PROTIDROGOVÝ VLAK REVOLUTION TRAIN

26.10.2018 09:03

V úterý 23.10. se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy preventivní akce s názvem: Revolution Train neboli Protidrogový vlak. Tento unikátní projekt ukazuje žákům i veřejnosti problematiku drog a závislostí novou interaktivní formou prezentacemi a zážitkem ve vagónech protidrogového vlaku. Více informací o tomto nejvýznamějším projektu protidrogové prevence v ČR najdete na www.revolutiontrain.cz    Fotografie z akce