PROJEKTOVÝ DEN VV 6.A - TŘÍDA JE TÝM

02.12.2022 17:54

PROJEKTOVÝ DEN V 6.A
TŘÍDA JE TÝM

Slovo tým je odvozeno od anglického slova ,,team“, což znamená „spřežení“. Tým je skupina lidí, která společnými silami vykonává konkrétní úkol vedoucí k dosažení cílů a uspokojení potřeb celé skupiny. Náš program TŘÍDA JE TÝM byl zaměřený na stmelení třídního kolektivu. Do projektu jsme zařadili diskusní aktivity, skupinovou práci, ale i aktivity, které vyžadovaly vzájemnou toleranci a respekt. Žáci 6.A si navzájem pomáhali, všechny úkoly zvládli s nadšením a bez náznaku rivality.

Více fotografií