ROZHODNUTÍ O PŘIJATÝCH ŽÁCÍCH DO 1. ROČNÍKU 2022-2023

04.04.2022 16:35
Ředitelka základní školy, rozhodla podle ustanovení §45, §165 odst. 2 písm. e, a §183 odst.2 zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto: Žáci s těmito registračními čísly se přijímají
k zákl. vzdělávání ve škole: ZŠ Ivančická, Ivančická 218, Moravský Krumlov