OSLAVA SVĚTOVÉHO DNE MUZIKOTERAPIE VE TŘÍDĚ SPECIÁLNÍ

16.03.2022 14:34

První březnový týden ve třídě ZŠ speciální patřil hudbě. Připojili jsme se tak k oslavám Světového dne muzikoterapie, který připadá na 1. března. Zpívalo se, tančilo, bubnovalo a hrálo na nejrůznější nástroje. Nezapomněli jsme ani na uvolnění a relaxaci.
Prvky muzikoterapie zařazujeme do výuky již několik let a přináší úžasné výsledky. Muzikoterapie má velmi široké využití, prolíná se všemi předměty a napomáhá nám u žáků radostně rozvíjet řadu schopností a dovedností. Hudba ve svých rozmanitých podobách působí na člověka celostně, jak na tělo, tak na vnitřní prožívání. Napomáhá překonávat nejrůznější obtíže, usnadňuje komunikaci, přispívá k uvolnění, k lepší soustředěnosti a lepším učebním výkonům.
Při muzicírování využíváme takových nástrojů, které jsou přístupné pro všechny a umožňují tvořit hudbu bez nutnosti umět hrát na nástroje. Muzikoterapie tak umožňuje žákům s postižením zažít úspěch, spontánně se projevit, poskytuje prostor pro emoční prožívání a psychosomatické uvolnění. Více fotografií