OHLÉDNUTÍ ZA CANISTERAPIÍ VE TŘÍDÁCH SPECIÁLNÍCH VE 2. POLOLETÍ

29.06.2024 18:01

Při vzdělávání žáků s postižením zařazujeme řadu podpůrných terapií, canisterapie patří jednoznačně k těm nejoblíbenějším. Pejsci jsou pro naše žáky velkými kamarády a pouhou přítomností navozují dobrou náladu a úsměv na tváři. A jak se říká, s úsměvem jde všechno líp. Již mnohokrát bylo zmíněno, že pejsci představují pro naše žáky neskutečný motivační prvek a aktivizují je i k méně oblíbeným činnostem.

Každé canisterapeutické setkání je vždy předem promyšleno a zacíleno na rozvoj určitých dovedností. V průběhu II. pololetí jsme se zaměřili na rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybu a nacvičovali jsme i méně oblíbenou aktivitu - chůzi do schodů a ze schodů. Dále jsme podporovali rozvoj komunikace, obohacovali aktivní i pasivní slovní zásobu, myšlení, paměť a koncentraci pozornosti. Rozvíjeli jsme i zrakové, sluchové a hmatové vnímání.

Také jsme netradičně propojili canisterapii s prvky muzikoterapie, což byl velký zážitek, který jsme zakončili společnou relaxací při poslechu meditačních nástrojů.

Více fotografií