodiny, která je předá potřebným a velmi si všech darů váží.

"Smyslem sbírky je projevit solidaritu a ukazovat dětem už od útlého věku,
že existují i děti, které nemusejí pod stromečkem najít žádný dárek,"