TÝDEN V CIZÍCH ZEMÍCH - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ BODOVÁNÍ TŘÍD

19.04.2023 13:06

Každý rok na naší škole probíhá projektový týden multikulturní výchovy pod záštitou žákovského parlamentu. Týden v cizích zemích  letos proběhl od 27. do 31. března 2023.  V pondělí jsme navštívili starověké bohy v Řecku, v úterý jsme si zaletěli na dovolenou na Zanzibar, ve středu nás čekala diskotéka v Jižní Koreji, ve čtvrtek jsme navštívili muzeum voskových figurín v Argentině  a v pátek zakončili putování na nádherném a jedinečném Novém Zélandu.

Patroni si pod vedením třídních učitelů připravili velkolepou výzdobu, kostýmy, výukový program s prezentací daného státu, test znalostí, občas i něco na zub a celý den vše statečně předváděli svým spolužákům. Vyzkoušeli si, že povolání učitele není vůbec jednoduché a udržet pozornost posluchačů je někdy nad lidské síly. Přesto si všichni zaslouží nesmírný obdiv za to, co dokázali!

Do projektu se tradičně zapojila i školní jídelna a paní kuchařky dětem představily typickou kuchyni jednotlivých zemí. Jsme jim velmi vděčni, že nám vychází vstříc, moc jsme si pochutnali.

Po celý týden probíhala také soutěž tříd, kde mohli žáci získávat body za kostýmy a  rekvizity. Někteří si vysloužili titul znalec cizích zemí,
který jim udělila porota složená ze žáků 9. třídy.

 A jak dopadlo zápolení mezi třídami?

1.místo                       2.Z

2. místo                      3.B

3. místo                      1.B

4. místo                      1.A

5. místo                      2. třída

I tento rok jsme se přesvědčili, že děti vítají netradiční způsoby výuky a velmi aktivně se do ní zapojují, že většina učitelů je ochotna přizpůsobit vyučování celoškolnímu projektu a vidí v nových didaktických metodách a formách smysl. V neposlední řadě jsme nesmírně rádi za skvělé rodiče, kteří své děti a školu v těchto aktivitách podporují, a chtěli bychom jim za to poděkovat!

Michaela Vejvalková

 

Více fotografií z vyhlášení