ŠKOLNÍ VÁNOCE - PUTOVÁNÍ MALÉHO PRINCE

19.12.2019 14:35

V úterý 17.12. se ve škole uskutečnil tradiční vánoční koncert pro rodiče, prarodiče a přátele školy. Mohli jste vidět krásná vánoční vystoupení všech tříd a školního sborečku Motýlci. Celým programem nás v hereckých rolích provázeli žáci 7. a 8. třídy, kteří nám pod vedením paní uč. Vejvalkové, přiblížili atmosféru knihy Malý princ a přenesli na nás své poselství, že to nejcennější je očím neviditelné a vidíme ho jen srdcem... Srdce se také rozsvítila při závěrečné společné písni učitelů a všech žáků a to u skladby Karla Gotta: Srdce nehasnou. Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy, pedagogům za nácvik vystoupení a všem, kteří se podíleli na zdárné přípravě a průběhu akce. Přejeme vám krásné vánoční svátky. Vaše ZŠ Ivančická Více fotografií