ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE

30.08.2019 14:08
PONDĚLÍ - 1. a 2. hodina, konec vyučování v 9.40 hodin
ÚTERÝ - 2. hodiny - třídnické práce, dále podle rozvrhu
STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK - dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Školní družina bude od prvního dne v provozu od 6 do 16 hodin.