PROJEKT KROKUS

28.05.2018 08:37

Brněnská pobočka Židovského muzea v Praze vyzvala na začátku školního roku 2017/2018 školy k zapojení a spolupráci na projektu KROKUS. Také naší škole byly zaslány na podzim cibulky žlutých krokusů jako připomínka jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, které zemřely během šoa. Účast škol na projektu je bezplatná. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády v některých obsazených zemích nosit. Na jaře cibulky krokusů vykvetly a jejich barva symbolizuje památku obětí holocaustu, připomínáme si děti, které zahynuly. Díky tomu na ně nezapomínáme a jejich památku a příběhy předáváme budoucím generacím.

Tento projekt realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Projekt běží již několik let na školách nejen v Irsku , ale po celém světě. Každoročně se do něj zapojují další a další školy. Na mnoha školách se z něj stal dlouhodobý projekt. Letos byl projekt zahájen na celé Moravě.

Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečí diskriminace, předsudků a fanatismu. Připomínáme si, jak důležité je přijímat lidi všech kultur a národností a vážit si jich.

 

V rámci projektu jsme navázali spolupráci se Střední školou obchodu, dopravy a služeb, Moravský Krumlov, příspěvková organizace. V rámci spolupráce byla realizována výroba Davidovy hvězdy v dílnách uměleckých kovářů, pod vedením mistra pana Jiřího Haita.

Ve středu 18. dubna 2018 se žáci tříd I. Z a II. Z zúčastnili exkurze na odloučeném pracovišti v Polánce, kde byla za pomoci učňů a pana mistra vyrobena z kovu Davidova hvězda. Děti se mohly seznámit s prostorami dílen a exkurze mohla být případnou inspirací pro výběr budoucího povolání. Chtěli bychom tímto velice poděkovat za vstřícnost a pomoc při výrobě. Díky této úžasné spolupráci můžeme tento projekt obohatit o další aspekt a tím je viditelný pamětník v podobě Davidovy hvězdy, jež byla následně natřena černou barvou a umístěna v prostorách atria školy ZŠ Ivančická na záhon, kde byly vysázeny krokusy z projektu. Žlutá barva omítky školy také přispívá k symbolickému znázornění.

 

Jsme velice rádi, že jsme se mohli tohoto projektu zúčastnit a veškerý čas a úsilí do něj vložené nepřišlo rozhodně vniveč. Zapojení dětí do sázení krokusů a pozorování, jak květiny rostou, podporují proces získávání znalostí o nezbytnosti vzájemné tolerance a respektu ve společnosti. Projekt má mladým lidem názorně přiblížit tématiku holocaustu a prohloubit povědomí o nebezpečí rasismu a nesnášenlivosti.

 

Mgr. Šárka Svobodová (garant projektu), Mgr. Lenka Spourová

Více fotografií