SBĚR STARÉHO PAPÍRU 2.5.-17.5.

01.05.2019 09:00

!!!POZOR ZKRÁCENÝ TERMÍN SBĚRU!!!

Žákovský parlament ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická 218 vyhlašuje celoškolní soutěž jednotlivců a třídních kolektivů ve sběru starého papíru. Termín konání soutěže:  2. 5. 2019 ( čtvrtek ) – 17. 5. 2019  (pátek ). Soutěže se může zúčastnit každý žák základní školy, základní školy speciální i základní školy praktické. Do soutěže jednotlivců bude zapsán ten, kdo v daném termínu přinese jakékoli množství papíru. Papír může být i netříděný, ale pevně svázaný do balíku. Nesbíráme skartovaný papír v igelitových pytlích!!! Sběr je možné dovážet každé ráno od 7,30 – 8,00 k zadnímu vchodu školy, kde budou celou dobu  k dispozici žáci z  9. tříd, kteří balík převezmou, zváží a zaznamenají.  Papír je možné  u zadního vchodu ponechat také v odpoledních hodinách, ale je nutné jej označit pevně přidělanou jmenovkou, aby bylo možné přiřadit sběr ke správnému jménu. V soutěži třídních kolektivů bude započítáván sběr jak jednotlivců, tak i třídních učitelů, či  z vlastních aktivit samotné třídy – sběr získaný při úklidu školy apod.