POBYT DĚTÍ VENKU - VELKÁ DEVIZA ZŠ IVANČICKÁ

16.10.2018 07:14

V pondělí 15.10.se v Brně konala  mezinárodní konference o enviromentální výchově.
Na základě více výzkumů vyplynulo, že děti pobývající venku jsou fyzicky i psychicky odolnější i sociálně rozvinutější. Rodiče si myslí, že jsou děti venku málo a že investice do venkovního prostředí škol jsou nedostatečné. Dále na konferenci zaznělo, že výhled ze tříd do zeleně má význam na lepší vzdělávací výsledky a přestávky venku zlepšují pozornost v hodnách ve škole.
Jak jsou na tom naše školní děti? Skvěle! Jednak budova školy stojí na příhodném místě, jednak jsou vyučující nakloněni vyučování v přírodě. Můžeme realizovat některé celoškolní akce venku, organizujeme zážitkové vyučování - např.u archeologického naleziště vloni nebo enviromentální programy pro žáky 1. i 2.stupně v letošním roce. Také škola v přírodě pro třídy na 1.stupni má na naší škole tradici a je u žáků oblíbená. Žáci mohou o velké přestávce do atria plného vzrostlých stromů, díky parku za plotem mohou ven nejen v hodinách tělesné či výtvarné výchovy, ale i v jiných předmětech. Některá oddělení družiny chodí pravidelně také do atria. Ceňme si takového školního prostředí a možností, které z něj plynou. Přírodnímu vyučování fandím a jistě nejsem sama. Všechny podobné fandy zdraví   Jana Pavlíčková