SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ A PAMĚTNÍCH LISTŮ ŽÁKŮM 9. TŘÍDY

02.07.2018 08:05

V pátek 29.6. proběhlo v atriu školy slavnostní předávání vysvědčení a pamětních listů žákům 9. třídy, kteří tak ukončili povinnou školní docházku. Za účasti třídních učitelek jim pamětní list předal starosta města Tomáš Třetina a paní ředitelka Lenka Hodaňová. Všem žákům gratulujeme ke studijním úspěchům a přejeme jim šťastné vykročení do dalšího života na středních školách. Více fotografií