SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ PRVŃÁČKŮ

01.09.2021 15:10

Ve středu 1.9. jsme slavnostně zahájili školní docházku našich prvňáčků. Na malé žáčky čekalo předávání pamětních listů z rukou místostarosty města pana Zdeňka Juránka a paní ředitelky Lenky Hodaňové, seznámení s paní učitelkou Janou Hlaváčovou a jejich třídou a nechybělo ani krásné pěvecké vystoupení žáků 5. třídy, které podtrhlo slavnostní atmosféru celé akce. Na děti se již těší také paní vychovatelky ze školní družiny a další pracovníci. Přejeme našim prvňáčkům a jejich rodičům krásný start do nové životní etapy a přejeme jim hodně studijních úspěchů. Více fotografií