ORGANIZAČNÍ POKYNY - NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

30.08.2022 17:41

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

Organizační pokyny
 

1.9.  SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ ŽÁKŮ
škola od 8.00 do 9.45 hodin, poté odchod domů, oběd, ŠD
s sebou: přezůvky, psací potřeby, poznámkový blok
 

Informace pro žáky 1. třídy

7.15 - sraz před školou - děti a rodiče

7.15-7.50 - hraje skupina TownBand pohádkové písničky

8.00 - Slavnostní přivítání prvňáčků v atriu školy za přítomnosti starosty města a vedení školy

8.40 - přesun do tříd 1.A a 1B
(informace paní učitelky a vychovatelky ŠD), ukončení v 10 hodin

 

2.9.  - 8.00-9.40 hod. - třídnické hodiny, dále výuka dle rozvrhu


ŠKOLNÍ DRUŽINA funguje od prvního dne v plném rozsahu
(prosíme rodiče o lístečky s upřesněním odchodu)