NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

08.09.2020 11:45

Zájmové kroužky

NÁBOŽENSTVÍ

vede katechetka Tatiana Himmerová

čas bude upřesněn

ZDARMA - přihlášky zajišťují třídní učitelé

 

Nabídka kroužků Domu dětí a mládeže na naší škole

Zájmové kroužky Domečku začínají svou pravidelnou činnost od 21.9. 2020.
 

Chcete-li se přihlásit do kroužku Domečku, přihlášku vyřídíte v kanceláři DDM,

náměstí T.G.Masaryka 35, Moravský Krumlov, denně od 8 do 16 hodin. 

Z důvodu ochrany osobních údajů přihlášky nevyřizují vedoucí kroužků
ani paní učitelky ve škole.

 

Jak to probíhá?

Vedoucí kroužku si vždy vyzvedne děti ve školní družině

a po skončení je opět odvede zpět do družiny nebo děti

odcházejí samostatně či s doprovodem domů.

 

SPORŤÁK

sportovní kroužek pro žáky z I. stupně, kteří mají rádi pohyb.
Zahrajeme si hry a zlepšíme si svou fyzickou kondici.

vede: Mgr. Hana Štěpánová

zápisné: 200 Kč/pololetí

STŘEDA 13.15-14.15 hodin

 

 

KERAMICKO - VÝTVARNÝ KROUŽEK

Vyzkoušíme si různé techniky práce s hlínou, děti se učí tvarovat, modelovat,
rozvineme si vlastní výtvarné cítění, prostorové vnímání a tvořivost.

vede: Magdalena Novotná

zápisné: 300 Kč/pololetí

PONDĚLÍ 13.30-14.30 hodin

 

FLORBAL 1

kroužek florbalu pro kluky 1.-5. třídy

vede: Pavlína Součková

zápisné: 200 Kč/pololetí

ĆTVRTEK 14-15 hodin

 

FLORBAL 2

kroužek florbalu pro kluky 6.-9. třídy

vede: Pavlína Součková

zápisné: 200 Kč/pololetí

ĆTVRTEK 15-16 hodin