OSLAVA SVĚTOVÉHO TÝDNE MUZIKOTERAPIE VE TŘÍDĚ SPECIÁLNÍ

18.04.2023 13:38

Každoročně se naše třída připojuje k oslavám Světového týdne muzikoterapie a letos tomu nebylo jinak. Druhý dubnový týden tedy patřil hudbě. Hudba a zvuky hudebních nástrojů mají blahodárný vliv na tělo i duši a jejich pozitivní účinky u našich žáků jsou nesporné. Významně přispívají k jejich osobnostnímu rozvoji, kreativitě a často jsou pro ně prostředky k sebevyjádření, komunikaci
a radosti. Celou akci jsme odstartovali v úterý 11. 4. parádní „bubnovačkou“. Bubnovalo se na různé druhy bubnů, ale také na plechovky či kyblíky. Společné bubnování působí blahodárně, uvolňuje napětí v celém těle, odbourává stres, navozuje pocit pohody. Má kladný vliv na koordinaci celého těla, motoriku, propojuje pravou a levou hemisféru a zvyšuje schopnost koncentrace. Součástí bubnování byly rytmické hry a hra na tělo.

Ve středu 12. 4. jsme mezi nás přivítali paní Hanu Šmardovou, která si pro naše žáky připravila úžasný hudební zážitek s jarní tematikou. Skvěle tak doplnila naše jarní muzikohrátky, při kterých jsme hudebně ztvárňovali jarní počasí – déšť, sluneční svit, vítr, bouřku nebo šumění potůčku či zpěv ptáků.

Čtvrtek 13. 4. byl v duchu hudebních hrátek s nástroji, rytmem, zvukem a improvizací. Vyjadřovali jsme své emoce prostřednictvím nástrojů, zaposlouchali se do společného rozeznění nástrojů, vytvořili kapelu, hráli na dirigenta. Také jsme si zahráli hudební hru s barevnými míčky.

V pátek 14. 4. přišly na řadu hudebně – pohybové činnosti, také se hrálo a zpívalo na přání dětí. Celý týden jsme zakončili hrou na ozvučné roury boomwhackery.

Samozřejmě jsme nezapomněli na hudební relaxace, které vždy zakončovaly daný hudební blok. Žáci měli možnost se zaposlouchat do šumů dešťových holí, úžasných zvuků koshi zvonečků, nechyběl ani buben štěstí, tibetské misky, zvonkohry a poslech reprodukované relaxační hudby s videoprojekcí. Odpočinkové chvilky byly obohaceny různými jemnými technikami, při kterých si žáci užili poklepové, dešťové nebo míčkové masáže a mohli vnímat vibrace hudebních nástrojů prostřednictvím vlastního těla.

Více fotografií