VÁNOČNÍ POČTENÍČKO PRO BABIČKY A DĚDEČKY

04.01.2021 16:22

Rok 2020 byl zvláštní v mnoha ohledech. I když ho většina lidí vnímá spíše negativně, přinesl také spoustu nových možností a výzev. Nejinak tomu bylo ve školství. Distanční výuka nám umožnila podívat se na věci trošku jinak. Dětem, které dříve vyhledávaly online prostředí, najednou začaly chybět běžné aktivity, sociální kontakt a začaly se – světe, div se – těšit do školy.

Bylo hezké, že aspoň poslední měsíc roku jsme mohli společně strávit ve škole. Kromě učení jsme nerezignovali i na nejrůznější projekty.  V rámci „Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání regionu Moravskokrumlovsko II“ jsme připravili balíčky pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou v Moravském Krumlově s názvem Vánoční počteníčko pro babičky a dědečky. Ty byly za dodržení všech hygienických opatření  předány a doufáme, že udělaly aspoň malou radost v této nelehké době. Více fotografií