NÁRODNÍ PARK PODYJÍ PŘIJÍŽDÍ DO ŠKOL

20.01.2022 20:55

To je název úžasného výukového programu pro třeťáky. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého: např. to, že u nás máme jediný moravský národní park, vyhlášený v roce 1991. Ve znaku je ohrožený druh živočicha - čáp černý jako symbol volného pohybu, přesahuje totiž i na rakouskou stranu. Dozvěděli jsme se také, jaké biotopy pozorujeme kolem řeky Dyje. Umíme nyní poznat, co je pro daný biotop tyické a kteří živočichové zde žijí. Víme, jak se chovat
v této chráněné krajinné oblasti a už se moc těšíme na návštěvu parku,
na kterou jsme pozváni. Více fotografií         Třeťáci a p. uč. Třetinová