TESTOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ

05.05.2023 14:39

Naše škola se  řadu let věnuje podpoře nadaných dětí a jejich aktivnímu vyhledávání. Proto jsme se i letos opět  zapojili do projektu FSS Masarykovy univerzity a JCMM, který se zaměřuje na identifikaci nadaných dětí systémem Invenio, což  je moderní online psychodiagnostický systém určený ke screeningu profilu schopností žáků 1. stupně a vychází z nejmodernější psychologické teorie.  

V měsíci květnu  měli rodiče možnost do testování přihlásit žáky 4. tříd. Ti pak ve dvou dnech plnili úkoly ve třech testech zaměřených na logické myšlení a efektivitu učení. Výsledky těchto testů v přehledné podobě obdrží pouze rodiče a škola dostane  informaci, jestli se mezi žáky objevil někdo s nadprůměrným nadáním, aby s touto skutečností mohla v budoucnu pracovat.

Michaela Vejvalková – výchovná poradkyně

Více fotografií