ŠKOLNÍ VÁNOCE - VÁNOCE REPUBLIKY - 18.12.

19.12.2018 22:01

V úterý 18.12. jsme slavili školní Vánoce. A nejen my. Spolu s námi slavila Vánoce také naše republika, která si v tomto roce připomínala 100 let od svého vzniku. A tak v našem vánočním programu nechyběly historické osobnosti našich dějin: kněžna Libuše, sv. Václav, Jan Ámos Komenský, Karel IV. se svými čtyřmi ženami, Jan Hus, Božena Němcová, Magdalena Dobromila Rettigová, v programu vystoupili také cvičenky Sokola, Albert Einstein, Jára Cimrman, a dokonce přišel i pan prezident T. G. Masaryk. Celým pořadem nás provázely legendy českého filmu Adina Mandlová a Oldřich Nový. Vystoupení tříd s vánočními koledami a písněmi byla překrásná a sboreček Motýlci v prvorepublikových kostýmech, to byla teprve paráda! Přičtěte k tomu slavnostní výzdobu, světla svíček, rozzářený stromeček a oči dětí..... Děkujeme všem pedagogům a dětem za přípravu krásných vystoupení a také všem, kteří se podíleli na celé akci. Rodičům, prarodičům a přátelům školy děkujeme za účast a podporu. Přejeme vám krásné Vánoce.
Více fotografií

SPECIÁL ČASOPISU JUNIOR

VÁNOCE REPUBLIKY

u příležitosti vánočního koncertu vzniklo také speciální číslo školního časopisu JUNIOR, které vám přiblíží všechny historické osobnosi, které jste mohli na koncertě vidět a také rozhovory.... Neváhejte a čtěte!