SEZNAM ZAPSANÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU VE ŠK. ROCE 2020/2021

04.05.2020 18:12

Zde najdete seznam zapsaných žáků do 1. třídy podle registračního čísla, které vám bylo přiděleno při zápisu. Na budoucí prvńáčky se již moc těšíme!