PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ NA NOVÝ ŠK. ROK 2020/2021

23.08.2020 16:48

Žádáme rodiče a zákonné zástupce, kteří budou mít zájem o stravování svého dítěte ve školním roce 2020/2021, aby vyplnili přihlášku a odevzdali ji v kanceláři ŠJ nebo ji naskenovali či vyfotili a poslali do 31.8.2020 .

na e-mail: skolni.jidelna@zsivancicka.cz

Přihláška ke stažení či vytištění zde

Cena stravného od 1.9.2020

dítě 3-6 let - 23 Kč

žák 7-10 let - 25 Kč

žák 11-14 let - 28 Kč

žák 15 let a více - 29 Kč

cizí strávník - 69 Kč