PROJEKTOVÝ DEN "PAMÁTKY MORAVSKÉHO KRUMLOVA" VE II.Z

08.10.2019 14:06

Žáci 2.Z si ve středu 2.10.2019 prožili svůj projektový den na téma „Památky Moravského Krumlova“ propojením předmětů – výchova k občanství, český jazyk, matematika, přírodopis, výtvarná výchova a informatika. Děti si odprezentovaly své zdařilé referáty s pěknými ilustracemi, vyluštily křížovky a vyřešily slovní úlohu. Projektový den vyvrcholil prohlídkou zámku, která předčila naše očekávání. Díky zajímavě podanému výkladu jsme získali spoustu informací o krumlovském zámku. Měli jsme možnost nahlédnout i do částí zámku, které čeká rekonstrukce. V jedné takové místnosti jsme si mohli prohlédnout živého netopýra. V zámecké kapli si dobrovolníci vyzkoušeli hru na klavír. Prošli jsme se po „koňských schodech“ i po úzkém točitém schodišti, určeném pro služebnictvo.Všem se na zámku moc líbilo. Projektový den se vydařil, byl poučný i zábavný. Více fotografií