ON LINE VÝUKA

18.04.2020 09:04

Ve škole využíváme mnoho forem online výuky např. přes školní aplikaci Bakaláři, dálkovou jazykovou učebnu Smart Class, webové stránky školy, komunikujeme s žáky přes mobilní komunikační aplikace. Nabízíme také videovýuku podle následujícího rozvrhu. Vaši učitelé Vás budou kontaktovat s údaji k připojení. Rozvrh pro žáky z I. stupně stanovili třídní učitelky a učitelé. Pokud nemáte doma počítač či notebook s připojením na internet, využívejte nadále zaběhnutou formu distanční výuky.

Milí žáci, vážení rodiče, škola je sice zavřena, ale prázdniny nemáme! Věnujte pozornost úkolům, které Vám posílají Vaši učitelé. Sledujte denně elektronickou ŽK (aplikaci Bakaláři) a webové stránky školy! Plňte zadané úkoly od Vašich učitelů. Rodiče prosíme, aby na vše dohlédli. Nemusíte se s dětmi učit, jen dohlédněte, aby Vaše děti zadané úkoly plnily a vracely zpět učitelům podle jejich pokynů.