TUNELEM DO 20. STOLETÍ

30.09.2022 16:45

Na začátku školního roku byli vyučující dějepisu a výchovy k občanství obou krumlovských základních škol přizváni k interpretaci výstavy Tunelem do 20. století, kterou připravili na zámku v Moravském Krumlově pracovníci Ústavu pro studium totalitních režimů za finanční podpory města Moravský Krumlov. Expozice  je připravená  speciálně pro rekonstruovaný tunel v zámku, kterým se dříve vjíždělo do města,  a konfrontuje poselství Muchovy Slovanské epopeje s osudy ideálů a lidí ve 20. století. Výstavu představili přímo její autoři Blanka Mouralová a Jan Šícha. S vyučujícími  diskutovali nad možnostmi  jejího zapojení do výuky, poskytli velmi zajímavý a nový pohled
na Muchovu Slovanskou epopej.

               Další týden se s výstavou postupně seznamovaly jednotlivé ročníky 2. stupně . Děti  okamžitě zaujala dominanta expozice - model obrněného transportéru německé armády zvaný „hakl“. V kontextu současné situace na Ukrajině působí tento exponát až děsivě a je neuvěřitelné, že se tak velká vojenská technika  do tunelu vešla.

               Na jaře nás čekají workshopy se samotnými autory a moc se na ně těšíme, jelikož znát regionální historii, umět si ji propojit  s tou českou a světovou  je jedním z pilířů výuky dějepisu.          Mgr. Michaela Vejvalková

 

Více fotografií