ŠTAFETOVÝ POHÁR V ATLETICE - 1. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE

15.05.2019 22:03

Žáci 1. stupně naší školy se po roce opět zúčastnili Štafetoveho poháru v atletice. Běželo se 8x100m 1.-3. ročník 8x100m 4.-5. ročník a smíšená štafeta 8x200m  1.-5. ročník. Časy všech štafet se sčítaly. Po krásném úspěchu v okresním kole, kde jsme obsadili 1. místo, jsme se vydali na kolo krajské na atletický stadion Lokomotivy Břeclav. Tam jsme v silné konkurenci nejrychlejších týmů z ostatních okresů Jihomoravského kraje obsadili 11. místo. Všem zúčastněným dětem patří velká pochvala za vzornou reprezentaci školy v atletice a všichni se již těšíme na náš školní Atletický den. Více fotografií