TŘEŤÁCI NA VÝUKOVÉM PROGRAMU NA LIPCE

17.01.2022 17:45

Výukový program SOJČÍ LUPMÁRNY byl prostě skvělý! Poznávali jsme ptáky podle jejich znaků, zbarvení, potravy. Vytvořili jsme skupinu tažných ptáků a přemýšleli jsme, jak můžeme pomoci těm, kteří u nás zůstávají na zimu. A napadlo nás KRMÍTKO.  A opravdu! Každá skupina si sama vyrobila krmítko podle návodu. Řezali jsme, měřili, přibíjeli. Také jsme přišli na to, jak je pravdivé přísloví „ Dvakrát měř, jednou řež. „ V lese jsme hráli hru „ JESTŘÁB A SOJKY „. Dozvěděli jsme se informace o potravním řetězci a užili si honičku. Odměnou nám byla krmítka, která jsme si mohli vzít do školy a můžeme tak  pozorovat  ptáčky, kteří k nám přiletí. Už teď se těšíme na další program. Více fotografií  TŘEŤÁCI + p. uč. Třetinová