PŘEHLED SEŠITŮ PRO ŽÁKY VŠECH TŘÍD

26.08.2020 16:19

Zde najdete tabulku sešitů, které budou žáci potřebovat k výuce. Některé třídy mají již sešity zakoupeny od paní učitelky, žáci vyšších ročníků si sešity zakoupí sami podle seznamu.

 

1.A - sešity mají žáci již všechny nakoupeny od p. učitelky

 

1.B - sešity mají žáci již všechny nakoupeny od p. učitelky
 

1.Z

1. ročník sešity možno zakoupit do zásoby, kdyby v průběhu roku došly

ČJ 511 (se 2 pomocnými linkami) 1 ks

ČJ 420 - 1 ks

M 511  - 1 ks

M 420 - 1 ks

M 5110-  1 ks

PRV 420 -  1 ks

Deníček 644 -  1 ks

HV 420 -  1 ks

3. ročník

ČJ 512 - 3 ks

ČJ 420 -  1 ks

M 523 - 1 ks

M 513 -  1 ks

M 420 -  1 ks

PRV 420  - 1 ks

Deníček 644 - 1 ks

HV 420 - 1 ks

4. ročník

ČJ 523 3

M 523 2

 

2. třída - sešity mají žáci již všechny nakoupeny od p. učitelky
 

2. Z

fyzika 444 - 1 ks

český jazyk 444 - 2 ks, 424 - 1 ks a 524 - 1 ks

matematika 444 - 1 ks, 440 - 1 ks a  524 - 1 ks+ lenoch

dějepis 444 – může být loňský 1 ks

zeměpis 444 - 1 ks

přírodopis 444 - 1 ks

VOB 424 -  1 ks

HV 444 -  1 ks

INF slohu máme ve škole

angličtina 444 - 1 ks a  524 - 1 ks

chemie 420 - 1 ks

úkolníček – 524 - 1 ks , trhací blok A4 linkovaný, trhací blok A4 nelinkovaný

 

3. třída

513 -  1 ks

523 - 4 ks

úkolníček - 1 ks

čtenářský deník č. 423X - 1 ks

AJ 444 - 1 ks  a 524 - 1 ks - možno pokračovat v loňských sešitech

 

4.A

AJ 444 - 1 ks a 524 - 1 ks - možno pokračovat v loňských sešitech

Ostatní sešity již jsou připraveny ve škole.

 

4.B

AJ 444 - 1 ks a 524 - 1 ks - možno pokračovat v loňských sešitech

Ostatní sešity již jsou připraveny ve škole.

 

5. třída

Přírodověda-  440 - 1 ks

Informatika - 544 -  1 ks

ČJ - udou ve škole

M - 440 -  1 ks + lenoch

AJ -  pokračujeme s loňskými A4 + slovníček 1 ks

HV notový sešit

VL -  440  - 2 ks

 

6.A

Přírodopis - 440 - 1 ks a 520 - 1 ks

HV Notový sešit 1 ks

dějepis 444 - 1 ks

AJ 444 - 1 ks a  524 - 1 ks, Slovníček - 1 ks nebo 524 - 1 ks Možno pokračovat v loňských sešitech

VOb-  440 -  1 ks

Pč -  420 -  1 ks

fyzika 560 - 1 ks + lenoch

matematika 440 - 2 ks a  520 - 1 ks + lenoch + lenoch

český jazyk 544- 2 ks  fólie

český jazyk 524 - 2 ks

zeměpis 540 - 1 ks

 

6.B

Přírodopis 440 - 1 ks a  520 - 1 ks

HV Notový sešit 1 ks

dějepis 424 - 1 ks

fyzika 56 -  1 ks + lenoch

Vob 440 - 1 ks

český jazyk 544 -  2 ks  fólie

český jazyk 524 - 2 ks

zeměpis 540 - 1 ks

matematika 440 -  1 ks

AJ  - 444 - 1 ks, 524 - 1 ks a Slovníček 1 ks nebo 524 - 1 ks

 

7.A

Zeměpis - 444 -  1 ks

Přírodopis - 440 -  1 ks

AJ - 444 - 1 ks a  524 - 1 ks Všechny sešity mohou být z minulého roku.

HV Notový sešit 1 ks

dějepis 444 - 1 ks

ČJ 444 - 3 ks, 544 - 1 ks

Dějepis 444 - 1 ks

NJ 444 - 1 ks, 544 - 1 ks

VOb 440 - 1 ks

Pč -  420 -  1 ks  Možno použít z loňska

matematika 440 -  2 ks a 520 - 1  ks + lenoch + lenoch

fyzika 560 -  1 ks + lenoch

 

7.B

Zeměpis 444  - 1 ks

Přírodopis 440 - 1 ks

HV Notový sešit 1 ks

dějepis 444 -  1 ks

Čjl 524 - 1 ks ,564 - 1 ks,  444 - 2 ks a A4 linkovaný sešit s tvrdými deskami 1 ks

NJ 444 - 1 ks, 544 - 1 ks

VOb 440 - 1 ks

Pč - 420 - 1 ks Možno použít z loňska

fyzika 560 -  1 ks + lenoch

AJ 444 - 1 ks, 524 - 1 ks Možno pokračovat v loňských sešitech

 

8. třída

Přírodopis 440 -  1 ks

Chemie 440 - 1 ks, 520 - 1 ks

AJ 444 - 1 ks, 524 - 1 ks Možno pokračovat v loňských sešitech

HV Notový nebo 524 - 1 ks

dějepis 424 - 1 ks

Čjl 524 - 1 ks ,564 - 1 ks Do LV, Sl – staré sešity Kulturní deník z 6. třídy

Vob 524 -  1 ks

NJ 444 - 1 ks a 544- 1 ks Možno použít z loňska

fyzika 560 - 1 ks + lenoch

zeměpis 540 -  1 ks

matematika 440 - 1 ks

 

9. třída

Přírodopis 440 -  1 ks

Chemie 440 -  1 ks

AJ 444 - 1 ks a 524 - 1 ks Možno pokračovat v loňských sešitech

HV Notový nebo 524 - 1 ks

ČJ 564 - 1 ks a 524 - 1 ks Možno pokračovat v loňských sešitech.

D  444 - 1 ks

Vob 524 -  1 ks  Možno pokračovat ve starém sešitě.

NJ 444 - 1 ks a 544 - 1 ks  Možno použít z loňska

fyzika 560 - 1  ks + lenoch

zeměpis 540 -  1 ks

matematika 440 - 1 ks